Dem İlaçları › GAMUNEX-C %10 100 ml IV/SC enjeksiyon için çözelti içeren flakon { 8699769980214 } › KT › Yan Etkileri

GAMUNEX-C %10 100 ml IV/SC enjeksiyon için çözelti içeren flakon { 8699769980214 } Yan Etkileri

Immunglobulin }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > İmmünoglobülinler > İmmunglobulin Dem İlaç San. Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme : 22 November  2013

Bu ürünün kullanımı hakkında başka somlarınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza danışın.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi GAMUNEX-C'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, GAMUNEX-C'yi kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•    Kan basıncında ani bir düşüş

•    Nefes darlığı

•    Şiddetli yaygın alerjik reaksiyon (anaflaktik şok)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmamza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkiler seyrek görülür.

Ürperme, baş ağrısı, baş dönmesi, ateş, kusma, aleıjik reaksiyonlar (kurdeşen, kızarıklık, kaşıntı gibi) bulantı, kas ağnsı (artralji), düşük kan basıncı ve orta şiddetli bel ağrısı gibi advers reaksiyonlar zaman zaman ortaya çıkabilir.

İnsan normal immünoglobulin ile tersinir aseptik menenjit (şiddetli baş ağnsı, bulantı, kusma, ateş, boyun tutulması ve bilinç kaybı gibi belirtileri ile) ve nadir geçici deri reaksiyonlan gözlemlenmiştir.

Tersinir hemolitik reaksiyonlar (kırmızı kan hücrelerinin yıkımı), özellikle A, B ve AB kan gruplanna sahip hastalarda gözlenmiştir. Nadiren, yüksek doz immünoglobulin tedavisinden sonra kan nakli (transfüzyon) gerektiren hemolitik anemi (kansızlık) gelişebilir.

Serum kreatinin seviyesinde artış (böbrek fonksiyonlannın bir laboratuar parametresi) ve/veya akut böbrek yetmezliği gözlenmiştir.

Çok seyrek: Miyokard enfarktüs (kalp krizi), inme, pulmoner embolizm (akciğer damarlannın pıhtı ile tıkanması), derin ven trombozu (bacağın derin toplardamarlarının pıhtı ile tıkanması) gibi tromboembolik reaksiyonlar (kan damarlannın tıkanması).

İntravenöz immünoglobulin ürünleri ile oluşabilen diğer potansiyel yan etkiler aşağıdaki sınıflamaya göre sıralanmıştır.

10 hastanın en az Tinde görülebilir.

10 hastanın Tinden az, fakat 100 hastanın Tinden fazla görülebilir.

100 hastanın Tinden az, fakat 1.000 hastanın Tinden fazla görülebilir.

1.000    hastanın Tinden az, fakat 10.000 hastanın Tinden fazla görülebilir.

10.000    hastanın Tinden az görülebilir.

Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.


Çok yaygın Yaygın

Yaygın olmayan Seyrek Çok seyrek Bilinmiyor

GAMUNEX-C ile yapılan klinik çalışmalarda gözlenen advers etkiler

Yaygın

•    Baş ağnsı

•    Ateş

Yaygın olmayan

•    Baş dönmesi

•    Göğüs ağrısı

•    Yüksek kan basıncı (hipertansiyon)

•    Düşük kan basıncı (hipotansiyon)

•    Burun tıkanıklığı

•    Faranjit (yutak iltihabı)

•    Öksürük

•    Hırıltılı solunum

•    Döküntü

•    Dermatit (deri iltihabı)

•    Kaşıntı

•    Kızarıklık

•    Sırt ağrısı

•    Boyun ağrısı

•    Omuz ağrısı

•    Grip benzeri belirtiler

•    Kırgınlık

•    Yorgunluk

•    Ürperme

•    Halsizlik

•    Uygulama yerinde reaksiyon

•    Beyaz kan hücre sayısında azalma

Seyrek

•    Sinüzit

•    Hemolitik anemi (kansızlık)

•    Anksiyete

•    Ses kısılması

•    Ateş basması

•    Solunum güçlüğü

•    Hazımsızlık

•    Cildin pul pul dökülmesi

•    Avuçiçi kızarıklığı

•    Kas ağrısı

•    Kas-iskelet sertliği

•    Hemoglobin düşmesi

•    Bere

Bilinmiyor

•    Karın ağrısı

•    İshal

•    Bulantı

•    Kusma

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Dem İlaç San. Tic. Ltd. Şti.
Geri Ödeme KoduA09833
Satış Fiyatı 24968.73 TL [ 24 Jun 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 24968.73 TL [ 17 Jun 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuMor Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699769980214
Etkin Madde Immunglobulin
ATC Kodu J06BA02
Birim Miktar 0.1
Birim Cinsi G
Ambalaj Miktarı 100
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > İmmünoglobülinler > İmmunglobulin
İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

GAMUNEX-C %10 100 ml IV/SC enjeksiyon için çözelti içeren flakon { 8699769980214 } Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
24 Jun 202224,968.73 TL
17 Jun 202224,968.73 TL
10 Jun 202224,328.73 TL
3 Jun 202224,328.73 TL
27 May 202223,150.75 TL
20 May 202223,150.75 TL
13 May 202221,595.10 TL
6 May 202221,595.10 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları