İlaçları › NUMETA PED G16 %E infüzyon için emülsiyon. 500 ml { E.İ.P } › KT › Kullanmadan Önce

NUMETA PED G16 %E infüzyon için emülsiyon. 500 ml { E.İ.P } Kullanmadan Önce

Amino Asit + Elektrolit + Lipid + Karbonhidrat }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Damar İçine Enjekte Edilenler > Beslenme Serumu Kombinasyonları Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ] | Güncelleme : 8 March  2016

2.NUMETA PED G16 kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NUMETA PED G16'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Torbadaki iki odacığın içeriğinin karıştırılması sonucu oluşan sıvıyı aşağıdaki durumlarda

KULLANMAYINIZ

• Bebeğinizin / çocuğunuzun yumurta, soya fasulyesi veya yer fıstığı proteinlerine ya da NUMETA’nın, içerdiği etkin maddeler ya da yardımcı maddelere aşırı duyarlılığı (alerji) varsa.

 • Bebeğinizin / çocuğunuzun vücudunda amino asit denilen proteinlerin yapıtaşlarının kullanılmasıyla ilgili bir sorun varsa.
 • Bebeğinizde / çocuğunuzda NUMETA’nın içeriğinde bulunan ve elektrolit adı verilen maddelerden (sodyum, potasyum, magnezyum, kalsiyum ve fosfat) herhangi birinin anormal derecede yüksek olduğu bir durum varsa.
 • Bebeğiniz yenidoğan (28 günlükten az) ise; NUMETA (veya diğer kalsiyum içeren çözeltiler), ayrı infüzyon yolları kullanılsa bile seftriakson (bir antibiyotik) ile aynı zamanda uygulanmamalıdır. Yenidoğanın kan dolaşımında partikül oluşması öldürücü olabilir.
 • Bebeğinizde / çocuğunuzda ağır bir kan şeker düzeyi yüksekliği (hiperglisemi) durumunuz varsa.
 • Torbadaki üç odacığın içeriğinin karıştırılması sonucu oluşan sıvıyı aşağıdaki durumlarda

  KULLANMAYINIZ • Bebeğinizin / çocuğunuzun kanındaki yağ düzeyleri artmışsa (hiperlipidemi).

  Doktorunuz her durumda bebeğinizin / çocuğunuzun bu ilacı kullanıp kullanamayacağına bebeğinizin / çocuğunuzun yaşı, vücut ağırlığı ve klinik durumunun yanında onun test sonuçlarına göre karar verecektir.

  NUMETA PED G16'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Alerjik reaksiyonlar:

  Eğer uygulama sırasında herhangi bir alerjik belirtiye işaret eden bir belirti (ateş, terleme, titreme, baş ağrısı, deride döküntü ya da solunum güçlüğü gibi) görülürse ilacın uygulanmasına hemen son verilecektir.

  Bu ilaç seyrek olarak aşırı duyarlılık reaksiyonlarına (alerji) yol açabilen soya fasulyesi proteinleri içermektedir. Yer fıstığına alerjik olan kişilerde yaygın olmayan bir şekilde soya fasülyesine karşı da alerjik olunabileceği bildirilmiştir.

  Enfeksiyon ve sepsis:

  Tedavi sırasında doktorunuz bebeğinizi / çocuğunuzu herhangi bir iltihaplanma (enfeksiyon) belirtisi açısından dikkatle izleyecektir. Kateter yerleştirme ve bakımı ile beslenme formülasyonlarının hazırlanmasında “aseptik tekniklerin” (“mikropsuz teknik”) kullanılmasıyla bu risk azaltılabilir.

  Bazen ilaçların uygulanması için bebeğinizin / çocuğunuzun toplardamarlarına bir tüp (intravenöz kateter) yerleştirildiğinde bir enfeksiyon ya da sepsis (kanda bakteri görülmesi) durumu gelişebilir. Bazı ilaç ve hastalıklar enfeksiyon ya da sepsis gelişme riskini arttırır. Ayrıca damar yoluyla beslenmesi gereken hastalığı olanlarda, bu durumları nedeniyle enfeksiyon oluşma riski daha yüksektir.

  Yağ Yüklenmesi Sendromu:

  Yağ yüklenmesi sendromu benzer ürünlerde rapor edilmiştir. Vücudun NUMETA içeriğindeki yağları ortamdan uzaklaştırma yeteneğinin azalması veya yetersiz kalması “yağ yüklenmesi sendromu”na (Bkz. Bölüm 4 - Olası yan etkiler nelerdir?) sebep olur.

  Bazı kan testlerinde değişiklik:

  Bazen ciddi beslenme bozukluğu olan birinin yeniden beslenmeye başlanmasıyla kişinin bazı kan değerlerinde değişiklikler oluşabileceğinden, doktorunuz zaman zaman bebeğinizin / çocuğunuzun yeteri kadar sıvı alıp almadığını inceleyecek ve ona bazı kan testleri yapacaktır. Dokularda fazladan sıvı birikimi ve şişme de oluşabilir. Damar yolundan yapılacak beslenmenin yavaş ve dikkatle başlatılması gerekmektedir.

  Kanda yüksek Magnezyum seviyeleri:

  NUMETA’daki magnezyum miktarı, kanda magnezyum seviyesinin yükselmesine sebep olabilir. Bunun belirtileri arasında halsizlik, reflekslerde yavaşlama, bulantı, kusma, kanda kalsiyum seviyelerinde azalma, zor nefes alma, kan basıncında düşme ve düzensiz kalp atışı bulunmaktadır. Bu belirtiler fark edilemediğinde, özellikle çocuğunuz kanındaki magnezyum değerlerinin yükselmesine sebep olacak böbrek fonksiyonlarının bozulması gibi risk faktörleri taşıyorsa, çocuğunuzun kan değerleri doktor tarafından izlenebilir. Kandaki magnezyum seviyeleri yükseldiğinde, infuzyon durdurulacak veya azaltılacaktır.

  İzleme ve tedavi uygulamasının ayarlanması:

  Doktorunuz bebeğinizde / çocuğunuzda aşağıdaki durumlardan biri varsa, onun tedavisini yakından izleyecek ve NUMETA tedavisini buna göre ayarlayacaktır:

 • Ağır travmalardan sonraki durumlar
 • Ağır bir şeker hastalığı
 • Şok durumu
 • Kalp krizi
 • Ağır enfeksiyon durumu
 • Belirli koma tipleri
 • Dikkatle kullanılması gereken diğer durumlar:

  Bebeğinizde / çocuğunuzda aşağıda belirtilen durumlar varsa NUMETA dikkatle kullanılmalıdır:

 • Pulmoner ödem (akciğerlerde sıvı birikimi) veya kalp yetmezliği.
 • Ciddi karaciğer problemleri.
 • Besleyici maddeleri almada sorunlar.
 • Kan şekeri yüksekliği.
 • Böbrek sorunları.
 • Ağır metabolik hastalıklar (vücut normal yolla maddeleri parçalayamadığında).
 • Kan pıhtılaşma bozuklukları.
 • Böyle durumlarda doktorunuz çocuğunuzun yeteri kadar sıvı alıp almadığını, karaciğer işlevlerini gösteren değerleri ve/veya kan değerlerini yakından izleyecektir.

  NUMETA’nın 28 gebelik haftasından önce doğmuş bebeklerde kullanımıyla ilgili bilgiler kısıtlıdır.

  NUMETA PED G16'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  NUMETA PED G16'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde NUMETA’yı kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde NUMETA’yı kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  NUMETA, damar yoluyla kullanılan bir ilaç olduğundan kullanılması sırasında araç ya da makine kullanımı mümkün değildir.

  NUMETA PED G16'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bebeğinizin / çocuğunuzun NUMETA’nm içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığı yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  NUMETA soya yağı ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

  Bu tıbbi ürün her 100 mL’sinde 2.4 mmol sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Her 100 mL’sinde 15.5 g glikoz içerir. Bu, diabetes mellitus hastalarında göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bebeğinize / çocuğunuza reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç vermeyi planlıyorsanız, veriyorsanız veya yakın zamanda verdiyseniz lütfen doktorunuza bildiriniz.

  NUMETA aşağıdaki ilaç ve tedavilerle birlikte uygulanmamalıdır:

  •    Kanla aynı setten verilmemelidir. Aynı setten verilmesi alyuvarların kümeleşerek çökelmesine neden olabilir.

  •    Seftriakson (damar yolundan da verilebilen bir antibiyotik). Birlikte verilmesi bu ilacın çökelerek parçacıklar oluşmasına neden olabilir.

  Kumarın ve varfarin (kan sulandırıcı ilaçlar):

  Kumarin ve varfarin alıyorsa doktorunuz bebeğinizi / çocuğunuzu yakından izleyecektir. Zeytin yağı ve soya fasülyesi yağının doğal yapısında K vitamini bulunur. K vitamini kumarin ve varfarin gibi ilaçlarla etkileşir. Bu ilaçlar kanı sulandırarak pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlardır.

  Laboratuvar testleri:

  İlacınız bileşiminde bulunan yağlar vücuttan atılmadan önce bazı testler yapılırsa, bu testlerin sonuçları etkilenebilir. Bu laboratuvar testleri ek yağ aliminin durdurulmasından 5 ila 6 saat sonraki dönemde yapılabilir.

  NUMETA’nm potasyum seviyelerini / metabolizmayı etkileyen ilaçlar ile etkileşimi:

  NUMETA potasyum içerir. Kandaki potasyum düzeylerinin yükselmesi kalp ritminde anormalliklere neden olabilir. Bu nedenle diüretik (vücut sıvılarını azaltmak için kullanılan bir ilaç grubu) ya da ADE inhibitörü (yüksek tansiyon için kullanılan bir ilaç grubu) ya da anjiyotensin II alıcısı antagonistler (yüksek tansiyon için kullanılan bir ilaç grubu) ya da immünosüpresanlar (bağışıklık sistemini azaltan ilaçlar) kullananlarda özel dikkat gerekmektedir. Bu ilaçlar kandaki potasyum düzeylerini yükseltebilir.

  İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
  Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri  Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
  Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
  HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
  Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ]
  Geri Ödeme KoduA16795
  Satış Fiyatı 641.03 TL [ 14 Sep 2021 ]
  Önceki Satış Fiyatı 641.03 TL [ 6 Sep 2021 ]
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699586692925
  Etkin Madde Amino Asit + Elektrolit + Lipid + Karbonhidrat
  ATC Kodu B05BA10
  Birim Miktar 500
  Birim Cinsi ML
  Ambalaj Miktarı 1
  Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Damar İçine Enjekte Edilenler > Beslenme Serumu Kombinasyonları
  İthal ( ref. ülke : Italya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  NUMETA PED G16 %E infüzyon için emülsiyon. 500 ml { E.İ.P } Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  14 Sep 2021641.03 TL
  6 Sep 2021641.03 TL
  27 Aug 2021641.03 TL
  16 Aug 2021641.03 TL
  9 Aug 2021641.03 TL
  30 Jul 2021641.03 TL
  26 Jul 2021641.03 TL
  16 Jul 2021641.03 TL
  2021 / 2008 İlaç Fiyatları