Biocodex İlaçları › GASTRODEX 30 mg 28 mikropellet kapsül › Kullanma Talimatı

GASTRODEX 30 mg 28 mikropellet kapsül Kullanma Talimatı

Lansoprazol }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Peptik Ülser ve Gastro-Özofageal Reflü İlaçları > Lansoprazol Biocodex İlaç | Güncelleme : 29 March  2013

LANSODEX 30 mg Mikropellet Kapsül Ağızdan alınır.

Etken Madde

Lansoprazol 30 mg

Yardımcı maddeler

Lansoprazol, Nötral pellet, ağır magnezyum karbonat, şeker, düşük sübstitüeli hidroksipropilselüloz, hidroksipropil selüloz, hidroksipropil metil selüloz, metakrilik asit - etil akrilat kopolimer %30'luk dispersiyonu, (1:1), Makrogol 6000, polisorbat 80, mikronize talk, Deiyonize su,

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. GASTRODEX nedir ve ne için kullanılır?

2. GASTRODEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. GASTRODEX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. GASTRODEX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.GASTRODEX nedir ve ne için kullanılır?

Lütfen PDF Dosyasına bakınız.


2.GASTRODEX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GASTRODEX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• LANSODEX içeriğindeki etkin ya da yardımcı maddelerden birine karşı duyarlılığınız varsa,

GASTRODEX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Tedaviniz sırasında herhangi bir aleıji gelişirse (deri döküntüsünden ciddi solunum

yetmezliğine kadar değişebilir)

 • Tedavi sırasında herhangi bir ciddi enfeksiyon gelişirse,
 • Tedavi sırasında veya tedavi bittikten sonra uzun süreli kanlı veya kansız ishaliniz
 • olursa,

 • Bağırsak enfeksiyonu geçiriyorsanız,
 • Tedavi sırasında deri döküntüleri ile birlikte ateşiniz yükseliyorsa,
 • idrar yaparken yanma, ağrı meydana geliyorsa (kum döküyor olabilirsiniz)
 • Karaciğer bozukluğunuz varsa
 • 65 yaşın üzerinde iseniz ve özellikle karaciğer, böbrek işlevlerinizde azalma olduğu söylenmişse
 • Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

  danışınız

  GASTRODEX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  LANSODEX aç kamına alınmalıdır.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz tarafından mutlaka gerekli görülmedikçe emzirme döneminde LANSODEX'i kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  LANSODEX'in araç ve makine kullanımı gibi dikkat isteyen eylemler üzerine bilinen bir etkisi bulunmamaktadır.

  GASTRODEX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  LANSODEX'in içeriğinde şeker bulunmaktadır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı hassasiyetiniz olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Mide koruyucusu olan sukralfat ile birlikte alınırsa etkisi azalabileceğinden aralarında en az 30 dakika zaman bırakarak kullanınız.
 • Mantar hastalıklarında kullanılan ketokonazol, antibiyotik olan ampisilin esterleri, kansızlık tedavisinde kullanılan demir tuzlan ve kalp yetmezliğinde kullanılan digoksinin emiliminde azalma meydana getirebilir.
 • Ketokonazol ve itrakonazol gastrointestinal sistemde gastrik asit artmasına sebep olacağından lansoprazol ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.
 • Yapılan çalışmalarda, aids tedavisi için kullanılan atazanavir ile birlikte kullanıldığından ciddi bir indirgenme söz konusu olduğundan atazanavir ile birlikte kullanılmaz.
 • • Lansoprazol, akciğer rahatsızlıklarında kullanılan teofilinin plazma konsantrasyonlarında azalmalara yol açtığından dolayı birlikte kullanımlarında dikkatli olunmalıdır.

 • Lansoprazol, cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan tacrolimusun plazma konsantrasyonlarında artışa yol açtığından dolayı birlikte kullanımlarında dikkatli olunmalıdır.
 • Depresyon tedavisinde kullanılan flovoksamin, lansoprozolün plazma konsantrasyonlarını yükselteceğinden birlikte kullanım durumlarında doz azaltma durumu söz konusu olabilir.
 • Eğer reçeteii ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.GASTRODEX nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

 • Eğer LANSODEX'i günde bir defa kullanıyorsanız, her sabah aym saatte kahvaltıdan önce alınız.
 • Eğer LANSODEX'i günde iki defa kullanıyorsanız, ilk dozu sabah kahvaltıdan önce, ikinci dozu akşam alınız.
 • Yetişkinler için önerilen dozlar şöyledir:

  Mide ülseri:

 • 4 hafta boyunca, günde bir defa 30 mg On iki parmak bağırsağı ülseri:

 • 2 hafta boyunca, günde bir defa 30 mg, idame tedavisi günde 1 defa 15 mg'dır.
 • Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçların neden olduğu mide ve oniki parmak bağırsağı ülserlerinin tedavisinde:

 • 4 haftaya kadar günde bir defa 30 mg Gastroözefageal reflü hastalığında:

 • 4 ya da 8 hafta boyunca günde bir defa 30 mg Zollinger-Ellison sendromu:

  • Başlangıç dozu günde bir defa 60 mg, doz hastanın ihtiyacına göre belirlenmekle birlikte günde 2 defa 90 mg uygulanabilmektedir.

 • On iki parmak bağırsağı ülseri tekrarı riskini azaltmak için Helicobacter pylori tedavisinde:

 • Üçlü tedavi rejiminde; 10-14 gün süreyle günde 2 kez (12 saat arayla) 30 mg
 • LANSODEX, 1 g amoksisilin ve 500 mg klaritromisin birlikte uygulanır. İkili tedavi rejiminde ise; 14 gün süreyle günde 3 kez (8 saat arayla) 30 mg LANSODEX ile 1 g amoksisilin birlikte uygulanır.

  Uygulama yolu ve metodu

  Kapsülleri bir bardak su ile yutunuz, ezmeyiniz ya da çiğnemeyiniz.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

12-17 yas arası hastalar:

GastroÖzofageal reflü hastalığında tavsiye edilen doz 8 haftaya kadar günde 1 kez 15 mg'dır. Erozif özofajitte tavsiye edilen doz 8 haftaya kadar günde bir kez 30 mg'dır.

Yaşlılarda kullanımı

65 yaş üzerinde iseniz, doktorunuz sizi yakından izleyerek tedavinize devam edecektir.

Özel kullanım durumlan

Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması gerekmez.

Karaciğer yetmezliği: Ağır karaciğer yetmezliğinde doz ayarlaması gerekmektedir.

Eğer LANSODEX’irı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla GASTRODEX kullanırsanız

Bu durumda doktorunuz, sizi izleyecek ve şikayetlerinize yönelik tedavi yöntemleri uygulayacaktır.

LANSODEDCden kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

GASTRODEX'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

LANSODEX ile tedavi sonlandınldığmdaki oluşabilecek etkiler:

LANSODEX kullanımının sonlandınlması ile ilgili bir olumsuzluk beklenmez. Ancak hastalığınızın tam olarak iyileşebilmesi için doktorunuzun önerdiği süre boyunca tedavinize devam etmeniz önemlidir.

Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Biocodex İlaç
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699265150043
Etkin Madde Lansoprazol
ATC Kodu A02BC03
Birim Miktar 30
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Peptik Ülser ve Gastro-Özofageal Reflü İlaçları > Lansoprazol
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

GASTRODEX 30 mg 28 mikropellet kapsül Barkodu