Abdi İbrahim İlaç İlaçları › OFTAGEN steril oftalmik solüsyon 2.5 ml › Kullanma Talimatı

OFTAGEN steril oftalmik solüsyon 2.5 ml Kullanma Talimatı

Latanoprost }

Duyu Organları > Göz Tansiyonu İlaçları (Glokom) ve Miyotikler > Latanoprost Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 17 May  2013

OFTAGEN % 0.005 göz damlası Göz içine damlatılır.

Etken Madde

Her ml’ de 50 mikrogram latanoprost içerir.

Yardımcı maddeler

Sodyum klorür, monobazik sodyum fosfat monohidrat, disodyum fosfat susuz, benzalkonyum klorür ve enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. OFTAGEN nedir ve ne için kullanılır?

2. OFTAGEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. OFTAGEN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. OFTAGEN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.OFTAGEN nedir ve ne için kullanılır?

OFTAGEN, bir mililitresi 50 mikrogram latanoprost içeren göz damlasıdır. 2.5 mililitre solüsyon içeren 5 ml’ lik LDPE şişelerde sunulmaktadır.

OFTAGEN, prostaglandin analoğu adı verilen gruba dahil bir ilaçtır. Bu ilaçlar, gözün içindeki akışkan sıvının kan akımına doğru olan doğal dışa akımını artırır. OFTAGEN, glokomun bir çeşidi olan açık açılı glokomun ve gözdeki yüksek tansiyonun (oküler hipertansiyon) tedavisi için kullanılır. Bu koşullar, göz içi basıncının artmasından dolayı görme yeteneğinizi etkiler.

OFTAGEN, tüm yaş grubundaki çocuklarda ve bebeklerde artmış göz içi basıncı ve glokom tedavisinde kullanılır.


2.OFTAGEN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

OFTAGEN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer siz veya çocuğunuz,

 • Etkin madde latanoprost veya OFTAGEN’ in içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı daha önce bir alerjik reaksiyon geliştirdiyseniz.
 • Hamile iseniz ya da hamile kalmaya çalışıyorsanız
 • Emziriyorsanız.
 • OFTAGEN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer siz veya çocuğunuz,

 • Göz ameliyatı olduysanız veya olmak üzereyseniz (katarakt ameliyatı dahil).
 • Göz sorunlarınız varsa (örn. gözde ağrı, tahriş veya iltihap, bulanık görme).
 • Gözlerinizde kuruluk olduğunu biliyorsanız.
 • Şiddetli astımınız varsa veya astımınız iyi kontrol edilemiyorsa.
 • Kontakt lens takıyorsanız, yine de OFTAGEN kullanabilirsiniz, ancak bölüm 3'te yer alan kontakt lens kullanıcılarına yönelik talimatlara uyunuz.
 • Herpes simpleks adı verilen virüsün neden olduğu bir göz enfeksiyon geçiriyorsanız veya daha önce geçirdiyseniz.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  OFTAGEN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Kullanım yolu nedeniyle geçerli değildir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bu tıbbi ürünün insanlarda gebelik sırasında kullanım açısından güvenliliği belirlenmemiştir. Gebeliğin seyri bakımından ve doğmamış bebek veya yenidoğan açısından potansiyel tehlikeli etkilere sahiptir. Bu nedenle, OFTAGEN gebelik sırasında kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  OFTAGEN’ in içindeki latanoprost adlı madde anne sütüne geçebileceğinden emziriyorsanız OFTAGEN kullanmayınız veya OFTAGEN kullanmaya devam edecekseniz emzirmeyi bırakınız.

  Araç ve makina kullanımı

  OFTAGEN' in göze damlatılması geçici görme bulanıklıklığına yol açabilir. Bu durum geçinceye kadar araç veya makine kullanmamalısınız.

  OFTAGEN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  OFTAGEN, benzalkonyum klorür adı verilen bir koruyucu madde içerir. Bu koruyucu madde, gözde tahriş hissine neden olabilir. Bu maddenin yumuşak kontakt lenslerin renklerinin bozulmasına neden olduğu bilinmektedir. Bu nedenle yumuşak kontakt lensler ile temasından kaçınınız. Uygulamadan önce kontakt lensi çıkartınız ve lensi tekrar takmak için en azından 15 dakika bekleyiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  OFTAGEN diğer ilaçlarla etkileşim gösterebilir. Reçetesiz olarak alınan ilaçlar (veya göz damlaları) dahil, başka ilaçlar alıyorsanız veya aldıysanız, lütfen bunu doktorunuza veya eczacınıza bildirin. Kullanmanız gereken başka bir göz damlası da varsa iki ilacın damlatılmaları arasında en az 5 dakika olmalıdır. Lütfen doktorunuza kullandığınız ilaçları söyleyiniz.

 • OFTAGEN’ in göz içi basıncını düşürücü etkisi kendi grubu dışındaki bazı glokom ilaçlarıyla (beta adrenerjik antagonistler, adrenerjik agonistler, karbonik anhidraz inhibitörleri ve en azından kısmi kolinerjik agonistler) artabilir.
 • Aynı sınıfa dahil (prostaglandinler) olan göz damlaları ile birlikte kullanılmamalıdır.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.OFTAGEN nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Her zaman OFTAGEN’ i tam olarak doktorunuzun söylediği gibi kullanınız. Emin değilseniz doktorunuz veya eczacınıza sorunuz.

  OFTAGEN’ i ilk kez açtığınızda, kutuda gördüğünüz bir boşluğa şişeyi açtığınız tarihi yazınız, böylelikle ilacın açıldıktan sonra 4 hafta olan kullanım süresini aşmamış olursunuz.

  Yetişkinler ve çocuklar için doz günde bir kez, hasta göz(ler)e bir damla damlatılmasıdır. İlaç akşamları damlatıldığında daha iyi sonuç elde edilir.

  OFTAGEN’ i günde bir kezden fazla kullanmayınız, çünkü OFTAGEN’ i çok sık kullanırsanız tedavinin etkililiği azalabilir.

  OFTAGEN’ i doktorunuzun söylediği gibi kullanmayı bırakmanızı söyleyinceye kadar kullanınız.

  Kontakt lens kullanıcıları:

  Kontakt lens kullanıyorsanız, ilacı gözünüze damlatmadan önce lenslerinizi çıkarınız.
  OFTAGEN damlatıldıktan en az on beş dakika sonra lensinizi tekrar takabilirsiniz.

  Uygulama yolu ve metodu

  OFTAGEN göze aşağıdaki şekilde uygulanır.

  1. Ellerinizi yıkayınız ve rahat bir pozisyonda oturunuz.


  2. Şişenin koruyucu dış kapağını çevirerek çıkartınız


  3. Şişenin iç kapağını döndürerek açınız.

  4. Parmağınızı kullanarak, hasta gözün alt göz kapağını aşağıya doğru yavaşça

  çekiniz.

  5. Damlatıcının ucunu göze yaklaştırınız, ama göze değdirmeyiniz.

  6.    Damlatıcıyı yavaşça sıkınız ve göze SADECE bir damla damlatınız. Daha sonra alt göz kapağını serbest bırakınız.

  7.    Gözün burun tarafındaki köşesine parmağınızla bastırın. Göz kapalı bir şekilde bir dakika kadar bu şekilde tutulmalıdır.

  8.    Eğer doktorunuz her iki göz için de ilaç kullanılmasını söylemişse, aynı işlemleri diğer göz için tekrarlayınız.

  9.    Şişenin iç kapağı ile şişeyi kapatınız.

  Doktorunuz göze damlatmanız için başka ilaç da reçete etmişse, ilaçları en az beş dakika arayla damlatınız.

  Çocuklarda kullanımı

  OFTAGEN, çocuklarda yetişkinlerdeki ile aynı dozda kullanılabilir. Erken doğan bebeklere ilişkin veri bulunmamaktadır. Ayrıca 1 yaşından küçük yaş grubuna ilişkin

  veriler kısıtlıdır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Doz erişkin dozu ile aynıdır.

  Özel kullanım durumları

  Özel kullanımı yoktur.

  Eğer OFTAGEN’ in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlenimiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla OFTAGEN kullanırsanız

  Göze çok fazla OFTAGEN damlattıysanız, gözlerde az miktarda bir yanma, gözlerinizde sulanma ve kızarma olabilir, bu durum sizi veya çocuğunuzu rahatsız ediyorsa doktorunuzdan tavsiye alınız.

  OFTAGEN kazara içildiyse hemen doktorunuzu arayınız.

  OFTAGEN’ den kullanılması gerekenden fazlası kullanılmışsa bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  OFTAGEN'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer bir damla damlatmayı unutursanız, bir sonraki damlayı zamanında damlatınız. Emin değilseniz doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  OFTAGEN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  OFTAGEN ile tedaviyi sonlandırmak istiyorsanız doktorunuz ile konuşunuz.

  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Geri Ödeme KoduA12372
Satış Fiyatı 25.37 TL [ 20 Oct 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 25.37 TL [ 13 Oct 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699514610113
Etkin Madde Latanoprost
ATC Kodu S01EE01
Birim Miktar 0.05
Birim Cinsi MG/ML
Ambalaj Miktarı 1
Duyu Organları > Göz Tansiyonu İlaçları (Glokom) ve Miyotikler > Latanoprost
İthal ( ref. ülke : Fransa ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

OFTAGEN steril oftalmik solüsyon 2.5 ml Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
20 Oct 202025.37 TL
13 Oct 202025.37 TL
6 Oct 202025.37 TL
25 Sep 202025.37 TL
18 Sep 202025.37 TL
11 Sep 202025.37 TL
7 Sep 202025.37 TL
28 Aug 202025.37 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları