E.İ.T İlaçları › GRANOCYTE 34 flakon › Kullanma Talimatı

GRANOCYTE 34 flakon Kullanma Talimatı

Lenograstim }

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > İmmünostimülan İlaçlar > Lenograstim Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 5 April  2013

GRANOCYTE 34 MU enjeksiyonluk/infüzyonluk liyofilize toz içeren flakon Deri altına enjeksiyon veya damar içine infüzyon yoluyla uygulanır. Steril

•

Etken Madde

Sulandırıldıktan sonra her 1 mL çözelti, 33.6 milyon Uluslararası Ünite (263 mikrograma eşdeğer) lenograstim (rHuG-CSF) içerir.

•

Yardımcı maddeler

Enjeksiyonluk/infüzyonluk toz: arjinin, fenilalanin, metiyonin, mannitol (E421), polisorbat 20 ve seyreltilmiş hidroklorik asit içerir.

• Önceden doldurulmuş şırınga enjeksiyonluk su içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. GRANOCYTE nedir ve ne için kullanılır?

2. GRANOCYTE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. GRANOCYTE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. GRANOCYTE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.GRANOCYTE nedir ve ne için kullanılır?

GRANOCYTE 33.6 milyon Uluslararası Ünite (263 mikrograma eşdeğer) enjeksiyonluk/infüzyonluk toz içeren cam flakon ve çözücü su içeren enjektör olarak ambalajlanmıştır.

GRANOCYTE lenograstim adı verilen bir ilaç içermektedir. Bu ilaç sitokinler adı verilen bir ilaç grubuna dahildir.

GRANOCYTE vücudunuzun enfeksiyonla savaşan daha fazla sayıda beyaz kan hücresi (akyuvar) üretmesine yardımcı olarak etkisini göstermektedir.

• Bu kan hücreleri kemik iliğinizde üretilmektedir.

• GRANOCYTE kemik iliğinizin daha fazla sayıda “kan kök hücre” adı verilen hücreler üretmesini sağlamaktadır.

• Ardından bu genç kan hücrelerinin tam olarak etki gösteren kan hücrelerine dönüşmesine yardım eder.

• Özellikle de nötrofil adı verilen beyaz kan hücrelerinin daha fazla miktarda üretilmesine yardımcı olur. Nötrofiller enfeksiyonlara karşı savaşmada önemli role sahiptir.

GRANOCYTE aşağıdaki durumlarda kullanılır:

• Eğer kanser tedavisinin ardından beyaz kan hücre sayınız çok düşükse (buna nötropeni adı verilir)

Bazı kanser tedavileri (kemoterapi adı da verilir) kemik iliğini etkilemektedir. Bu da beyaz kan hücrelerinizin sayısını azaltabilir. Bu durum özellikle nötrofilleri etkiler ve buna “nötropeni” adı verilir. Bu durum vücudunuz daha fazla beyaz kan hücresi üretene kadar devam eder. Nötrofil sayınız düşük olduğunda enfeksiyonlara yakalanmanız daha kolaydır. Bu durum bazen çok ciddi olabilmektedir. GRANOCYTE hücre sayınızın düşük olduğu sürenin azalmasına yardımcı olacaktır. Bu etkisini vücudunuzun daha fazla yeni beyaz kan hücresi üretmesini sağlayarak gösterir.

• Kendi kan kök hücrelerinizi artırmanız gerektiğinde (buna “mobilizasyon” adı verilir) GRANOCYTE kemik iliğinizin daha fazla kan kök hücresi üretmesini sağlamak için kullanılabilir. Buna mobilizasyon adı verilir. Bu tek başına veya muhtemelen kemoterapi sonrasında olabilir. Bu kan kök hücreleri özel bir makine kullanılarak kanınızdan alınır ve toplanır. Ardından kan kök hücreleri saklanabilir ve size kan nakli yoluyla geri verilebilir.

• Kemik iliği veya kan kök hücre naklinin ardından

Size kemik iliği ve kan kök hücre nakli yapılacaksa, öncelikle yüksek dozda kemoterapi veya tüm vücudunuz için ışın tedavisi görürsünüz. Burada amaç hasta hücrelerinizi öldürmektir. Bunun sonrasında ise kan nakli şeklinde size kemik iliği veya kan kök hücre nakli yapılır. Yeni kemik iliğinizin yeni kan hücresi (akyuvarlar dahil) üretmeye başlaması için belli bir süre geçmesi gerekir GRANOCYTE vücudunuzun yeni akyuvarlarınızın iyileşme süresini hızlandırmasına yardımcı olur.

• Kan kök hücrelerinizi bağışlamak istediğinizde

GRANOCYTE sağlıklı bağışçılarda da kullanılabilir. İlaç bu şekilde kemik iliğinin fazladan kan kök hücresi üretmesini sağlar. Buna mobilizasyon adı verilir - yukarıdaki açıklamalara bakınız. Ardından bu sağlıklı bağışçılar (donörler) kan kök hücrelerini ihtiyacı olan bir hastaya verebilirler.

GRANOCYTE yetişkinlerde, ergenlerde ve 2 yaşından büyük çocuklarda kullanılır.


 • 2.GRANOCYTE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  GRANOCYTE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • • Lenograstim veya GRANOCYTE bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa. Alerjik reaksiyon belirtileri deride döküntü, yutma ve nefes almada zorlanma, dudaklar, yüz, boğaz veya dilde şişmeyi içermektedir.

 • •  ”Fenilketonüri” adı verilen bir hastalığınız varsa

 • •  “Miyeloid kanser” adında bir tip (tür) kanseriniz varsa. Ancak 55 yaş üstü olmanız şartı ile yeni tanı konmuş “Akut Miyeloid Lösemi” hastası iseniz, belli durumlarda GRANOCYTE kullanabilirsiniz.

 • •  Aynı gün kanser hastalığınız için kemoterapi almışsanız.

 • Eğer emin değilseniz GRANOCYTE kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  GRANOCYTE'ı aşağıdaki durumlarda dikkatle kullanınız

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • •  Eğer özellikle alerjiler, enfeksiyonlar, böbrek veya karaciğer sorunları olmak üzere herhangi bir hastalığınız varsa.

 • • GRANOCYTE potansiyel olarak orak hücre krizine sebep olabileceğinden, orak hücre hastasıysanız veya orak hücre taşıyıcısıysanız.

 • •  Sıvı geçişindeki azalma ile ilişkili olabilecek şişlik veya kabartı, solunum zorluğu, karında şişkinlik ve dolgunluk hissi, genel yorgunluk hissi gibi yan etkilerin herhangi biri ya da bunların bazılarının birlikte olması durumunda. Bu belirtiler genellikle hızlı bir şekilde gelişir. Bunlar, yaygın olmayan bir şekilde görülen (en fazla 100 kişiden birini etkileyebilen) küçük kan damarlarından kanın vücut dokularınıza sızmasına neden olan ve acil tıbbi müdahale gerektiren “Kapiler Kaçış Sendromu” olarak adlandırılan bir durumun belirtileri olabilir. Bu durumda, doktorunuz GRANOCYTE tedavinizi durduracak ve uygun tedaviye geçecektir.

 • • GRANOCYTE'ın da dahil olduğu “granülosit koloni stimülan faktör” sınıfı ilaçlarla laboratuvar ortamında yapılan deneylerde malign (kötü huylu) hücre çoğalması şeklinde etkileri görülmüştür. Doktorunuz doğru tanı ile GRANOCYTE tedavisine uygunluğunuz konusunda gerekli kararı verecektir. Kanser öncüsü kemik iliği (pre-malign miyeloid) hastalığında kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Ayrıca, beklenmeyen bir şekilde tümörün tekrar büyümesine dikkat edilmelidir.

 • •  Öksürük, ateş veya kolaylıkla nefes darlığı yaşanması gibi belirtileri olan ve “Akut respiratuvar distres sendromu (ARDS)” adı verilen bir durumunuz varsa derhal doktorunuza başvurmalısınız. Bu durumda, doktorunuz GRANOCYTE tedavinizi durduracak ve uygun tedaviye geçecektir.

 • GRANOCYTE tedavisi sırasında aşağıdaki durumları yaşarsanız hemen doktorunuzu bilgilendiriniz

 • •  Eğer yüz veya eklemlerinizde şişlik, idrarınızda kan ya da kahve renkli idrar varsa ya da normalden daha az idrara çıkarsanız.

 • Bu durumun sizin için geçerli olup olmadığından emin değilseniz GRANOCYTE kullanmadan önce doktor veya eczacınızı bilgilendiriniz.

 • •  Sağlıklı vericiler ve kanser hastalarında nadiren aort (kalpten vücuda kan taşıyan büyük kan damarı) iltihabı bildirilmiştir. Semptomlar ateş, karın ağrısı, halsizlik, sırt ağrısı ve artmış enflamatuvar belirteçleri içerir. Eğer bu semptomları yaşarsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

 • Çocuklarda ve ergenlerde:

 • •  

  GRANOCYTE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  GRANOCYTE hamile kadınlarda test edilmemiştir. Doktorunuz gerekli olduğunu söylemediği sürece hamileyseniz veya hamile kalma ihtimaliniz varsa bu ilacı kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  GRANOCYTE emziren kadınlarda test edilmemiştir. Doktorunuz gerekli olduğunu söylemediği sürece emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  GRANOCYTE'ın araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkileri bilinmemektedir. Araç veya makine kullanmadan önce GRANOCYTE'ın sizi ne şekilde etkilediğini görebilmek için bekleyiniz.

  GRANOCYTE'nin içeriğindeki bazı maddelerle ilgili önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün fenilalanin ihtiva etmektedir. Fenilketonürisi olan kişilere zararlı olabilir (“GRANOCYTE'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ” bölümüne bakınız).

  Kullanıma hazır şırınganın iğne ucu kapağı lateks kauçuk içerdiği için lateks duyarlılığı olanlarda ciddi alerjik reaksiyon görülebilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. Bunlar bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere reçetesiz ilaçları da kapsamaktadır.

  Kan kök hücrelerinizi bağışlamak istiyor ve pıhtılaşma önleyici bir tedavi (varfarin veya heparin gibi) görüyorsanız, GRANOCYTE kullanmaya başlamadan önce mutlaka doktorunuza söyleyiniz. Ayrıca başka pıhtılaşma sorunlarınız varsa bunları da doktorunuza söyleyiniz.

  Eğer kansere karşı kemoterapi görüyorsanız, kemoterapi başlamadan önceki 24 saat içinde ve kemoterapi bittikten sonraki 24 saat içinde GRANOCYTE kullanmayınız.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.GRANOCYTE nasıl kullanılır ?

  Kemik iliği nakli ya da kemoterapiden sonra veya kemoterapi sonrasında kan kök hücrelerinin mobilizasyonu için

 • •  Doktorunuz vücudunuzun yüzey alanına bağlı olarak size ne kadar ilaç verileceğini kararlaştıracaktır. Bu boy ve kilonuz kullanılarak hesaplanır, metre kare olarak ölçülür ve m2 şeklinde yazılır.

 • •  GRANOCYTE'ın normal dozu vücut yüzey alanının her bir m2'si için günde 150 mikrogramdır (19,2 milyon Uluslararası Ünite'dir). 2 yaşından büyük çocuklarda ve ergenlerde doz erişkinlerdeki ile aynıdır.

 • •  GRANOCYTE alacağınız gün sayısına doktorunuz karar verecektir. 28 güne kadar ilacı kullanmanız gerekebilir.

 • •  GRANOCYTE kemoterapi sonrasında kan kök hücrelerinin mobilizasyonu için verildiğinde, doktorunuz kan kök hücrelerinizin ne zaman alınacağını size bildirecektir.

 • Tek başına GRANOCYTE ile kan kök hücre mobilizasyonu için

 • •  Doktorunuz kilonuza bağlı olarak size ne kadar ilaç verileceğine karar verecektir.

 • •  GRANOCYTE'nin normal dozu vücut ağırlığınızın her bir kilogramı için günde 10 mikrogramdır (1,28 milyon Uluslararası Ünite'dir). 2 yaşından büyük çocuklarda ve ergenlerde doz erişkinlerdeki ile aynıdır.

 • •  GRANOCYTE size 4 ila 6 gün süreyle deri altı enjeksiyon olarak uygulanacaktır.

 • •  Kan kök hücreleriniz bundan 5 ila 7 gün sonra alınacaktır.

 • 1 flakon GRANOCYTE 34 vücut yüzey alanı 1,8 m2'ye kadar olan hastalara uygulanabilir.

  Kan tahlilleri

  Bu ilacı kullandığınız sırada bir doktorun sizi izlemesi gerekir. Düzenli olarak kan tahlilleri yapmaları gerekecektir. Böylece kanınızdaki farklı kan hücrelerinin düzeyleri (nötrofiller, diğer akyuvarlar, alyuvarlar ve trombositler) kontrol edilir.

  Diğer doktorların yapacağı başka kan tahlilleri de GRANOCYTE kullandığınız sırada meydana gelen değişiklikleri gösterebilir. Kan tahlili yaptırıyorsanız doktorunuza GRANOCYTE kullanmakta olduğunuzu söylemeniz önemlidir. Akyuvar sayınızda artış, trombosit (kan pulcuğu) sayınızda azalma ve enzim düzeylerinizde de yükselme meydana gelebilir. Bu değişiklikler genellikle GRANOCYTE kullanmayı bıraktıktan sonra iyileşmektedir. Kan tahlili yaptırıyorsanız doktorunuza GRANOCYTE kullanmakta olduğunuzu söylemeniz önemlidir.

  Uygulama yolu ve metodu

 • •  GRANOCYTE deneyimli bir onkoloji veya hematoloji merkezinde denetim altında verilmelidir. Normalde bir doktor veya hemşire tarafından uygulanır. Enjeksiyon olarak veya serum halinde verilir.

 • •  Ancak bazı hastalara kendilerine nasıl enjeksiyon yapacakları öğretilmiştir. Bu ilacın ne şekilde kullanıldığına ilişkin sorularınız varsa doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza danışınız.

 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  2 yaşın üstünde çocuklarda ve ergenlerde yetişkinlerdeki kullanım dozuna benzer şekilde vücut yüzey alanına göre kullanılabilir.

  Yaşlılarda kullanımı

  70 yaşın üstündeki kişiler için özel çalışma yapılmamıştır. Bu nedenle özel doz önerisi yoktur.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Ağır karaciğer ya da böbrek yetmezliği olanlarda GRANOCYTE'ın etkililiği ve güvenliliği araştırılmamıştır. Bu nedenle bu hastalara yönelik özel öneriler bulunmamaktadır.

  Size neden GRANOCYTE verildiğinden emin değilseniz veya size ne kadar GRANOCYTE verildiğine ilişkin sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer GRANOCYTE'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla GRANOCYTE kullanırsanız

  İlacı size doktor veya hemşire uygulamış ise çok fazla ilaç almış olma ihtimaliniz yoktur. İlerlemenizi takip edecek ve dozu kontrol edeceklerdir. Bir ilaç dozunu neden aldığınızdan emin değilseniz daima sorunuz.

  Kendi kendinize çok fazla GRANOCYTE uygularsanız derhal doktorunuza durumu bildiriniz veya hastaneye gidiniz. Bu ilaç ambalajını da yanınıza alınız. Böylece doktorunuz kullandığınız ilacın ne olduğunu bilecektir. Çok fazla ilaç almanız halinde özellikle kötü yan etkiler yaşayabilirsiniz. Karşılaşma ihtimalinizin en yüksek olduğu sorun kas ve kemik ağrısıdır.

  GRANOCYTE'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacınızla konuşunuz.

  GRANOCYTE'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Bu ilacın kullanımına ilişkin ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  GRANOCYTE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  GRANOCYTE ile tedavi sonlandırılması durumunda olumsuz bir etki beklenmemektedir.

 • Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük  Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.
  En Yaygın Alerji Türleri En Yaygın Alerji Türleri  Bağışıklık sistemi, polen, arı zehiri veya evcil hayvan gibi yabancı bir maddeye veya çoğu insanda reaksiyona neden olmayan bir yiyeceğe tepki gösterdiğinde alerjiler meydana gelir.
 • İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
  Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
  Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA03481
  Satış Fiyatı TL
  Önceki Satış Fiyatı
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699582790427
  Etkin Madde Lenograstim
  ATC Kodu L03AA10
  Birim Miktar 33.6
  Birim Cinsi MIU
  Ambalaj Miktarı 1
  Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > İmmünostimülan İlaçlar > Lenograstim
  İthal ( ref. ülke : Fransa ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  GRANOCYTE 34 flakon Barkodu