Vem İlaçları › HEPARIN SODYUM PANPHARMA › Kullanma Talimatı

HEPARIN SODYUM PANPHARMA Kullanma Talimatı

Heparin Sodyum }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Antitrombotik İlaçlar > Heparin Sodyum Vem İlaç Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti | Güncelleme : 17 November  2011

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. HEPARIN SODYUM PANPHARMA nedir ve ne için kullanılır?

2. HEPARIN SODYUM PANPHARMA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. HEPARIN SODYUM PANPHARMA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. HEPARIN SODYUM PANPHARMA’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.HEPARIN SODYUM PANPHARMA nedir ve ne için kullanılır?

HEPARIN SODIUM PANPHARMA, heparin sodyum olarak adlandırılan antikoagülan (pıhtılaşmayı önleyici) ilaçlar grubuna dahildir.

HEPARIN SODIUM PANPHARMA, flakon içerisinde 5 mİ renksiz, berrak solüsyon halinde 25 000 I.U heparin sodyum içerir. Kutu içinde 10 adet veya 1 adet flakon bulunur.

HEPARIN SODIUM PANPHARMA, standart heparindir.

Heparin sodyum, kanınızın pıhtılaşmasını önler. Kan akışınızın sorunsuz devam etmesini sağlar.

Vücudunuzda kanı taşıyan damarlar, arterler veya venler diye adlandırılır.

HEPARIN SODIUM PANPHARMA aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:

 • Damarlarınızdaki (arteler ve yenlerdeki) zararlı kan pıhtılarının daha da gelişmesini önlemek İçin (tedavi amaçlı),
 • Damarlarınızdaki (arteler ve yenlerdeki) zararlı kan pıhtılarının oluşmasının durdurulmasına yardımcı olmak için (önleyici amaçla),
 • Hemodiyalizde ve kalp ameliyatlarında,
 • Kalp krizi veya kalp krizi tehlikesi varsa,
 • Çeşitli kan pıhtılaşma bozukluklarında.

 • 2.HEPARIN SODYUM PANPHARMA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  HEPARIN SODYUM PANPHARMA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • Bu ilaçta bulunan etkin maddeye (heparin sodyum) veya yardımcı maddelerden herhangi birine (benzil alkol) karşı aleıjİniz varsa,
 • Şimdi veya daha önceden kanınızdaki pıhtılaşma hücrelerinde (trombositler) heparinin herhangi bir tipinden kaynaklanan büyük bir düşüş olduysa (heparin tarafından İndüklenen trombositopeni olarak adlandırılan reaksiyon),
 • Hemofili gibi ciddi kanamaya sebebiyet veren bilinen bir kan hastalığınız varsa,
 • Çok yüksek tansiyonunuz varsa,
 • Ciddi karaciğer sorunlarınız varsa,
 • Mide ülseriniz varsa,
 • Bilinen endokardit (kalbin iç yüzeyini örten tabakanın ve kalp kapaklarının iltihaplanması) hastalığınız varsa,
 • Daha önce beyin kanaması geçirdiyseniz,
 • Omurga, kafa, gözler veya kulaklarınızda bir yaralanma varsa,
 • Omurga, kafa, gözler veya kulaklarınızla ilgili bir operasyon geçirdiyseniz veya yakında böyle bir operasyon geçirecekseniz,
 • Düşük yapma ihtimaliniz varsa,
 • Heparin sodyum size uygulanmamalıdır.

  Bu ilaç; prematüre (erken doğmuş) bebekte, yeni doğanlarda veya bir aylığa kadar olan bebeklerde kullanılmaz.

  HEPARIN SODYUM PANPHARMA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Tinzakaprin, enoksaparin veya deltaparin gibi düşük molekül ağırlıklı heparinlere alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa,
 • Böbrek problemleriniz varsa,
 • Karaciğer problemleriniz varsa,
 • Göz ile ilgili (retina) hastalığınız varsa,
 • Kan basıncınızla ilgili problemleriniz varsa (yüksek tansiyon),
 • Bilinen şeker hastalığınız varsa,
 • Lumbar ponksiyon yapılmışsa,
 • Mctabolik asidoz denilen durumunuz varsa,
 • Kanınızda yüksek potasyum düzeylerine (hİperkalemi) neden olabilecek bilinen bir sağlık sorununuz varsa veya emin değilseniz,
 • Amilorİd ve spirinolakton gibi potasyum koruyucu diüretikler grubundan bir ilaç alıyorsanız,
 • Kanama olasılığını kolaylaştıran bir durumunuz varsa veya emin değilseniz,
 • 1 -3 yaş arasında çocuklarda kullanılacaksa, doktorunuza danışınız.
 • Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Hamile iseniz veya hamileliği düşünüyorsanız,
 • HEPARIN SODYUM PANPHARMA'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Doktorunuz HEPARIN SODIUM PANPHARMA'yı size uygulamadan önce ve kullandığınız süre içinde kan testlerinizi yapacaktır. Böylece doktorunuz size doğru doz verdiğini kontrol edebilecektir.

  Bu testler, pıhtılaşma hücrelerinin (trombosit) ve potasyumun kanınızdaki seviyesini kontrol etmektir.

  Bu ilaç daha kolay kanama yapabilir. Doktorunuz ya da hemşireniz size başka enjeksiyonlar veya işlemleri uygulayacakları zaman çok dikkatli olmalıdırlar.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  HEPARIN SODYUM PANPHARMA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Heparin alkol ile birlikte alınmamalıdır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  İhtiyaç duyulması durumunda doktorunuz hamileliğiniz esnasında size heparin uygulayabilir. Kullanım sonrasında, özellikle doğum esnasında epidural anestezi uygulanmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bu ilacın kullanımı sırasında emzirmek mümkündür.

  Araç ve makina kullanımı

  HEPARİN SODIUM PANPHARMA’nın genellikle araç veya makine kullanıma yeteneğini üzerinde çok az etkisi olabilir. Bununla birlikte sizi araç kullanmadan alıkoyabilecek bir yan etki hissettiğinizde doktorunuza başvurmalısınız.

  HEPARIN SODYUM PANPHARMA'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  HEPARİN SODIUM PANPHARMA her dozunda 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez.

  HEPARİN SODIUM PANPHARMA koruyucu olarak benzİl alkol (lOmg/ml) içermektedir. Şüpheli hastalara reçete edilirken dikkat edilmelidir. Prematüre bebekler ve yeni doğanlara uygulanmaması gerekir. Bebeklerde ve 3 yaşına kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

  Eğer hamile iseniz HEPARİN SODIUM PANPHARMA’yı alıp almayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Yüksek tansiyon ve kalp problemlerinizin tedavisi İçin; Anjitensin dönüştürücü enzim inhibitörleri veya enalapril, losartan veya valsartan gibi anjiyotensin II antagonistlerini kullanıyorsanız kanınızdaki potasyum miktarı çok artabilir (hiperkalemi).
 • Artrit için veya diğer ağrılar veya sancı için ibuprofen veya diklofenak gibi non-steroid antienflamatuvar ilaçlan kullanıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.
 • Ağrı ve iltihabın azaltılması için veya zararlı kan pıhtılarının oluşmasını engellemek için aspirin gibi salisilatlar grubundan bir ilaç alıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.
 • Zararlı kan pıhtılarının oluşmasını durdurmak için, klopidogrel gibi trombosit agregasyon inhibitörlerini kullanıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.
 • Kan pıhtılarım eritmek için streptokinaz gibi trombolitik ajanları kullanıyorsanız, kanama olasılığınız daha yüksektir.
 • Zararlı kan pıhtılarını için durdurmak için varfarin gibi Vitamin K antagonİstini kullanıyorsanız, kanama olasılığınız daha yüksektir.
 • Anjina tedavisi için gliseril trinitrat infiizyonu heparinin etkisini azaltabilir.
 • Aktive edilmiş protein C; kan pıhtılarından kurtulmak için. Daha kolay kanama olasılığı olabilir.
 • Kortikostereoidler (gluko-): Addison hastalığının tedavisinde yerine koyma tedavisi olarak kullanılan hidrokortizon haricinde.
 • Sefalosiporinler: Heparin İle birlikte aynı zamanda kullanıldığında bazı sefalosporinler, örneğin sefaklor, sefıksim ve seftriakson koagülasyon prosesini etkilerler ve bu nedenle de kanama riskini arttırabilirler.
 • Sigara içmek: Nikotin, heparinin antikoagülan etkisini kısmen önleyebilir. Heparin dozu sigara içenlerde arttırılabilir.
 • Kan hacminizin artması için dekstranlardan kullanıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.
 • Eğer bu ilaçlardan herhangi birini heparin ile birlikte alıyorsanız doktorunuz size kan testlerini içeren tam sağlık muayenesi (check-up) yapabilir.


  3.HEPARIN SODYUM PANPHARMA nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  HEPARİN SODIUM PANPHARMA’nın heparin konsantrasyonu 5.000 IU/mL’dir. Tüm heparin preparatları aynı konsantrasyonu içermediği için heparin dozu I,U. olarak belirlenmelidir.

  HEPARİN SODIUM PANPHARMA size bir doktor veya hemşire tarafından uygulanacaktır. Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve reçete edecektir.

  HEPARİN SODIUM PANPHARMA herhangi bir diğer ilaçla karıştırılarak enjekte edilmemelidir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Damar içine veya cilt altına uygulanır.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Doz azaltılması ve aPTT (aktive parsiyel tromboplastin zamanı) pıhtı oluşumunun izlenmesi tavsiye edilir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği

  Eğer karaciğerinizde veya böbreklerinizde bir sorun varsa, doktorunuz sizin daha düşük miktarda HEPARIN SODIUM PANPHARMA almamza karar verebilir.

  Eğer HEPARIN SODIUM PANPHARMA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla HEPARIN SODYUM PANPHARMA kullanırsanız

  Kullanmanız gerekenden daha fazla HEPARIN SODYUM PANPHARMA kullanırsanız

  Sizde hemoraj (ciddi kanama) başlayabilir (lütfen bölüm 4’e bakınız),

  Protamin sülfat denilen bir ilaç başka bir enjeksiyonla size verilebilir.

  HEPARIN SODIUM PANPHARMA ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  HEPARIN SODYUM PANPHARMA'i kullanmayı unuttuysanız

  Kullanmanız gerekenden daha fazla HEPARIN SODYUM PANPHARMA kullanırsanız

  Kalp Krizi Kalp Krizi  Kalbe giden kan akışı durduğunda kalp krizi meydana gelir.
  İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Artrit Artrit Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Vem İlaç Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti
Geri Ödeme KoduA03567
Satış Fiyatı 567.63 TL [ 24 Nov 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 567.63 TL [ 17 Nov 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699844770013
Etkin Madde Heparin Sodyum
ATC Kodu B01AB01
Birim Miktar 25000
Birim Cinsi IU
Ambalaj Miktarı 10
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Antitrombotik İlaçlar > Heparin Sodyum
İthal ( ref. ülke : Almanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

HEPARIN SODYUM PANPHARMA Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
24 Nov 2023567.63 TL
17 Nov 2023567.63 TL
13 Nov 2023567.63 TL
3 Nov 2023567.63 TL
27 Oct 2023567.63 TL
20 Oct 2023567.63 TL
16 Oct 2023567.63 TL
10 Oct 2023567.63 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları