İl-ko İlaçları › GRIPORT 20 film kaplı tablet › KT › Kullanmadan Önce

GRIPORT 20 film kaplı tablet Kullanmadan Önce

Parasetamol + Klorfeniramin Maleat + Psodoefedrinin Hcl }

Solunum Sistemi > Diğer Soğuk Algınlığı Kombinasyonları İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 18 February  2014

2.GRIPORT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GRIPORT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• GRİPORT’un içeriğindeki parasetamol, psödoefedrin veya klorfeniramin adlı etkin maddelere veya yardımcı maddelere karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz

 • 12 yaşından küçük çocuklarda
 • • Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz (Child-Pugh kategorisi > 9) varsa

  • Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa

 • Şiddetli yüksek tansiyon ve taşikardinin (hızlı kalp atışı) eşlik ettiği hastalıklarda
 • Şiddetli koroner arter (kalbi besleyen damar) hastalığınız varsa
 • • Monoaminoksidaz inhibitörleri adı verilen ilaçlardan kullanıyorsanız veya bu ilaçlarla gördüğünüz tedavinin kesilmesini takiben henüz 2 hafta geçmediyse,

  • Eğer bu ilaçlan kullanıyorsanız:    Bazı antidepresanlar, göz veya bağırsak bozukluklarının tedavisinde kullanılan atropin, alfa ve beta blokörler içerebilen yüksek tansiyon ilaçlan, kan toplanması ve astım tedavisinde kullanılan ilaçlar, iştah baskılayıcılar, duygu durum bozukluklan tedavisinde kullanılan moklobemid, migren tedavisinde kullanılan ergotamin veya metiserjit, doğum sırasında rahim kasılmalanna yardımcı olan oksitosin.

  • İdrara çıkma sonrası, mesanede bir miktar idrarın kaldığı, prostat adenomu denilen rahatsızlığınız varsa,

 • Mesane ya da bağırsaklarınızda tıkanıklık varsa,
 • Midenizde daralmaya neden olan peptik ülseriniz    varsa,
 • Astım dahil olmak üzere herhangi bir akciğer hastalığınız varsa,
 • Göz tansiyonunuz (glokom) varsa,
 • Sara (Epilepsi) hastasıysanız,
 • GRIPORT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  • Parasetamolü ilk kez kullanıyorsanız veya daha önce kullanım hikayeniz varsa, kullanımın ilk dozunda veya tekrarlayan dozlarında deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilmektedir. Bu durumda doktor ile irtibata geçilerek ilacm kullanımının bırakılması ve alternatif bir tedaviye geçilmesi gerekmektedir. Parasetamol ile deri reaksiyonu gözlenen kişi bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalıdır. Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap), toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) ve akut generalize ekzantematöz püstüloz (yüksek ateşin eşlik ettiği akut yaygın döküntülü içi cerahat dolu küçük kabarcıklar) dahil cilt reaksiyonlarına neden olabilmektedir.

  • Aneminiz (kansızlık) varsa,

  • Akciğer hastalığınız varsa,

  • Karaciğer veya böbrek işlevlerinizde bozukluk varsa,

  • Kemik iliğinizde işlev bozukluğu varsa,

 • Astım, uzun süre devam eden nezle, uzun süre devam eden kurdeşen ve antienflamatuvar ilaçlara karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Parasetamol, psödoefedrin HC1 veya klorfeniramin maleat içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız,
 • Alkol alıyorsanız günlük 3 tabletten daha yüksek doz almamalısınız.
 • Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa.
 • Kalp ritim bozukluğunuz ve kalp damar hastalığınız varsa,
 • Şeker hastalığınız varsa,
 • Fazla çalışan tiroidiniz veya tiroid fonksiyon bozukluğunuz varsa,
 • Feokromositoma olan hastalarda (böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör olup, adrenalin miktarında artışa sebep olabilmektedir.)
 • Daha önce size uzamış QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozukluğu ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) ve Torsades de Pointes tanısı (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) konduysa veya bu hastalıkların sizde olduğundan şüpheleniliyorsa,
 • 60 yaş üzerindeyseniz,
 • Serebral ateroskleroz hastasıysanız
 • İdiyopatik ortostatik hipotansiyon (nedeni bilinmeyen, ayağa kalkar kalkmaz tansiyonunuzun düşmesi) durumunda
 • 3-5 gün içinde yeni belirtilerin oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halinde, ilacınızı kullanmaya son vererek doktorunuza danışınız.

  GRİPORT’un içeriğinde bulunan etkin maddelerden biri olan parasetamol akut (kısa sürede) yüksek dozda alındığında ciddi karaciğer toksisitesine (zehirlenmesine) neden olur. Erişkinlerde kronik (uzun süreli ve tekrarlayarak) günlük dozlarda alındığında karaciğer hasarına neden olabilir.

  Seyrek olarak psödoefedrin dahil olmak üzere sempatik sistemi uyaran ilaçlarla beynin arka bölümünde iyileşebilen beyin dokusu harabiyeti (posterior geri dönüşlü ensefalopati (PRES)) ve beyin damarlarında iyileşebilen daralma (geri dönüşlü serebral vazokonstriksiyon sendromu (RCVS)) bildirilmiştir. Bildirilen semptomlar ani başlangıçlı şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozukluğudur. Olguların çoğu uygun tedavi ile birkaç günde düzelmiştir. PRES/RCVS belirti ve semptomları gelişmesi halinde psödoefedrin hemen kesilmelidir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  GRIPORT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Besinler GRİPORT’un emilim hızını azaltabilir.

  GRIPORT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza mutlaka söyleyiniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz aksini söylemedikçe, GRİPORT'u emzirme döneminde kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  GRİPORT uyuşukluğa, bazı hastalarda ise baş dönmesi veya uyuklamaya neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

  GRIPORT'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  GRİPORT her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu nedenle sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Bu tıbbi ürün laktoz monohidrat içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında GRİPORT’un etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

  • Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Örn: Propantelin vb.)

  • Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Örn: Metoklopramid gibi)

  • Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: Bazı uyku ilaçlan, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar gibi)

  • Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol

  • Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (Kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)

  • Zidovudin (Çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlannın (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç

  • Domperidon (Bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)

  • Alkol

  • Antidepresan ilaçlar (Ruhsal çöküntü tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar)

  • Sakinleştirici ilaçlar (Sedatifler, trankilizanlar)

  GRİPORT'u burun tıkanıklığını giderici ilaçlar, trisiklik antidepresanlar (Örn. amitriptilin, nortriptilin, imipramin ve desipramin), iştah kesici ilaçlar ve bazı sinir sistemi uyarıcı ilaçlar veya MAOITeri (Monoamino oksidaz inhibitörleri: Moklobemid gibi) ile beraber kullanılması bazen tansiyon yükselmesine neden olabilir. İlacm psödoefedrin içermesinden dolayı, bretilyum, betanidin, guanitidin, debrizokin, metildopa ve alfa- ve beta-adreneıjik blokör ilaçlar gibi tansiyonu düşüren ilaçlann etkisini kısmen tersine çevirebilir.

  • Kardiyak glikozidlerle (kalp yetmezliğinde kullanılır) birlikte kullanım kalp ritmi bozukluğu riskini artırır.

  • Ergot alkaloidleri (ergotamin ve metiserjit; migren tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanılması yan etki riskini artırır.

  • Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin ile birlikte hipertansiyon riskini artırır.

  • GRİPORT sara hastalığında kullanılan fenitoin adlı ilacm metabolizmasını inhibe eder, bu nedenle fenitoin toksisitesine neden olabilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük  Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.
  Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük  Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.
Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA16094
Satış Fiyatı 83.72 TL [ 19 Jul 2024 ]
Önceki Satış Fiyatı 83.72 TL [ 12 Jul 2024 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699680090474
Etkin Madde Parasetamol + Klorfeniramin Maleat + Psodoefedrinin Hcl
ATC Kodu R05X
Birim Miktar 650+4+60
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Solunum Sistemi > Diğer Soğuk Algınlığı Kombinasyonları
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

GRIPORT 20 film kaplı tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
19 Jul 202483.72 TL
12 Jul 202483.72 TL
5 Jul 202483.72 TL
28 Jun 202483.72 TL
14 Jun 202483.72 TL
31 May 202483.72 TL
24 May 202483.72 TL
17 May 202483.72 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları