NIBULEN % 1 20 ml dermal solüsyon Klinik Özellikler

Sikloproxolamine Citrate }

Dermatolojik İlaçlar > Topikal Antifungaller > Sikloproxolamine citrate
Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti | 30 December  1899

4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

Derinin bütün mantar hastalıkları.

 • 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

  Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi

  Hekimin başka bir önerisi yoksa, hasta olan kısımlara NİBULEN çözelti günde 2-3 defa sürülür ve hafifçe masaj yapılır. Tedaviye, derideki belirtiler kayboluncaya kadar (genellikle 2 hafta) devam edilmelidir. Nükslerin önlenmesi için uygulamaya 1-2 hafta daha devam edilmesi önerilir.

  Uygulama şekli

  Enfekte olmuş yüzeye hafifçe masaj yapılarak uygulanır.

  Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

  Pediyatrik popülasyon:

  6 yaşın altındaki çocuklarda ve infantlarda NİBULEN çözelti ile tedavi ancak zorunlu bir endikasyon varsa uygulanmalıdır.

  Geriyatrik popülasyon:

  65 yaş ve üstü geriyarik hastaların genelde yetişkin hastalardan farklı şekilde yanıt verdiğini gösterecek yeterli veri mevcut değildir.

  4.3. Kontrendikasyonlar

  NİBULEN çözelti,

  • *  Bileşiminde bulunan maddelere karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

  • *  Göze ve açık yaralara sürülmemelidir.

  • * Laktasyon sırasında kullanılmamalıdır.

  4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

  Doktor tarafından önerilen ilave hijyen kritelerine dikkatli şekilde uyulmalıdır.

  Özellikle uzun süreli veya geniş yüzeylerde kullanımı sırasında sistemik absorpsiyonun artacağı gözönünde bulundurulmalıdır.

  4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri

  Şimdiye kadar başka ilaçlarla bir geçimsizliğine rastlanmamıştır.