Gripin İlaçları › GRIPIN HOT D tek kullanımlık toz içeren 12 poşet › KT › Kullanmadan Önce

GRIPIN HOT D tek kullanımlık toz içeren 12 poşet Kullanmadan Önce

Klorfeniramin Maleat + Parasetamol + Psodoefedrin Hcl }

Solunum Sistemi > Diğer Soğuk Algınlığı Kombinasyonları Gripin İlaç A.Ş. | Güncelleme : 15 June  2012

2.GRIPIN HOT D kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GRIPIN HOT D'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

GRIPIN HOT D'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • • Parasetamolü ilk kez kullanıyorsanız veya daha önce kullanım hikayeniz varsa, kullanımın ilk dozunda veya tekrarlayan dozlarında deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilmektedir. Bu durumda doktor ile irtibata geçilerek ilacın kullanımının bırakılması ve alternatif bir tedaviye geçilmesi gerekmektedir. Parasetamol ile deri reaksiyonu gözlenen kişi bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalıdır. Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap), toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) ve akut generalize ekzantematöz püstüloz (yüksek ateşin eşlik ettiği akut yaygın döküntülü içi cerahat dolu küçük kabarcıklar) dahil cilt reaksiyonlarına neden olabilmektedir.

 • • Kansızlığı (anemisi) olanlarda, akciğer hastalarında, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.

 • • Kemik iliğinizde işlev bozukluğu varsa,

 • • Astım, uzun süre devam eden nezle, uzun süre devam eden kurdeşen ve antienflamatuvar ilaçlara karşı aşırı duyarlılığınız varsa,

 • • Parasetamol, psödoefedrin HCl veya klorfeniramin maleat içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız,

 • • Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

 • • Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.

 • • Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa.

 • • Kalp ritim bozukluğunuz varsa,

 • • Kan şekeri metabolizmasında etkili olan glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzimi eksikliği olan hastalarda seyrek olarak hemoliz (kırmızı kan hücrelerinin yıkımı) görülebilir.

 • • Feokromositoma olan hastalarda (böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör olup, adrenalin miktarında artışa sebep olabilmektedir.)

 • • Daha önce size uzamış QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozukluğu ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) ve Torsades de Pointes tanısı (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) konduysa veya bu hastalıkların sizde olduğundan şüpheleniliyorsa,

 • • 60 yaş üzerindeyseniz,

 • •  Serebral ateroskleroz (beyindeki damar sertliği) hastasıysanız

 • • İdiyopatik ortostatik hipotansiyon (nedeni bilinmeyen, ayağa kalkar kalkmaz tansiyonunuzun düşmesi) durumunda

 • • Deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu görüldüğü takdirde,

 • • Prostat büyümeniz varsa

 • • Kalbi besleyen damarlarda tıkanma (iskemik kalp hastalığı)

 • 3 - 5 gün içinde yeni belirtilerin oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halinde, ilacınızı kullanmaya son vererek doktorunuza danışınız.

  Birden (akut) yüksek dozda verildiğinde, ciddi karaciğer toksisitesine neden olur. Erişkinlerde uzun süreli (kronik) günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.

  Sepsis gibi glutatyon eksikliği olan hastalarda, parasetamol kullanımı metabolik asidoz riskini arttırabilir.

  Ciddi bir enfeksiyonunuz varsa bu metabolik asidoz riskini arttırabilir.

  Metabolik asidoz belirtileri şunlardır:

 • - Derin, hızlı ve zorlanarak nefes alıp vermek

 • - Mide bulantısı ve kusma

 • - İştahsızlık

 • Eğer bu ilaçları kullanıyorsanız: bazı antidepresanlar, göz veya bağırsak bozukluklarının tedavisinde kullanılan atropin, alfa blokörler içerebilen yüksek tansiyon ilaçları, kan basıncı yükselmesi ve astım tedavisinde kullanılan ilaçlar, duygu durum bozuklukları tedavisinde kullanılan moklobemid, migren tedavisinde kullanılan ergotamin veya metiseıjit, doğum sırasında rahim kasılmalarına yardımcı olan oksitosin.

  Psödoefedrin ile iskemik kolit (kalın bağırsağa giden kan akımında azalmaya bağlı oluşan hasar) bildirimleri olmuştur. Şayet karın ağrısı, makattan kanama ya da iskemik kolitin diğer semptomları gelişirse, psödoefedrin derhal durdurulmalı ve doktora başvurulmalıdır.

  Seyrek olarak psödoefedrin dahil olmak üzere sempatik sistemi uyaran ilaçlarla beynin arka bölümünde iyileşebilen beyin dokusu harabiyeti (posterior geri dönüşlü ensefalopati (PRES)) ve beyin damarlarında iyileşebilen daralma (geri dönüşlü serebral vazokonstriksiyon sendromu (RCVS)) bildirilmiştir. Bildirilen semptomlar ani başlangıçlı şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozukluğudur. Olguların çoğu uygun tedavi ile birkaç günde düzelmiştir. PRES/RCVS belirti ve semptomları gelişmesi halinde psödoefedrin hemen kesilmelidir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  GRIPIN HOT D'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Besinler GRİPİN HOT’ın emilim hızını azaltabilir.

  GRIPIN HOT D'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  kullanıldığında karaciğer üzerine zararlı etki gösterme riski artabilir.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza mutlaka söyleyiniz. Doktorunuz aksini söylemedikçe GRİPİN HOT’ı hamilelikte kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz aksini söylemedikçe, GRİPİN HOT'ı emzirme döneminde kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  GRİPİN HOT uyuşukluğa, bazı hastalarda ise baş dönmesi veya uyuklamaya neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

  GRIPIN HOT D'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  GRİPİN HOT, fenilalanin için bir kaynak olan aspartam içermektedir. Fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.

  GRİPİN HOT, sukroz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (hassasiyet) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  GRİPİN HOT, azo boyar bir madde olan kinolin sarısı içermektedir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında GRİPİN HOT’un etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • • Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Örn: Propantelin vb.)

 • • Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Örn: Metoklopramid gibi)

 • • Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: Bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar (fenitoin, fenobarbital, karbamazepin) gibi)

 • GRİPİN HOT sara hastalığında kullanılan fenitoin adlı ilacın metabolizmasını inhibe eder, bu nedenle fenitoin toksisitesine neden olabilir.

 • • Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol, rifampisin

 • • Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (Kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)

 • • Zidovudin (Çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç)

 • • Domperidon (Bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)

 • •  Sarı kantaron (St. John's Worth / Hypericum perforatum) içerikli ilaçlar

 • • Kolestiramin içerikli ilaçlar (yüksek kolesterol tedavisinde kullanılır)

 • • Tropisetron ve granisetron içerikli ilaçlar (radyoterapi ve/veya kemoterapi alan hastalarda bulantı ve kusmanın önlenmesi amacıyla kullanılır)

 • • Diğer ağrı kesicilerle birlikte kullanım

 • • Alkol

 • • Antidepresan ilaçlar (Ruhsal çöküntü tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar)

 • •  Sakinleştirici ilaçlar (Sedatifler, trankilizanlar)

 • GRİPİN HOT’ı burun tıkanıklığını giderici ilaçlar, trisiklik antidepresanlar (Örn. amitriptilin, nortriptilin, imipramin ve desipramin), iştah kesici ilaçlar ve bazı sinir sistemi uyarıcı ilaçlar veya MAOI’leri (Monoamino oksidaz inhibitörleri: Moklobemid gibi) ile beraber kullanılması bazen tansiyon yükselmesine neden olabilir. İlacın psödoefedrin içermesinden dolayı, bretilyum, betanidin, guanitidin, debrizokin, metildopa ve alfa- ve beta-adrenerjik blokör ilaçlar gibi tansiyonu düşüren ilaçların etkisini kısmen tersine çevirebilir.

 • • Kardiyak glikozidlerle (kalp yetmezliğinde kullanılır) birlikte kullanım kalp ritmi bozukluğu riskini artırır.

 • • Ergot alkaloidleri (ergotamin ve metiserjit;  migren tedavisinde kullanılır) ile

 • birlikte kullanılması yan etki riskini artırır.

 • • Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin ile birlikte hipertansiyon riskini artırır.

 • Ağız Kanseri Ağız Kanseri  Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
  Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
  Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Gripin İlaç A.Ş.
  Satış Fiyatı 57.74 TL [ 24 Jun 2022 ]
  Önceki Satış Fiyatı 57.74 TL [ 17 Jun 2022 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699612240199
  Etkin Madde Klorfeniramin Maleat + Parasetamol + Psodoefedrin Hcl
  ATC Kodu R05X
  Birim Miktar 4+500+60
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 12
  Solunum Sistemi > Diğer Soğuk Algınlığı Kombinasyonları
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  GRIPIN HOT D tek kullanımlık toz içeren 12 poşet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  24 Jun 202257.74 TL
  17 Jun 202257.74 TL
  10 Jun 202257.74 TL
  3 Jun 202257.74 TL
  27 May 202257.74 TL
  20 May 202257.74 TL
  13 May 202257.74 TL
  6 May 202257.74 TL
  2022 / 2008 İlaç Fiyatları