Gripin İlaçları › GRIPIN 4 kapsül › KT › Kullanmadan Önce

GRIPIN 4 kapsül Kullanmadan Önce

Parasetamol + Kafein }

Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Parasetamol Kombinasyonları Gripin İlaç A.Ş. | Güncelleme : 26 August  2011

2.GRIPIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GRIPIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer parasetamol, kafein veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz

 • • Şiddetli karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa

 • • Kan basıncınız yüksek ise, kan basıncı düşürücü ilaç kullanıyorsanız ya da kalp atımınızda düzensizlik varsa

 • • Uzun süreli devam eden alkol bağımlılığı tedavisi için disulfiram adı verilen ilacı kullanıyorsanız

 • • Depresyon (lityum karbonat dahil), anksiyete (klozapin dahil) ilaçları veya sakinleştirici ilaç kullanıyorsanız ya da anksiyete (gerginlik) bozukluğunuz varsa

 • • Efedrin (hava yollarındaki tıkanıklıkların giderilmesi için kullanılır) kullanımı

 • • Teofilin (hava yollarındaki tıkanıklıkların giderilmesi için kullanılır) kullanımı

 • GRIPIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • • Kansızlığı (anemisi) olanlarda, akciğer hastalarında, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.

 • • Parasetamolü ilk kullananlarda veya daha önce kullanım hikayesi olanlarda, kullanımın ilk dozunda veya tekrarlayan dozlarda deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu görülen kişiler bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalıdır.

 • • Parasetamol içeren başka bir ilaç alıyorsanız kullanmayınız. Parasetamol içeren başka ilaçlarla birlikte kullanımı doz aşımına neden olabilir. Parasetamol içeren ve ağrı kesici, ateş düşürücü, grip ve nezle semptomlarını giderici ya da uykuya yardımcı ilaçlar ile birlikte kullanmayınız.

 • • Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

 • • Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.

 • • Kalp hastalığınız varsa

 • • Kilonuz normalin altındaysa, anoreksik iseniz ya da beslenme yetersizliğiniz mevcutsa

 • • Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa

 • • Kan şekeri metabolizmasında etkili olan glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzimi eksikliği olan hastalarda seyrek olarak hemoliz (kırmızı kan hücrelerinin yıkımı) görülebilir.

 • • Kemik iliğinin işlev bozukluğu

 • • Astım, kronik rinit (uzun süreli devam eden nezle), kronik ürtiker (uzun süreli devam eden kurdeşen) ve özellikle diğer antienflamatuvar (yangı önleyici) ilaçlara aşırı duyarlılığı olan hastalar

 • • Diğer analjeziklerle (ağrı kesici ilaçlarla) birlikte kullanımı

 • • Uzun süreli kullanımı

 • 3-5 gün içinde yeni belirtilerin oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halinde, parasetamol kullanmaya son vererek doktorunuza danışınız.

  Birden (akut) yüksek dozda verildiğinde ciddi karaciğer toksisitesine neden olur. Erişkinlerde uzun süreli (kronik) günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.

  Sepsis gibi glutatyon eksikliği olan hastalarda, parasetamol kullanımı metabolik asidoz riskini arttırabilir.

  Ciddi bir enfeksiyonunuz varsa bu metabolik asidoz riskini arttırabilir.

  Metabolik asidoz belirtileri şunlardır:

 • •  Derin, hızlı ve zorlanarak nefes alıp vermek

 • •  Mide bulantısı ve kusma

 • •  İştahsızlık

 • GRİPİN ile birlikte karaciğer hasarlanmasını artıran ve karaciğerdeki glutatyon deposunu azaltan ilaçların kullanımı karaciğer zehirlenmesine neden olabilir.

  Kullanımı sırasında karaciğer enzim düzeyi (ALT) yükselebilir.

  Baş ağrısının tedavisi amacıyla sürekli ağrı kesici kullanılması, kronik baş ağrılarına neden olabilir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  GRIPIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  GRIPIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Besinler parasetamolün bağırsaktan emilimini azaltabilir.

  Diyet ile alınan kafein miktarına dikkat edilmelidir. Yüksek doz kafein uykusuzluk, huzursuzluk, kaygı, baş ağrısı, mide ve bağırsak yakınmaları ve çarpıntı gibi kafein ile ilişkili istenmeyen etki riskini artırır.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelerde yarar-zarar riski değerlendirerek kullanılmalıdır. Hamile hastalar kullanıma ait doktor tavsiyesine uymalıdırlar. Kafeinin spontan (kendiliğinden) düşük riskini artırma olasılığı nedeniyle gebelerde kullanılması önerilmez.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Süt vermekte olan kadınlarda yarar-zarar riski değerlendirerek kullanılmalıdır. Parasetamolün anne sütüne geçtiği miktar klinik olarak önemsizdir. Parasetamol az da olsa süte geçmektedir. Kafein anne sütüne geçer ve emen bebeklerde istenmeyen etkilere (huzursuzluk, ağlama, uykusuzluk v.s.) neden olabilir.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir etki göstermesi beklenmez. Ancak parasetamol bazı hastalarda baş dönmesi veya uyku hali yapabilir. GRİPİN kullanırken, uyanık kalmanızı gerektiren işler yaparken dikkatli olmalısınız.

  GRIPIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  GRİPİN laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz (intolerans) olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  GRİPİN’in içeriğindeki Karmoizin (E122) ve Tartrazine (E102) alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında GRİPİN’in etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • • Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Örn: propantelin vb.)

 • • Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Örn: metoklopramid gibi)

 • • Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar gibi)

 • • Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol

 • • Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)

 • • Tropisetron, granisteron (kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmanın tedavisinde kullanılan ilaçlar)

 • • Zidovudin (çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç)

 • • Miyokard (kalp kası) görüntülenmesinde kullanılan adenozin ve dipiridamol

 • •  Sedatif (sakinleştirici) ilaçlar

 • • Efedrin (hava yollarındaki tıkanıklıkların giderilmesi için kullanılır)

 • • Barbitüratlar (sakinleştirici ve uyku getirici olarak kullanılır)

 • • Antihistaminikler (alerji veya iltihap durumlarında kullanılır)

 • • Oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları)

 • •  Simetidin (mide asidine karşı kullanılır)

 • • Fenilpropanolamin, efedrin (soğuk algınlığı tedavisinde kullanılır)

 • • Klozapin (ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılır)

 • • Atenolol, metoprolol, oksprenolol ve propanolol gibi beta blokör ilaçlar (kan basıncını düşürmek için kullanılır)

 • • Disülfiram (alkolizm tedavisinde kullanılır)

 • • Lityum (depresyon gibi ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılır)

 • • Monoamin oksidaz inhibitörleri (depresyon gibi ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılır)

 • •  Trankilizan (sinirleri yatıştırmada kullanılır)

 • • Metoksalen (sedef hastalığı tedavisinde kullanılır)

 • • Fenitoin, glutetimid, fenobarbital, karbamazepin (sara tedavisinde kullanılır)

 • • Rifampisin (bakteri tedavisinde kullanılır)

 • • Pipemidik asit (idrar yolları enfeksiyonları tedavisinde kullanılır)

 • •  Teofilin (astım gibi havayolları tıkanıklıkları tedavisinde kullanılır)

 • • Levotiroksin (tiroid bezinin yeterli çalışmadığı durumlarda kullanılır)

 • • Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)

 • • Kolestiramin (kanda yağ düzeyini düşürmek için kullanılır)

 • •  St.John’s Wort (sarı kantaron), (antidepresan olarak kullanılır)

 • • Diğer ağrı kesiciler

 • Dış Gebelik Dış Gebelik  Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
  Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
  İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
  Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Gripin İlaç A.Ş.
  Satış Fiyatı 6.63 TL [ 26 Jul 2021 ]
  Önceki Satış Fiyatı 6.63 TL [ 16 Jul 2021 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699612000083
  Etkin Madde Parasetamol + Kafein
  ATC Kodu N02BE51
  Birim Miktar 250+15
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 4
  Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Parasetamol Kombinasyonları
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  GRIPIN 4 kapsül Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  26 Jul 20216.63 TL
  16 Jul 20216.63 TL
  9 Jul 20216.63 TL
  2 Jul 20216.63 TL
  28 Jun 20216.63 TL
  25 Jun 20216.63 TL
  21 Jun 20216.63 TL
  18 Jun 20216.63 TL
  2021 / 2008 İlaç Fiyatları