Vem İlaçları › İPRASAL Ncbülizasyon İçin Tek Dozluk İnhalasyon Çözelti › KT › Yan Etkileri

İPRASAL Ncbülizasyon İçin Tek Dozluk İnhalasyon Çözelti Yan Etkileri

 }

Vem İlaç Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi İPRASAL Ncbülizasyon’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa İPRASAL’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Deri döküntüleri, dil, dudaklar ve yüzde şişmeler (anjiyoödem), kurdeşen, soluk borusunda tıkanıklık gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları ortaya çıkabilir.
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bu gibi etkiler sizde mevcut ise, sizin İPRASAL’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil

  tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size

  en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Hırıltıyla soluma veya soluk alıp verirken başka türlü sorunların varlığı,

  • Çözeltinin ya da buğusunun istenmeden göze kaçması sonucunda gözde ağrı veya bulanık görme, göz içi basıncında artış. Göz kızarmasıyla birlikte gözde ağrı veya rahatsızlık hissi, bulanık görme, haleler veya renkli görüntüler görme, ani gelişen glokom belirtileri olabilir. Bu belirtiler herhangi bir kombinasyon şeklinde ortaya çıkarsa, hemen bir uzman hekimin görüşü alınmalıdır.

 • Kan basıncında ve kalp ritminde değişiklikler; kalbin aşırı hızlı ve hafif atması, kalp kasına yeterince kan gitmemesi;
 • Yutakta şişme (ödem), inhalasyondan hemen sonra bronşlarda spazm
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  İPRASAL ile ayrıca aşağıdaki istenmeyen etkiler ile de karşılaşılmıştır:

  “Yaygın olmayan" istenmeyen etkiler (100 kişide l’den az, 1,000 kişide l'den fazla):

 • Sinirlilik
 • Baş dönmesi, baş ağrısı, titreme
 • Çarpıntı, nabzın hızlı atması
 • Öksürük, seste bozulmalar, boğazda tahriş
 • Ağız kuruluğu, bulantı
 • Deri reaksiyonları
 • Büyük (sistolik) kan basıncında yükselme
 • “Seyrek” istenmeyen etkiler (1.000 kişide I 'den az, 10,000 kişide I 'den fazla):

 • Kanınızdaki potasyum düzeylerinin azalması
 • Zihinsel bozukluk
 • Gözlerin farklı uzaklıklara uyumunda bozukluk,    gözün kornea tabakasında sıvı toplanması
 • (ödem), gözün konjonktiva tabakasında    kızarıklık, haleler görme, gözbebeklerinin

  büyümesi, bulanık görme

 • Bronşlarda spazm, boğaz kuruluğu, gırtlakta    spazm
 • Mide-barsak hareketlerinde bozukluk, ishal,    kabızlık, kusma, ağızda iltihap
 • Aşırı terleme, kurdeşen, kaşıntı
 • Kas spazmları, kaslarda zayıflık, kas ağrısı
 • İdrar yapmada güçlük
 • Genel halsizlik durumu (asteni)
 • Küçük (diyastolik) kan basıncında düşme
 • Bunlar İPRASAL’ın hafif yan etkileridir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
  Artrit Artrit  Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur.
  Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
  Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.
  Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Vem İlaç Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti
  Satış Fiyatı TL
  Önceki Satış Fiyatı
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu
  İthal ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları