› › Kullanma Talimatı

GUDEF şurup 100 ml Kullanma Talimatı

Guaifenezin + Dekstrometorfan Hbr + Psodoefedrin Hcl }

Solunum Sistemi > Diğer Soğuk Algınlığı Kombinasyonları Pharmada İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 15 November  2019

GUDEF şurup Ağız yoluyla kullanılır.

Etken Madde

5 mL şurup (1 ölçek); 10 mg dekstrometorfan hidrobromür, 100 mg guaifenesin ve 30 mg psödoefedrin hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler

Gliserin, propilen glikol, sitrik asit, sodyum benzoat, sakarin sodyum, FDC Red No:3, spearmint aroması, Tutti frutti aroması, şeker, deiyonize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. GUDEF nedir ve ne için kullanılır?

2. GUDEF’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. GUDEF nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. GUDEF’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.GUDEF nedir ve ne için kullanılır?

GUDEF'in etkin maddeleri; dekstrometorfan hidrobromür, guaifenesin ve psödoefedrin hidroklorürdür. Dekstrometorfan hidrobromür, ekspektoranlar (balgam söktürücüler); guaifenesin, antitüssifler (kuru öksürük gidericiler) ve psödoefedrin hidroklorür, dekonjestanlar (burun tıkanıklığını açanlar) olarak adlandırılan ilaç grubunda yer alır.

GUDEF; pembe renkli, berrak, hafif viskoz bir şuruptur. Plastikten burgulu kapaklı, koyu renkli cam şişelerde, 5 mL'lik ölçü kaşığı ile birlikte takdim edilir.

GUDEF;

■ Soğuk algınlığı ve boğmaca gibi üst solunum yollarının rahatsızlığına bağlı öksürükler ile tahriş edici maddelerin solunması, solunum yollarının tıkanması ve tahrişi sonucu oluşan öksürüklerde,

■ Balgamlı, göğse inmiş öksürükle birlikte oluşan solunum yolu rahatsızlıklarında rahatlama sağlar.

GUDEF, ayrıca, hastanın burnunu açar, burun akıntısını durdurur ve balgam çıkartılması

ile hastayı rahatlatır.


2.GUDEF kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GUDEF'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

■ GUDEF'in etkin maddeleri olan dekstrometorfan, guaifenesin veya psödoefedrin'e ya da GUDEF'de bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjikseniz,

■ Monoamino oksidaz inhibitörleri grubundan (depresyon giderici ve tansiyon düşürücü) bir ilaç ile tedavi görüyorsanız,

■ Koroner arter (kalbi çevreleyen damar) hastalığı, şiddetli hipertansiyon veya taşikardiniz (kalbin hızlı atması) varsa,

■ Tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes (bir tür kalp rahatsızlığı) hastası iseniz,

■ Çocuğunuz 2 yaşın altında ise.

GUDEF'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

GUDEF kullanmadan önce doktorunuzun aşağıdaki bilgilere ihtiyacı olacaktır:

• Böbreklerinizle ve/veya karaciğerinizle ilgili ciddi problemleriniz varsa,

• 60 yaşın üzerindeyseniz,

• Yataktan kalkamayacak şekilde bir rahatsızlığınız varsa,

• Uzun süredir devam eden öksürüğünüz (örneğin; sigara içme, amfizem, astım) varsa veya öksürük büyük miktarda salgılanma ile birlikte oluyorsa,

• Kalp atım düzensizliği, yüksek tansiyon, tiroid rahatsızlığı, diabetes mellitus (şeker hastalığı), kalp-damar hastalığı, iskemik kalp hastalığı (kalbe yetersiz kan gitmesi), glokom (göz tansiyonu) veya prostatta büyüme sorununuz varsa,

• Tansiyon düşürücü, trisiklik grubu antidepresanlar (depresyon önleyiciler) ve dekonjestanlar (burun tıkanıklığı gidericiler), iştah bastırıcı ilaçlar ve amfetamin benzeri psikostimülanlar (santral sinir sistemini uyarıcılar) gibi ilaçları kullanıyorsanız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

GUDEF'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Mide-barsak sisteminizde şikayetlerinize yol açmaması için, GUDEF'in aç karnına kullanmayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Araç ve makina kullanımı

GUDEF ile tedavi sırasında dikkatsizlik ve uyuşukluk oluşturabileceğinden, motorlu vasıta kullananlar, tehlikeli iş ve aletlerle çalışanların dikkatli olması gerekmektedir.

GUDEF'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün sakarin sodyum ve sodyum benzoat ihtiva etmektedir. Özellikle sodyum diyetinde olanların bu konuda dikkatli olmaları önerilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

GUDEF aşağıda belirtilen ilaçlarla birlikte kullanılmamalı ya da dikkatle kullanılmalıdır.

• Monoamin oksidaz inhibitörleri (depresyon önleyici ilaçlar),

• Propranolol gibi beta blokörler (kalp ve tansiyon ilaçları),

• Furazolidon, linezolit (mikrop öldürücü bir ilaçlar),

• Prokarbazin (kanser ilacı),

• Fluoksetin (depresyon ilacı),

• Penisilin (antibiyotik),

• Tetrasiklin (antibiyotik),

• Salisilatlar (ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaç grubu),

• Yüksek oranda sodyum ve potasyum iyodür içeren ilaçlar,

• Disülfiram (alkol bağımlılığının tedavisinde kullanılan bir ilaç),

• MAO inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullnaılan ilaç grubu),

• Metronidazol (parazit ilacı).

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.GUDEF nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

12 yaş üzerindeki yetişkinler için günde 4 defa 2 ölçektir.

Uygulama yolu ve metodu

GUDEF ağızdan, ölçü kaşığı yardımı ile kullanılır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

■ 6-12 yaş arası çocuklarda: Günde 4 defa 1 ölçek

■ 2-5 yaş arası çocuklarda: Günde 4 defa yarım ölçek

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yetişkinler için verilen doz uygulanır. 60 yaşın üzerindeki hastalar dikkatli olmalı ve 5 günden daha uzun süre kullanmamalıdır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği: Yetişkinler için verilen doz uygulanır. Şiddetli böbrek yetmezliği olanlar dikkatli kullanmalıdır.

Karaciğer yetmezliği: Yetişkinler için verilen doz uygulanır. Şiddetli karaciğer yetmezliği olanlar dikkatli kullanmalıdır.

Eğer GUDEF'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla GUDEF kullanırsanız

GUDEF'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

GUDEF'i kullanmayı unuttuysanız

Bir dozu almayı unutursanız, hatırladığınız anda unuttuğunuz dozu alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

GUDEF ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

GUDEF'i aniden kesmeyiniz. Eğer GUDEF'i aniden keserseniz, rahatsızlıklarınız tekrar oluşabilir veya daha kötü olabilir.

Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Pharmada İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Geri Ödeme KoduA13167
Satış Fiyatı 17.26 TL [ 15 Nov 2019 ]
Önceki Satış Fiyatı 17.26 TL [ 8 Nov 2019 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuKırmızı Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8681697570032
Etkin Madde Guaifenezin + Dekstrometorfan Hbr + Psodoefedrin Hcl
ATC Kodu R05X
Birim Miktar
Birim Cinsi
Ambalaj Miktarı 100
Solunum Sistemi > Diğer Soğuk Algınlığı Kombinasyonları
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

GUDEF şurup 100 ml Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
15 Nov 201917.26 TL
8 Nov 201917.26 TL
1 Nov 201917.26 TL
25 Oct 201917.26 TL
18 Oct 201917.26 TL
14 Oct 201917.26 TL
4 Oct 201917.26 TL
28 Sep 201917.26 TL
2019 / 2008 İlaç Fiyatları