Deva İlaçları › INHIBACE 5 mg 28 tablet {Deva} › KT › Kullanmadan Önce

INHIBACE 5 mg 28 tablet {Deva} Kullanmadan Önce

Silazapril }

Kalp Damar Sistemi > ACE İnhibitörleri > Silazapril Deva Holding A.Ş. | Güncelleme : 17 November  2011

2.INHIBACE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

INHIBACE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

-    Silazapril etkin maddesine veya silazapril ile aynı etki grubunda yer alan diğer etkin maddelerden (kaptopril, enalapril, lisinopril, ramipril gibi) herhangi birine veya INHİBACE’in içerdiği maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (aleıjiniz) varsa

-    Daha önce anjiyoödem (damarlarda ödem oluşması durumu) geçirdiyseniz. Belirtileri yüz, ağız, dil veya dudakta şişliktir.

-    Diabetes mellitus (şeker hastalığı) veya böbrek yetmezliğiniz varsa aliskiren (kan basıncı yüksekliğini tedavi etmek için kullanılan bir ilaç) ile birlikte INHİBACE kullanmayınız.

-    Gebe iseniz veya gebe olduğunuzu düşünüyorsanız

-    Çocuğunuzu emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

INHIBACE'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

-    Kalbiniz ile ilgili sorun yaşıyorsanız

-    Beyninizdeki kan damarlarında sorun varsa

-    Yakın zamanda kusma ve ishal nedeniyle sıvı kaybı yaşadıysanız

-    Tuz (sodyum) aliminizi kontrol edici bir diyetteyseniz

-    Yakın zamanda idrar atıhmmı artırıcı bir ilaç aldıysanız

-    Böbreklerinizle ilgili bir rahatsızlığınız varsa veya böbreklerinize giden kan akımında bir sorun (renal arter stenozu) varsa

-    Size böbrek diyalizi uygulanıyorsa.

-    Şiddetli karaciğer rahatsızlığınız varsa veya sarılık geçirdiyseniz

-    An zehirine karşı alerjiniz için duyarsızlaştırma tedavisi görüyorsanız

-    Şeker hastalığınız varsa

-    Eğer ameliyat olacaksanız (diş ameliyatı da dahil olmak üzere), doktorunuza INHİBACE kullandığınızı söyleyiniz. Bunun sebebi, bazı anestezi maddelerinin kan basıncınızı düşürebilmesidir ve kan basıncınız çok fazla düşebilir.

-    Kol ojen vasküler hastalığınız (bağ dokusunun yaygın iltihabı) varsa

-    Bağışıklık sistemi baskılayıcı tedavi görüyorsanız

-    Dekstran sülfat ile LDL aferezi tedavisi görüyorsanız (kanda bulunan kötü kolestrol diye adlandırılan LDL’nin uzaklaştırılmasında kullanılan yöntem)

-    Aliskiren (kan basıncı yüksekliğini tedavi etmek için kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız (şeker hastalığı veya böbrek yetmezliği olanlarda aliskiren ile birlikte İNHİBACE kullanılmamalıdır)

-    Potasyum-tutucu diüretikler (özellikle aldosteron antagonistleri) veya potasyum yerine koyma tedavisi alıyorsanız,

-    Kalp kapakçıklarının daralması ya da hipertrofık kardiyomiyopati (nedeni belli olmayan bir kalp kası hastalığı) varsa

-    Siyah ten rengine sahip hastalarda

-    Aşırı duyarlılık ya da aleıji reaksiyonları varsa bu ilacı dikkatli kullanınız.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

INHİBACE’in çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

INHIBACE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Aşağıdaki durumlarda lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız:

• Potasyum içeren yiyecek maddeleri veya potasyumlu katkı maddelerini kullanıyorsanız. İNHİBACE kullanmaya başlamadan önce bunlan almayı bırakmanız gerekebilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz, normal koşullarda hamile kalmadan önce veya hamile kaldığınızı öğrenir öğrenmez size İNHİBACE kullanımını kesmenizi önerecektir ve İNHİBACE yerine başka bir ilaç almanızı önerecektir. İNHİBACE gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır. Hamilelikte kullanıldığında bebeğinize ciddi biçimde zarar verebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

INHİBACE’in emziren anneler tarafından kullanılması tavsiye edilmemektedir ve özellikle bebeğiniz yeni doğmuşsa veya prematüre olarak doğmuşsa, emzirmek istiyorsanız doktorunuz sizin için uygun başka bir tedavi seçebilir.

Araç ve makina kullanımı

INHİBACE’i kullanırken başınızın döndüğünü hissedebilirsiniz. Bu durum genellikle tedavinin başlangıç dönemlerinde görülür. Eğer başınız dönüyorsa veya sersemlik hissediyorsanız araç ve makine kullanmayınız.

INHIBACE'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse (içeriğinde bulunan laktoz yardımcı maddesinden dolayı) bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

Özellikle, aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 • Potasyum tutucu diüretikler (idrar atıhmım artırıcı ilaçlar)
 • Potasyum takviyeleri (tuzlan)
 • Kan basıncı yüksekliğini tedavi etmek için kullanılan tüm ilaçlar (Diüretikler (Tiazid ve/veya loop diüretikleri))
 • Non-steroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAII, ağrı kesici ilaçlar. Bunlar aspirin, indometazin, ibuprofen gibi ilaçlardır.)
 • İnsülin veya şeker hastalığı tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar
 • Lityum (depresyon tedavisinde kullanılır)
 • Steroidler (hidrokortizon,prednizolon, deksametazon) veya bağışıklık sistemini baskılayıcı diğer ilaçlar
 • Aldosteron antagonistleri (örn: spirolakton) (hipertansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç türü)
 • Sempatomimetikler (örn. adrenalin, efedrin, fenilefrin) (solunum yolu hastalıklarında kullanılan bir ilaç türü)
 • Anestezikler (anestezi yapan ilaçlar), narkotikler
 • Trisiklik antidepresanlar (depresyona/ruhsal çöküntüye karşı etkili), antipsikotikler (şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili)
 • Altın bileşikleri (romatoid artrit tedavisinde kullanılırlar)
 • Arı zehrini duyarsızlaştırdı ilaçlar (arı sokmalarına karşı sizi daha az duyarlı hale getirmek için kullanılır)
 • Aliskiren (kan basıncı yüksekliğini tedavi etmek için kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Diabetes mellitus (şeker hastalığı) veya böbrek yetmezliği olanlarda aliskiren ile birlikte INHİBACE kullanılmamalıdır.
 • Anjiyotensin-reseptör antagonistleri (hipertansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç türü)
 • mTOR İnhibitörleri (örn. temsirolimus, everolimus) (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç türü
 • Eğer ameliyat olacaksanız (diş ameliyatı da dahil olmak üzere), doktorunuza INHİBACE kullandığınızı söyleyiniz. Bunun sebebi, bazı anestezi maddelerinin kan basıncınızı düşürebilmesidir, kan basıncınız çok fazla düşebilir.

  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri  En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Deva Holding A.Ş.
Geri Ödeme KoduA03818
Satış Fiyatı 60.27 TL [ 26 Jul 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 60.27 TL [ 16 Jul 2021 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699525094780
Etkin Madde Silazapril
ATC Kodu C09AA08
Birim Miktar 5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Kalp Damar Sistemi > ACE İnhibitörleri > Silazapril
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

INHIBACE 5 mg 28 tablet {Deva} Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
26 Jul 202160.27 TL
16 Jul 202160.27 TL
9 Jul 202160.27 TL
2 Jul 202160.27 TL
28 Jun 202160.27 TL
25 Jun 202160.27 TL
21 Jun 202160.27 TL
18 Jun 202160.27 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları