Merck İlaç İlaçları › LUVERIS 75 IU 1 flakon › Kullanma Talimatı

LUVERIS 75 IU 1 flakon Kullanma Talimatı

Lutropin Alfa }

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > Gonadotropinler ve diğer ovulasyon uyarıcılar > Lutropin Alfa Merck İlaç Ecza ve Kimya Ticaret AŞ | Güncelleme : 20 November  2020

LUVERİS 75 IU

Enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü Deri altına uygulanır.

Etken Madde

Lutropin alfa 75 IU

Çözücü 1ml enjeksiyonluk sudur.

Yardımcı maddeler

Polisorbat 20, sakaroz, sodyum dihidrojen fosfat monohidrat, disodyum fosfat dihidrat, konsantre fosforik asit, sodyum hidroksit, metionin ve nitrojen

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. LUVERIS nedir ve ne için kullanılır?

2. LUVERIS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. LUVERIS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. LUVERIS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.LUVERIS nedir ve ne için kullanılır?

LUVERİS, insanda doğal olarak bulunan lüteinleştirici hormona benzer, rekombinant insan lüteinleştirici hormonu olan, lutropin alfa içeren bir ilaçtır, fakat biyoteknoloji ürünü olarak yapılmıştır. Üreme sürecinde yer alan ve gonadotropinler olarak adlandırılan bir hormon ailesine aittir.

LUVERİS, enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü olarak sağlanır.

Ürün 1, 3 veya 10’luk flakonlarda toz ve yine aym miktarda çözücü flakon ile satışa arz edilmiştir.

LUVERİS, normal üreme döngüsünde rol oynayan üreme hormonları düşük düzeyde olan kadınların tedavisi için önerilir. İlaç, FSH (folikül uyarıcı hormon) olarak adlandırılan diğer bir hormon ile birlikte, overdeki olgun yumurtayı biçimlendiren foliküllerin gelişmesini sağlamak için kullanılır. Tedaviye, folikülden yumurtanın bırakılmasına (yumurtlama) neden olan insan koryonik gonadotropininin (hCG) tek dozu ile devam edilir.


2.LUVERIS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LUVERIS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer bu veya benzeri bir ilaca veya yardımcı maddelerden herhangi birine bilinen bir alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise

• Eğer yumurtalık, rahim ya da meme kanseri tanısı konmuş ise

• Eğer beyin tümörü tanısı konmuş ise

• Eğer polikistik over hastalığından kaynaklanmayan bir yumurtalık büyümesi veya kisti var ise

• Eğer nedeni bilinmeyen vajinal kanamanız var ise

 • Hamile iseniz
 • LUVERIS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Bu tedavi yumurtalığın aşırı uyarılma sendromu (ovaryen hiperstimülasyon sendromu, OHSS) olarak adlandırılan rahatsızlığın gelişme riskini artırır. OHSS’nin ilk bulguları, bulantı ve kusma ile kendini gösteren alt karın bölgesinde ağrı ve kilo almadır (“Olası yan etkiler nelerdir” bölümüne bakınız). Bununla birlikte, eğer uygulamada önerilen doz ve programa bağlı kalınırsa, OHSS meydana gelmesi yaygın değildir. LUVERİS tedavisi, son foliküler olgunlaşmayı (hCG içeren) harekete geçiren ilaç kullanımı olmadığında, önemli OHSS’ye nadiren yol açar. Bu nedenle OHSS gelişimi söz konusu olduğunda, hCG uygulaması yapılmamalı ve en az 4 gün bariyer metodu uygulanmalı veya cinsel ilişkiden uzak durulmalıdır. Doktorunuz, bu durumdan haberdar olmalıdır ve sizi gerektiğinde bilgilendirecektir. Tedavi esnasında ve öncesinde, kan örnekleri ve ultrason takibi ile yumurtalık cevabının dikkatli bir şekilde izlenmesinin nedeni budur.

  Bu ilaç, cinsel organların kusurlu oluşumu veya rahimdeki iyi huylu tümörlerin normal gebeliğe olanak sağlamadığı durumların varlığında kullanılmamalıdır.

  Bu tip tedavinin uygulandığı hastalarda çoğul gebelik (çoğunlukla ikiz) ve doğum sıklığı, doğal döllenme ile kıyaslandığında artmıştır. Bununla beraber, bu durum önerilen doz ve uygulama programı kullanılırsa en aza indirilebilir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamile iseniz, LUVERİS kulanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  LUVERİS follitropin alfa dışında başka bir ilaçla aynı enjeksiyon içinde karıştırılamaz.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.LUVERIS nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorunuz, bu tedavinin planı sırasında uygulamanın en uygun dozu ve programı için karar verecektir.

  LUVERİS genellikle 3 haftaya kadar hergün FSH ile eşzamanlı olarak kullanılır. En yaygın kullanılan başlangıç dozu 75 IU (1 flakon) LUVERİS ile beraber 75 IU veya 150 IU FSH’dır.
  Alınan cevaba göre doktorunuz FSH dozunu tercihen 7-14 gün aralıklar ile 37.5-75 IU arttırabilir.

  Doktorunuz tedaviyi 5 haftaya kadar uzatmaya karar verebilir.

  İstenen cevap elde edildiğinde son yapılan LUVERİS ve FSH enjeksiyonundan 24-48 saat sonra tek doz hCG enjeksiyonu uygulanır. HCG uygulandığı gün ve ertesi gün cinsel ilişki önerilir. Alternatif olarak, intrauterin inseminasyon (IUI) yapılabilir.

  Tedaviye aşırı cevap alındığında, tedavi durdurulmalı ve hCG kesilmelidir (“Olası yan etkiler nelerdir” bölümüne bakınız). Tedaviye bir sonraki siklusta, bir önceki siklustan daha düşük FSH dozunda devam edilmelidir.

  Uygulama yolu ve metodu

  LUVERİS, deri altına uygulama için tasarlanmıştır. Her flakon yalnızca bir kullanım içindir.

  Eğer LUVERİS’i kendinize uygulayacaksınız, lütfen aşağıdaki açıklamayı dikkatlice okuyunuz :

  • Ellerinizi yıkayınız. Ellerinizin ve kullanacağınız malzemelerin mümkün olduğunca temiz olması önemlidir.

 • İhtiyacınız olan herşeyi hazırlayınız. Temiz bir yer bulunuz ve herşeyi üzerine yerleştiriniz:

 • 1 flakon LUVERİS
 • 1 flakon çözücü
 • 2 adet alkole/kolonyaya batırılmış pamuk
 • 1    adet enjektör
 • 1    adet hazırlama iğnesi (tozun çözücü içinde    çözündürülmesi için)
 • 1    adet cilt altı enjeksiyon iğnesi
 • 1    adet kap (flakon ve iğnelerin güvenle imha    edilmesi için)
 •    Çözücü flakondan koruyucu kapağı kaldırınız.


  Hazırlama iğnesini enjektöre takınız ve yaklaşık 1 mm çizgisine kadar enjektöre biraz hava çekiniz, sonra iğneyi flakonun içine sokunuz.
  Enjektör pistonunu iterek havayı flakonun içine veriniz, flakonu ters yüz ediniz ve çözücüyü dikkatlice enjektöre çekiniz.

  İğneye dokunmamaya dikkat ederek, enjektörü dışarıya çekiniz.

  • Enjeksiyon çözeltisinin hazırlanması:


  LUVERİS toz flakonun koruyucu kapağını kaldırınız, çözücü içeren enjektörü alınız, LUVERİS flakonun içine yavaşça çözücüyü enjekte ediniz. Enjektörü çekmeden döndürünüz. Çalkalamayınız.

  Toz çözündükten sonra (genelde hemen olur) çözeltinin berrak olduğunu ve parçacık içermediğini kontrol ediniz. Dikkat: çalkalamayınız. Flakonu ters çeviriniz ve çözeltiyi enjektörün içine dikkatlice çekiniz.

  LUVERİS ve follitropin alfa karışımını birlikte ya da tek tek uygulayabilirsiniz. LUVERİS tozu çözündükten sonra çözeltiyi enjektörün içine çekiniz ve follitropin alfa tozunu içeren flakona enjektörün iğnesini batırınız. Toz çözününce çözeltiyi enjektöre geri çekiniz. Önceki gibi parçacık kontrolü yapınız ve eğer çözelti berrak değilse kullanmayınız.

  3 flakona kadar toz 1 ml çözücüde çözülebilir.

  • İğneyi cilt altı iğnesi ile değiştiriniz ve hava kabarcıklarını alınız:

  Eğer enjektör içinde hava kabarcıkları görüyorsanız iğne yukarıda olacak şekilde enjektörü tutunuz ve hava kabarcıkları yukarıda toplanana kadar enjektöre hafifçe parmak ucuyla vurunuz. Pistonu hava kabarcıkları gidene kadar yavaşca itiniz.


  • Çözeltiyi bekletmeden enjekte ediniz:

  Doktorunuz veya hemşireniz enjeksiyonu nereye yapacağınızı size önermiş olmalıdır (örneğin; karın, uyluğun ön yüzü). Seçilen bölgeyi alkollü pamukla siliniz. Cildi hafifçe sıkınız ve iğneyi 45-90° açıyla seri bir şekilde batırınız. Öğretildiği gibi deri altına enjekte ediniz.
  Doğrudan damara enjekte etmeyiniz. Pistona hafifçe basarak çözeltiyi enjekte ediniz. İhtiyacınız olan çözeltinin hepsini enjekte ediniz.
  İğneyi bekletmeden çekiniz ve dokuyu alkole batırılmış pamuk kullanarak dairesel hareketle siliniz.


  • Tüm kullanılan malzemeyi imha ediniz: Enjeksiyonu bitirir bitirmez tüm iğneleri ve boş cam flakonları önceden hazırlanan kaba atınız. Kullanılmayan çözelti de atılmalıdır.

  Eğer LUVERİS’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla LUVERIS kullanırsanız

  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
  Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
  Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
  Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Merck İlaç Ecza ve Kimya Ticaret AŞ
  Geri Ödeme KoduA04789
  Satış Fiyatı 118.79 TL [ 20 Nov 2020 ]
  Önceki Satış Fiyatı 118.79 TL [ 13 Nov 2020 ]
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699777790263
  Etkin Madde Lutropin Alfa
  ATC Kodu G03GA07
  Birim Miktar 75
  Birim Cinsi IU
  Ambalaj Miktarı 1
  Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > Gonadotropinler ve diğer ovulasyon uyarıcılar > Lutropin Alfa
  İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  LUVERIS 75 IU 1 flakon Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  20 Nov 2020118.79 TL
  13 Nov 2020118.79 TL
  6 Nov 2020118.79 TL
  27 Oct 2020118.79 TL
  20 Oct 2020118.79 TL
  13 Oct 2020118.79 TL
  6 Oct 2020118.79 TL
  25 Sep 2020118.79 TL
  2020 / 2008 İlaç Fiyatları