Biofarma İlaçları › OSMOLAK 667 mg 250 ml solüsyon › Kullanma Talimatı

OSMOLAK 667 mg 250 ml solüsyon Kullanma Talimatı

Laktuloz }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Kabızlık Tedavisi İçin İlaçlar > Laktuloz Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti. | Güncelleme : 14 February  2011

OSMOLAK 667 mg/ml solüsyon Ağızdan alınır.

Etken Madde

   1000    ml    sulu    çözeltide    667    gram laktüloz

Yardımcı maddeler

OSMOLAK hiçbir yardımcı madde içermemektedir, ancak, üretiminde ortaya çıkan küçük miktarlarda şekerler (öm. laktoz, galaktoz, epilaktoz, fruktoz) içerebilir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. OSMOLAK nedir ve ne için kullanılır?

2. OSMOLAK’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. OSMOLAK nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. OSMOLAK’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.OSMOLAK nedir ve ne için kullanılır?

OSMOLAK, ağız yolundan kullanılan kıvamlı, kahverengimsi-san renkli bir solüsyondur. Cam şişelerde, ölçek kabı ile birlikte sunulmaktadır.

Osmotik etkili laksatifler grubundan olup, laktüloz içerir ve aşağıdaki durumların tedavisi için kullanılır:

• Kabızlıkta: kalın bağırsakların normal çalışma ritmini kazanmasını sağlamak

• Gaita (dışkı) kıvamının yumuşak olmasımn tıbben arzulandığı durumlarda (hemoroid, kolon ya da anüse yönelik cerrahi girişimlerden sonra)

• Portal sistemik ensefalopati (PSE): Karaciğer koması veya koma öncesi, tedavi ve korunmasında kullanılır.


2.OSMOLAK kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

OSMOLAK'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer içerisindeki etkin maddeye (laktüloz) veya herhangi bir bileşimine karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız varsa) OSMOLAK’ı kullanmayınız.

• Galaktozemi (galaktozu metabolize eden enzimin doğuştan eksik olması durumu) durumunda

• Barsak tıkanıklığı durumunda

OSMOLAK'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer birkaç günlük tedaviden sonra istenilen etki görülmez ise, doktorunuza danışmaksınız.

Eğer laktozu tolere edememe durumunuz varsa, bunu doktorunuza bildirerek ürünün içerdiği laktoz miktarının dikkate alınmasını sağlamalısınız (bkz.

OSMOLAK'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Kabızlık için kullanılan normal dozlar diyabetikler için bir problem oluşturmamaktadır. Ancak karaciğer koması ve koma öncesinde kullanılan dozlar genellikle daha fazla olduğu için bu durum özellikle diyabet hastalannda dikkate alınmalıdır. Bu nedenle eğer diyabetikseniz bunu doktorunuza bildiriniz.

Laksatif preparatların çocuklarda kullanımı sadece, kesinlikle gerekli olduğunda ve ancak doktorunuzun kontrolünde olmalıdır.

OSMOLAK oral çözelti ile tedavi sırasında dışkı kontrolünün bozulabileeeği dikkate alınmalıdır. Küçük çocuklar için çocuk bezi kullanımı gibi önlemler alınması gerekli olabilir.

Bu ürün laktoz, galaktoz ve küçük miktarlarda fruktoz içerir. Bu nedenle, galaktoz veya fruktoz intoleransı, Lapp laktaz eksikliği veya glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu gibi seyrek görülen kalıtsal rahatsızlığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

OSMOLAK'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

OSMOLAK tercihen sabah kahvaltısı sırasında alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Laktülozun hamile kadınlardaki etkisi ihmal edilebilir düzeyde olduğundan, hamilelik döneminde fetusa herhangi bir etkisi olması beklenmez.

Hamile kadınlardan elde edilen çok miktarda veri laktülozun fetüs veya yenidoğan üzerinde toksik bir etkisi olmadığım göstermektedir.

OSMOLAK, hamilelik sırasında kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Laktülozun emziren kadınlardaki etkisi ihmal edilebilir düzeyde olduğundan, emzirilen yenidoğana/bebeğe herhangi bir etkisi olması beklenmez.

OSMOLAK* , emzirme döneminde kullanılabilir.

Araç ve makina kullanımı

OSMOLAK’ın araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkisi ihmal edilebilir düzeydedir veya hiç yoktur.

OSMOLAK'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

OSMOLAK, laktoz içerir. Eğer doktorunuz size bazı şekerleri ve özellikle de laktozu tolere edemediğinizi söylediyse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Diğer tıbbi ürünlerle etkileşim çalışmaları yapılmamıştır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.OSMOLAK nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

OSMOLAK’ı her zaman doktorunuzun belirttiği şekilde kullanınız. Sorularınız olursa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

OSMOLAK’ı seyrelterek ya da seyreltmeden kullanabilirsiniz. Hemen yutulmalı ve ağızda bekletilmemelidir.

Doktorunuz, alacağınız dozu ilaca verdiğiniz yanıta göre ayarlayacaktır.

Tedavi sırasında, günlük olarak yeterli miktarda (1,5-2 litre, 6-8 su bardağı) sıvı içilmesi önerilir.

Kabızlıkta veva gaita kıvamının tıbben yumuşak olmasının istendiği durumlarda doz uygulaması:

OSMOLAK günlük tek doz olarak ya da iki doza bölünerek alınabilir. Doktorunuz size hangi sıklıkta kullanmanız gerektiğini söyleyecektir.

Kullanılacak miktar, şişeyle birlikte verilen ölçek ile belirlenmelidir.

Ürünü kullanmaya başladıktan birkaç gün sonra, doktorunuz tedaviye cevabınıza göre dozunuzu ayarlayabilir. Tedavinin etkisinin görülmesi için birkaç gün (2-3 gün) geçmesi gerekebilir.

Günlük Başlangıç Dozu

Günlük idame Dozu

Erişkinler ve ergenler

15 ml -45 ml

15 ml - 30 ml

Çocuklar (7-14 yaş arası)

15 ml

10 ml - 15 ml

Çocuklar (1-6 yaş arası)

5 ml - 10 ml

5 ml - 10 ml

1 yaşın altındaki bebeklerde

5 mİ’ye kadar

5 mİ’ye kadar

Karaciğer koması ve koma öncesi tedavide (yalnızca erişkinler için) doz uygulaması: Başlangıç dozu: Günde 3-4 defa 30-45 ml

Sonrasında bu doz, doktorunuz tarafından günde 2-3 defa yumuşak bir defekasyon sağlayabilecek şekilde ayarlanabilir.

Uygulama yolu ve metodu

• OSMOLAK yalnızca ağız yoluyla kullanım içindir.

• Günlük tek doz reçete edildiğinde, doz düzenli olarak günün aym saatinde (öm.

Yaşlılarda kullanımı

Özel kullanım durumları

Özel kullanımı yoktur.

Eğer OSMOLAK in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla OSMOLAK kullanırsanız

OSMOLAK ’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Eğer çok yüksek doz alırsanız, ishal ve kann ağrısı yaşayabilirsiniz.

Bu durumda, belirtilerin gerilemesi için tedavi durdurulmalı ya da doz yeterli derecede azaltılmalıdır.

Diyareye bağlı yoğun sıvı kaybı (dehidrasyon) durumunda ya da kusma görülmesi halinde, tedavi gerekebilir. Bu durumlarda lütfen doktorunuza danışınız.

OSMOLAK'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti.
Geri Ödeme KoduA05804
Satış Fiyatı 34.83 TL [ 9 Jul 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 34.83 TL [ 2 Jul 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699578653019
Etkin Madde Laktuloz
ATC Kodu A06AD11
Birim Miktar 667
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 250
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Kabızlık Tedavisi İçin İlaçlar > Laktuloz
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

OSMOLAK 667 mg 250 ml solüsyon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
9 Jul 202134.83 TL
2 Jul 202134.83 TL
28 Jun 202134.83 TL
25 Jun 202134.83 TL
21 Jun 202134.83 TL
18 Jun 202134.83 TL
14 Jun 202134.83 TL
11 Jun 202134.83 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları