Farmanova İlaçları › GALIPTIN MET 50/1000 mg 60 film kaplı tablet › KT › Kullanmadan Önce

GALIPTIN MET 50/1000 mg 60 film kaplı tablet Kullanmadan Önce

Metformin Hcl + Vildagliptin }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Oral Antidiyabetik İlaçlar > Vildagliptin ve Metformin Farmanova Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti | Güncelleme : 12 August  2011

2.GALIPTIN MET kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GALIPTIN MET'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • Vildagliptin, metformin hidroklorür ya da GALİPTİN MET’in diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa

 • • Örneğin şiddetli hiperglisemi (yüksek kan şekeri), bulantı, kusma, ishal, hızlı kilo kaybı, laktik asidoz (bkz. “Laktik asidoz riski”) veya ketoasidozun eşlik ettiği kontrol edilemeyen şeker hastalığınız varsa. Ketoasidoz, keton cisimleri olarak adlandırılan maddelerin kanda biriktikleri ve şeker hastalığına bağlı koma öncesi duruma yol açabildiği bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlık nedeniyle ortaya çıkabilecek belirtiler, karın ağrısı, hızlı ve derin soluma, uyku hali veya nefesin olağandışı meyvemsi bir kokuya sahip olmasıdır.

 • Yakın zamanda kalp krizi geçirdiyseniz, kalp yetmezliğiniz varsa, şok dahil olmak üzere ciddi kan dolaşımı sorunlarınız ya da kalp sorunlarına işaret edebilecek olan solunum güçlüğünüz varsa

 • • Böbrek fonksiyonlarınızda ciddi ölçüde azalma varsa,

 • Eğer ciddi derecede enfeksiyon veya vücudunuzdan ciddi miktarda su kaybı mevcutsa

 • GALIPTIN MET'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Karaciğer sorunlarınız varsa

 • Aşırı miktarda alkol tüketiyorsanız (her gün ya da zaman zaman)

 • Hamilelik

 • GALIPTIN MET’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

  Eğer:

 • GALİPTİN MET insülinin yerine geçemez. Dolayısıyla, tip 1 diyabetiniz (yani vücudunuz insülin üretemiyor) varsa ve diyabetik ketoasidoz olarak adlandırılan yüksek ve kontrol altında tutulamayan kan şekeri düzeyine sahipseniz, bu durumların tedavisi için GALIPTIN MET’i kullanmamalısınız.

 • Daha önce GALİPTİN MET kullanmış fakat karaciğer ile ilgili yan etkiler nedeniyle bırakmak zorunda kalmışsanız, yeniden GALİPTİN MET kullanmamalısınız.

 • Şeker hastalığına bağlı deri yaraları şeker hastalığının sık görülen sonuçlarından biridir. Doktorunuz tarafından size verilen deri bakımı talimatlarına uymanız önerilir. GALİPTİN MET kullanımı sırasında oluşabilecek kabarcıklara veya yaralara özellikle dikkat etmeniz önerilir. Bunlar görüldüğünde derhal doktorunuza danışmalısınız.

 • Pankreatit ciddi, yaşamı tehdit eden tıbbi bir durum olabilir. Eğer kusma ile birlikte olan veya olmayan ciddi ve inatçı karın ağrısı yaşarsanız pankreatitiniz olabilir, GALİPTİN MET’i kesip doktorunuza başvurunuz.

 • Büyük bir ameliyat geçirmeniz gerekliyse, prosedür sırasında ve sonrasında bir süre GALİPTİN MET kullanmayı bırakmalısınız. Doktorunuz, GALİPTİN MET ile tedaviyi ne zaman bırakıp ne zaman yeniden başlatmanız gerektiğine karar verecektir.

 • GALİPTİN MET tedavisine başlamadan önce karaciğer fonksiyonunuzu değerlendiren bir test yapılacak ve ilk yıl üç ayda bir ve sonrasında periyodik olarak tekrarlanacaktır. Bu testler, karaciğer enzimlerindeki artış bulgularının mümkün olduğunca erken saptanabilmesi için yapılmaktadır. Karaciğer testleri ve anomali oluşması durumunda tedavi kesilmelidir.

 • GALİPTİN MET tedavisi esnasında doktorunuz yılda en az bir kez ve eğer yaşlıysanız ve/veya böbrek fonksiyonunuzda kötüleşme varsa daha sık olarak böbrek fonksiyonunuzu kontrol edecektir. Doktorunuz kan ve idrar şeker düzeylerinizi düzenli olarak takip edecektir.

 • Sülfonilüre olarak bilinen bir anti-diyabet ilacı alıyorsanız doktorunuzla, eczacınızla ya da diyabet hemşireniz ile görüşünüz. Doktorunuz, düşük kan şekeri olarak bilinen hipoglisemiyi engellemek amacıyla, GALİPTİN MET ile birlikte aldığınız sülfonilüre dozunu düşürmek isteyebilir.

 • Açlık, yeterli besin alınmadan yapılan güç gerektiren egzersiz veya aşırı alkol tüketiminden (genellikle tek başına GALİPTİN MET ile değil) kaynaklanabilecek bulantı, terleme, güçsüzlük, baş dönmesi, titreme, baş ağrısı (kan şekerinde düşüşün belirtileri) yaşayabilirsiniz.

 • Şeker hastalığınızın aniden kötüye gitmesi veya kan şekeri  testi sonuçlarınızın

 • anormalleşmesi veya kendinizi hasta hissetmeniz durumunda GALIPTIN MET kullanmaya devam etmeyiniz ve doktorunuzu arayınız.

 • Ara sıra veya hergün, aşırı derecede fazla miktarda alkol tüketiyorsanız GALİPTİN MET kullanmaya devam etmeyiniz ve doktorunuzu arayınız.

 • Laktik asidoz riski

  GALİPTİN MET özellikle böbrekleriniz uygun şekilde çalışmıyorsa laktik asidoz olarak adlandırılan çok nadir, ancak çok ciddi bir yan etkiye neden olabilir. Bunun yanı sıra, şeker hastalığının kontrol altına alınamaması, ciddi enfeksiyonlar, uzun süreli açlık veya alkol alımı, dehidratasyon (vücut sıvılarında önemli kayıp) (aşağıdaki ilave bilgileri inceleyiniz), karaciğer problemleri ve vücudun bir kısmının oksijen tedariğinin azaldığı tıbbi rahatsızlıklar (akut şiddetli kalp hastalığı, vb) nedeniyle de laktik asidoz gelişme riski artabilir. Bunlardan herhangi biri sizin için geçerli ise, daha fazla bilgi için doktorunuzla konuşunuz.

  Şiddetli kusma, diyare, ateş, ısıya maruziyet veya normalden az sıvı almanız gibi dehidratasyona (vücut sıvılarında önemli kayıp) yol açabilecek olabilecek bir durumunuz varsa GALIPTIN MET kullanmayı kısa bir süre bırakınız. Daha fazla bilgi için doktorunuzla konuşunuz.

  Laktik asidozla ilişkili olabilecek bazı semptomları yaşamanız halinde, komaya girme riskiniz olduğundan GALIPTIN MET kullanmayı bırakın ve derhal bir doktor ile irtibata geçin ya da en yakın hastaneye gidin.

  Laktik asidoz semptomları aşağıdakileri içerir:

 • - Kusma

 • - Mide ağrısı (karın ağrısı)

 • - Kas krampları

 • - Şiddetli yorgunluk ile genel olarak iyi hissetmeme

 • - Solunum güçlüğü

 • - Azalmış vücut ısısı ve kalp atışı

 • Laktik asidoz acil bir tıbbi durum olup, hastanede tedavi edilmelidir.

  DPP-4 inhibitörleri olarak adlandırılan gruba ait ilaçları kullanan hastaların bazılarında, şiddetli ve sakatlığa yol açabilen eklem ağrısı geliştiği bildirilmiştir. Belirtilerin ortaya çıkışı, tedavi başlangıcından itibaren bir gün ile yıllar arasında değişmiştir. İlaç kesildiğinde belirtiler sonlanmıştır ve hastalara aynı ilaç veya bu gruba ait başka bir ilaç yeniden verildiğinde belirtilerin tekrar ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Bu ilaç grubu, şiddetli eklem ağrısının olası nedeni olarak düşünülmeli ve uygunsa ilaç bırakılmalıdır.

  Pazarlama sonrası dönemde, DPP-4 inhibitörleri olarak adlandırılan gruba ait ilaçları kullanan bazı hastalarda, büllöz pemfigoid (içi su dolu kabarcıklar oluşturan ve bu su dolu kabarcıkların patlayıp açılması ile üzeri kabuklanan, yüzeysel yaralar şeklinde seyreden bir deri hastalığı) olarak adlandırılan ve hastaneye başvurmayı gerektiren bir durumun geliştiği rapor edilmiştir. İlaç bırakılması ve sistemik/topikal bağışıklık baskılayıcı ilaçlarla tedavi uygulanması durumunda hastaların birçoğunda durumun düzeldiği görülmüştür. GALIPTIN MET kullanırken cildinizde kabarcık ve yüzeysel yaralar ortaya çıktığını gözlemlemeniz durumunda bunun doktorunuza bildirmeniz gerekmektedir. Eğer kendinizde büllöz pemfigoid geliştiğinden şüpheleniyorsanız bu durumda GALIPTIN MET kullanmayı bırakmak konusunda doktorunuza danışmalı ve uygun tanı ve tedavi için bir dermatoloğa başvurulmalısınız.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  GALIPTIN MET ile tedavinizin takibi:

  Doktorunuz aşağıdaki testlerin gerçekleştirilmesini sağlayacaktır:

 • Şekeriniz için düzenli olarak kan ve idrar testi

 • Böbreklerinizin nasıl çalıştığının kontrol edilmesi:

 • - Tedavinin başlangıcında

 • - Tedavi sırasında en az yılda bir kez

 • - Yaşlıysanız daha sık

 • • Karaciğerinizin nasıl çalıştığının kontrol edilmesi:

 • - Tedavinin başlangıcında

 • - Tedavinin ilk 1 yılı boyunca her 3 ayda bir ve ardından düzenli olarak

 • - Doktorunuz karaciğer problemleri nedeniyle GALIPTIN MET ile tedavinizi durdurmanız gerektiğini belirtirse, hiçbir zaman yeniden GALIPTIN MET kullanmaya başlamamalısınız.

 • En az yılda 1 kez genel kan testi

 • En az her iki ila üç yılda bir kez olmak üzere B12 vitamini düzeyleri kontrol edilebilir.

 • GALIPTIN MET'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Tabletlerinizi yemekle birlikte ya da yemekten hemen sonra almanız önerilir. Bu, mide rahatsızlığı riskini azaltacaktır.

  GALIPTIN MET kullanımı sırasında alkol kullanmaktan kaçınınız çünkü alkol laktik asidoz riskini artırabilir (bkz. “GALIPTIN MET’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ” bölümü)

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız ya da hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz size, hamilelik sırasında GALIPTIN MET kullanılmasına eşlik edebilecek riskleri anlatacaktır. GALIPTIN MET hamilelik süresince kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  GALIPTIN MET tedavisi sırasında bebeğinizi emzirmemelisiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  GALIPTIN MET kullanırken baş dönmesini de içeren sersemlik hissederseniz, araç ya da makine kullanmayınız.

  GALIPTIN MET’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  GALIPTIN MET içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Örneğin radyolojik görüntüleme kapsamında kan dolaşımınıza iyot içeren bir kontrast maddesinin enjekte edilmesi gerekirse, enjeksiyondan önce veya enjeksiyon zamanında GALIPTIN MET kullanmayı bırakmalısınız. Doktorunuz GALIPTIN MET ile tedaviyi ne zaman bırakıp ne zaman yeniden başlatmanız gerektiğine karar verecektir.

  Eğer başka bir ilaç kullanıyorsanız, kullandınız ise veya kullanma ihtimaliniz varsa doktorunuza söyleyiniz. Böyle bir durumda daha sık kan şekeri ve böbrek fonksiyonu testi yaptırmanız veya doktorunuzun GALIPTIN MET dozajını ayarlaması gerekebilir. Özellikle aşağıdakilerden ilaçlardan doktorunuzun haberdar edilmesi önemlidir:

 • Genelde enflamasyonun tedavisinde kullanılan glukokortikoidler

 • Genelde solunum hastalıklarının tedavisinde kullanılan beta-2 agonistler

 • Şeker hastalığının tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar

 • İdrar üretimini artıran ilaçlar (diüretikler)

 • Ağrı ve enflamasyonun tedavisinde kullanılan ilaçlar (ibuprofen ve selekoksib gibi NSAII ve COX-2-inhibitörleri)

 • Yüksek kan basıncının tedavisi için kullanılan bazı ilaçlar (ADE inhibitörleri ve anjiyotensin II reseptörü antagonistleri)

 • Tiroidi etkileyen belli bazı ilaçlar

 • Sinir sistemini etkileyen belli bazı ilaçlar

 • ADE inhibitörleri olarak adlandırılan gruba dahil olan ve yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçları GALIPTIN MET ile birlikte kullanan hastalarda, anjiyoödem olarak adlandırılan ciddi bir alerjik reaksiyon görülme riskinde artış olabilir.

  Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu  Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
  Ağız Kanseri Ağız Kanseri  Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
  Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
  İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Farmanova Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti
  Satış Fiyatı 121.75 TL [ 19 Jul 2019 ]
  Önceki Satış Fiyatı 121.75 TL [ 12 Jul 2019 ]
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699074090332
  Etkin Madde Metformin Hcl + Vildagliptin
  ATC Kodu A10BD08
  Birim Miktar 50+1000
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 60
  Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Oral Antidiyabetik İlaçlar > Vildagliptin ve Metformin
  İthal ( ref. ülke : Fransa ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  GALIPTIN MET 50/1000 mg 60 film kaplı tablet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  19 Jul 2019121.75 TL
  12 Jul 2019121.75 TL
  5 Jul 2019121.75 TL
  1 Jul 2019121.75 TL
  28 Jun 2019121.75 TL
  21 Jun 2019121.75 TL
  17 Jun 2019121.75 TL
  14 Jun 2019121.75 TL
  2021 / 2008 İlaç Fiyatları