Novartis İlaçları › EXJADE 250 mg 28 adet suda çözünür tablet › KT › Kullanmadan Önce

EXJADE 250 mg 28 adet suda çözünür tablet Kullanmadan Önce

Deferasiroks }

Çeşitli İlaçlar > Diğer Tüm İlaçlar > Deferasiroks Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. | Güncelleme : 1 February  2013

 • EXJADE'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler EXJADE'in aşağıdaki durumlarda kullanılması ÖNERİLMEZ

  • Myelodisplastik sendromunuz (MDS) (kemik iliğinden hatalı kan hücrelerinin üretilmesi ile karakterize olan bir kan hastalığı) ilerlemiş evredeyse veya ilerlemiş kanser hastalığınız varsa, EXJADE kullanımı önerilmemektedir.

   EXJADE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

   Eğer:

  • Deferasiroksa veya EXJADE'in içeriğinde bulunan diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa.

  • Orta derecede veya şiddetli böbrek problemleriniz varsa (Kreatinin klerensi <60 mL/dakika olan hastalarda).

  • Şu anda başka bir demir şelatörü ilaç kullanıyorsanız.

   Eğer alerjiniz olabileceğini düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.

   EXJADE'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

   Eğer:

  • Herhangi bir karaciğer veya böbrek sorununuz varsa,

  • Aşırı demir birikimine bağlı kalp sorununuz varsa,

  • İdrar miktarında önemli derecede azalma görürseniz (böbrek hastalığı belirtisi),

  • Şiddetli döküntü veya solunum güçlüğü ve baş dönmesi veya genellikle yüz ve boğazda olmak üzere şişme fark ederseniz (şiddetli alerjik reaksiyon belirtileri),

  • Şu semptomların herhangi bir kombinasyonunu yaşarsanız: Döküntü, kırmızı deri, dudaklar, gözler veya ağızda kabarma, derinin soyulması, yüksek ateş, grip benzeri semptomlar, büyümüş lenf nodları (şiddetli deri reaksiyonu belirtileri)

  • Uyku hali, karnın sağ üst bölümünde ağrı, deride ve gözlerde sarılık veya sarılıkta artış ve idrar renginin koyulaşması belirtilerinden bazılarını bir arada görürseniz (karaciğer hastalığı belirtileri),

  • Düşünme, bilgileri hatırlama veya sorun çözmede güçlük yaşarsanız, daha az tetikte veya uyanık ya da düşük enerji ile çok uykulu hissederseniz (kanınızda karaciğer veya böbrek problemleri ile ilişkili olabilecek yüksek amonyak düzeylerinin belirtileri, ayrıca bkz. Bölüm 4 “Olası yan etkiler”).

  • Kan kusuyorsanız ve/veya dışkınız siyahsa,

  • Özellikle yemek yedikten veya EXJADE'i kullandıktan sonra sık sık karın ağrısı yaşıyorsanız,

  • Sıklıkla midede yanma/ekşime yaşıyorsanız,

  • Kan testinizde düşük trombosit veya akyuvar sayımına sahipseniz,

  • Bulanık görme şikayetiniz varsa,

  • İşitmede sorun yaşıyorsanız,

  • Kusma veya ishal yaşıyorsanız,

  • 65 yaş ve üzerindeyseniz (ishal gibi yan etkilerin görülme sıklığı nedeniyle),

  • Kırmızı-mor renk döküntüler, içi su dolu kabarcıklar, göz, ağız, burun, tüm sindirim sistemi, idrar yollarındaki sorunlarla birlikte seyreden, hayatı tehdit eden kanama ve enfeksiyonların olduğu bazı cilt ve mukoza şikayetleri veya ateş, deri döküntüsü ve iç organ tutulumuyla karakterize olan ilaca karşı aşırı duyarlılık yaşıyorsanız (Stevens Johnson sendromu (SJS), toksik epidermal nekroliz (TEN) ve eozinofili ve sistemik semptomlarla seyreden ilaç reaksiyonu (DRESS) dahil, hayati risk taşıyabilecek ya da ölümcül olabilecek şiddetli kutanöz advers reaksiyonlar (SCAR'lar)),

  • Çocuklarda gelişim ve büyüme duraklaması varsa.

   Bu belirtilerden herhangi birini görürseniz derhal doktorunuzu bilgilendiriniz.

   Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

   EXJADE tedavinizin takibi:

   Tedaviniz süresince düzenli olarak kan ve idrar tahlilleri yapılacaktır. EXJADE'in ne derecede iyi etki gösterdiğini saptamak için bu testlerle vücudunuzdaki demir miktarı (ferritin düzeyi, karaciğer ve/veya kalpteki demir düzeyi) izlenir. Testlerle ayrıca böbrek fonksiyonlarınız (kandaki kreatinin düzeyi, idrarda protein varlığı) ve karaciğer fonksiyonlarınız da (kandaki transaminaz düzeyi) izlenir. Ek olarak Manyetik Rezonans Görüntüleme ile karaciğerinizdeki demir miktarı da ölçülecektir. Doktorunuz sizin için en uygun EXJADE dozunu belirlerken ve EXJADE tedavinizin ne zaman kesilmesi gerektiğine karar verirken bu testleri dikkate alacaktır.

   Tedavi süresince önlem olarak yılda bir kez görme ve işitme testleriniz yapılacaktır.

   EXJADE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

   EXJADE, aç karnına, yemekten en az 30 dakika önce, tercihen hergün aynı saatte alınmalıdır. Alındıktan sonra yemek yemeden en az 30 dakika beklenmelidir.

   Suda dağılabilen tablet bir bardak su, elma veya portakal suyu içerisinde tamamen dağıldıktan sonra bardağın içindeki sıvının tamamı içilir. Ardından bardağın içerisinde kalan tortunun üzerine biraz su veya meyve suyu eklenip içilir.

   Ürünün karbonatlı içeceklerde eritilmesi köpüklenmeye neden olacağından ve sütte eritilmesi dağılmayı yavaşlatacağından önerilmemektedir. EXJADE suda dağılabilen tabletleri alüminyum içeren antiasid ürünleriyle birlikte almayınız.

   Hamilelik

   İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   Açıkça gerekli olmadıkça, EXJADE'in hamilelikte kullanımı önerilmemektedir. Eğer hamile iseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyor iseniz doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz sizi hamilelik süresince EXJADE kullanıp kullanamayacağınız konusunda yönlendirecektir.

   Halihazırda hamileliği önlemek için doğum kontrol hapı veya doğum kontrol flasteri kullanıyorsanız, EXJADE hormonal doğum kontrol yöntemlerinin etkililiğini azaltabileceği için, ilave veya farklı bir doğum kontrol yöntemi (örn., prezervatif) kullanmalısınız.

   Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   Üreme Yeteneği/Doğurganlık

   Hayvanlarda, dişi ve erkek üreme yeteneği üzerinde yan etki bulunmamıştır. İnsanlar için veri mevcut değildir.

   Emzirme

   İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   Deferasiroksun insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. EXJADE kullanan annelerin, bebeklerini emzirerek beslemeleri önerilmez. Eğer emziriyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

   Araç ve makine kullanımı

   Eğer EXJADE kullandıktan sonra sersemlik yaşıyorsanız, kendinizi tekrar normal hissedene kadar araç veya herhangi bir makine kullanmayınız.

   EXJADE'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler EXJADE, laktoz (süt şekeri) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

   EXJADE, dağılabilir tablet başına 1 mmol'den (23 mg) daha az sodyum içerir, yani esasında "sodyum içermez".

   Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

   Aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız, bunu doktorunuza ve eczacınıza bildiriniz:

  • EXJADE ile birlikte alınmaması gereken diğer demir şelatörleri

  • EXJADE ile günün aynı saati birlikte alınmaması gereken alüminyum içeren antiasitler (mide ekşimesi tedavisi için kullanılır)

  • Siklosporin (organ nakillerinde nakledilen dokunun (greft) reddini ve romatizmal eklem iltihabı (romatoid artrit) veya alerjik bir deri hastalığı olan atopik dermatit gibi diğer durumları önlemek için kullanılır)

  • Simvastatin (kolesterolü düşürmek için kullanılır)

  • Bazı ağrı kesiciler ve iltihap giderici (antiinflamatuar) ilaçlar (ör. aspirin, ibuprofen, kortikosteroidler)

  • Ağızdan alınan (oral) bisfosfonatlar (osteoporoz (kemik erimesi) tedavisinde kullanılır)

  • Kan pıhtılaşmasını önleyen veya tedavi eden (antikoagülan) ilaçlar

  • Doğum kontrol ilaçları (hormonal kontraseptif ajanlar)

  • Bepridil (kardiyak nedenli göğüs ağrısı tedavisinde kullanılır), ergotamine (migren tipi başağrısı tedavisinde kulanılır)

  • Repaglinid (diyabet (şeker hastalığı) tedavisinde kullanılır)

  • Rifampisin (verem (tüberküloz) tedavisinde kullanılır)

  • Fenitoin, fenobarbital, karbamazepin (sara (epilepsi) tedavisinde kullanılır)

  • Ritonavir (HIV enfeksiyonu (AIDS hastalığı) tedavisinde kullanılır)

  • Paklitaksel (kanser tedavisinde kullanılır)

  • Teofilin (astım gibi solunum hastalıklarının tedavisinde kullanılır)

  • Klozapin (şizofreni gibi psikiyatrik bozuklukların tedavisinde kullanılır)

  • Tizonidin (kas gevşetici olarak kullanılır)

  • Kolestiramin (kanda kolesterol düzeyini düşürmek amacıyla kullanılır)

  • Busulfan (nakilden önce kan yapan kemik iliği hücrelerini parçalamak üzere kemik iliği nakli öncesinde tedavi amacıyla kullanılır).

  • Midazolam (kaygıyı ve/veya uyku bozukluğunu gidermek için kullanılır.)

   Doktorunuzun, bu ilaçların bazılarının kanınızdaki düzeyini test etmesi gerekebilir. Doktorunuz, bu ilaçların size en uygun dozunu belirlerken bu testleri göz önüne alacaktır. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 • Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri  Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
  İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
  Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA10219
  Satış Fiyatı 3989.03 TL [ 17 May 2024 ]
  Önceki Satış Fiyatı 3989.03 TL [ 10 May 2024 ]
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuKısıtlanmış Beyaz Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699504070026
  Etkin Madde Deferasiroks
  ATC Kodu V03AC03
  Birim Miktar 250
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 28
  Çeşitli İlaçlar > Diğer Tüm İlaçlar > Deferasiroks
  İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  EXJADE 250 mg 28 adet suda çözünür tablet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  17 May 20243,989.03 TL
  10 May 20243,989.03 TL
  3 May 20243,989.03 TL
  26 Apr 20243,989.03 TL
  22 Apr 20243,989.03 TL
  15 Apr 20243,989.03 TL
  5 Apr 20243,989.03 TL
  1 Apr 20243,989.03 TL
  2024 / 2008 İlaç Fiyatları