Roche İlaçları › ERIVEDGE 150 mg sert kapsül › KT › Kullanmadan Önce

ERIVEDGE 150 mg sert kapsül Kullanmadan Önce

Vismodegib }

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Diğer Kanser İlaçları Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş. | Güncelleme : 29 May  2015

2.ERIVEDGE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ERIVEDGE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • •  Vismodegib veya ilacın içerdiği maddelerin herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa ERIVEDGE’i kullanmayınız (bkz. Yardımcı maddeler).

 • •  Gebeyseniz, gebe olabileceğinizi düşünüyorsanız veya tedavi süresince ve tedavinin bitiminden 24 ay sonrasına kadar gebe kalmayı planlıyorsanız ERIVEDGE’i kullanmayınız. Bunun sebebi ERIVEDGE’in bebeğinize zarar verme veya bebeğinizin ölümüne sebep olma ihtimalidir.

 • •  Emziriyorsanız veya tedavi süresince ve tedavinin bitiminden 24 ay sonrasına kadar emzirmeyi planlıyorsanız ERIVEDGE’i kullanmayınız. Bunun sebebi ERIVEDGE’in sütünüze geçip geçmediğinin bilinmemesi ve bu durumun bebeğinize zarar verebilecek olmasıdır.

 • •  Gebe kalma olasılığınız varsa ve (ERIVEDGE Gebelik Önleme Programı’ndaki) gerekli doğum kontrol yöntemlerini uygulayamıyorsanız veya uygulamak istemiyorsanız ERIVEDGE’i kullanmayınız.

 • •  Ayrıca, depresyon için kullanılan bir bitkisel ilaç olan sarı kantaron (St John’s wort, hiperikum perforatum) ilacını kullanıyorsanız ERIVEDGE’i kullanmayınız (bkz. ‘Diğer İlaçlar ve ERIVEDGE’).

 • Emzirme

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ERIVEDGE'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • •  Tedavi süresince ve tedavinin bitiminden 24 ay sonrasına kadar kan veya kan ürünleri bağışlamayınız.

 • •  Erkek hastaysanız, tedavi süresince ve tedaviniz bittikten 2 ay sonrasına kadar sperm bağışı yapmayınız.

 • •  Doktorunuz, kutanöz skuamöz hücreli karsinom adı verilen bir kanser çeşidi için cildinizi düzenli olarak kontrol etmelidir. Kutanöz skuamöz hücreli karsinomun, ERIVEDGE tedavisiyle ilişkili olup olmadığı bilinmemektedir. Genellikle bu tip bir lezyon güneşten hasar görmüş ciltte görülür, yayılmadan bulunduğu bölgede kalır ve tedavi edilebilir. Cildinizde herhangi bir değişiklik görürseniz doktorunuza haber veriniz.

 • •  Bu ilacı hiçbir zaman başka kişilere vermeyiniz. Tedavinizin sonunda kullanılmamış kapsülleri doktorunuza veya eczacınıza iade ediniz.

 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ERIVEDGE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ERIVEDGE yemekle birlikte veya tek başına alınabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Gebeyseniz, gebe olabileceğinizi düşünüyorsanız veya tedavi süresince ve tedavinin bitiminden 24 ay sonrasına kadar gebe kalma niyetiniz varsa ERIVEDGE’i kullanmayınız. Eğer adetinizi atlarsanız veya atladığınızı düşünüyorsanız veya alışık olmadığınız şekilde adet kanaması geçirirseniz veya gebe olduğunuzdan şüpheleniyorsanız tedavinizi derhal kesiniz ve doktorunuza başvurunuz. ERIVEDGE tedavisi sırasında gebe kalırsanız, hemen tedavinizi kesmeli ve doktorunuza haber vermelisiniz.

  ERIVEDGE ciddi doğum kusurlarına sebep olabilir. Ayrıca, bir bebeğin doğmadan önce ölmesine yol açabilir. Doktorunuz size, özellikle ERIVEDGE’in doğmamış bebekler üzerindeki etkileri konusunda özel uyarılarda bulunacaktır (ERIVEDGE Gebelik Önleme Programı).

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Tedavi süresince ve tedavinin bitiminden 24 ay sonrasına kadar emzirmeyiniz. ERIVEDGE’in anne sütüne geçip geçmediği ve dolayısıyla bebeğinize zarar verip vermeyeceği bilinmemektedir.

  Üreme Yeteneği

  ERIVEDGE ile tedavi, kadınlarda üreme yeteneğini olumsuz olarak etkileyebilir. ERIVEDGE kullanan bazı kadınların adet görmesi kesilmiştir. Eğer bu durum başınıza geldiyse, yeniden adet görmeye başlayıp başlamayacağınız bilinmemektedir. Eğer ileride çocuk sahibi olmayı istiyorsanız doktorunuza danışınız.

  Erkeklerde üreme yeteneğinin etkilenmesi beklenmemektedir.

  Kadınlar ve Erkekler İçin Doğum Kontrolü

  ERIVEDGE kullanan kadınlar için:

  Tedaviye başlamadan önce doktorunuza gebe kalıp kalamayacağınızı sorunuz. Adet görmeniz kesilmiş olsa bile, gebe kalma riskiniz olup olmadığını doktorunuza sormanız önemlidir.

  Eğer gebe kalma potansiyeliniz varsa:

 • •  ERIVEDGE kullanırken gebe kalmamak için önlem almalısınız.

 • •  İki farklı doğum kontrol yöntemi kullanınız, bunlardan biri yüksek koruma sağlayan bir yöntem, ikincisi ise bir bariyer yöntemi olmalıdır (lütfen aşağıdaki örneklere bakınız).

 • •  Tedaviniz bittikten 24 ay sonrasına kadar doğum kontrol yöntemlerine devam etmelisiniz, çünkü ERIVEDGE aldığınız son dozdan 24 ay sonrasına kadar vücudunuzda kalır.

 • Önerilen doğum kontrol yöntemi: Sizin için en uygun iki doğum kontrol yöntemi hakkında doktorunuz ile konuşunuz.

  Aşağıdaki yüksek koruma sağlayan yöntemlerden birini kullanınız;

 • •  Doğum kontrol depo enjeksiyonu

 • •  Rahim içi araç (spiral gibi)

 • •  Ameliyat (sterilizasyon gibi)

 • Ayrıca aşağıdaki bariyer yöntemlerinden birini kullanınız;

 • •  Prezervatif (mümkünse sperm öldürücülü)

 • •  Diyafram (mümkünse sperm öldürücülü)

 • Doktorunuz gebe olup olmadığınızdan emin olmak için aşağıdaki sıklıklarda gebelik testi yapacaktır:

 • •  Mevcut durumda gebe olmadığınızdan emin olmak için tedaviye başlamadan en az 7 gün önce

 • •  Tedavi süresince ayda bir

 • Aşağıdaki durumlarda derhal doktorunuza haber veriniz:

 • •  Herhangi bir sebeple doğum kontrol yönteminizin başarısız olduğunu düşünüyorsanız

 • •  Adet görmeniz kesilirse

 • •  Doğum kontrol yöntemi kullanmayı bırakırsanız

 • •  Doğum kontrol yönteminizi değiştirmeniz gerekirse

 • ERIVEDGE kullanan erkekler için:

  ERIVEDGE sperme geçmektedir. Vazektomi (erkek üreme kanallarının ameliyatla bağlanarak spermin dışarı atılmasının önlenmesi işlemi) yaptırmış olsanız bile bir kadınla cinsel ilişkiye girdiğinizde mutlaka prezervatif (mümkünse sperm öldürücülü) kullanınız. Tedavi süresince ve tedaviniz bittikten 2 ay sonrasına kadar prezervatif kullanmaya mutlaka devam ediniz.

  Tedavi süresince ve tedaviniz bittikten 2 ay sonrasına kadar sperm bağışı yapmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  ERIVEDGE’in araç, alet ve makine kullanım becerinizi etkilemesi beklenmemektedir. Eğer emin değilseniz doktorunuza danışınız.

  ERIVEDGE'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  ERIVEDGE kapsülleri laktoz adı verilen bir tür şeker içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu veya bazı şekerleri sindiremediğiniz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Başka herhangi bir ilaç alıyorsanız, yakın zamanda aldıysanız veya alacaksanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Buna reçetesiz ilaçlar, vitaminler ve bitkisel ilaçlar da dahildir.

  Bazı ilaçlar ERIVEDGE’in etkilerini değiştirebilir veya yan etki yaşamanıza sebep olabilir. ERIVEDGE de diğer ilaçların etkilerini değiştirebilir.

  Özellikle aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız doktorunuza haber veriniz;

 • •  Bakteriyel enfeksiyonlar için kullanılan rifampisin

 • •   Sara hastalığı için kullanılan karbamazepin, fenitoin,

 • •  Yüksek kolesterol için kullanılan ezetimib ile atorvastatin, fluvastatin, pravastatin, rosuvastatin, simvastatin gibi statinler,

 • •  Yüksek tansiyon için kullanılan bosentan, valsartan ve diyabet (şeker hastalığı) tedavisinde kullanılan glibenklamid ve repaglinid,

 • •  Bazı kanser çeşitleri için kullanılan topotekan,

 • •  Bazı enflamatuvar hastalıklar için kullanılan sulfasalazin,

 • •  Ve özellikle, ERIVEDGE ile aynı zamanda kullanılmaması gereken, depresyon için kullanılan bitkisel bir ilaç olan sarı kantaron (St. John’s wort, hiperikum perforatum).

 • Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
  Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri  En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
  Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA15602
  Satış Fiyatı 76386.83 TL [ 16 Feb 2024 ]
  Önceki Satış Fiyatı 76386.83 TL [ 9 Feb 2024 ]
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699505152066
  Etkin Madde Vismodegib
  ATC Kodu L01XJ01
  Birim Miktar 150
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 28
  Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Diğer Kanser İlaçları
  İthal ( ref. ülke : Isvicre ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  ERIVEDGE 150 mg sert kapsül Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  16 Feb 202476,386.83 TL
  9 Feb 202476,386.83 TL
  2 Feb 202476,386.83 TL
  29 Jan 202476,386.83 TL
  22 Jan 202476,386.83 TL
  15 Jan 202476,386.83 TL
  8 Jan 202476,386.83 TL
  2024 / 2008 İlaç Fiyatları