Bilim İlaçları › OLMYSAR PLUS 20 mg/12.5 mg 28 film kaplı tablet › KT › Kullanmadan Önce

OLMYSAR PLUS 20 mg/12.5 mg 28 film kaplı tablet Kullanmadan Önce

Olmesartan Medoksomil + Hidroklorotiazid }

Kalp Damar Sistemi > Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları > Olmesartan Medoksomil ve Hidroklorotiyazid Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 17 November  2011

2.OLMYSAR PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

OLMYSAR PLUS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • İlacın etkin maddeleri olmesartan medoksomil veya hidroklorotiyazid veya yardımcı maddelerine (Kullanma Talimatı’nın giriş kısmında Yardımcı maddeler başlığı altında tüm liste bulunmaktadır), ya da hidroklorotiyazide benzeyen sülfonamid grubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) var ise,

 • Hamilelik

 • Şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğunuz var ise,

 • Şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu veya cilt veya gözlerin sarımsı renk alması (sarılık) veya safra kesesinden safra akışı ile ilgili bir problem varsa (safra kanalı tıkanıklığı örneğin safra taşı)

 • Diyabetiniz varsa, böbrek fonksiyonlarınız bozulmuşsa ve aliskiren içeren kan basıncı düşürücü bir ilaç ile tedavi görüyorsanız,

 • Tedavi almanıza rağmen kan tahlillerinde azalmış potasyum, azalmış sodyum, artmış kalsiyum veya artmış ürik asit (böbrek taşı veya gut hastalığının belirtileri vb.) tespit ediliyorsa,

 • Uyarılar ve önlemler

  OLMYSAR PLUS almadan önce doktorunuza danışınız.

  Yüksek kan basıncını tedavi etmekte kullanılan aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız, doktorunuza söyleyin:

 • Özellikle diyabetle ilişkili böbrek sorunlarınız varsa ADE-inhibitörü (örneğin, enalapril, lisinopril, ramipril),

 • Aliskiren

 • Doktorunuz böbrek fonksiyonunuzu ve kanınızdaki elektrolit (örn. potasyum) miktarını düzenli aralıklarla kontrol edebilir.

  İlave bilgi için “OLMYSAR PLUS’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ” bölümüne bakınız.

  OLMYSAR PLUS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • Hafif veya orta şiddetli böbrek problemleriniz varsa ya da size böbrek nakli yapılmışsa,

 • Karaciğer hastalığınız var ise,

 • Kalp yetersizliğiniz varsa ya da kalp kapakçıklarınız veya kalp kasınız ile ilgili sorunlarınız var ise,

 • Kusma (hasta olma) veya şiddetli ishal veya birkaç günden daha uzun süren ishal var ise,

 • Yüksek dozlarda idrar söktürücülerle (diüretikler) tedavi görüyorsanız veya düşük tuz diyetinde iseniz,

 • Böbrek üstü bezlerinizde problem varsa (örn. primer aldosteronizm)

 • Şeker hastalığınız (diyabet) var ise,

 • Lupus eritematozus (bir vücut bağışıklık sistemi) hastalığınız var ise,

 • Alerji veya astımınız var ise,

 • Cilt kanseri geçirdiyseniz veya tedavi sırasında beklenmedik bir cilt lezyonu geçirirseniz. Hidroklorotiyazid ile tedavi, özellikle yüksek dozlarda uzun süreli kullanımı, bazı cilt ve dudak kanseri tiplerinin (melanom dışı cilt kanseri) riskini artırabilir. OLMYSAR PLUS kullanırken cildinizi güneş ve UV ışınlarına maruziyetten koruyun.

 • Aşağıdaki semptomlardan herhangi biri ile karşılaşırsanız doktorunuzla iletişime geçiniz:

 • Eğer şiddetli, devam eden ve önemli derecede kilo kaybına sebep olan ishal mevcut ise. Doktorunuz belirtileri değerlendirebilir ve kan basıncı ilaç tedavinize nasıl devam edeceğinize karar verebilir.

 • Görme kaybı ya da göz ağrısı mevcut ise. OLMYSAR PLUS kullanımından saatler ya da haftalar sonra ortaya çıkabilir ve göz basıncının artmasına dair bir semptom olabilir. Tedavi edilmediği takdirde, kalıcı görme kaybına neden olabilir.

 • Bu koşullardan herhangi biri varsa doktorunuz sizi daha sık görmek ve bazı testlerin yapılmasını isteyebilir.

  • OLMYSAR PLUS kan yağlarınızı ve ürik asit (gut hastalığı sebebi -eklemlerdeki ağrılı şişlik) seviyelerinizi artırabilir. Tedavi döneminde doktorunuz gerekli görürse kan tahlillerini yapacaktır.

  Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

  OLMYSAR PLUS kanınızdaki elektrolit adı verilen bazı kimyasalların düzeylerini değiştirebilir. Muhtemelen doktorunuz bunları kontrol etmek için zaman zaman kan testleri yapılmasını isteyecektir. Elektrolit değişikliğinin belirtileri şunlardır: susama hissi, ağız kuruluğu, kas ağrısı veya kramplar, kas yorgunluğu, kan basıncında düşme (hipotansiyon), halsizlik, uyuşukluk, yorgunluk, uykulu veya huzursuz hissetme, bulantı, kusma, daha az idrara çıkma ihtiyacı, kalp atım hızında artma gibi şikayetler ortaya çıkar.

  Bu belirtileri fark ederseniz doktorunuza bilgi veriniz.

  Duyarlı kişilerde aliskiren ile birlikte kullanımı önerilmemektedir.

  Kan basıncını azaltan her ilaçla olduğu gibi, kalp veya beyine ait kan akımı bozuklukları olan hastalarda, kan basıncındaki aşırı bir düşüş kalp krizi veya inmeye neden olabilir. Bu sebeple doktorunuz kan basıncınızı dikkatle ölçecektir.

  Doktorunuz paratiroid bezi fonksiyon testleri yapacaksa, OLMYSAR PLUS tedavisi testten önce durdurulmalıdır.

  Eğer spor yapıyorsanız bu ilaç, doping testlerinde pozitif sonuç çıkmasına yol açabilir.

  Eğer hamileyseniz (veya olma ihtimaliniz varsa) derhal bu ilacı kullanmayı bırakınız.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  OLMYSAR PLUS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  OLMYSAR PLUS yemekle birlikte veya öğünler arasında alınabilir. Film kaplı tablet, bütün olarak yeterli miktarda su ile yutularak alınır.

  Bazı hastalarda OLMYSAR PLUS kullanırken alkol aldığında bayılma hissi ve sersemlik görülebilir. Eğer bu durum sizde olursa şarap, bira veya tatlı-hafif alkollü bir içecek almayınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamileyseniz (veya olabilme ihtimaliniz varsa) doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz normal olarak hamile kalmadan önce veya hamile olduğunuzu anladığınız anda OLMYSAR PLUS’ı kullanmayı bırakmanızı ve OLMYSAR PLUS yerine başka bir ilaç kullanmanızı önerecektir. Hamilelikte OLMYSAR PLUS kullanmamalısınız. Eğer 3 aydan daha uzun süredir hamileyseniz, bu ilaç bebeğinize ciddi zararlar verebilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız veya emzirmeye başlayacaksanız doktorunuza bildiriniz. OLMYSAR PLUS emziren annelere önerilmemektedir. Emzirecekseniz doktorunuz tedaviniz için başka bir ilaç seçebilir.

  Eğer hamileyseniz veya emziriyorsanız, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız ya da bebek sahibi olmayı düşünüyorsanız bu ilacı almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Yüksek kan basıncı tedavisi görürken kendinizi uykulu veya sersemlemiş hissedebilirsiniz. Eğer böyle bir durum söz konusu ise belirtiler geçene kadar araç ve makine kullanmayınız. Doktorunuzdan araç ve makine kullanıp kullanmayacağınız konusunda bilgi alınız.

  OLMYSAR PLUS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu ilaç bir şeker tipi olan laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, henüz kullandıysanız ya da kullanacaksanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

  Eğer aşağıdakilerden birini kullanıyorsanız doktorunuzu özellikle bilgilendiriniz:

 • Diğer kan basıncı düşürücü ilaçlar OLMYSAR PLUS’ın etkisini artırabilir.

 • Doktorunuz dozunuzu değiştirebilir ve/veya başka önlemler alabilir:

  ADE inhibitör veya aliskiren alıyorsanız (ayrıca “OLMYSAR PLUS’ı kullanmayınız” ve “Uyarılar ve önlemler” başlıkları altında verilen bilgilere bakınız).

 • OLMYSAR PLUS ile aynı anda kullanıldığında kanınızdaki potasyum düzeylerinde değişikliğe sebep olabilecek ilaçlar şunları içermektedir:

 • Potasyum takviyeleri (potasyum içeren tuz bileşikleri)

 • İdrar sökücüler (Diüretikler)

 • Heparin (Kanı sulandırmak için)

 • Laksatifler (Kabızlığı önlemek için kullanılır)

 • Steroidler (Hormonlar)

 • Adrenokortikotropik hormon (ACTH)

 • Karbenoksolon (ağız ve mide ülserinin tedavisi için kullanılan bir ilaç)

 • Penisilin G sodyum (benzilpenisilin sodyum olarak da adlandırılır, bir antibiyotiktir)

 • Aspirin veya salisilatlar gibi bazı ağrı kesiciler

 • Lityum’un (ruhsal dalgalanmaları ve bazı depresyon tiplerini tedavi etmek için kullanılan bir ilaç) OLMYSAR PLUS ile aynı zamanda kullanılması lityumun toksisitesini arttırabilir. Eğer lityum almanız gerekiyorsa, doktorunuz lityum kan düzeylerinizi ölçecektir.

 • OLMYSAR PLUS ile aynı anda kullanılan steroid olmayan anti inflamatuvar ilaçlar (NSAİİ'ler) (ağrı, şişlik ve artrit de dahil olmak üzere diğer iltihap bulgularını geçirmek için kullanılan ilaçlar), böbrek yetmezliği riskini arttırabilir ve OLMYSAR PLUS’ın etkisi NSAİİ’ler tarafından azaltılabilir.

 • Uyku ilaçları, sakinleştiriciler ve antidepresan ilaçların OLMYSAR PLUS ile birlikte kullanılmaları durumunda ayağa kalkarken kan basıncında ani düşüşlere neden olabilir.

 • Baklofen ve tübokürarin gibi belli kas gevşetici ilaçlar.

 • Amifostin, siklofosfamid ya da metotreksat gibi kanser tedavisi için kullanılan ilaçlar.

 • Kolestiramin ve kolestipol gibi kandaki yağ seviyelerini düşüren ilaçlar

 • Kandaki kolesterol seviyesini düşüren bir ilaç olan Kolesevelam Hidroklorid, OLMYSAR PLUS’ın etkisini azaltabilir. Doktorunuz size OLMYSAR PLUS’ı kolesevelam hidroklorürden en az 4 saat önce almanızı tavsiye edebilir.

 • Atropin ve biperiden gibi antikolinerjik ajanlar

 • Bazı psikiyatrik hastalıkların tedavisi için kullanılan tioridazin, klorpromazin, levomepromazin, trifluoperazin, siyamemazin, sulpirid, amisulprid, pimozid, sultoprid, tiaprid, droperidol ya da haloperidol gibi ilaçlar

 • Kalp hastalıklarının tedavisi için kullanılan kinidin, hidrokinidin, disopiramid, amiodaron, sotalol veya digitalis gibi belli ilaçlar.

 • Mizolastin, pentamidin, terfenadin, dofetilid, ibutilid ya da eritromisin enjeksiyonları gibi kalp ritmini değiştirebilen ilaçlar

 • Kan şekerini düşürmek için kullanılan insülin ya da metformin gibi ağızdan alınan anti-diyabetik ilaçlar

 • OLMYSAR PLUS kan şekerini yükseltici etkisini arttırabileceğinden, yüksek kan basıncı veya düşük kan şekeri tedavisinde kullanılan sırası ile beta-blokerler ve diazoksit içeren ilaçlar

 • Metildopa (yüksek kan basıncı tedavisi için kullanılan bir ilaç)

 • Noradrenalin gibi kan basıncını arttıran ve kalp atım hızını yavaşlatan ilaçlar.

 • Yavaş kalp atışının tedavisi ya da terlemenin azaltılması için kullanılan difemanil

 • Gut tedavisi için kullanılan probenesid, sulfinpirazon ve allopurinol gibi ilaçlar

 • Kalsiyum takviyeleri

 • Amantadin (virüslere karşı kullanılan bir ilaç)

 • Siklosporin gibi, organ nakli sırasında organın atılmasını önleyen ilaçlar.

 • Tetrasiklinler ya da sparfloksasin adı verilen belli antibiyotikler

 • Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bir ilaç olan amfoterisin.

 • OLMYSAR PLUS’ın etkisini azaltabileceğinden alüminyum magnezyum hidroksit gibi çok yüksek miktardaki mide asidini tedavi etmek için kullanılan ilaçlar

 • Gut ve midede besin hareketini hızlandırmak için kullanılan sisaprid.

 • Sıtma tedavisi için kullanılan halofantrin

 • Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük  Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.
  Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri  Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
  Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.
  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA12381
  Satış Fiyatı 166.57 TL [ 23 Feb 2024 ]
  Önceki Satış Fiyatı 166.57 TL [ 16 Feb 2024 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699569091332
  Etkin Madde Olmesartan Medoksomil + Hidroklorotiazid
  ATC Kodu C09DA08
  Birim Miktar 20+12,5
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 28
  Kalp Damar Sistemi > Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları > Olmesartan Medoksomil ve Hidroklorotiyazid
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  OLMYSAR PLUS 20 mg/12.5 mg 28 film kaplı tablet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  23 Feb 2024166.57 TL
  16 Feb 2024166.57 TL
  9 Feb 2024166.57 TL
  2 Feb 2024166.57 TL
  29 Jan 2024166.57 TL
  22 Jan 2024166.57 TL
  15 Jan 2024166.57 TL
  8 Jan 2024166.57 TL
  2024 / 2008 İlaç Fiyatları