Ferring İlaçları › LH-RH FERRING 0.1 mg/ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren 1 ampül › Kullanma Talimatı

LH-RH FERRING 0.1 mg/ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren 1 ampül Kullanma Talimatı

Gonadorelin Asetat }

Çeşitli İlaçlar > OTHER DIAGNOSTIC AGENTS > Gonadorelin asetat Ferring İlaç San.ve Tic. Ltd. Şti | Güncelleme : 20 October  2020

LH-RH Ferring 0.1 mg/ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır.

Etken Madde

Her 1 ml çözelti içeren ampul, 0.091 mg gonadoreline eşdeğer, 0.1 mg gonadorelin asetat içerir.

Yardımcı maddeler

Mannitol, glasiyal asetik asit, enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. LH-RH FERRING nedir ve ne için kullanılır?

2. LH-RH FERRING’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. LH-RH FERRING nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. LH-RH FERRING’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.LH-RH FERRING nedir ve ne için kullanılır?

LH-RH’ın etkin maddesi olan gonadorelin, vücutta doğal olarak bulunan bir hormondur. Beyinde, hipotalamus adı verilen bir bölgede bulunur. Beyindeki hipofız bezinden gonadotropin adı verilen hormonların (luteinleyici hormon ve folikül stimüle edici hormon) salgılanmasını sağlar. Gonadorelin etkisiyle salgılanan gonadotropinler, üreme bezleri üzerinde etkili hormonlardır. Bu hormonlar erkeklerde testislerde sperm, kadınlarda yumurtalıklarda yumurta üretilmesi için, bu organları uyarıcı kapasiteye sahip bileşiklerdir.

LH-RH’ın içinde bulunan sentetik gonadorelin, hipotalamustaki doğal gonadorelin ile aynı yapıya sahiptir.

LH-RH enjeksiyonluk çözeltidir.

LH-RH, her biri 1 ampul içeren kutular halinde piyasaya sunulmaktadır.

LH-RH yalnızca tanı (teşhis) amacıyla kullanılmak içindir. Hipotalamus, hipofız ve üreme bezlerindeki (erkeklerde testis, kadınlarda yumurtalık (över)) işlev bozukluklarının teşhisinde ve bu bozuklukların birbirlerinden ayırt edilmesi amacıyla kullanılır.


2.LH-RH FERRING kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LH-RH FERRING'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Gonadoreline veya LH-RH içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Hamile iseniz,
 • Bebeğinizi emziriyorsanız.
 • LH-RH FERRING'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Karaciğer ve böbreklerinizde bozukluk varsa; bu türlü durumlarda gonadorelinin etkisi daha uzun süreli ve daha fazla olabilir;
 • Hipofız bezinde selim tümör (adenoma) varsa; bu gibi durumlarda hipofız bezinde kanamaya bağlı doku ölümleri vakalan bildirildiğinden dolayı dikkatli kullanılmalıdır.
 • Kadınlarda erken yumurtlamaya neden olabilir. Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda doğum kontrol yöntemleri ile önlem alınmalıdır.
 • LH-RH uygulaması sadece uzman hekimler tarafından yapılmalıdır.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  LH-RH FERRING'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Geçerli değildir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  LH-RH hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  LH-RH emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  LH-RH’ın etki süresinin kısa oluşu nedeniyle, araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkilerinin ihmal edilebilir düzeyde olacağı beklenmektedir.

  LH-RH FERRING'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu ürün her dozunda 50 mg mannitol (E421) içerse de dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Hipofız bezinde selim tümör (adenoma) olan hastalarda çok ender durumlarda, özellikle birlikte TRH (tiroid hormonu salgılatıcı hormon) kullanıldığında, sinir sistemini ilgilendiren geçici belirtiler ve hipofız bezinde kanamaya bağlı doku ölümleri gözlenmiştir. Bu gibi durumlarda, gonadorelinin tanı amaçlı kullanımı yeniden gözden geçirilmelidir.

  Hipofız bezinden gonadotropin salgılanmasını etkileyen ilaçlar (öm. androjen, östrojen, gestajen ve glukokortikoid grubu ilaçlar) ile birlikte kullanılırsa test sonuçları değişebilir. Bunlar büyük çoğunlukla cinsel hormon bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlardır.

  Spironolakton (bir idrar söktürücü) ve levadopa (Parkinson ilacı) tedavisi, gonadotropin düzeylerini artırabilir.

  Digoksin (kalp ilacı) ve doğum kontrol hapları gonadotropin düzeylerini azaltabilir.

  Vücuttaki prolaktin miktarını artırıcı ilaçlarla tedavi (fenotiyazinler, metoklopramid), gonadorelin uygulamasından sonra alınan reaksiyonu azaltabilir. Fenotiyazinler sara (epilepsi) hastalığında ve akıl hastalıklarında kullanılan bir ilaç grubudur. Metoklopramid ise kusmayı engelleyen bir ilaçtır.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.LH-RH FERRING nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Erişkinler:

  Tek doz şeklinde 100 |ig gonadorelin enjekte edilir (1 ampul LH - RH). Birkaç saatlik aralar ile enjeksiyon tekrarlanabilir, ya da infüzyon şeklinde uygulanır.

  Uygulama yolu ve metodu

  LH-RH toplardamar içinden enjeksiyon yoluyla uygulanır.

  Enjeksiyon kısa süre içinde yapılabileceği gibi (bolus tarzı), daha uzun bir zaman süresinde damla damla olarak da verilebilir (infüzyon).

  Doktorunuz enjeksiyondan hemen önce ve yaklaşık 30 dakika sonra sizden bir miktar (2 mİ) kan alacaktır. Gerekli olduğunda 60, 90 ve 120 dakika sonra da kan alabilir. Alınan bu kan örneklerindeki belirli hormonların (gonadotropinler; LH, FSH) miktarları belirlenecek ve sizdeki rahatsızlığın tanısı için veri elde edilecektir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Vücut yüzey alanının her m ’si için 60 |ig gonadorelin enjekte edilir; en az Vi LH-RH ampule karşılık gelen 25 |ig gonadorelin verilmelidir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Veri yoktur. Özel kullanım durumlan:

  Böbrek/karaciğer yetmezliği: Böbrek ve karaciğer işlevleri bozuk olan hastalarda gonadorelinin etkisi daha uzun süreli ve daha fazla olabilir.

  Eğer LH-RH ’ın etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla LH-RH FERRING kullanırsanız

  Kullanmanız gerekenden daha fazla LH-RH FERRING kullanırsanız

  LH-RH, kendinizin uygulayabileceği bir ilaç değildir.

  LH-RH FERRING'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  LH-RH, kendinizin uygulayabileceği bir ilaç değildir. Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

  LH-RH ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

  LH-RH yalnızca tanı amaçlı kullanılır.

  Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

  Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri  Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
  Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri  En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
  Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
  Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
  Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Ferring İlaç San.ve Tic. Ltd. Şti
  Geri Ödeme KoduA04607
  Satış Fiyatı 141.4 TL [ 20 Oct 2020 ]
  Önceki Satış Fiyatı 141.4 TL [ 13 Oct 2020 ]
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8697621750197
  Etkin Madde Gonadorelin Asetat
  ATC Kodu V04CM01
  Birim Miktar 0.1
  Birim Cinsi MG/ML
  Ambalaj Miktarı 1
  Çeşitli İlaçlar > OTHER DIAGNOSTIC AGENTS > Gonadorelin asetat
  İthal ( ref. ülke : Almanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  LH-RH FERRING 0.1 mg/ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren 1 ampül Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  20 Oct 2020141.40 TL
  13 Oct 2020141.40 TL
  6 Oct 2020141.40 TL
  25 Sep 2020141.40 TL
  18 Sep 2020141.40 TL
  11 Sep 2020141.40 TL
  7 Sep 2020141.40 TL
  28 Aug 2020141.40 TL
  2020 / 2008 İlaç Fiyatları