Helba İlaçları › KETAP 200 mg 30 film kaplı tablet › KT › Kullanmadan Önce

KETAP 200 mg 30 film kaplı tablet Kullanmadan Önce

Ketiapin }

Sinir Sistemi > Antipsikotikler > Ketiapin Helba İlaç Ve Dış San. Tic. Ltd. Şti | Güncelleme : 19 June  2015

 • KETAP'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  KETAP bellek ve düşünce bozukluğuna yol açan beyin fonksiyon kaybı (demansı) olan, ileri yaştaki hastalar tarafından kullanılmamalıdır. Bunun nedeni, KETAP'ın da içinde bulunduğu gruptan olan ilaçların, demansı olan yaşlı hastalarda inme ve bazı vakalarda ölüm riskini artırabilmesidir.

  KETAP ve bu sınıftaki diğer ilaçlarla yapılan klinik çalışmalarda, demansı ve davranışsal bozukluğu olan yaşlı hastalarda ölüm riskinde artış raporlanmıştır. KETAP bu tür kullanımda onaylı değildir.

  Antidepresan ilaçların özellikle çocuklar ve 24 yaşına kadar olan gençlerdeki kullanımlarının intihar düşünce ya da davranışlarını artırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle tedavinizin başlangıcı ve ilk aylarında veya ilaç dozunuzun artırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde sizde ortaya çıkabilecek huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişikliklerine ya da intihar olasılığına karşı doktorunuz sizi yakından takip edecektir. Durumunuzda herhangi bir kötüleşme olursa, intihar düşüncesi veya davranışı ya da kendinize zarar verme düşüncesi ortaya çıkarsa en kısa zamanda doktorunuzu arayınız.

  KETAP'ın 18 yaşın altındaki hastalarda kullanımı önerilmez.

  KETAP'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  • Etkin madde ketiapine veya KETAP'ın herhangi bir bileşenine (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjikseniz,

  • Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız:

   -HIV tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (didanozin, lopinavir, ritonavir gibi

   HIV-proteaz inhibitörleri),

   -Mantar enfeksiyonlarına karşı kullanılan azol sınıfı ilaçlar (ketokonazol, flukonazol, itrakonazol gibi),

   -Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan eritromisin, klaritromisin gibi bazı ilaçlar,

   -Nefazodon gibi bazı depresyon ilaçları,

   Eğer emin değilseniz KETAP almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   KETAP'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

   Eğer;

   • Sizde veya ailenizden birisinde kalp hastalığınız varsa ya da geçmişte olduysa (örneğin kalp ritim bozukluğu, kalp kasının zayıflığı veya kalp iltihaplanması varsa ya da kalp atışınıza etki eden herhangi bir ilaç kullanıyorsanız),

   • Tansiyonunuz düşükse,

   • Felç geçirdiyseniz ve özellikle ileri yaştaysanız,

   • Karaciğer hastalığınız varsa,

   • Kriz geçirmişseniz (nöbet),

   • Şeker hastalığınız (diyabet) veya şeker hastası olma riskiniz varsa. KETAP kullandığınızda doktorunuz kan şeker seviyelerinizi kontrol edebilir.

   • Geçmişte ilaçlardan kaynaklanan veya onlarla ilgisi bulunmayan herhangi bir

    nedenle akyuvar (beyaz kan hücresi) sayınız düşük bulunduysa,

   • Demansı (beyin işlev kaybı) olan yaşlı birisi iseniz. KETAP kullanılmamalıdır; çünkü KETAP'ın ait olduğu grup ilaçlarla, demansı olan yaşlı kişilerde inme riskini ya da bazı vakalarda ölüm riskini artırabilir.

   • Bu grup ilaçlar kan pıhtısı oluşumu ile ilişkili olduğundan, sizde ya da ailenizde damar içinde kan pıhtılaşma öyküsü varsa,

   • Normal gece uykusundayken kısa periyotlarda nefes durması (uyku apnesi olarak ifade edilir) durumu yaşıyorsanız veya yaşadıysanız ve aldığınız ilaçlar normal beyin aktivitelerini yavaşlatıyorsa (depresanlar),

   • Mesanenizi tamamen boşaltamayacağınız bir durumunuz (üriner retansiyon), büyüyen bir prostatınız, bağırsaklarınızda tıkanıklık veya gözünüzde basınç artışı varsa. Bu durumlar, bazen bazı tıbbi durumların tedavisinde sinir hücrelerinin işlevini etkileyen ilaçlardan ("anti-kolinerjikler") kaynaklanır.

   • Toplar damarlarınızda bir probleminiz varsa. KETAP'ın, seyrek olarak toplar damar tıkanıklığına neden olma riski bulunmaktadır. Tedavi öncesinde ve sırasında tüm risk faktörleri belirlenmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.

   • Alkol veya ilaç kötüye kullanımı öykünüz varsa.

   KETAP'ı kullandıktan sonra aşağıdaki belirtilerden herhangi biri sizin için geçerliyse hemen doktorunuza danışınız:

   • Nöroleptik malign sendrom olarak bilinen, ateş, ciddi kas tutulması, terleme ve bilinç kaybının birlikte görülmesi. Bunun için, acil tıbbi tedavi gerekebilir.

   • Çoğunlukla yüz veya dilde kontrolsüz hareketler,

   • Baş dönmesi veya ciddi uykulu hissetme durumu. Bu, yaşlı hastalarda, kazalara bağlı yaralanma (düşme) riskini yükseltebilir.

   • Nöbetler,

   • Uzun süreli ve ağrılı ereksiyon (priapizm).

    Böyle belirtilere bu tip ilaçlar sebep olabilir.

    Eğer aşağıdaki belirtileri hissederseniz mümkün olan en kısa sürede doktorunuza söyleyiniz:

   • Ateş, grip benzeri belirtiler, boğaz ağrısı ya da diğer bir enfeksiyon ki bunlar düşük akyuvar (beyaz kan hücresi) sayısının sonucu oluşabilir; KETAP'ın durdurulması ve/veya tedavi verilmesi gerekebilir.

   • İnatçı karın ağrısının eşlik ettiği kabızlık veya tedaviye cevap vermeyen kabızlık; çünkü bunu bağırsağın daha ciddi tıkanması izleyebilir.

   • İntihar düşüncesi ve depresyonda kötüleşme

    Depresyon yaşıyorsanız bazen kendinize zarar verme veya öldürme ile ilgili düşünceler aklınıza gelebilir. Bu ilaçların tümünde etkinin görülmesi, genellikle yaklaşık iki hafta fakat bazen daha uzun sürdüğünden tedaviye ilk başlandığı sırada bu düşünceler artabilir. Bu düşünceler aynı zamanda ilacınızı almayı aniden bırakmanız durumunda da artabilir. Eğer bir genç yetişkinseniz böyle düşünmeniz daha olasıdır. Klinik çalışmalardan elde edilen bilgiler, depresyon görülen 25 yaşın altındaki genç yetişkinlerde intihar düşünceleri ve/veya intihar davranışı riskinin daha yüksek olduğunu göstermiştir.

    Herhangi bir zamanda kendinize zarar verme veya öldürme düşünceleri aklınızdan geçerse derhal doktorunuzla temas kurun veya bir hastaneye başvurun. Bir akrabanıza veya yakın arkadaşınıza depresyon geçirdiğinizden bahsetmeniz ve onlardan bu kitapçığı okumalarını istemeniz yararlı olabilir. Depresyonun kötüleştiğini düşünmeleri veya davranışlarınızdaki değişiklikler konusunda endişelenmeleri durumunda bunu size söylemelerini isteyebilirsiniz.

   • Eozinofili ve sistemik semptomların eşlik ettiği ilaç ilişkili döküntü (DRESS)

   Yaygın kaşıntı, yüksek vücut sıcaklığı, karaciğer enzimlerinde artış, kanda anormallikler (eozinofili), genişlemiş lenf nodülleri ve diğer organların tutulumu (DRESS olarak bilinen eozinofili ve sistemik semptomların eşlik ettiği ilaç ilişkili döküntü veya ilaç hipersensitivitesi sendromu)

   Eğer bu semptomları yaşarsanız KETAP kullanmayı bırakın ve acilen doktorunuzla iletişime geçiniz veya medikal destek alınız.

   Kilo alma

   KETAP alan hastalarda kilo alma görülmüştür. Siz ve doktorunuz kilonuzu düzenli olarak kontrol etmelisiniz.

   Çocuklar ve ergenler

   KETAP çocuklarda ve 18 yaş altı ergenlerde kullanılmaz.

   Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

   KETAP'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması:

   KETAP'ı yiyeceklerle beraber veya ayrı olarak alabilirsiniz.

   Ne kadar alkol aldığınıza dikkat ediniz. Çünkü KETAP ile alkolün birleşen etkileri sizi uykulu yapabilir.

   KETAP tedavisi alırken greyfurt suyu içmeyiniz. İlacın etki etme yolunu değiştirebilir.

   Hamilelik

   İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   Eğer gebe olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız, KETAP almadan önce doktorunuza danışınız. Doktorunuzla görüşmeden hamilelik esnasında KETAP almamalısınız.

   Gebeliğin son üç ayında, antipsikotik ilaçlara (şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili) maruz kalan yeni doğanlar, doğumu takiben şiddeti değişebilen, anormal kas hareketleri ve/veya ilaç kesilme belirtileri açısından risk altındadırlar. Bu belirtiler, huzursuzluk, kasların aşırı gerginliği, kasların gerginliğini yitirmesi, titreme, uykululuk hali, solunum güçlüğü veya beslenme bozukluklarıdır. Eğer bebeğinizde bu belirtilerden herhangi biri gelişirse, doktorunuzla temasa geçmelisiniz.

   Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   Emzirme

   İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   İlacı kullandığınız süre boyunca bebeğinizi emzirmeyiniz.

   Araç ve makine kullanımı

   Kullandığınız bu ilaç uykunuzu getirebilir. Bu tabletlerin sizi nasıl etkilediğini öğrenene dek araç ya da makina kullanmayınız.

   KETAP'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler KETAP bir şeker tipi olan laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

   KETAP her dozunda 1 mmol (23 mg) dan daha az sodyum içerir. Ancak bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

   Diğer İlaçlarla birlikte kullanımı

   Aşağıdaki ilaçlarla birlikte KETAP kullanmayınız:

   • AİDS (HIV) tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (didanozin, lopinavir, ritonavir gibi HIV-

    proteaz inhibitörleri gibi)

   • Mantar enfeksiyonlarının tedavisi için kullanılan azol sınıfı ilaçlar (ketokonazol,

    flukonazol, itrakonazol gibi),

   • Eritromisin veya klaritromisin (enfeksiyon tedavisinde kullanılır),

   • Nefazodon gibi depresyon ilaçları,

    Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz.

   • Sara (epilepsi) ilaçları (fenitoin veya karbamazepin gibi),

   • Tansiyon (yüksek kan basıncı) ilaçları,

   • Barbitüratlar (uykusuzluk tedavisinde),

   • Tiyoridazin veya lityum (diğer antipsikotik ilaçlar),

   • Kalp atımınıza etki eden ilaçlar: Mesela diüretikler (ödem attrıcı) gibi elektrolitlerin dengesizliğine (kanda potasyum ve magnezyumun düşük seviyelerde olması) sebep olan ilaçlar ya da bazı antibiyotikler (enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar) gibi,

   • Kabızlığa sebep olabilen ilaçlar,

   • Bazı tıbbi durumların tedavisinde sinir hücrelerinin işlevini etkileyen ilaçlar ("anti kolinerjik").

   Herhangi bir ilacınızı kesmeden önce lütfen doktorunuzla konuşunuz.

   Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

   İdrarda ilaç taraması

   Eğer idrarda ilaç taraması yapılıyorsa, KETAP kullanmanız nedeniyle metadon veya depresyon için kullanılan trisiklik antidepresanlar (TSA) olarak adlandırılan ilaçlardan kullanmıyor olsanız dahi, bazı test metotları bu ilaçlar için pozitif sonuç alınmasına neden olabilir. Böyle bir sonuç alınırsa, daha spesifik testlerle sonuçların doğrulanması gerekebilir.

 • Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
  Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Helba İlaç Ve Dış San. Tic. Ltd. Şti
  Satış Fiyatı 252.34 TL [ 14 Jun 2024 ]
  Önceki Satış Fiyatı 252.34 TL [ 31 May 2024 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8680008010298
  Etkin Madde Ketiapin
  ATC Kodu N05AH04
  Birim Miktar 200
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 30
  Sinir Sistemi > Antipsikotikler > Ketiapin
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  KETAP 200 mg 30 film kaplı tablet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  14 Jun 2024252.34 TL
  31 May 2024252.34 TL
  24 May 2024252.34 TL
  17 May 2024252.34 TL
  10 May 2024252.34 TL
  3 May 2024252.34 TL
  26 Apr 2024252.34 TL
  22 Apr 2024252.34 TL
  2024 / 2008 İlaç Fiyatları