Deva İlaçları › HITRIZIN 1mg/ml 200 ml şurup › Kullanma Talimatı

HITRIZIN 1mg/ml 200 ml şurup Kullanma Talimatı

Setirizin Hcl }

Solunum Sistemi > Sistemik Antihistaminik İlaçlar > Setirizin Deva Holding A.Ş. | Güncelleme : 11 September  2020

HİTRİZİN 1 mg/ml şurup Ağızdan alınır.

Etken Madde

Setirizin dihidroklorür

Şurup’un her bir ml’si 1 mg setirizin dihidroklorür içermektedir

Yardımcı maddeler

Propilen glikol, gliserin, sorbitol, sodyum sakarin, metil paraben, propil paraben, sodyum asetat trihidrat, asetik asit, frambuaz esansı, deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. HITRIZIN nedir ve ne için kullanılır?

2. HITRIZIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. HITRIZIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. HITRIZIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.HITRIZIN nedir ve ne için kullanılır?

HİTRİZİN, hemen hemen renksiz-hafıf sarımsı renkli, karakteristik kokulu (frambuaz) berrak bir çözeltidir. HİTRİZİN, 0.5, 1.25 ve 2.5 ml’ye işaretli 5 mlTik 1 kaşık ve sarı renkli metal kapak ile kapatılmış amber renkli cam şişede sunulur.

HİTRİZİN, alerjik nezle, müzmin nedeni bilinmeyen kurdeşen ve kaşıntıların tedavisinde

kullanılan bir ilaçtır.

HİTRİZİN,

2 yaş ve üstü çocuklarda ve erişkinlerde;

- Aleıjik nezlenin burun ve göz ile ilgili belirtilerinin tedavisinde, kronik idiopatik ürtikerin (müzmin nedeni bilinmeyen kurdeşen) ve kaşıntının belirtilerinin tedavisinde kullanılır.


2.HITRIZIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

HITRIZIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- HİTRİZİN’in etkin maddesine veya yardımcı maddelerden herhangi birine, hidroksizine veya piperazin türevlerine karşı aşırı duyarlılık öykünüz varsa,

- Ağır böbrek yetmezliğiniz (kreatinin klerensinizin (böbrek fonksiyonlarını izlemek için kullanılan bir madde olan kreatininin böbrekler aracılığıyla kandan temizlenmesi) 10 ml/dk’nm altında olduğu böbrek yetmezliği) var ise bu ilacı kullanmayınız.

- Eğer daha önceden doktorunuz tarafmdan bazı şekerlere karşı toleransınız olmadığı (bu tür şekerlere duyarlı olduğunuz) söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce mutlaka doktorunuzla temasa geçiniz.

HİTRİZİN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ

 • HİTRİZİN’i alkolle birlikte alıyorsanız dikkatli    olunuz.
 • İdrara çıkma problemleriniz varsa (omurilik    problemleri    ya da    prostat veya mesane
 • problemleri) doktorunuza danışınız.

  - Aleıji testi yaptırmanız gerekiyorsa, testten birkaç gün önce HİTRİZİN ile tedaviyi kesip kesmeyeceğinizi doktorunuza danışınız. HİTRİZİN    aleıji    testinin sonuçlarını

  etkileyebilir.

  Bu    uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde    dahi olsa    sizin    için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışınız.

  HT

  HITRIZIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  HİTRİZİN’i aç veya tok kamına alabilirsiniz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  HİTRİZİN’in hamile kadınlarda kullanımına ilişkin mevcut klinik veri çok azdır. Hayvan çalışmaları zararlı bir etki göstermemiş olsa da HİTRİZİN’in hamilelik boyunca ancak mutlak gerekli olduğunda ve dikkatle kullanılması önerilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  Bebeğinizi emziriyorsanız ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. HİTRİZİN’in içeriğindeki etkin madde (setirizin) anne sütüne geçtiğinden emziren annelerin HİTRİZİN’i kullanması önerilmez.

  Araç ve makina kullanımı

  Önerilen 10 mg dozda HİTRİZİN araç kullanma becerisi, uykuya dalma ve simule montaj hattı (ilacm uyuşukluk/uyku hali etkisini ölçmede kullanılan, gerçek iş ortamındaki performansı temsil eden, bilgisayarla yapılan ve uyku halindeki tüm değişkenlere hassas ölçüm testi) verimliliğine klinikte anlamlı etki göstermemiştir.

  Araç kullanmayı planlayan, potansiyel olarak tehlikeli işlerde çalışan ve makine kullanan hastalar, önerilen dozu aşmamalı ve ilaca verdikleri yanıtı dikkate almalıdırlar. Bu tip duyarlı hastalarda, HİTRİZİN’in alkol veya diğer santral sinir sistemi depresanları (baskılayıcıları) ile eşzamanlı kullanımı, uyanıklıkta azalmaya ve performans bozukluğuna yol açabilir.

  HITRIZIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  HİTRİZİN’in içeriğinde sorbitol bulunur. Eğer doktorunuz, bazı şeker çeşitlerine karşı hassas olduğunuzu belirtmişse, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  HİTRİZİN, metil paraben ve propil paraben içerir, bunlar (muhtemelen gecikmiş) alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

  HİTRİZİN, lOmT sinde 1 mmol (23 mg)’ dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı:

  HİTRİZİN’in diğer ilaçlarla, bilinen, klinikte anlamlı bir etkileşimi yoktur.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.HITRIZIN nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  2-6 yas arası çocuklarda: Günde 1 kez 2.5 mg (yarım kaşık) (2.5mg/2.5 mİ şurup) uygulanır. Bu yaş grubunda günlük doz 5 mg’a yükseltilebilir ve günde 1 kez 5 mg (tam kaşık) (5mg/5ml şurup) veya günde iki kez (12 saatte bir) 2.5 mg (2.5mg/2.5 mİ şurup) verilebilir.

  6-12 yas arası çocuklarda: Semptomların şiddetine göre günde 1 kez 5mg (tam kaşık) (5mg/5ml şurup) veya lOmg (iki tam kaşık) (lOmg/lOml şurup) uygulanır veya günlük doz ikiye bölünerek de uygulanabilir.

  12 yas üstü çocuklarda ve erişkinlerde: Semptomların şiddetine göre günde 1 kez 5mg (tam kaşık) (5mg/5ml şurup) veya 10 mg (iki tam kaşık) (10 mg/10 mİ şurup) uygulanır.

  Uygulama yolu ve metodu

  HİTRİZİN ağızdan kullanım içindir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Böbrek işlevi normalse dozun azaltılmasına gerek yoktur.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği

  Böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliğiniz var ise doz böbrek yetmezliğinin şiddetine göre doktorunuz tarafmdan ayarlanır.

  Böbrek yetmezliği olan çocuklarda doz, böbrek fonksiyonu (işlevi) ve vücut ağırlığı göz önüne alınarak, doktor tarafmdan bireysel olarak ayarlanmalıdır.

  Sadece karaciğer yetmezliği olan hastalar normal reçetelenen dozu alabilirler. Hem böbrek hem de karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması önerilir.

  Eğer HİTRIZIN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla HITRIZIN kullanırsanız

  HİTRİZİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  HITRIZIN'i kullanmayı unuttuysanız

  Doktorunuzun size verdiği talimatlara uygun olarak ilacı almaya devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  HITRIZIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  HİTRİZİN ile tedavinin süresi klinik belirtilere ve bireysel olarak hastalığın seyrine bağlıdır.

  Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri  En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
  Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek  İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Deva Holding A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA13083
  Satış Fiyatı 19.33 TL [ 11 Sep 2020 ]
  Önceki Satış Fiyatı 19.33 TL [ 7 Sep 2020 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699525577702
  Etkin Madde Setirizin Hcl
  ATC Kodu R06AE07
  Birim Miktar 1
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 200
  Solunum Sistemi > Sistemik Antihistaminik İlaçlar > Setirizin
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  HITRIZIN 1mg/ml 200 ml şurup Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  11 Sep 202019.33 TL
  7 Sep 202019.33 TL
  28 Aug 202019.33 TL
  21 Aug 202019.33 TL
  14 Aug 202019.33 TL
  10 Aug 202019.33 TL
  7 Aug 202019.33 TL
  30 Jul 202019.33 TL
  2020 / 2008 İlaç Fiyatları