Dem İlaçları › GAMUNEX-C %10 50 ml IV/SC enjeksiyon için çözelti içeren flakon › KT › Saklanması

GAMUNEX-C %10 50 ml IV/SC enjeksiyon için çözelti içeren flakon Saklanması

Immunglobulin }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > İmmünoglobülinler > İmmunglobulin Dem İlaç San. Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme : 17 May  2013

5.GAMUNEX-C'in saklanması

GAMUNEX-C'yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

2°-8°C arası sıcaklıklarda (buzdolabında), serin ve kum yerlerde saklanmalıdır. Dondurulmamalıdır. Donmuş ürünleri çözüp kullanmayınız. Aşın ısı ve ışıktan korunmalıdır. Çözelti içinde partikül (çözeltinin içerisinde yüzen veya dibe çöktü parçacıklar) veya çözeltide renk değişikliği gözlemlendiğinde kullanılmamalıdır. Tek bir kullanım içindir. Flakonda kalan çözelti atılmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GAMUNEX-C'i kullanmayınız.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız GAMUNEX-C'yi şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat sahibi:

Dem İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Dem Plaza İnönü Mah. Kayışdağı Cad. No: 172 34755 Ataşehir-İstanbul Tel: 0 216 4284029 Faks: 0 216 4284069

Üretici:

Grifols Therapeutics Inc.

8368 US 70 Bus HWYW,

Clayton, NC 27520, Amerika

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR.

Tüm kullanılmayan ürün ve atık maddeler "Tıbbi Atıklann Kontrolü Yönetmeliği" ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" ne uygun olarak imha edilmelidir. Tek kullanımdan sonra iğneleri keskin aletler kabına yerleştiriniz. Sulandınlmış GAMUNEX-C de dahil olmak üzere tüm aletleri prosedürlere göre imha ediniz.

İnfüzyon için sadece berrak çözeltileri kullanınız ve çalkalamayınız. İnfüzyondan önce, GAMUNEX C' yi oda sıcaklığına veya vücut sıcaklığına (37 C 'yi geçmeyen su banyosunda) getiriniz.

50 mL, 100 mL ve 200 mLTik flakonlar askı etiketleriyle birlikte tedarik edilmektedir (Şekil 1). Uygulama seti takıldıktan sonra (Şekil 2), şişe ters çevrilir ve ilmek geriye doğru katlanır (Şekil 3). Parmaklarınızın yardımıyla her iki taraftan çekerek askı oluşturunuz (şekil 4). Oluşturulan askı ile şişeyi infüzyon standından askıya alınız (Şekil 5).

Şekil I

Şekil 5

Şekil 4

GAMUNEX-C dakikada 0.01-0.02 mL/kg vücut ağırlığı (75 kg'lık vücut ağırlığı için dakikada yaklaşık 0.75-1.5 mL karşılık gelmektedir) infüzyon hızıyla uygulanmalıdır. Eğer ürün iyi tolere edilebilirse, infüzyon hızı yaklaşık 30 dakikadan sonra maksimum dakikada 0.08 - 0. 14 mL/kg'a (75 kg' lık vücut ağırlığı için dakikada 6-10.5 mL) kadar dereceli olarak yükseltilebilir. Çocuklarda veya böbrek yetmezliği riski olan hastalarda, maksimum infüzyon hızı dakikada 0.08 ml/kg vücut ağırlığını geçmemelidir. Lütfen, KÜB'deki doz ayarlan bölümüne bakınız.

GAMUNEX-C infüzyon için diğer çözeltilerle veya ilaçlarla karıştırılmamalıdır. Eğer infüzyondan önce dilüsyon gerekli ise, % 5 glukoz çözeltisi bıı amaç için kullanılabilir. GAMUNEX-C, % 0.9 sodyum klorür çözeltisi ile uyumlu değildir.

Primer İmmün Yetmezlik için Derialtı İnfüzyonla Evde Tedavi:

Hekim evde uygulamanın hasta için uygun olduğuna inanıyorsa, evde tedavi için deri altı infüzyon üzerine talimatları hastaya sağlayınız. Devamında kullanılacak olan gerekli ekipmanları, uygun infüzyon teknikleri, uygun infüzyon bölgelerini gösteren kılavuz (öm. kann, uyluklar, üst kollar ve/veya yan kalçalar), tedavi günlüğünün takibi, ters reaksiyon ihtimaline karşı alınacak önlemler hastanın talimatlarının içinde tedarik edilmelidir.

Adım 1:

GAMUNEX-C’yi uygulamadan önce ellerinizi iyice yıkayın ve durulayınız.

• Sağlık uzmanınız antibakteriyel sabun kullanmanızı ya da bu esnada eldiven takmanızı tavsiye edebilir.

Adım 2:

Koruyucu kapağı kaldırınız ve kauçuk

tıpayı sterilize ediniz.

• Kauçuk tıpanın merkezi kısmını açığa çıkarmak için şişenin koruyucu kapağını çıkartınız.

• Kauçuk tıpayı alkolle silin ve kurumasına izin veriniz.

d

■    .    A    ■

Adım 3:

GAMUNEX-C’nin hazırlanması ve

uygulanmasında aseptik teknik kullanınız.

• GAMUNEX-C çözeltiniz ile temas edecek olan piston iç gövdesi, enjektör ucu ya da başka alanlar ile parmaklarınızın veya diğer nesnelerin    temas    etmesine    izin

vermeyin. Bu aseptik    teknik    olarak

adlandırılmaktadır ve mikropların iletiminin önlenmesi için tasarlanmıştır.

• Aseptik tekniği kullanarak her iğneyi enj ektör ucuna takınız.

k)L>    I

3^    }

Adım 4:

Şırıngayı hazırlayın GAMUNEX-C

çözeltisini enjektör içine çekiniz.

• İğne üzerindeki kapağı çıkartınız.

• Şişeden çekilecek GAMUNEX-C miktannı karşılayan düzeye ulaşıncaya kadar enjektör pistonunu geriye doğru çekiniz.

• GAMUNEX-C şişesini temiz düz bir yüzeye yerleştirin ve iğne şişe tıpasının merkezine batırınız.

• Şişe içerisine hava enjekte ediniz. Enjekte edilen havanın miktan şişeden çekilecek GAMUNEX-C miktannı karşılamalıdır.

• Şişeyi baş aşağı çevirin ve doğru miktardaki GAMUNEX-C'yi çekiniz. İstenen doza ulaşmak için birden fazla şişeye ihtiyaç duyulursa Adım 4'ü tekrarlayınız.

i#

%

wT

Adım 5:

Pompanın rezervuarını doldurun ve

infüzyon pompasını hazırlayın.

• Gerektiğinde pompa rezervuannı doldurmak ve pompayı, uygulama borulannı ve Y-bölgesi bağlantı borularını hazırlamak için üreticinin talimatlarını takip ediniz.

 • Borularda ya    da iğnede hiç    hava
 • kalmadığından    emin olmak    için

  borulan/iğneyi    GAMUNEX-C    ile

  doldurarak uygulama borularını kullanıma hazırladığınızdan emin olunuz. Belirtmek gerekirse şırıngayı bir elde ve uygulama borulannın kapaklı iğnesini diğer elde tutunuz. İğnenin ucunda bir damla GAMUNEX-C görene kadar pistonu yavaşça sıkıştınnız.

  Temsili Ekipman:

  Adım 6: İnfüzyon bölgelerinin sayısını ve konumunu seçin.

  • Sağlık uzmanınız tarafından işaret edildiği gibi vücudunuzda bir ya da daha fazla İnfüzyon bölgesi seçiniz.

  • Enjeksiyon bölgelerinin sayısı ve konumu almanız gereken miktara bağlıdır.

  Adım 7:

  İnfüzyon bölgesini hazırlayın.

  Adım 8: İğneyi batırın.

  • Deriyi iki parmak arasında kavrayın ve iğneyi derialtı dokuya batırınız.

  Adım 10:

  Gerektiğinde diğer bilgiler için tekrarlayın.

  • Her bir iğne dokuya batırıldıktan sonra (ve İnfüzyonunuzdan önce) kazara bir kan damarına girilmemiş olduğundan emin olunuz. Bunun için hazırlanmış uygulama borusunun ucuna steril bir şırınga bağlayınız. Şırınga pistonunu geriye doğru çekiniz ve uygulama borusunun içine doğru bir geri kan akışı olup olmadığını izleyiniz.

  • Herhangi kan görürseniz iğneyi ve uygulama borusunu çıkartın ve çöpe atın.

  • Hazırlama ve iğne batırma adımlarını yeni bir iğne, uygulama borusu ve yeni bir İnfüzyon bölgesi kullanarak tekrarlayınız.

  • Bölge üzerinde steril gazlı bez ya da şeffaf sargı bezi kullanarak iğnenin bulunduğu yerde kalmasını temin ediniz.

  • Eşzamanlı olarak birden çok infiizyon bölgesi kullanılması halinde, Y-bölgesi bağlantı borularım kullanın ve uygulama borularım emniyete alınız.

  Adım 11:

  Üreticinin infüzyon pompası için talimatlarını takip ederek GAMUNEX-C'yi zerk edin.

  • Hekiminizi ya da sağlık uzmanınızı ziyaret ettiğinizde kayıt defterinizi yanınızda götürmeyi unutmayınız.

  İnfüzyonlarınızı yaparken karşılaştığınız herhangi bir sorunu doktorunuza anlattığınızdan emin olunuz. Doktorunuz kayıt defterinizi görmek isteyebilir; bu yüzden doktorunuzun bürosuna her gidişinizde onu da yanınıza aldığınızdan emin olunuz.

  Yan etkiler hakkında tıbbi tavsiye almak için doktorunuza başvurunuz.

  Adım 12:

  İnfüzyon sonrasında pompayı kapatın ve

  kullanılmış malzemelerden kurtulun.

  • Pompayı kapatmak için üreticinin talimatlarını takip ediniz.

  • Hiçbir sargı bezini ya da bandı çıkartmayınız ve atmayınız.

  • Batırılmış iğneyi (/leri ya da) veya kateter(ler)i yavaşça çıkartınız.

  • Herhangi kullanılmış çözeltiyi talimatlarla uyumlu biçimde uygun bir atık kabı içine atınız.

  • Herhangi kullanılmış uygulama ekipmanını talimatlarla uyumlu biçimde uygun bir atık kabı içine atınız.

  • Tedarik ettiğiniz malzemeleri emniyetli bir yerde saklayınız.

  • İnfüzyon pompasıyla ilgilenmek için üreticinin talimatlarını takip ediniz.

  Adım 13:

  Her bir infüzyonu kayıt altına alın

  • Ürün seri numarasını taşıyan soyulabilir etiketi GAMUNEX-C şişesinden sökün ve bunu hasta kaydını tamamlamak üzere kullanınız.

  Lösemi Kan Kanseri Lösemi Kan Kanseri  Lösemi, kan kanseridir ve vücudunun kan oluşturan dokularının hastalanması anlamına gelir. Birçok lösemi türü vardır; bazı lösemi türleri çocuklarda bazıları da yetişkinlerde sık görülür.
  HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
  Lösemi Kan Kanseri Lösemi Kan Kanseri Lösemi, kan kanseridir ve vücudunun kan oluşturan dokularının hastalanması anlamına gelir. Birçok lösemi türü vardır; bazı lösemi türleri çocuklarda bazıları da yetişkinlerde sık görülür.
  HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
  Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Dem İlaç San. Tic. Ltd. Şti.
  Geri Ödeme KoduA09836
  Satış Fiyatı 24784.82 TL [ 16 Feb 2024 ]
  Önceki Satış Fiyatı 24784.82 TL [ 9 Feb 2024 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuMor Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699769980207
  Etkin Madde Immunglobulin
  ATC Kodu J06BA02
  Birim Miktar 0.1
  Birim Cinsi G
  Ambalaj Miktarı 50
  Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > İmmünoglobülinler > İmmunglobulin
  İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  GAMUNEX-C %10 50 ml IV/SC enjeksiyon için çözelti içeren flakon Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  16 Feb 202424,784.82 TL
  9 Feb 202424,784.82 TL
  2 Feb 202424,655.20 TL
  29 Jan 202424,655.20 TL
  22 Jan 202424,746.68 TL
  15 Jan 202424,746.68 TL
  8 Jan 202424,493.05 TL
  2024 / 2008 İlaç Fiyatları