› › › Kullanmadan Önce

ESMOBLOC 10 mg / ml IV inf. için çözelti (250 ml setsiz) Kullanmadan Önce

Esmolol Hcl }

Kalp Damar Sistemi > Beta Bloke Edici Ajanlar > Esmolol Polifarma İlaç San.ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 6 December  2019

2.ESMOBLOC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ESMOBLOC'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Etkin madde esmolole, diğer beta blokör ilaçlara ya da içeriğindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa (alerjik bir reaksiyonun belirtileri arasında solukta kesilme, hırıltılı solunum, döküntü, kaşıntı veya yüz ve dudaklarınızda şişme bulunur).
 • Kalbiniz çok yavaş atıyorsa (kalp hızınız dakikada 50'den az ise).
 • Kalp atışlarınızda bir hızlanma veya bir hızlanma bir yavaşlama oluyorsa.
 • Şiddetli bir kalp bloğunuz varsa (kalp bloğu kalbinizin çalışmasını düzenleyen elektriksel akımın iletilmesinde bir sorun oluşmasıdır).
 • Kan basıncınız düşükse.
 • Kalbinize kan gitmesinde bir sorun varsa.
 • Ciddi bir kalp yetmezliği belirtileriniz varsa.
 • Verapamil (yüksek tansiyon, kalp spazmı, kalpte ritm bozukluğu, kalbin çok hızlı atması gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır) adlı ilacı kullanıyorsanız ya da son zamanlarda kullanmışsanız (verapamil adlı ilaç kesildikten sonra 48 saat geçmeden ESMOBLOC uygulanmamalıdır).
 • Tedavi edilmemiş feokromositomanız varsa (feokromositoma böbrek üstü bezlerden kaynaklanır ve kan basıncında ani yükselmelere, ciddi baş ağrılarına, terlemeye ve kalp atışlarının hızlanmasına yol açabilir).
 • Akciğerlere giden damardaki kan basıncınız yüksekse (pulmoner hipertansiyonunuz varsa).
 • Hızlı bir şekilde kötüleşen astım belirtileriniz varsa.
 • Vücudunuzdaki yapım-yıkım işlerinin bozulmasına bağlı olarak vücudunuzda oluşan fazla asitleri vücudunuzdan atamıyorsanız (metabolik asidoz durumunuz varsa).
 • Gebe iseniz veya emziriyorsanız.
 • ESMOBLOC’u kullanmayınız.

  ESMOBLOC'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  ESMOBLOC’u kullanmadan önce doktorunuza, hemşirenize ya da eczacınıza danışınız. Eğer aşağıdaki durumlar sizde varsa, doktorunuz size ESMOBLOC uygularken özel önlemler alacaktır:

 • Supraventriküler aritmi olarak adlandırılan özel bir ritim bozukluğunuz varsa ve aynı zamanda aşağıdakilerden biri varsa:
 • Diğer kalp sorunlarınız varsa veya

  Başka bir kalp ilacı alıyorsanız

  Böyle durumlarda sizde ESMOBLOC kullanılması ölümcül de olabilen aşağıdaki durumlara yol açabilir:

  Bilinç kaybı

  Şok (kalbinizin yeteri kadar kan pompalayamaması durumu)

  Kalp krizi (kalp durması)

 • Kan basıncınız düşmüşse (hipotansiyon). Bu durumu özellikle ayaktayken baş dönmesi ya da sersemlik hali şeklinde hissedebilirsiniz. Düşük kan basıncı genellikle ESMOBLOC tedavisinin kesilmesinden sonraki 30 dakikada iyileşir.
 • Tedavi öncesinde kalp hızınızın düşük olması.
 • Kalp hızınızın dakikada 50-55 vuruma kadar azalması. Bu durumda doktorunuz ESMOBLOC dozunuzu azaltabilir ya da tedavinizi durdurabilir.
 • Kalp yetmezliğiniz varsa.
 • Kalbinizin çalışmasını düzenleyen elektriksel akımın iletilmesinde sorunlar (kalp bloğu) varsa.
 • Alfa-reseptör blokörleri ile tedavi görmekte olduğunuz feokromositoma adı verilen bir salgı bezi hastalığınız varsa.
 • Vücut ısınızın çok düşmesine (hipotermi) bağlı gelişen kan basıncı yükselmeniz (hipertansiyon) için tedavi görüyorsanız.
 • Astım hastalığında olduğu gibi solunum yollarınızda daralma ya da hırıltılı, ıslık gibi soluk alıp vermeden yakınmanız varsa.
 • Sizde şeker hastalığı (diyabet) varsa ya da kan şekeriniz düşükse (ESMOBLOC şeker ilaçlarınızın etkisini arttırabilir).
 • Cilt soranlarınız gelişirse. Bu tür sorunlar ilacınızın uygulandığı yerden damar dışına kaçmasından kaynaklanabilir. Bu tür bir olay gerçekleştiğinde doktorunuz ilacı başka bir toplardamarınızdan uygulayacaktır.
 • "Prinzmetal anjinası" olarak adlandırılan özel bir anjinanız (göğüs ağrınız) varsa.
 • Kan hacminiz düşükse (kan basıncı düşüklüğüyle birlikte). Bu durumda dolaşım sisteminiz çok daha kolay çökebilmektedir.
 • Parmaklarınızda solukluk (Raynaud hastalığı) veya ağrı, yorgunluk ve bazen bacaklarınızda yanma şeklinde ağrılar gibi kan dolaşımınızla ilgili soranlarınız varsa.
 • Böbrek soranlarınız varsa. Böbrek hastalığınız varsa veya böbrekleriniz için diyaliz tedavisi görüyorsanız kanınızdaki potasyum düzeyleri yükselmiş olabilir (hiperkalemi). Bu durum ciddi kalp soranlarına neden olabilir.
 • Herhangi bir şeye karşı alerjiniz varsa ya da anafilaktik reaksiyon (ağır alerjik tepki) riskiniz bulunuyorsa. ESMOBLOC kullanımına bağlı olarak mevcut alerjiler daha da ağırlaşabilir ve tedavi edilmeleri daha zorlaşabilir.
 • Sizde veya ailenizde sedef hastalığı (psöriyazis olarak da adlandırılan bu cilt hastalığında ciltte yamalar şeklinde pullanmalar görülür) varsa.
 • Hipertiroidizm (tiroid bezinin aşırı çalışması) olarak adlandırılan bir hastalığınız varsa.
 • Aşağıdaki durumda ise dozu değiştirmek genellikle gerekmez:

 • Karaciğerinizle ilgili sorunlar varsa.
 • ESMOBLOC’u kullanmaktayken izlenmeniz gerekir:

 • ESMOBLOC gibi ilaçların uzun süreli kullanımı kalp atım gücünüzde bir azalmaya neden olabilir.
 • ESMOBLOC yalnızca kısıtlı bir süre için kullanıldığından, bu durum sizde oluşmayacaktır. ESMOBLOC tedavisi alırken dikkatle izleneceksiniz ve kalp atım gücünüzde bir azalma görülürse ESMOBLOC tedavi dozları azaltılacak ya da durdurulacaktır. ESMOBLOC ile tedavi süresince doktorunuz tansiyonunuzu kontrol edecektir.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışınız.

  ESMOBLOC'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ESMOBLOC kullanırken yiyecek ve içecek kullanmanız mümkün değildir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz ya da hamile olduğunuzu düşünüyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

  danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emziren bir anneyseniz ESMOBLOC kullanmadan önce doktorunuza söyleyiniz.

  ESMOBLOC anne sütüne geçebilir ve bu nedenle emziren bir anneyseniz ESMOBLOC sizde

  kullanılmayabilir.

  Araç ve makina kullanımı

  ESMOBLOC kullanırken araç ve makine kullanımı mümkün değildir.

  ESMOBLOC'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün her bir torbasında yaklaşık 700 mg sodyum içerir. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  doktorunuza hemşirenize ya da eczacınıza söyleyiniz. Bu, reçetesiz aldığınız diğer ilaçları,

  bitkisel ilaçlan ve doğal ürünleri de kapsamaktadır.

 • Kan basıncınızı düşüren ya da kalbinizin atım hızını yavaşlatan ilaçlar
 • Kalp ritim sorunları ya da göğüs ağrısı (anjina) için kullanılan verapamil ve diltiazem gibi ilaçlar. Verapamil adlı ilaç kesildikten sonra 48 saat geçmeden ESMOBLOC almamalısınız.
 • Göğüs ağrısı (anjina), yüksek kan basıncı ve Raynaud hastalığı için kullanılan nifedipin
 • Kalp ritim sorunları (kinidin, disopramid, amiodaron gibi) ve kalp yetmezliği (digoksin, digitoksin, digitalis gibi) için kullanılan ilaçlar
 • İnsülin ve ağızdan almanlar dahil şeker hastalığını (diyabet) tedavi etmek için kullanılan ilaçlar
 • Gangliyon blokörleri olarak adlandırılan ilaçlar (trimetafan gibi yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Ağrı kesici olarak kullanılan ve steroid olmayan anti-enflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) olarak adlandırılan ilaçlar (aspirin, ibuprofen, nabumeton gibi)
 • Bir ağrı kesici olan floktafenin
 • Ruh sağlığıyla ilgili sorunların tedavisinde kullanılan bir ilaç olan amisülprid
 • Trisiklik antidepresan ilaçlar (imipramin ve amitriptilin gibi) veya mh sağlığıyla ilgili soranların tedavisinde kullanılan herhangi bir ilaç
 • Barbitüratlar (sara hastalığının tedavisinde kullanılan fenobarbital gibi) veya fenotiyazinler (ruh sağlığı bozukluklarının tedavisinde kullanılan klorpromazin gibi)
 • Klozapin (ruh sağlığı bozukluklarının tedavisinde kullandır)
 • Alerjik reaksiyonları tedavi etmek için kullanılan epinefrin
 • Astım tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Nazal dekonjestan olarak adlandırılan ve soğuk algınlığı veya burun tıkanıklığında kullanılan ilaçlar
 • Kan basıncının yüksek olduğu    bazı    durumlarda kullanılan reserpin adlı ilaç
 • Kan basıncının yüksek olduğu    bazı    durumlarda ve migrende kullanılan klonidin    adlı ilaç
 • Kan basıncının yüksek olduğu    bazı    durumlarda kullanılan moksonidin adlı ilaç
 • Esas olarak Parkinson hastalığında    kullanılan ergo türevleri olarak adlandırılan ilaçlar
 • Kanınızı sulandırmak için kullanılan varfarin adlı ilaç
 • Güçlü bir ağrı kesici olan morfin
 • Genellikle ameliyat sırasında kas gevşetici olarak kullanılan süksametonyum klorür (süksinilkolin ya da skolin olarak da bilinir) ya da mivakuryum. Ayrıca eğer ameliyat olacaksanız ve ameliyatınız sırasında size narkoz ilaçları ya da diğer tedaviler uygulanacaksa, doktorunuz ameliyatınız sırasında ESMOBLOC’u kullanırken özel önlemler alacaktır.
 • Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
  Deri Kanseri Deri Kanseri  Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
  Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Polifarma İlaç San.ve Tic. A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA15720
  Satış Fiyatı 338.72 TL [ 6 Dec 2019 ]
  Önceki Satış Fiyatı 338.72 TL [ 29 Nov 2019 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699606524861
  Etkin Madde Esmolol Hcl
  ATC Kodu C07AB09
  Birim Miktar 10
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 250
  Kalp Damar Sistemi > Beta Bloke Edici Ajanlar > Esmolol
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  ESMOBLOC 10 mg / ml IV inf. için çözelti (250 ml setsiz) Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  6 Dec 2019338.72 TL
  29 Nov 2019338.72 TL
  22 Nov 2019338.72 TL
  15 Nov 2019338.72 TL
  8 Nov 2019338.72 TL
  1 Nov 2019338.72 TL
  25 Oct 2019338.72 TL
  18 Oct 2019338.72 TL
  2019 / 2008 İlaç Fiyatları