Inventim İlaçları › OLMECOMB PLUS 40/10/25 mg 30 film kaplı tablet › KT › Kullanmadan Önce

OLMECOMB PLUS 40/10/25 mg 30 film kaplı tablet Kullanmadan Önce

Olmesartan Medoksomil + Amlodipin Besilat + Hidroklorotiazid }

Kalp Damar Sistemi > Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları İnventim İlaç San. Tic Ltd. Şti | Güncelleme : 14 February  2014

2.OLMECOMB PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

OLMECOMB PLUS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• İlacm etkin maddeleri olan olmesartan medoksomil, amlodipin veya hidroklorotiyazide veya bu iç bileşenle ilişkili maddelere ya da yardımcı maddelerin herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (aleijiniz) var ise,

Alerjik olabileceğinizi düşünüyorsanız OLMECOMB    PLUS    almadan    önce

doktorunuzu bilgilendiriniz.

 • Şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğunuz var ise,
 • Tedavi almanıza rağmen    kan tahlillerinde azalmış potasyum, azalmış    sodyum,    artmış
 • kalsiyum veya artmış ürik asit (gut hastalığı vb.) tespit ediliyorsa,

 • 3 aydan daha uzun    süredir hamileyseniz, (gebeliğin    erken    döneminde de
 • OLMECOMB PLUS kullanımından kaçınılmalıdır),

  • Ciddi karaciğer problemleriniz varsa, eğer safra salgınız bozulmuşsa veya safra kesesinden safra akımı engelliyse (örneğin safra taşı nedeniyle) ya da eğer sarılığınız varsa (deri renginin veya gözlerin sarımsı renkte olması).

  • Kan basıncınız çok düşükse,

  • Kalbinizden çıkan kanın akışı bozuksa. Bu durum kalbinizden kanı uzaklaştıran kan damarı veya kapakçık daraldığında meydana gelebilir (örneğin aort daralması (aortik stenoz),

  • Dokularınıza kan akımının yetersiz olmasından muzdaripseniz ve kan basıncınızın düşük olması, nabzınızın düşük olması, kalp atım hızınızın yüksek olması (kardiyojenik şok gibi şoklar) gibi bir şikayetiniz varsa,

  Kardiyojenik şok kalp problemleri nedeniyle meydana gelen şok anlamına gelir.

  • Eğer bir kalp krizi (akut miyokardiyal enfarktüs) geçirmişseniz ve bunun sonucunda kalbinizin randımanı düşmüşse (bu durum nefes darlığı veya el ve ayaklarınızda şişmelere neden olur),

  • Şeker hastalığınız (diyabet) varsa aliskirenle eş zamanlı olarak kullanmayınız.

  OLMECOMB PLUS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

  • Böbrek problemleriniz varsa ya da size böbrek nakli yapılmışsa,

  • Karaciğer hastalığınız var ise,

  • Kalp yetmezliğiniz var ise ya da kalp kapakçıklarının daralması ya da kalp kası bozukluklarınız var ise,

  • Şiddetli kusmanız, ishaliniz var ise, idrar söktürücülerin yüksek dozlan ile tedavi görüyorsanız veya düşük tuz içeren diyet uyguluyorsanız,

  • Kanınızda potasyum seviyesi artmışsa,

  • Şeker hastalığınız (diyabet) var ise,

  • Lupus (bir vücut bağışıklık sistemi hastalığı) hastalığınız var ise,

  • Böbrek üstü bezlerinizde problem varsa,

  • Aleıjik bünyeniz veya astımınız var ise,

  • Güneşe maruziyetin ardından güneş yanığı, döküntü gibi deri reaksiyonlarınız varsa.

  • OLMECOMB PLUS kullanımı esnasında ani görme kaybı veya göz ağrısı yaşarsanız lütfen doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Kan basıncını azaltan her ilaçla olduğu gibi, kalp veya beyine ait kan akımı bozukluklan olan hastalarda, kan basıncındaki aşırı bir düşüş kalp krizi veya inmeye neden olabilir. Bu sebeple doktorunuz kan basıncınızı dikkatle ölçecektir.

  OLMECOMB PLUS kan yağlarınızı ve ürik asit (gut hastalığı sebebi) seviyelerinizi artırabilir. Tedavi döneminde doktorunuz gerekli görürse kan tahlillerini yapacaktır. OLMECOMB PLUS vücudunuzdaki tuz dengesini etkileyebilir. Doktorunuz kontrol için kan testleri isteyebilir. Böyle durumlarda susama hissi, ağız kuruluğu, kas ağrısı veya krampları kas yorgunluğu, kan basıncında düşme, halsizlik, uyuşukluk, yorgunluk, uyku hali veya tedirginlik, bulantı, kusma, idrar sıklığında azalma, kalp atım hızında artma gibi şikayetler ortaya çıkar.

  Doktorunuz paratiroid bezi fonksiyon testleri yapacaksa, OLMECOMB PLUS tedavisi testten önce durdurulmalıdır.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  OLMECOMB PLUS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  OLMECOMB PLUS, yemekle birlikte veya öğünler arasında alınabilir. Film kaplı tablet, bütün olarak yeterli miktarda su ile yutularak alınır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamileyseniz (veya olabilme ihtimaliniz varsa) doktorunuza söyleyiniz.

  Doktorunuz normal olarak hamile kalmadan önce veya hamile olduğunuzu anladığınız anda OLMECOMB PLUS’ı kullanmayı bırakmanızı ve OLMECOMB PLUS yerine başka bir ilaç kullanmanızı önerecektir.

  OLMECOMB PLUS’ı hamileliğin ilk üç ayında kullanmamanız tavsiye edilir. Hamileliğin ilk üç ayından sonraki dönemdeyseniz bu ilacı kesinlikle kullanmayınız. Çünkü bu dönemde kullanılırsa bebeğinize ciddi zararlar verebilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız veya emzirmeye başlayacaksanız doktorunuza söyleyiniz. OLMECOMB PLUS’m emziren kadınlarda kullanımı önerilmez ve emzirmeye başlarken, özellikle de çocuğunuz yeni doğmuş veya prematüre ise doktorunuz alternatif bir tedavi seçebilir.

  Araç ve makina kullanımı

  Yüksek kan basıncınız için tedavi edilirken uykulu, hasta hissedebilirsiniz veya başınız ağrıyabilir. Böyle bir durum olursa belirtileriniz azalana kadar araç veya makine kullanmayınız. Doktorunuzdan araç ve makine kullanıp kullanmayacağınız konusunda bilgi alınız.

  OLMECOMB PLUS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  OLMECOMB PLUS içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  OLMECOMB PLUS her bir film kaplı tabletinde 143,0 mg laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse OLMECOMB PLUS’ı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  OLMECOMB PLUS her dozunda 1 mmol’den (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder, bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Lesitin (soya) uyarısı

  OLMECOMB PLUS lesitin (soya (E322)) içermektedir. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  OLMECOMB PLUS ile aşağıdaki ilaçlan birlikte kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz.

  • Lityum (ruhsal dalgalanmaları ve bazı depresyon tiplerini tedavi etmek için kullanılan bir ilaç) OLMECOMB PLUS ile aynı zamanda alınması lityumun toksisitesini arttırabilir. Doktorunuz düzenli olarak bu ilacm kandaki seviyelerini takip ederek doz ayarlaması yapabilir.

  • Kalp ritim bozuklukları ve yüksek kan basıncı tedavisi için kullanılan bir ilaç olan diltiazem,

  • Tüberküloz ve diğer enfeksiyonlar için kullanılan rifampisin,

  • Depresyon tedavisinde kullanılan St. John’s wort (Hypericum perforatum - sarı kantaron) bitkisi,

  • Mide ve bağırsaklarda gıda hareketini arttırmak için kullanılan sisaprid,

  • Yavaş kalp atışını tedavi etmek veya terlemeyi azaltmak için kullanılan difemanil,

  Sıtma tedavisinde kullanılan halofantrin,

  Sinir sistemi dolaşımını arttırmak için kullanılan vinkamin IV,

  Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan amantadin,

  Potasyum takviyeleri, potasyum içeren tuz bileşikleri, “idrar söktürücüler” (diüretikler) veya heparin (kanı sulandırmak ve kan pıhtılaşmasını önlemek için), laksatifler, steroidler, adrenokortikotropik hormon (ACTH), karbenoksolon (ağız ve mide ülseri tedavisinde kullanılan bir ilaç), penisilin(antibiyotik), aspirin veya salisilat gibi bazı ağrı kesiciler. Bu ilaçlann OLMECOMB PLUS ile eş zamanlı kullanımı kanınızdaki potasyum seviyesini değiştirebilir.

  Steroid yapılı olmayan antiinflamatuvar ilaçlar ve salisilatlar (NSAİİTer; ağrı, şişme ve artrit dahil olmak üzere inflamasyonun diğer semptomlannın giderilmesinde kullanılan ilaçlar). OLMECOMB PLUS ile birlikte kullanıldığında karaciğer yetmezliği riskini arttırabilir. OLMECOMB PLUS’ın etkisini NSAİİTer azaltabilir. Yüksek dozda salisilat kullanımı santral sinir sistemi üzerinde toksik etki yapabilir. Bazı uyku ilaçlan, sedatifler ve antidepresan ilaçlarla birlikte OLMECOMB PLUS kullanılırsa ayağa kalkıldığında kan basıncında ani bir düşüşe neden olabilir. OLMECOMB PLUS’ın etkisi azalabileceğinden bazı antasitler (hazımsızlık veya mide yanması ilaçlan),

  Epilepsi tedavisinde kullanılan antikonvülsan ilaçlar (öm. karbamazepin, fenobarbital, fenitoin, fosfenitoin, primidon),

  Diğer kan basıncını düşüren ilaçlar (OLMECOMB PLUS’ın kan basıncını düşürücü etkisi artabileceğinden),

  Baklofen ve tübokürarin gibi kas gevşetici ilaçlar,

  Atropin ve biperiden gibi antikolinerjik ilaçlar,

  Kalsiyum takviyeleri,

  Tiyoridazin, klorpromazin, levomepromazine, trifluoperazin, siyamemazin sülpirid, amisülpirid, pimozid, sültopirid, tiapirid, droperidol ya da haloperidol gibi bazı ruhsal sorunların tedavisinde kullanılan ilaçlar,

  Kan şekeri düşüklüğü (diazoksid gibi) veya yüksek kan basıncının tedavisinde (öm. beta blokörler, metildopa) kullanılan ilaçlar,

  Mizolastin, pentamidin, terfenadin, dofetilid, ibutilid veya eritromisin enjeksiyonları gibi kalp ritm problemlerinde kullanılan ilaçlar,

  • HIV/AIDS (örn. ritonavir) veya fungal enfeksiyonlar için kullanılan ilaçlar (örn. ketokonazol, itrakonazol, amfoterisin),

 • Kalp problemlerinin tedavisinde kullanılan kinidin, hidrokinidin, disopiramid, amiodaron, sotalol, bepridil veya digitalis gibi ilaçlar,
 • Amifostin, siklofosfamid veya metotreksat gibi kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar,
 • Kan basıncını arttıran (ömeğin, noradrenalin)ve kalp atım hızını yavaşlatan ilaçlar,
 • Enfeksiyonlann tedavisinde kullanılan tetrasiklinler veya sparofloksasin antibiyotikleri,
 • • Gut ilaçları (probenisid, sulfınpirazon ve allopurinol),

  • Kolestiramin ve kolestipol (kan yağ seviyelerini düşürmek için kullanılan belirli ilaçlar),

 • Siklosporin (organ naklinde organ reddini önleyen bir ilaç),
 • Kan şekerini düşüren ilaçlar (metformin ve insülin gibi),
 • Bazı hastalarda OLMECOMB PLUS kullanırken alkol aldığında baş dönmesi ve bayılma hissi görülebildiğinden benzer durum sizde oluşursa alkolle birlikte kullanmayınız.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri  En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
  Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
En Yaygın Alerji Türleri En Yaygın Alerji Türleri Bağışıklık sistemi, polen, arı zehiri veya evcil hayvan gibi yabancı bir maddeye veya çoğu insanda reaksiyona neden olmayan bir yiyeceğe tepki gösterdiğinde alerjiler meydana gelir.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

İnventim İlaç San. Tic Ltd. Şti
Geri Ödeme KoduGeri Ödemede Değil
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8697936094429
Etkin Madde Olmesartan Medoksomil + Amlodipin Besilat + Hidroklorotiazid
ATC Kodu C09DX03
Birim Miktar 40+10+25
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Kalp Damar Sistemi > Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

OLMECOMB PLUS 40/10/25 mg 30 film kaplı tablet Barkodu