› › › Kullanmadan Önce

LAFLEKS LAKTATLI RINGER solüsyonu 250 ml (setli) Kullanmadan Önce

Kalsiyum Klorür + Potasyum Klorür + Sodyum Klorür + Sodyum Laktat }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Damar İçine Enjekte Edilenler > Karbonhidratlar ile Elektrolitler MS Pharma İlaç | Güncelleme : 11 January  2019

2.LAFLEKS LAKTATLI RINGER kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LAFLEKS LAKTATLI RINGER'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Alerjiniz olup olmadığından emin değilseniz, doktorunuza danışınız.

Eğer,

 • sodyum laktata karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
 • elektrokoter kullanımının gerekli olduğu bir ameliyat geçirecekseniz LAFLEKS LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU’nu kullanmayınız.
 • Ayrıca aşağıdaki durumlarda da doktorunuz bu ilacı size uygulamamaya karar verebilir:

  • Vücutta sıvı birikimini gösteren belirtilerin olması durumunda
  • Şiddetli karaciğer yetmezliği durumu
  • Vücutta yaygın şişlikler (ödem) ve karın içi sıvı toplanmasıyla seyreden    siroz    durumları
  • Vücudun bu çözelti içindeki laktatı parçalamasıyla ilgili süreçlerinde    (laktat
  • metabolizması) bozukluk durumları

   • Şiddetli böbrek yetmezliği durumunda (idrarın çok az olması ya da hiç olmaması)

  • Tedavi edilmemiş kalp yetmezliği
  • • İlacın içindeki maddelerin vücutta zaten gereğinden fazla bulunduğu durumlar (potasyum fazlalığı, sodyum fazlalığı, kalsiyum fazlalığı, klorür fazlalığı, laktat fazlalığı)

   • Vücuttaki asit-baz dengesinin bazik yönde değişmiş olduğu durumlar (metabolik alkaloz)

   • Vücuttaki asit-baz dengesinin çok ağır bir şekilde asidik yönde değişmiş olduğu durumlar (şiddetli metabolik asidoz)

   • Vücuttaki asit-baz dengesinin laktik asite bağlı asidik yönde değişmiş olduğu durumlar (laktik asidoz)

   • Dijital tedavisi altındaysanız.

   Seftriakson adındaki damar içi yoldan kullanılan bir antibiyotik kullanıyorsanız doktorunuz size bu çözeltiyi seftriaksonu uyguladığı setten uygulamayacaktır.

   28 günlükten küçük yenidoğan bebeklerde seftriaksonla beraber LAFLEKS LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU ayrı setlerden uygulansalar da KULLANILMAZ.

   LAFLEKS LAKTATLI RINGER'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

   Eğer sizde aşağıdaki hastalıklardan biri varsa

   • Kalp hastalığı, kalp yetmezliği, yüksek tansiyon;

   • Solunum hastalığı, solunum yetmezliği;

   • Vücudunuzda, kol ve bacaklarınızda ya da akciğerlerinizde su toplanması (ödem);

   • Böbrek işlevlerinin bozukluğu, böbrek yetmezliği;

   • D vitamini düzeylerinin normalden yüksek olması durumu (sarkoidoz hastalığı vb nedenlerle);

   • Böbreklerde taş;

   • Gebelik tansiyonu;

   • Vücutta sodyumun aşırı birikimine neden olan aldosteronizm adı verilen durumlar ya da sodyum birikimiyle seyreden diğer durumlar;

   • Ani gelişen susuz kalma durumu (akut dehidratasyon), bazı böbrek hastalıkları ve ciddi yanık durumları gibi vücuttaki potasyumun yükselmesine yatkınlığı arttıran durumlar; doktorunuz size LAFLEKS LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU’nu kullanırken özel dikkat gösterecektir.

   Doktorunuz LAFLEKS LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU’nu, 6 aydan küçük bebeklerde özel bir dikkatle kullanacaktır.

   Ayrıca doktorunuz bu çözeltinin kullanımı sırasında klinik durumunuz ve laboratuvar değerlerinizi (kan ve idrardaki elektrolit düzeyleri ile asit-baz dengesi) düzenli aralıklarla izleyecektir.

   Uygulamayı yapacak olan sağlık görevlisi,

   • bu ilaç size elektronik bir pompa aracılığıyla uygulanacaksa, torbanın tümüyle boşalmadan önce pompanın çalışmasının durmuş olduğuna dikkat edecek;

   • bu ilacı size uygularken kullanılan boruları (setleri) 24 saatte bir değiştirmeye gayret edecek;

   • yalnızca torba ve kapakları sağlamsa, içindeki çözelti berraksa kullanacak;

   • damar içi uygulama sırasında damar dışına kaçmamasına özen gösterecektir.

   LAFLEKS LAKTATLI RINGER'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

   LAFLEKS LAKTATLI RINGER'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

   Hamilelik

   İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde LAFLEKS LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU’nu kullanmayınız.

   Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   Emzirme

   İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde LAFLEKS LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU’nu kullanmayınız.

   Araç ve makina kullanımı

   LAFLEKS LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU’nun araç ya da makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

   LAFLEKS LAKTATLI RINGER'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

   LAFLEKS LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU’nun içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

   Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

   Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

   LAFLEKS LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU bazı ilaçlarla geçimsizdir. Bu durum eklenecek ilaçların ürün bilgilerinden öğrenilebilir.

   Geçimsiz olduğu bilinen ilaçlar çözeltiye eklenmemeli; bu ilaçların seyreltilmesi için başka çözeltiler tercih edilmelidir. Çözeltiye eklenecek herhangi başka bir ilaçla olabilecek bir geçimsizlik riskini en aza indirmek için, karıştırma işleminden hemen sonra, uygulamadan önce ve uygulama sırasında belirli aralarla uygulaması yapılacak son karışımda herhangi bir bulanıklık veya çökelme olup olmadığı sağlık görevlisi tarafından kontrol edilecektir.

   LAFLEKS LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU ile geçimsiz ilaçlardan bazıları:

   • Amino kaproik asit

   • Amfoterisin B

   • Kortizon asetat

   • Dietilstilbestrol

   • Etamivan

   • Etil alkol

   • Fosfat ve karbonat çözeltileri

   • Oksitetrasiklin

   • Thiopental sodyum

   • Versenat disodyum

   • Seftriakson

   LAFLEKS LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU ile kısmen geçimsiz ilaçlardan bazıları:

   • Tetrasiklin

   • Ampisilin sodyum

   • Minosiklin

   • Doksisiklin

   Ayrıca LAFLEKS LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU ile aşağıdaki ilaçların bir arada kullanımı sırasında bu ilaçların etkileri dikkate alınmalıdır.

   • Kortikoidler/steroidler ve karbenoksolon (vücutta sodyum ve su birikmesi riski nedeniyle)

   • Tek başına ya da kombine olarak amilorid, spironolakton, triamteren gibi idrar söktürücü ilaçlar (vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle)

   • Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve anjiyotensin II reseptör antagonistleri (vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle)

   • Takrolimus, siklosporin (vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle)

   • Dijitalis grubundan kalp ilaçları (Bu ilaçların etkileri kalsiyum varlığında artar ve ciddi kalp ritm bozukluğu oluşabilir).

   • Tiyazid grubu idrar söktürücüler ya da D vitamini (vücutta kalsiyum birikmesi riski nedeniyle)

   • Bifosfonatlar, florür, florokinolon ve tetrasiklin grubundan antibiyotikler (kalsiyumla birlikte uygulandıklarında emilimleri azalır).

   • Salisilatlar, barbitüratlar ve lityum gibi asidik ilaçlar (bu ilaçların böbreklerden atılımları artabilir ve beklenen etkiyi gösteremeyebilirler).

   • Sempatomimetik ilaçlar (örn efedrin, pseudoefedrin) ve stimülan ilaçlar (deksamfetamin sülfat, fenfluramin hidroklorür) gibi alkali ilaçlar (bu ilaçların böbreklerden atılımları azalır ve beklenen etkiden fazla etkiye yol açabilir).

   LAFLEKS LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU damar içi uygulamada kanla aynı setten verilmemelidir.

   Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

   Deri Kanseri Deri Kanseri  Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
   Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
  Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
  Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  MS Pharma İlaç
  Geri Ödeme KoduA14664
  Satış Fiyatı 5.16 TL [ 11 Jan 2019 ]
  Önceki Satış Fiyatı 5.16 TL [ 4 Jan 2019 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8680222691112
  Etkin Madde Kalsiyum Klorür + Potasyum Klorür + Sodyum Klorür + Sodyum Laktat
  ATC Kodu B05BB02
  Birim Miktar
  Birim Cinsi
  Ambalaj Miktarı 250
  Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Damar İçine Enjekte Edilenler > Karbonhidratlar ile Elektrolitler
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  Tarihi İlaç Fiyatı
  11 Jan 20195.16 TL
  4 Jan 20195.16 TL
  2019 / 2008 İlaç Fiyatları