Deva İlaçları › DULAMON 200 mcg/5 mcg BASINCLI inhalasyon. süspansiyon (120 doz) › KT › Kullanmadan Önce

DULAMON 200 mcg/5 mcg BASINCLI inhalasyon. süspansiyon (120 doz) Kullanmadan Önce

Mometazon Furoat + Formoterol Fumarat }

Solunum Sistemi > Adrenerjikler (İnhalan) Deva Holding A.Ş. | Güncelleme : 20 October  2020

2.DULAMON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DULAMON'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

•  Formoterol fumarata, mometazona furoata ve/veya ürünün içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,

 • •  Status astmatikus (astım nöbeti) olarak bilinen durumda veya ani gelişen astım ataklarının tedavisinde DULAMON'u kullanmayınız. Ani gelişen astım belirtilerinin tedavisi için doktorunuz tarafından verilen çabuk ve kısa etkili kurtarıcı inhalerinizi yanınızda bulundurunuz.

 • •  Kurtarıcı inhaler olarak kullanmayınız.

 • DULAMON'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;
 • •  Tüberküloz (verem) hastasıysanız ya da daha önce tüberküloz (verem) geçirmişseniz,

 • •  Gözünüzde Herpes simpleks (uçuk virüsü) enfeksiyonu ya da vücudunuzun herhangi bir yerinde veya derinizde başka bir tip enfeksiyon varsa,

 • •  Kalp rahatsızlığınız varsa (kalp damarlarının sertleşmesi [koroner yetmezlik] gibi),

 • •  Kalp atım düzensizliğiniz varsa,

 • •  Yüksek kan basıncı (hipertansiyon) probleminiz varsa,

 • •  Anevrizmanız (atardamar duvarının zayıf olması nedeniyle atardamarın bir torba gibi şiştiği bir alan) varsa,

 • •  Feokromositomanız (kan basıncını etkileyebilen bir böbreküstü bezi tümörü) varsa,

 • •  Kalp sorununuz, örneğin elektrokardiyogram (EKG) ölçümlerinizde değişiklikler varsa,

 • •  Tiroid beziniz normalden fazla çalışıyorsa,

 • •  Azalmış kemik mineral yoğunluğunuz varsa,

 • •  Osteoporozunuz (kemik erimesi) varsa,

 • •  Şeker hastalığınız varsa,

 • •  Kan potasyum düzeyiniz düşükse,

 • •  Nöbet geçiriyorsanız, nöbet geçirmenize neden olan bir hastalığınız varsa,

 • •  Görmenizde değişiklik, göz içi basıncınızda artma (glokom) ve/veya göze perde inmesi (katarakt) gibi durumlar sizde mevcut ise veya geçmişte yaşadıysanız,

 • •  Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız,

 • •  Emziriyorsanız,

 • •  Bağışıklık sisteminiz baskılanmış durumda ise,

 • •  Cerrahi bir operasyona girecekseniz,

 • •  Karaciğer problemleriniz varsa,

 • •  Kullanmakta olduğunuz sistemik steroid tedavisinden inhale DULAMON tedavisine geçiş yapıyorsanız, daha önceden kontrol altında tutulmuş olan; gözlerde kaşınma, sulanma veya deri döküntüsü gibi alerji belirtileri ortaya çıkabilir. Bu belirtileri nasıl kontrol altına alabileceğinizi, doktorunuza sorun. Bunların yanı sıra kuvvetsizlik, mide bulantısı, kusma, tansiyon düşüklüğü, eklem veya kas ağrıları, depresyon duyguları, yorgunluk veya uyku hali görülürse, doktorunuza söylemelisiniz.

 • •  DULAMON'u kullanırken hırıltıda ani bir artışla birlikte solunum yollarında beklenmeyen bir daralma ve nefes darlığı yaşarsanız derhal doktorunuza danışınız.

 • •  Ani aşırı duyarlılık reaksiyonları meydana gelirse (örn, döküntü, ciltte kızarıklık, kaşıntı, alerji sonucu yüz ve boyunda şişme, hırıltılı solunum, soluk alamama) hemen doktorunuza danışınız.

 • •  Kızamık veya suçiçeği geçirmemişseniz ya da bu enfeksiyonlara karşı bağışıklığınız yoksa, inhale kortikosteroidleri kullanırken kızamık hastalığı veya suçiçeği hastalığı olan hastalarla temastan kaçınmalıdır. Bu enfeksiyonlara sahip herhangi biri ile temas etmeniz halinde, doktorunuzu bilgilendiriniz. Bu durum özellikle ergenler için çok önemlidir.

 • •  Ağzınızda veya boğazınızda beyaz plaklar şeklinde kendini gösteren ve pamukçuk adı verilen mantar enfeksiyonu ortaya çıkarsa, tedaviye ihtiyaç duyacağınızdan, doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz sizden, DULAMON tedavisini geçici olarak durdurmanızı isteyebilir veya farklı bir inhalerle tedavi edilmenizi kararlaştırabilir. Dozu aldıktan sonra ağzınızı suyla çalkalayıp daha sonra tükürmeniz, pamukçuk gelişmesinin önlenmesinde size yardımcı olabilir.

 • •  Vitamin ve bitkisel ürünler kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

 • •  Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde (örn, ketokonazol, itrakonazol içeren ilaçlar), bazı virüs enfeksiyonlarının (HIV) tedavisinde (örn, ritonavir, atazanavir, indinavir, nelfinavir ve sakinavir içeren ilaçlar) bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde (örn, klaritromisin ve telitromisin içeren ilaçlar) depresyon tedavisinde (nefazodon içeren ilaçlar) kullanılan bir ilaç kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

 • •  Uzun etkili beta agonist preparatlarına (formoterol, salmeterol vb.) bağlı olarak nadiren, ciddi ve bazen ölümcül olabilen astım ile ilgili solunum problemleri meydana gelebilir.

 • •  DULAMON astım hastalığının başlangıç tedavisi için önerilmez.

 • •  Uzun etkili beta agonistler (formoterol, salmeterol vb.) astım semptom kontrolünü sağlayan en kısa süre boyunca kullanılmalı ve astım kontrolüne ulaşıldığında doktorunuz eğer mümküne kullanımınızı durduracaktır. Sonrasında doktorunuz kontrol edici bir tedaviyle sürekliliğini sağlayacaktır.

 • •  İnhale kortikosteroide (siklesonid, flutikazon, budesonid vb.) ek olarak uzun etkili beta agonist (formoterol, salmeterol vb.) kullanan pediyatrik ve adölesan hastaysanız, her iki ilaca uyumu garanti altına almak için, doktorunuz size hem inhale kortikosteroid (siklesonid, flutikazon, budesonid vb.) hem de uzun etkili beta agonist (formoterol, salmeterol vb.) içeren bir kombinasyon preparatı kullanmanızı önerecektir.

 • •  Eğer alevlenme döneminde iseniz ya da önemli ölçüde veya akut olarak kötüye giden astım şikayetleriniz varsa, uzun etkili beta agonist (formoterol, salmeterol vb.) ile tedaviye başlanmamalıdır.

 • Tüm steroid (hormon türevi) içeren ilaçlar özellikle uzun süre kullanıldıklarında böbrek üstü bezlerinin çalışmasını etkileyebilir. Doktorunuz zaman zaman böbrek üstü bezlerinizin çalışmasını kontrol edecektir.

  DULAMON gibi ilaçlarla uygulanan tedavi, vücuttaki normal steroid (hormon türevi) üretimini etkileyebilir. Uzun süre bu çeşit tedavi gören ergenlerin, akranlarına kıyasla daha yavaş büyümesi, bunun etkilerinden biri olabilir. DULAMON'u kullanan bir ergenseniz doktorunuz, zaman zaman boyunuzu kontrol edecektir.

  DULAMON, bronşların hızla daralmasını veya astım ataklarını hızla ortadan kaldırmayı amaçlamadığından, ani gelişen astım ataklarının tedavisi için, bronşları genişleten ve etkisi çabuk ortaya çıkıp kısa süren bir inhaleri (astım atağını gideren rahatlatıcı ilaç) her zaman yanınızda bulundurmalısınız. Doktorunuz bu amaçla size başka bir inhaler ilaç verecektir. Çabuk ve kısa etkili (rahatlatıcı) inhalerinizin kullanım sıklığı arttıysa ve sizi rahatlatmıyorsa, derhal doktorunuzla bağlantıya geçin.

  Astım belirtileriniz DULAMON'u 1-2 hafta düzenli kullanmanıza rağmen iyileşmiyorsa derhal doktorunuzla bağlantıya geçiniz.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  DULAMON'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  DULAMON'un gıdalarla birlikte alınması halinde etkileşim konusunda bilgi yoktur. Solunum yolu ve beslenme yolunun farklı olması nedeniyle etkinliğinde bir azalma veya artma beklenmemektedir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz dikkatli bir risk-yarar değerlendirmesi yaptıktan sonra gerekli görüyorsa DULAMON kullanmalısınız. Hamileliğiniz sırasında DULAMON kullandıysanız, çocuğunuzun böbrek üstü bezi fonksiyonları dikkatle takip edilecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer emziriyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz dikkatli bir risk-yarar değerlendirmesi yaptıktan sonra gerekli görüyorsa DULAMON kullanmalısınız.

  Araç ve makina kullanımı

  DULAMON'un araç ve makine kullanımı üzerindeki etkileri bilinmemektedir. Baş dönmesi, titreme veya benzer etkiler görüldüğünde araç ve makine kullanmayınız.

  DULAMON'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  DULAMON içeriğinde uyarı gerektiren yardımcı madde içermemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız DULAMON'u kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz:

 • •  Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (ketokonazol, itrakonazol gibi),

 • •  Virüs enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (ritonavir, atazanavir, indinavir, nelfinavir, sakinavir gibi),

 • •  Bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar (klaritromisin, telitromisin gibi),

 • •  Nefazodon gibi depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç,

 • •  QTc aralığını uzattığı bilinen ilaçlar (sınıf IA ve sınıf III kalp ritm bozukluğuna karşı kullanılan ilaçlar (antiaritmikler)), arsenik trioksit, halofantrin, levometadil asetat, mezoridazin, tiyoridazin, pimozid, sparfloksasin, gatifloksasin, moksifloksasin, dolasetron mesilat, meflokin, sertindol, dofetilid, sotalol, kinidin, klorpromazin, droperidol, pentamidin, probukol, takrolimus veya sisaprid), kalpte yaşamı tehdit eden atım bozukluğu (ventriküler aritmi) riskinde artışa neden olur.

 • •  Adrenerjik madde içeren ilaçlar (astım, soğuk algınlığı, depresyon veya uyku bozuklukları gibi durumlarda kullanılan bazı ilaçlar beta adrenerjik maddeler içerebilir),

 • •  Astım ve kronik obstrüktif (tıkayıcı) hava yolu hastalıklarını tedavi etmek için kullanılan bir ilaç sınıfı olan ksantin türevleri (teofilin, aminofilin gibi),

 • •  Ödem (su tutulması), kalp yetmezliği ve yüksek kan basıncını tedavi etmek için kullanılan diüretik adı verilen idrar söktürücü ilaçlar,

 • •  Depresyon ve duygu-durum bozukluklarını tedavi etmek için kullanılan monoamin oksidaz inhibitörleri (MAO inhibitörleri) ya da trisiklik antidepresanlar,

 • •  Yüksek kan basıncı, kalp yetmezliği, göğüs ağrısı, anksiyete (kaygı, endişe), anormal kalp ritmini tedavi etmek için kullanılan bir ilaç tipi olan beta-blokörler [glokom (göz içi basıncının artması) tedavisinde kullanılan bazı göz damlaları beta-blokör içerebilir],

 • •  Çoğunlukla kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan kardiyak glikozidleri,

 • •  Genel olarak hareket bozukluklarını, barsak kramplarını veya solunum yolu hastalıklarını tedavi etmek için kullanılan antikolinerjik ilaçlar.

 • •  DULAMON'u önerilen dozda kullanırken uzun etkili beta2 agonist içeren diğer ilaçları kullanmayınız.

 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 • Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek  İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
  Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
 • Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Deva Holding A.Ş.
  Satış Fiyatı 83.34 TL [ 20 Oct 2020 ]
  Önceki Satış Fiyatı 83.34 TL [ 13 Oct 2020 ]
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699525529831
  Etkin Madde Mometazon Furoat + Formoterol Fumarat
  ATC Kodu R03AK09
  Birim Miktar 200+5
  Birim Cinsi MCG
  Ambalaj Miktarı 120
  Solunum Sistemi > Adrenerjikler (İnhalan)
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  DULAMON 200 mcg/5 mcg BASINCLI inhalasyon. süspansiyon (120 doz) Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  20 Oct 202083.34 TL
  13 Oct 202083.34 TL
  6 Oct 202083.34 TL
  25 Sep 202083.34 TL
  18 Sep 202083.34 TL
  11 Sep 202083.34 TL
  7 Sep 202083.34 TL
  28 Aug 202083.34 TL
  2020 / 2008 İlaç Fiyatları