Abdi İbrahim İlaç İlaçları › KETYA XR 400 mg uzatılmış salınımlı 30 tablet › Kullanma Talimatı

KETYA XR 400 mg uzatılmış salınımlı 30 tablet Kullanma Talimatı

Ketiapin }

Sinir Sistemi > Antipsikotikler > Ketiapin Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 8 January  2016

KETYA XR 400 mg uzatılmış salimli tablet Ağız yoluyla alınır.

Etken Madde

400 mg ketiapin (460,6 mg Ketiapin Fumarat, 400 mg Ketiapin’e eşdeğerdir.)

Yardımcı maddeler

Laktoz Monohidrat (sığır sütü), Hidroksipropil metil selüloz (K4M), Sodyum klorür, Povidon K30, Talk, Magnezyum Stearat, Opadry 03B58900 White (Hipromelloz (HPMC 2910), Titanyum di oksit, Makrogol).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. KETYA XR nedir ve ne için kullanılır?

2. KETYA XR’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. KETYA XR nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. KETYA XR’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.KETYA XR nedir ve ne için kullanılır?

KETYA XR beyaz renkli, yuvarlak, bikonveks, her iki yüzü düz film kaplı tablettir.

KETYA XR 400 mg, 30 tabletlik ambalajlarda sunulmaktadır.

KETYA XR etkin maddesi ketiapin olan, antipsikotikler (psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar) olarak adlandırılan ilaç grubuna ait bir ilaçtır.

KETYA XR aşağıdaki hastalıkların tedavisinde etkilidir:

• Bipolar bozukluğa eşlik eden majör depresif ataklar: Bu durumda kendinizi üzgün hissedersiniz. Karamsarlık, suçluluk, eneıji kaybı, iştah azalması ve uykusuzluk hissedebilirsiniz.

 • Bipolar bozuklukta orta-ileri derece mani atakları: aşırı coşkulu, heyecanlı, mutlu, meraklı veya hiperaktif olursunuz (uykuya her zamankinden daha az ihtiyaç duyar, daha konuşkan olur, düşüncelerin veya fikirlerin hızla akıp geçtiğini fark edebilirsiniz) ya da saldırgan veya yıkıcı tavırlar dahil karar verme yeteneğinizde zafiyet oluşur.
 • Daha önce ketiapin tedavisine cevap vermiş olan bipolar bozukluğu olan hastalarda mani ve depresif atakların nüks etmesinin önlenmesinde.
 • Şizofreni: gerçekte var olmayan şeyleri duyabilir veya hissedebilirsiniz; gerçek olmayan şeylere inanırsınız ya da garip şüphe, endişe, kafa karışıklığı, suçluluk, gerginlik, can sıkıntısı hissedersiniz.
 • KETYA XR majör depresif bozuklukta, majör depresif atakların tedavisinde kullanıldığında bu

  hastalıkların tedavisinde kullanılan başka bir ilaca ilave olarak alınacaktır.

  Kendinizi iyi hissetseniz bile doktorunuz KETYA XR reçetenizi yazmaya devam edebilir.


  2.KETYA XR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  KETYA XR'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • Etkin madde ketiapine veya KETYA XR'ın herhangi bir bileşenine (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjikseniz,
 • Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız:
 • -    HIV tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (didanozin, lopinavir, ritonavir gibi HIV proteaz inhibitörleri)

  -    Mantar enfeksiyonlarına karşı kullanılan azol sınıfı ilaçlar (ketokonazol, flukonazol, itrakonazol

  gibi)

  -    Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan eritromisin, klaritromisin gibi bazı ilaçlar

  -    Nefazodon gibi bazı depresyon ilaçlan

  Eğer emin değilseniz KETYA XR almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  KETYA XR'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Sizde veya ailenizden birisinde kalp hastalığı varsa ya da geçmişte olduysa (örneğin kalp ritm bozukluğu, kalp kasının zayıflığı veya kalp iltihaplanması varsa ya da kalp atışınıza etki eden herhangi bir ilaç kullanıyorsanız),
 • Tansiyonunuz düşükse,
 • Felç geçirdiyseniz ve özellikle ileri yaştaysanız,
 • Karaciğer hastalığınız varsa,
 • Kriz geçirmişseniz (nöbet),
 • Şeker hastalığınız (diyabet) veya şeker hastası olma riskiniz varsa. KETYA XR kullandığınızda doktorunuz kan şeker seviyelerinizi kontrol edebilir.
 • Geçmişte ilaçlardan kaynaklanan veya onlarla ilgisi bulunmayan herhangi bir nedenle akyuvar (beyaz kan hücresi) sayınız düşük bulunduysa,
 • Demansı (beyin işlev kaybı) olan yaşlı birisi iseniz. KETYA XR kullanılmamalıdır; çünkü KETYA XR’ın ait olduğu grup ilaçlarla, demansı olan yaşlı kişilerde inme riskini ya da bazı vakalarda ölüm riskini artırabilir.
 • Bu grup ilaçlar kan pıhtısı oluşumu ile ilişkili olduğundan, sizde ya da ailenizde damar içinde kan pıhtılaşma öyküsü varsa,
 • Normal gece uykusundayken kısa periyotlarda nefes durması (uyku apnesi olarak ifade edilir) durumu yaşıyorsanız veya yaşadıysanız ve aldığınız ilaçlar normal beyin aktivitelerini yavaşlatıyorsa (depresanlar),
 • Mesanenizi tamamen boşaltamayacağınız bir durumunuz (üriner retansiyon), büyüyen bir prostatınız, bağırsaklarınızda tıkanıklık veya gözünüzde basınç artışı varsa. Bu durumlar, bazen bazı tıbbi durumların tedavisinde sinir hücrelerinin işlevini etkileyen ilaçlardan ("anti-kolineıjikler") kaynaklanır.
 • Toplar damarlarınızda bir probleminiz varsa. KETYA XR’ın, seyrek olarak toplar damar tıkanıklığına neden olma riski bulunmaktadır. Tedavi öncesinde ve sırasında tüm risk faktörleri belirlenmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.
 • Alkol veya ilaç kötüye kullanımı öykünüz varsa.
 • KETYA XR’ı kullandıktan sonra aşağıdaki belirtilerden herhangi biri sizin için geçerliyse hemen

  doktorunuza danışınız:

 • Nöroleptik malign sendrom olarak bilinen, ateş, ciddi kas tutulması, terleme ve bilinç kaybının birlikte görülmesi. Bunun için, acil tıbbi tedavi gerekebilir.
 • Çoğunlukla yüz veya dilde kontrolsüz hareketler,
 • Baş dönmesi veya ciddi uykulu hissetme durumu. Bu, yaşlı hastalarda, kazalara bağlı yaralanma (düşme) riskini yükseltebilir.
 • Nöbetler,
 • Uzun süreli ve ağrılı ereksiyon (priapizm).
 • Böyle belirtilere bu tip ilaçlar sebep olabilir.

  Eğer aşağıdaki belirtileri hissederseniz mümkün olan en kısa sürede doktorunuza söyleyiniz:

 • Ateş, grip benzeri belirtiler, boğaz ağrısı ya da diğer bir enfeksiyon ki bunlar düşük akyuvar (beyaz kan hücresi) sayısının sonucu oluşabilir; KETYA XR’ın durdurulması ve/veya tedavi verilmesi gerekebilir.
 • İnatçı karın ağrısının eşlik ettiği kabızlık veya tedaviye cevap vermeyen kabızlık; çünkü bunu bağırsağın daha ciddi tıkanması izleyebilir.
 • •    İntihar düşüncesi ve depresyonda kötüleşme

  Depresyon yaşıyorsanız bazen kendinize zarar verme veya öldürme ile ilgili düşünceler aklınıza gelebilir. Bu ilaçların tümünde etkinin görülmesi, genellikle yaklaşık iki hafta fakat bazen daha uzun sürdüğünden, tedaviye ilk başlandığı sırada bu düşünceler artabilir. Bu düşünceler aynı zamanda ilacınızı almayı aniden bırakmanız durumunda da artabilir. Eğer bir genç yetişkinseniz böyle düşünmeniz daha olasıdır. Klinik çalışmalardan elde edilen bilgiler, depresyon görülen 25 yaşın altındaki genç yetişkinlerde intihar düşünceleri ve/veya intihar davranışı riskinin daha yüksek olduğunu göstermiştir.

  Herhangi bir zamanda kendinize zarar verme veya öldürme düşünceleri aklınızdan geçerse derhal doktorunuzla temas kurun veya bir hastaneye başvurun. Bir akrabanıza veya yakın arkadaşınıza depresyon geçirdiğinizden bahsetmeniz ve onlardan bu kitapçığı okumalarını istemeniz yararlı olabilir. Depresyonun kötüleştiğini düşünmeleri veya davranışlarınızdaki değişiklikler konusunda endişelenmeleri durumunda bunu size söylemelerini isteyebilirsiniz.

  Kilo alma

  KETYA XR alan hastalarda kilo alma görülmüştür. Siz ve doktorunuz kilonuzu düzenli olarak kontrol etmelisiniz.

  Çocuklar ve ergenler

  KETYA XR çocuklarda ve 18 yaş altı ergenlerde kullanılmaz.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  KETYA XR'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

 • KETYA XR’ı, yiyeceklerden etkilenebileceğinden, aç karnına yemeklerden en az bir saat önce veya yatmadan önce alınız.
 • Ne kadar alkol aldığınıza dikkat ediniz. Çünkü KETYA XR ile alkolün birleşen etkileri sizi uykulu yapabilir.
 • KETYA XR tedavisi alırken greyfurt suyu içmeyiniz. İlacın etki etme yolunu değiştirebilir. 

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer gebe olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız, KETYA XR almadan önce doktorunuza danışınız. Doktorunuzla görüşmeden hamilelik esnasında KETYA XR almamalısınız.

 • Gebeliğin son üç ayında, antipsikotik ilaçlara (şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili) maruz kalan yeni doğanlar, doğumu takiben şiddeti değişebilen, anormal kas hareketleri ve/veya ilaç kesilme belirtileri açısından risk altındadırlar. Bu belirtiler, huzursuzluk, kasların aşırı gerginliği, kasların gerginliğini yitirmesi, titreme, uykululuk hali, solunum güçlüğü veya beslenme bozukluklarıdır. Eğer bebeğinizde bu belirtilerden herhangi biri gelişirse, doktorunuzla temasa geçmelisiniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  İlacı kullandığınız süre boyunca bebeğinizi emzirmeyiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  Kullandığınız bu ilaç uykunuzu getirebilir. Bu tabletlerin sizi nasıl etkilediğini öğrenene dek araç ya da makine kullanmayınız.

  KETYA XR'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  KETYA XR laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlarla birlikte KETYA XR kullanmayınız:

 • AIDS (HIV) tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (didanozin, lopinavir, ritonavir gibi HlV-proteaz inhibitörleri),
 • Mantar enfeksiyonlarının tedavisi için kullanılan azol sınıfı ilaçlar (ketokonazol, flukonazol, itrakonazol gibi),
 • Eritromisin veya klaritromisin (enfeksiyon tedavisinde kullanılır),
 • Nefazodon gibi depresyon ilaçlan,
 • Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz.

 • Sara (epilepsi) ilaçları (fenitoin veya karbamazepin gibi),
 • Tansiyon (yüksek kan basıncı) ilaçlan,
 • Barbitüratlar (uykusuzluk tedavisinde),
 • Tiyoridazin veya lityum (diğer antipsikotik ilaçlar),
 • Kalp atımınıza etki eden ilaçlar: Mesela diüretikler (ödem attırıcı) gibi elektrolitlerin dengesizliğine (kanda potasyum ve magnezyumun düşük seviyelerde olması) sebep olan ilaçlar ya da bazı antibiyotikler (enfeksiyonlann tedavisinde kullanılan ilaçlar) gibi,
 • Kabızlığa sebep olabilen ilaçlar,
 • Bazı tıbbi durumlann tedavisinde sinir hücrelerinin işlevini etkileyen ilaçlar ("anti kolineıjik"). Herhangi bir ilacınızı kesmeden önce lütfen doktorunuzla konuşunuz.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  İdrarda ilaç taraması


  3.KETYA XR nasıl kullanılır ?

  KETYA XR'ı kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

  Başlangıç dozunuza doktorunuz karar verecektir. İdame doz (günlük doz) hastalığınıza ve ihtiyacınıza bağlıdır, ama genellikle 150 mg ila 800 mg arasında olacaktır.

  Uygulama yolu ve metodu

 • Tabletlerinizi günde bir defa alacaksınız,
 • Tabletleri bölmeyin, çiğnemeyin veya ezmeyiniz,
 • Tabletlerinizi bütün olarak, bir miktar suyla yutunuz,
 • İlacınız yiyeceklerden etkilenebileceğinden, aç kamına alınız, yemeklerle beraber almayınız (yemeklerden en az 1 saat önce veya yatmadan önce alınız, doktorunuz size ne zaman kullanmanız gerektiğini söyleyecektir).
 • KETYA XR kullanırken greyfurt suyu içmeyiniz. İlacın etki etme yolunu etkileyebilir.
 • Doktorunuz size söylemeden, kendinizi iyi hissetseniz bile tabletlerinizi almayı durdurmayınız.
 • Değişik yaş grupları

  Çocuklar ve ergenlik dönemindeki gençlerde kullanım:

  KETYA XR’ın çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlerde kullanımı önerilmez.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı iseniz doktorunuz dozunuzu değiştirebilir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanmasına ihtiyaç yoktur.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer problemleriniz varsa doktorunuz dozunuzu değiştirebilir.

  Eğer KETYA XR ’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla KETYA XR kullanırsanız

  KETYA XR ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, derhal bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Doktorunuzun sizin için reçetenize yazdığından daha fazla KETYA XR almışsanız uyuklama, sersemlik ve anormal kalp atışları hissedebilirsiniz. Doktorunuzla irtibata geçiniz ve doğruca en yakın hastaneye gidiniz. KETYA XR tabletlerinizi yanınızda götürünüz.

  KETYA XR'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Unuttuğunuz tableti, bir sonraki dozun alınma saatine çok yakın olmadığı sürece, hatırlar hatırlamaz hemen alın.

  KETYA XR ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

  KETYA XR kullanmayı aniden durdurursanız, uyuyamayabilirsiniz (uykusuzluk) ya da kendinizi hasta hissedebilirsiniz (bulantı) veya baş ağrısı, ishal, hasta olma (kusma), baş dönmesi ya da huzursuzluk halleri gelişebilir.

  Doktorunuz size tedaviyi durdurmadan önce, dozu yavaş yavaş azaltmanızı önerebilir.

  Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Geri Ödeme KoduA15731
Satış Fiyatı 582.29 TL [ 4 Mar 2024 ]
Önceki Satış Fiyatı 582.29 TL [ 23 Feb 2024 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699514030317
Etkin Madde Ketiapin
ATC Kodu N05AH04
Birim Miktar 400
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Sinir Sistemi > Antipsikotikler > Ketiapin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

KETYA XR 400 mg uzatılmış salınımlı 30 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
4 Mar 2024582.29 TL
23 Feb 2024582.29 TL
16 Feb 2024582.29 TL
9 Feb 2024582.29 TL
2 Feb 2024582.29 TL
29 Jan 2024582.29 TL
22 Jan 2024582.29 TL
15 Jan 2024582.29 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları