Abbott İlaçları › KLACID 500 mg 14 film tablet › KT › Yan Etkileri

KLACID 500 mg 14 film tablet Yan Etkileri

Klaritromisin }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Makrolidler, Linkozamidler ve de Streptograminler > Klaritromisin Abbott Laboratuvarları İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme : 17 November  2011

 • Olası yan etkiler nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi, KLACIDherkeste olmamakla birlikte yan etkilere neden olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa KLACID'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • kan ya da yapışkan salgı içerebilen şiddetli ya da uzun süreli ishal. İshal klaritromisin tedavisi ardından iki aydan uzun süre sonra ortaya çıkabilir; bu durumda da doktorunuza danışmalısınız.

  • döküntü, nefes darlığı, baygınlık ya da yüz ve boğazda şişlik. Bu alerjik bir reaksiyon gelişme belirtileri olabilir.

  • deride sararma (sarılık), deride tahriş, açık renkli dışkı, koyu renkli idrar, karında gerginlik ya da iştahsızlık. Bunlar karaciğerinizin düzgün çalışmamasının belirtileri olabilir.

  • deri, ağız, dudaklar, gözler ve genital bölgede su toplama ve soyulma gibi şiddetli deri reaksiyonları (Stevens-Johnson sendromu/toksik epidermal nekroliz adı verilen nadir alerjik reaksiyon belirtileri).

  • yüksek ateşin eşlik ettiği tüm vücutta yaygın kırmızı, döküntülü, içi iltihap dolu kabarcıklar (akut generalize ekzantematöz püstüloz). Bu yan etkinin sıklığı bilinmemektedir (eldeki verilerden hareketle tahmin edilememektedir).

  • ağız, dudaklar ve deride yaralarla seyreden ateş ve iç organlarda inflamasyona yol açan nadir alerjik deri reaksiyonları (DRESS)

  • rabdomiyoliz (kas dokusunun yıkılmasına neden olarak böbrek hasarına yol açabilen bir

   durum) olarak bilinen kas ağrısı ya da kas güçsüzlüğü

   Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır: Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

   Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

   Seyrek :1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

   Çok seyrek :10.000 hastanın birinden az görülebilir. Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

   Diğer yan etkiler Yaygın

  • enjeksiyon yerinde yangı, gerginlik ya da ağrı

  • uyuma güçlüğü

  • tat alma duyusunda değişiklikler

  • baş ağrısı

  • kan damarlarının genişlemesi

  • bulantı, kusma, mide ağrısı, hazımsızlık ve ishal gibi mide sorunları

  • terleme artışı

  • Döküntü

  • Anormal karaciğer fonksiyon testleri

   Yaygın olmayan

  • ateş

  • deride şişlik, kızarıklık ya da kaşıntı

  • ağızda ya da vajinada pamukçuk (mantar enfeksiyonu)

  • mide ve bağırsak enfeksiyonları

  • kan pulcuklarının sayısında azalma (kan pulcukları kanamanın durdurulmasına yardımcı olur)

  • beyaz kan hücreleri sayısında azalma (lökopeni)

  • nötrofil sayısında azalma (nötropeni)

  • sertlik

  • titreme

  • eozinofil sayısında artış (bağışıklıkta rol oynayan beyaz kan hücresi)

  • yabancı bir ajana karşı aşırı bağışıklık yanıtı

  • aşırı duyarlılık

  • iştahsızlık ya da iştah azalması

  • endişe, sinirlilik

  • sersemlik, yorgunluk, baş dönmesi ya da titreme

  • istemsiz kas hareketleri

  • baş dönmesi (vertigo)

  • kulak çınlaması ya da işitme kaybı

  • göğüs ağrısı ya da çarpıntı ya da düzensiz kalp atımı gibi kalp ritmi bozuklukları

  • astım (hava yollarında daralmaya bağlı gelişen ve nefes almayı güçleştiren akciğer hastalığı)

  • burun kanaması

  • akciğer atar damarında ani tıkanmaya yol açan kan pıhtısı (pulmoner emboli)

  • yemek borusu (özafagus) ve midenin iç yüzünde yangı

  • reflü

  • mide iç zarı iltihabı (gastrit)

  • makatta ağrı

  • dil, ağız ve dudaklarda yangı

  • gaz, kabızlık, gerginlik, geğirme

  • ağız kuruluğu

  • alain aminotransferaz (vücudun çeşitli dokularında bulunan enzim) artışı

  • safranın (karaciğerde yapılıp safra kesesinde depolanan sıvı) safra kesesinden on iki

   parmak bağırsağına atılamaması (kolestaz)

  • içi su dolu deri, kaşıntı ve ağrılı döküntü ile seyreden deri yangısı

  • kas kasılmaları, kas ağrısı ya da kas dokusu kaybı. Miyastenia gravis (kaslarda güçsüzlük ve gevşeklik ile seyreden bir durum) hastasıysanız klaritromisin semptomlarınızı kötüleştirebilir

  • böbrek ve karaciğer fonksiyonlarını gösteren testlerde yükselme, kan testlerinde

   yükselme

  • güçsüz, yorgun ve enerjisiz hissetme

   Bilinmiyor

  • Kalın bağırsak iltihabı

  • derinin dış tabakasında bakteri iltihaplanması

  • bazı kan hücrelerinin sayısında azalma (iltihap ya da morarma/kanama riski artışına yol

   açabilir)

  • ciddi alerjik reaksiyon

  • deri ve iç organlarda ani şişme

  • kişinin kendinden kopuk hissetmesi

  • zihin bulanıklığı, denge kaybı, halüsinasyon (olmayan nesneler görme), gerçeklik duygusu kaybı, panik, ruhsal çökkünlük, anormal rüyalar ya da kabus ve mani (aşırı heyecanlı olma hali)

  • konvülsiyon (nöbetler)

  • parestezi (yaygın olarak iğnelenme, karıncalanma olarak bilinir)

  • sağırlık

  • tat ve koku duyusu kaybı ya da düzgün koku alamama

  • kalp ritmi bozuklukları (Torsade de pointes, ventriküler taşikardi)

  • kan kaybı (hemoraji)

  • pankreas iltihabı

  • dil ve dişlerde renk değişikliği

  • sivilce (akne)

  • şiddetli kütanöz advers reaksiyonlar (SCAR (ciltte gelişen ciddi ilaç reaksiyonları)) (örn. akut generalize ekzantematöz püstüloz (AGEP (tüm vüvutta yaygın, kızarık, ödemli döküntülere ateş ve beyaz kan hücrelerinin düşüklüğünün eşlik ettiği bir ilaç reaksiyonu))

  • stevens-johnson sendromu (ciltte ağrı, döküntü, ateşle seyreden bir reaksiyon türü)

  • toksik epidermal nekroliz (şişlik veya kızarıklıkla seyreden toksik iltihap)

  • eozinofili ve sistemik semptomlu ilaç döküntüsü (DRESS), (ateş, deri döküntüsü, lenf şişmesi ve iç organ etkilenmesiyle seyreden bir ilaç reaksiyonu)

  • iskelet kası dokusunda bozulma, kaslarda zayıflama

  • böbrek yetmezliği

  • interstisyal nefrit (böbrekte iltihap glişmesi)

  • Uluslararası normalleştirilmiş oran artışı (INR-kan pıhtılaşmasının yavaşlamasına neden olur)

  • protrombin zamanında uzama (kan pıhtılaşma zamanının uzamasına neden olur)

  • karaciğerde yapılan ürün düzeylerinde değişiklikler ya da karaciğerin düzgün çalışmaması (deride sararma, kpyu renkli idrar, açık renkli dışkı ya da deride kaşıntı gibi belirtileri olabilir)

  • böbreklerde yapılan ürünlerin düzeyinde değişiklikler, böbrek iltihabı ya da böbreklerin düzgün çalışmaması (yorgunluk, yüzde, karında, kalça ve dizde şişlik ya da idrar yapma sorunlarına yol açabilir)

   Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.

   Yan etkilerin raporlanması

   Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

 • Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı  Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.
  HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
  HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
  Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.
  Artrit Artrit Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Abbott Laboratuvarları İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti.
  Geri Ödeme KoduA04308
  Satış Fiyatı 230.09 TL [ 5 Jul 2024 ]
  Önceki Satış Fiyatı 230.09 TL [ 28 Jun 2024 ]
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699548090479
  Etkin Madde Klaritromisin
  ATC Kodu J01FA09
  Birim Miktar 500
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 14
  Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Makrolidler, Linkozamidler ve de Streptograminler > Klaritromisin
  İthal ( ref. ülke : Italya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  KLACID 500 mg 14 film tablet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  5 Jul 2024230.09 TL
  28 Jun 2024230.09 TL
  14 Jun 2024230.09 TL
  31 May 2024230.09 TL
  24 May 2024230.09 TL
  17 May 2024230.09 TL
  10 May 2024230.09 TL
  3 May 2024230.09 TL
  2024 / 2008 İlaç Fiyatları