Novartis İlaçları › LOPRESOR 100 mg 20 tablet › Kullanma Talimatı

LOPRESOR 100 mg 20 tablet Kullanma Talimatı

Metoprolol Tartarat }

Kalp Damar Sistemi > Beta Bloke Edici Ajanlar > Metoprolol Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. | Güncelleme : 30 December  1899

LOPRESOR 100 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir film kaplı tablet 100 mg metoprolol tartarat içerir.

Yardımcı maddeler

: Aerosil 200, Avicel PH, magnezyum stearat, sodyum karboksimetil nisasta, PVP K90 selüloz HP-M-603, Kremofor RH 40, talk PH , titan dioksit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. LOPRESOR nedir ve ne için kullanılır?

2. LOPRESOR’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. LOPRESOR nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. LOPRESOR’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.LOPRESOR nedir ve ne için kullanılır?

LOPRESOR tabletler, beyaz, yuvarlak, bir yüzünde "CG" diğer yüzünde "I/P" baskılı iki

yüzeyi dışa doğru eğimli film kaplı tabletlerdir.

Her bir tablet etkin madde olarak 100 mg metoprolol tartarat içerir.

LOPRESOR, 20 adet tablet içeren ambalajlarda takdim edilmektedir.

LOPRESOR beta-blokörler olarak adlandırılan ilaç grubuna dahildir. Bu ilaçlar çeşitli tıbbi sorunlarda kullanılırlar:

• Yüksek kan basıncının tedavi edilmesi için

• Egzersiz ile tetiklenen göğüs ağrısı (Angina) tedavisi için

• Düzensiz kalp atımlarının düzeltilmesi ve kalbin düzenli atmaya devam etmesinin sağlanması için

• Bir kalp krizi sonrasında kalbin korunmasına yardımcı olmak için

• Tiroid bezinin aşırı çalışmasının tedavisinin bir parçası olarak

• Migrenin önlenmesi için

• Sinirsel gerginlik ya da anksiyetenin neden olduğu çarpıntının (kalbin çok hızlı atması ya da çarpması hissi) tedavi edilmesi için

LOPRESOR'un nasıl etki gösterdiği ya da neden verildiği hakkında herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza danışınız.


2.LOPRESOR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LOPRESOR'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• Metoprolole, bu kullanma talimatının başında sayılmış LOPRESOR içindeki maddelerden herhangi birine ya da bir başka beta bloköre karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa.

• Kalp hastalığı nedeniyle ayak bileklerinizde şişme, nefes darlığı ve/veya yorgunluğunuz varsa.

• Kalp atımınız alışılmadık ölçüde yavaşsa ya da sizde kalp bloğu olduğu söylenmişse.

• Bazen aniden bilinciniz kapanıyorsa.

• Kol ve bacaklarınızdaki kan dolaşımı zayıfsa (örneğin, çok soğuk, soluk el ve ayaklar, ya da yürüdüğünüzde bacak kaslarınızda ağrı).

• Kan basıncınız alışılmadık ölçüde düşükse.

• Astımınız varsa ya da bazen nefes darlığı ve hırıltı oluyorsa.

LOPRESOR'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

• Diyabetiniz varsa.

• Karaciğer hastalığınız varsa.

• Ciddi alerjik reaksiyonlarınız varsa (örneğin böcek ısırması ve sokmalarına alışılmadık ölçüde şiddetli reaksiyonlar).

• İstirahat esnasında göğüs ağrınız varsa.

• Aşırı çalışan bir tiroid beziniz varsa.

Durumunuz bunlardan herhangi birine uyuyorsa doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz LOPRESOR kullanmaya başlayıp başlayamayacağınıza/devam edip edemeyeceğinize karar verecektir.

Herhangi bir cerrahi ya da dişle ilgili tedaviden önce, sorumlu doktor ya da diş hekiminize LOPRESOR almakta olduğunuzu söyleyiniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

LOPRESOR'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

LOPRESOR bazı kişilerde yorgunluğa neden olabilir. İlaç kullanılırken alkol alımı bu yorgunluğu arttırabilir.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz ya da hamile kalmayı düşünüyorsanız, bunu doktorunuza söyleyiniz. LOPRESOR çok gerekli olmadıkça gebelik süresince, özellikle de gebeliğin ilk 3 ayında kullanılmamalıdır. Doktorunuz gebelik sırasında LOPRESOR kullanımının olası risklerini size açıklayacaktır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz. LOPRESOR emzirme döneminde dikkatle kullanılmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

LOPRESOR bazı kişilerde baş dönmesi, yorgunluk ya da bulanık görmeye neden olabilir. Bu tür belirtilerle karşılaşırsanız araç ya da iş makineleri kullanmayınız ve tam dikkat ve hızlı tepki verebilmeyi gerektiren başka işler yaparken dikkatli olunuz. Alkol alımı yorgunluğu arttırabilir.

LOPRESOR'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

LOPRESOR'un içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Şu anda başka herhangi bir ilaç alıyorsanız ya da yakın zamanda aldıysanız -bitkisel ve reçetesiz ilaçlar da dahil olmak üzere - dozun değiştirilmesi ya da bazı durumlarda ilaçlardan birinin kesilmesi gerekebilir.

Bazı başka ilaçlar LOPRESOR ile etkileşime girebilir. Bunlardan bazıları:

• Yüksek kan basıncının (ör. Prazosin, klonidin, verapamil, diltiazem), göğüs ağrısının (angina) (ör. Nitrogliserin) ya da düzensiz kalp atımının (ör. Amiodaron, propafenon, kinidin, disopiramid, digoksin gibi dijital glikozidleri, lidokain) tedavisinde kullanılan ilaçlar,

• Bazı inhalasyon anestezikleri,

• Bazı göz ve burun damlaları ile bazı öksürük ilaçları ya da soğuk algınlığı ilaçlarının içinde bulunan adrenalin ya da benzeri maddeler,

• Insülin ya da diyabet için ağızdan alınan ilaçlar,

• Ağrı ya da enflamasyon ilaçları (indometazin gibi nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar),

• Bazı mide ülseri ilaçları (ör. Simetidin),

• Bazı antibiyotikler (ör. Rifampisin),

• Bazı antiviraller (ör. Ritonavir),

• Bazı antihistaminikler (ör. Difenhidramin),

• Bazı sıtma ilaçları (ör. Hidroksiklorokin ya da kinidin), bazı antipsikotik ilaçlar (ör. Tioridazin),

• Bazı antidepresanlar (ör. Fluoksetin, paroksetin ya da bupropion),

• Bazı antifungaller (ör. Terbinafin).

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.LOPRESOR nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuzun talimatlarına dikkatle uyunuz. Önerilen dozu aşmayınız.

Doktorunuz size tam olarak kaç tablet LOPRESOR almanız gerektiğini söyleyecektir.

Genelde günlük doz şu aralıktadır: günde bir kez (sabah) ya da iki ayrı doza bölünmüş olarak (sabah bir ve akşam bir) günde 100 ila 200 mg. LOPRESOR tiroid bezinin aşırı çalışmasının tedavisinde kullanıldığında, doz genelde üç ya da dört ayrı doz şeklinde verilen 150 - 200 mg'dır. Düzensiz kalp atımında doz genelde iki ya da üç ayrı doz şeklinde verilen günde 100 -150 mg'dır.

Tedaviye verdiğiniz yanıta göre doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük bir doz önerebilir.

Uygulama yolu ve metodu

LOPRESOR bir miktar sıvı ile çiğnenmeden yutulmalıdır. LOPRESOR tablet çiğnenmeden bütün olarak, biraz sıvıyla yutulmalıdır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

LOPRESOR 65 yaş üzerindeki kişilerce kullanılabilir. 65 yaşından büyükseniz, size diğer erişkinlerle aynı doz verilecektir.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Yaşlılarda kullanımı

Bu ilacı kullanırken doktorun talimatına tam olarak uyunuz.

Doktorunuzla konuşmadan dozu değiştirmeyiniz ve tedaviyi bırakmayınız. LOPRESOR almayı çok ani keserseniz, durumunuz bir süre için daha kötü olabilir. Doktorunuz tedaviyi tamamen kesmeden önce dozu yavaş yavaş azaltmanızı isteyebilir.

Eğer LOPRESOR 'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla LOPRESOR kullanırsanız

Kazayla çok fazla tablet alırsanız, hemen doktorunuzla konuşunuz. Tıbbi bakım görmeniz gerekebilir.

LOPRESOR doz aşımının bazı etkileri şunlardır: anormal derecede yavaş kalp atımı, çok düşük kan basıncı, düşük kan şekeri, düzensiz kalp atımı, nefes darlığı, kalp kanı yeterince hızlı pompalayamadığından şuur kaybı, nöbetler (konvülsiyonlar).

LOPRESOR 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

LOPRESOR'i kullanmayı unuttuysanız

Bir LOPRESOR dozunu almayı unutursanız, kaçırdığınız dozu hatırladığınızda hemen alınız. Ancak neredeyse bir sonraki dozun zamanı gelmişse, kaçırılan dozu atlayınız ve normal doz düzeninize geri dönünüz. Bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza danışınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

LOPRESOR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

LOPRESOR tedavisini kesmek hastalığınızın bir süre boyunca daha kötüye gitmesine neden olabilir. Doktorunuz tarafından size söylenmedikçe, tedaviyi kesmeyiniz.

Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı  Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA04738
Satış Fiyatı 92.01 TL [ 9 Feb 2024 ]
Önceki Satış Fiyatı 92.01 TL [ 2 Feb 2024 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699504090017
Etkin Madde Metoprolol Tartarat
ATC Kodu C07AB02
Birim Miktar 100
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Kalp Damar Sistemi > Beta Bloke Edici Ajanlar > Metoprolol
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

LOPRESOR 100 mg 20 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
9 Feb 202492.01 TL
2 Feb 202492.01 TL
29 Jan 202492.01 TL
22 Jan 202492.01 TL
15 Jan 202492.01 TL
8 Jan 202492.01 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları