Merck İlaç İlaçları › GLUCOVANCE 500/2.5 mg 30 film tablet {Merck} › KT › Kullanmadan Önce

GLUCOVANCE 500/2.5 mg 30 film tablet {Merck} Kullanmadan Önce

Glibenklamid + Metformin Hcl }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Oral Antidiyabetik İlaçlar > Metformin ve Sülfonamidler Merck İlaç Ecza ve Kimya Ticaret AŞ | Güncelleme : 25 March  2011

2.GLUCOVANCE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GLUCOVANCE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- Metformin hidroklorür, glibenklamid, diğer sülfonilüreler ve sülfonamidler veya GLUCOVANCE içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjik (aşırıduyarlı) iseniz;

- Tip 1 diyabet (insüline bağımlı diyabet) hastası iseniz veya diyabet hastalığınız kontrol altında olmadığı için ketoasidoz (kanda 'keton cisimcikleri" denilen maddelerin birikmesine bağlı bir durum, nefeste olağandışı bir aseton kokusu oluşur ve nefes alıp vermeler düzensizleşir), diyabet nedenli koma öncesi tablo gibi durumlar varsa;

- Böbrek yetmezliği ya da böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa (serum kreatinin düzeyi > 1.5 mg/dL ve kadınlarda > 1.4 mg/dL);

- Böbrek fonksiyonlarını değiştirme potansiyeli olan durumlar bulunuyorsa, örneğin:

- Vücudun aşırı susuz kalması (uzun süreli ya da şiddetli ishal, tekrarlayan kusmalar),

- Şiddetli enfeksiyon (örn. solunum yollarında, idrar yollarında vb.),

- Şok,

- Röntgen incelemelerinde iyotlu kontrast maddelerin damar içinden uygulanması;

- Vücut dokularında oksijen azlığına yol açabilecek hastalıklar varsa, örneğin:

- Kalp veya solunum yetmezliği,

- Yeni geçirilmiş kalp krizi,

- Şok,

- Karaciğer işlevlerinde bozukluk varsa;

- Alkolizm varsa ya da aşırı alkol aldıysanız;

- Porfiri hastalığınız varsa. Porfiri, porfirin adlı maddenin karaciğerde üretilmesiyle ilgili bir bozukluk nedeniyle ortaya çıkan, kalıtsal bir hastalıktır. Şiddetli karın ağrıları ve kramplar, sinirsel ve psikolojik bozukluklar, ışığa hassasiyet ve buna bağlı deri döküntüleri ve idrarın kırmızı/siyah renk almasına yol açabilir.

- Bebeğinizi emziriyorsanız;

- Mikonazol adlı mantar ilacını kullanıyorsanız.

Eğer:

• Cerrahi girişim geçirecekseniz ya da damar yolundan sıvı verilerek (iyotlu kontrast madde) röntgen incelemesi yapılacaksa, ilgili doktora GLUCOVANCE aldığınızı söyleyiniz. Doktorunuz ilacınızı geçici olarak durdurabilir ve bu süre içinde başka türlü tedaviler uygulayabilir (örn. insülin). Dokrorunuzun tavsiyelerine tam olarak uymanız çok önemlidir.

GLUCOVANCE'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

- Karın ağrısı, kusma gibi sindirim bozuklukları, kas krampları, şiddetli yorgunluk ve solunum bozuklukları gibi belirtiler ortaya çıkarsa, ilacı almayı bırakınız ve derhal doktorunuza başvurunuz. Bu belirtilerin laktik asidoz belirtisi olma riski vardır.

- Kan şekerinde düşme (hipoglisemi) belirtilerini hissederseniz. Uyarıcı belirtiler aniden gelişebilir ve aşağıdakileri içerebilir:

- Soğuk terleme, soğuk ve solgun cilt,

- Baş ağrısı, baş dönmesi, açlık hissi, aşırı yorgunluk, hasta hissetme, alışılmadık derecede yorgunluk ve güçsüzlük,

- Kalp atışlarında hızlanma, çarpıntı

- Görmede geçici bozukluklar,

- Huzursuzluk, saldırganlık, konsantrasyon bozukluğu, reaksiyonlarda azalma, zihin karmaşası, uykulu hal, bilinç kaybı,

- Titremeler

Böyle bir durumda, hemen şeker içeriği yüksek birşeyler alınız (bal, şekerli bisküvi, meyva suyu), ilacı almayı bırakınız ve derhal doktorunuza başvurunuz. Doktorunuz tedavinizi yaptıktan sonra size gerekli tavsiyeleri verecektir. Kullandığınız ilacı değiştirme gereği de duyabilir.

Tedavi başlatıldıktan sonra dozun yavaş yavaş arttırılması, hipogliseminin ortaya çıkmasını önleyebilir. Bu ilacı yalnızca, kahvaltı dahil düzenli bir yemek öğünü programını takip ediyorsanız kullanmalısınız.

Hipoglisemi riskini arttıran durumlar şunlardır:

- Yemek saatlerinin geciktirilmesi veya çok az yenmesi,

- Yetersiz veya dengesiz karbonhidrat alımı,

- Enerjiden kısıtlanmış diyet,

- Yoğun ve uzun süreli egzersizler,

- Birlikte alkol alınması, özellikle aç iken,

- Kan şekerini düşürücü ilaç kombinasyonlarının uygulandığı durumlar,

- Yaşlılık,

- Böbrek ve karaciğer fonksiyonlarında bozukluk veya bazı hormonal bozukluklar: Tiroid yetersizliği, hipofiz ve adrenal bez yetersizliği

- GLUCOVANCE dozunun fazla olması

- Belirli bazı ilaçların eşzamanlı olarak kullanılması

Eğer hipoglisemi atakları sık oluyorsa, veya siz hipoglisemi belirtilerini fark etmekte güçlük çekiyorsanız, mutlaka doktorunuza başvurunuz.

- Bu ilacı alırken aynı zamanda, doktorunuzun verdiği diyet önerilerine uyunuz ve düzenli olarak fizik egzersiz yapınız. Düzenli fiziksel egzersiz, GLUCOVANCE kullanımı esnasında gereklidir.

- Kan şekerinizi düzenli olarak takip ediniz. Diyabet takibine yönelik laboratuar testleri (kan şekeri, HbAlc) düzenli olarak yapılmalıdır.

- Metformin böbrekler yoluyla atıldığından, GLUCOVANCE ile tedaviye başlamadan önce ve daha sonrasında böbrek fonksiyonları düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bunun için düzenli olarak doktorunuza görünmelisiniz.

- Eğer yaşlı iseniz. Yaşlı kişilerde böbrek işlevlerinin azalmasıyla sık karşılaşılır ve bu durum genellikle belirti vermez. Kan basıncını düşürücü ya da idrar söktürücü bir tedaviye başlıyorsanız, ya da bir non-steroid antienflamatuar ilaç (NSAEİ; bunlar ağrı kesici olarak ve romatizmal hastalıklarda kullanılan ilaçlardır) alıyorsanız, özellikle dikkatli olmalısınız. Böbrek işlevleri bu gibi durumlarda bazen zarar görebilmektedir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

GLUCOVANCE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

GLUCOVANCE yemeklerle birlikte alınmalıdır.

GLUCOVANCE kullanırken alkol almaktan kaçınınız. Alkol, laktik asidoz ve kan şekerinde düşme (hipoglisemi) gibi istenmeyen etkileri artırabilir. Bu aynı zamanda, alkol içeren ilaçlar için de geçerlidir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız GLUCOVANCE kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

Eğer aşağıdaki durumlar sizin için geçerliyse, araç veya makine kullanmayınız:

- Bulanık görme; bu durum tedavinin başlangıcında, kan şeker düzeylerinin daha düşük olması nedeniyle ortaya çıkabilmektedir.

- Kan şekerinin düşmeye (hipoglisemi) başladığını hissederseniz. Bu durumun belirtileri yukarıda verilmektedir.

GLUCOVANCE'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

GLUCOVANCE laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz (intolerans) olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

GLUCOVANCE kullanırken aşağıdaki ilaçları kullanmamalısınız:

- Mikonazol (mantar ilacı). Lokal olarak uygulanan formu dahi1.

- İyotlu kontrast maddeler (röntgen incelemelerinde kullanılır).

GLUCOVANCE ile birlikte kullanılması önerilmeyen ilaçlar:

- Alkol ve alkol içeren ilaçlar

GLUCOVANCE ile birlikte alınırken özel önlem gerektiren ilaçlar:

• Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (kalp hastalığı ve yüksek kan basıncında kullanılan ilaçlar)

- İdrar söktürücüler (diüretikler)

- Beta blokörler, klonidin, rezerpin, guanetidin ve sempatomimetikler (kalp hastalığı ve yüksek kan basıncında kullanılan ilaçlar)

- Beta 2 agonistler (astım ilaçları; örn. Salbutamol, terbutalin)

- Bosentan (akciğer içi kan basıncında yükselme durumunda kullanılır)

- Kortikosteroidler (glukokortikoidler) ve tetrakosaktidler (çok çeşitli yerlerde kullanılan hormon sınıfı ilaçlar; örn. astım, romatizma, şiddetli deri hastalıkları vb.)

- Bazı ağrıkesiciler (non steroidal anti-enflamatuvar ilaçlar ör: Fenilbutazon)

- Flukonazol (mantar ilacı)

- Klorpromazin (beyin fonksiyonlarını etkileyen bir ilaç; ruh hastalıklarında kullanılır)

- Desmopressin (idrar miktarını azaltmak için kullanılan bir ilaç).

- Danazol (rahim iç zarının rahim dışı bölgelerde de oluştuğu durumlarda kullanılan bir ilaç).

Bu ilaçları kullanırken kan şekerinizi daha sıkı takip etmeniz gereklidir. Doktorunuz aldığınız

GLUCOVANCE dozunda ayarlamalar yapabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı  Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Kalp Krizi Kalp Krizi Kalbe giden kan akışı durduğunda kalp krizi meydana gelir.
Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.
Artrit Artrit Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Merck İlaç Ecza ve Kimya Ticaret AŞ
Geri Ödeme KoduA03451
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699808090089
Etkin Madde Glibenklamid + Metformin Hcl
ATC Kodu A10BD02
Birim Miktar 500+2,5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Oral Antidiyabetik İlaçlar > Metformin ve Sülfonamidler
İthal ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

GLUCOVANCE 500/2.5 mg 30 film tablet {Merck} Barkodu