Johnson & Johnson İlaçları › DUROGESIC 12 mcg 5 TTS flaster › KT › Kullanmadan Önce

DUROGESIC 12 mcg 5 TTS flaster Kullanmadan Önce

Fentanil }

Sinir Sistemi > Uyuşturucu Etkiye Sahip İlaçlar (Opioid) > Fentanil Johnson & Jonhson Sıhhi Malzeme San. ve Tic.Ltd.Şti. | Güncelleme : 22 May  2020

2.DUROGESIC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DUROGESIC'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Fentanile veya flasterdeki yapışkan maddelerden herhangi birine (yukarıda yardımcı maddeler listesine bakınız) karşı aleıjiniz varsa,
 • Ağır astımınız veya barsak tıkanıklığınız (paralitik ileus) varsa,
 • Kısa süreli ağrılarınız varsa,
 • Çocuğunuz 2 yaşın altında ise,
 • Çocuğunuz morfin gibi güçlü ağrı kesiciler ile tedavi edilmediyse,
 • DUROGESIC’i kullanmayınız.

  DUROGESIC kısa süreli veya ameliyat sonrası ağrıların tedavisinde kullanılmamalıdır.

  DUROGESIC'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Diğer güçlü ağrı kesiciler gibi, DUROGESIC flaster de alışılmadık uyku, daha yüzeyel (zayıf) ve yavaş nefes alıp verme hali yapabilir. Daha önce morfin ile ilişkili (DUROGESIC gibi) ağrı kesici veya morfin gibi güçlü ağrı kesiciler kullanmayan kişilerde, nefes alma güçlüğü çok seyrek olarak hayatı tehdit edici ve hatta ölümcül olabilir.
 • İlacın cilde geçişini etkileyebileceğinden DETROGESIC flaster kullanmaktayken ateş gelişirse, doktorunuzu bilgilendiriniz.
 • Eğer aşağıdaki şikayetlerden biri sizde varsa, bu ilacı kullanmadan önce doktor veya eczacınıza danışınız:
 • Solunum yollarını daraltan, kronik (uzun süreli) akciğer hastalığı veya diğer akciğer hastalıklarınız varsa
 • Kalp ya da kan basıncı ve kan hacmi ile ilgili ve böbrek, karaciğer ile ilgili sorunlarınız varsa
 • Beyin ile ilgili bir hastalığınız varsa
 • İnatçı baş ağrılarınız ya da kafa yaralanmanız varsa doktorunuz daha yakından izlemeye ihtiyaç duyabilir.
 • Çok hasta, çok zayıf ve yaşlıysanız, flasterlerin etkilerine karşı daha hassas olabilirsiniz.
 • Myasthenia gravis olarak bilinen, kaslarınızın zayıf olmasından ve kolayca yorulmaktan dolayı sıkıntı yaşıyorsanız, DUROGESIC flasteri kullanmadan önce doktorunuz veya eczacınıza danışınız.
 • Diğer güçlü ağrı kesiciler gibi, tekrarlanan kullanımda ilaca karşı tolerans ya da bağımlılık gelişebilir.
 • Daha önce ilaç istismarı ya da alkol bağımlılığı yaşadıysanız doktorunuza söyleyiniz.
 • DUROGESIC kabızlığa sebep olabilir, kabızlığı önlemek için doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin veya çocuğunuz için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Ateş/dış ısı uygulaması

  Yüksek sıcaklıklarda, ilacın normalden daha yüksek miktarı vücudunuza salınabilir. Eğer ateşiniz var ise her zaman doktorunuza danışınız. Doktorunuz gerekiyorsa ilacınızın dozunu değiştirebilir. DUROGESIC saliminin artışı ısı kaynaklarına doğrudan maruz kalma sonucu da oluşabilir. DUROGESIC uygulanan alanı, ısıtıcı ped, elektrikli battaniye, ısıtılmış su yatağı, ısı veya bronzlaşma lambası (solaryum), yoğun güneş banyosu, sıcak su şişeleri, uzun süreli sıcak su banyoları, saunalar, kaplıcalar ve sıcak küvetler gibi direkt dış ısı kaynaklarına maruz bırakmayınız.

  Flaster başkasına yapışırsa

  Flasteri sadece doktorun reçetelediği kişi kullanmalıdır. Bazen flaster, yakın fiziksel temasta bulunan veya hasta ile aynı yatağı paylaşan aile bireylerine de kaza sonucu yapışabilir. Başka birine (özellikle bir çocuğa) yapışan flaster doz aşımı ile sonuçlanabilir. Flasterin başka bir kişinin cildine yapışması durumunda hemen flasteri çıkarınız ve doktorunuzu arayınız.

  Tahrip olmuş veya akmış flasterler
 • Flasterleri asla bölmeyiniz ve kesmeyiniz.
 • Herhangi bir şekilde bölünmüş, kesilmiş veya hasar görmüş flasterleri kullanmayınız.
 • Flaster tahrip olmuş ise kullanmayınız.
 • Sabun, alkol, losyon, yağ, vb kullanmayınız. Çünkü bunlar ilacın daha hızlı bir şekilde kana karışmasına neden olabilir.

  DUROGESIC'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  DUROGESIC alkollü içecekler ile birlikte kullanılmamalıdır.

  DUROGESIC uyuşukluğa ve daha yavaş nefes almaya neden olabilir. Alkol kullanımı bu etkileri daha kötüleştirecektir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  DUROGESIC çok gerekli olmadıkça gebelik süresince kullanılmamalıdır.

  İlacın doğum esnasında kullanımı da önerilmez; çünkü DUROGESIC’in doğum esnasında kullanımı yenidoğan bebeğin solunumunu etkileyebilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  DUROGESIC anne sütüne geçtiğinden emzirme döneminde kullanılmamalıdır. DUROGESIC flasteri çıkardıktan sonra 3 gün emzirmemelisiniz. Çünkü küçük miktarlarda ilaç anne sütüne geçebilir.

  Araç ve makina kullanımı

  DUROGESIC uygulamasından sonra herhangi bir araç ve makine kullanmayınız.

  DUROGESIC sizde uyuşukluğa neden olabilir. Eğer böyle olursa, araç veya makine kullanmayınız.

  Bu ilaç sizde uyku hali ve sersemlik yapabileceğinden, araç kullanma yeteneğinizi etkileyebilir.

 • İlacın sizi nasıl etkilediğini bilene kadar araç kullanmayınız.
 • Bu ilacın etkisi altındayken araç kullanmak suçtur. Ancak;
 • -    Bu ilaç medikal veya dental bir problem için reçetelendirildiyse

  -    Reçeteleyenin talimatlarına ve ilaç ile birlikte sunulan bilgilere göre alıyorsanız Güvenli araç kullanma becerinizi etkilemiyorsa

  suç işlemiş sayılmazsınız (meşru müdafaa).

  Bu ilacı kullanırken araç ve makine kullanmanın sizin için güvenli olup olmadığından emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer:

 • Diğer opioid türevi ağrı kesiciler (buprenorfin, nalbufın ya da pentazosin),
 • Uyumanıza yardımcı olan ilaçlar,
 • HIV tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn; ritonavir ve nelfınavir gibi bazı AIDS ilaçlan),
 • Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bazı antibiyotikler (örn; eritromisin, klaritromisin ve troleandomisin),
 • Verem tedavisinde kullanılan rifampisin,
 • Kas gevşetici ilaçlar,
 • Mantar hastalıklarının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (örn; ketokonazol, itrakonazol, flukonazol ve vorikonazol),
 • Kalp atışlarındaki düzensizliklerde kullanılan bazı ilaçlar (örn; amiodaron, diltiazem, verapamil),
 • Bazı antihistaminikler (özellikle uyku yapan ilaçlar),
 • Depresyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (örn; sitalopram, duloksetin, escitalopram, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin, venlafaksin),
 • Depresyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (örn; nefazodon):
 • o Monoamin oksidaz inhibitörleri olarak adlandırılan ilaçlar, bu ilaçlan almayı bıraktıktan sonraki 14 gün boyunca DUROGESIC almamalısınız, o Tepkilerinizi yavaşlatan ve uyku verici ilaçları alıyorsanız (fenotiyazinler, trankilizanlar, uyku ilaçları, iskelet kası gevşeticileri, antihistaminikler), o Alkol kullanıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

 • Sara tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (örn; karbamapezin, fenobarbital ya da fentoin).
 • Doktorunuz DUROGESIC flaster ile hangi ilaçlann alınmasının güvenli olacağını biliyordur. Eğer yukarıda listelenen ilaç tiplerinden bazılarını alıyorsanız veya yukarıda listelenen ilaç tiplerinden bazılarını almayı bıraktıysanız, bu durum ihtiyacınız olan DUROGESIC dozunu etkileyebileceğinden dikkatle izlenmeniz gerekebilir,

  Yukarıdakilerden birinin sizin için geçerli olup olmadığından emin değilseniz, DUROGESIC flaster kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  Operasyonlar veya testler

  Eğer anestezi alacağınızı düşünüyorsanız, DUROGESIC kullanmadan önce doktorunuz veya diş hekiminize danışınız.

  Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu  Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
  İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
  Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
  Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Johnson & Jonhson Sıhhi Malzeme San. ve Tic.Ltd.Şti.
  Geri Ödeme KoduA10209
  Satış Fiyatı 19.33 TL [ 22 May 2020 ]
  Önceki Satış Fiyatı 19.33 TL [ 18 May 2020 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuKırmızı Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699593815102
  Etkin Madde Fentanil
  ATC Kodu N02AB03
  Birim Miktar 12
  Birim Cinsi MCG
  Ambalaj Miktarı 5
  Sinir Sistemi > Uyuşturucu Etkiye Sahip İlaçlar (Opioid) > Fentanil
  İthal ( ref. ülke : Portekiz ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  DUROGESIC 12 mcg 5 TTS flaster Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  22 May 202019.33 TL
  18 May 202019.33 TL
  15 May 202019.33 TL
  8 May 202019.33 TL
  30 Apr 202019.33 TL
  24 Apr 202019.33 TL
  17 Apr 202019.33 TL
  10 Apr 202019.33 TL
  2020 / 2008 İlaç Fiyatları