› › › Kullanmadan Önce

DOGMATIL 200 mg 24 tablet {Sanofi-Synthelabo} Kullanmadan Önce

Sülpirid }

Sinir Sistemi > Antipsikotikler > Sülpirid Sanofi Synthelabo İlaç A.Ş. [ İptal Firma ]

2.DOGMATIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DOGMATIL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• DOGMATİL'in içindeki etkin madde olan sülpirid veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı alerjiniz varsa,

• Sültoprid ile birlikte

• Antiparkinson etkinliği olmayan dopamin agonistleri (kabergolin, kuinagolid,) ile birlikte

• Prolaktin hormonuna bağlı hipofiz bezinizde tümör bulunuyorsa ve meme kanseri varsa,

• Böbreküstü bezinizle ilgili olan ve aşırı tansiyon yükselmesi krizleriyle seyreden feokromositoma denen bir tümör varsa veya şüpheleniliyorsa,

DOGMATIL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

• Açıklanamayan yüksek ateş, solgunluk ve aşırı terleme olursa, doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

• Daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransımz (duyarlılığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Eğer aşağıdaki durumlardan herhangi biri ya da bir kaçı sizde varsa bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz sizin için en uygun tedavi ve /veya dozu uygulayacaktır.

• Böbrek yetersizliği

• Sara (epilepsi) hastalığı veya nöbet geçirme öyküsü

• Parkinson hastalığı

• Şeker hastalığı varsa veya şeker hastalığı riski

• Kalp rahatsızlığınız varsa (örneğin, dakikadaki kalp atım sayınızın 55 in altına düşmesi, doğuştan QT aralığı uzaması gibi),

• Özellikle kandaki potasyum düzeyini düşüren bir elektrolit dengesizliğiniz varsa,

• İnme riski bulunuyorsa

• Bunama olan yaşlı hastalarda

• Toplardamar tıkanıklığı (Venöz tromboembolizm)

Çocuklarda DOGMATİL'in etkililiği ve güvenliliği tam olarak araştırılmamıştır. Dolayısıyla çocuklarda kullanımı konusunda dikkatli olunmalıdır.

DOGMATIL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

• Alkol tüketmeniz, DOGMATİL'in etkisini arttırabilir. DOGMATİL kullanırken, alkol almayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik

Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DOGMATİL anne sütüne geçer. Bu nedenle DOGMATİL tedavisi sırasında emzirme önerilmez.

Araç ve makina kullanımı

İlacın kullanımına bağlı uyuşukluk riski olduğundan, araç ve makine kullanan hastaların dikkatli olması gerekir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

DOGMATİL, birlikte alınan ilaçların tesirini etkileyebilir veya birlikte alınan ilaçlar DOGMATİL'in tesirini etkileyebilir.

DOGMATİL aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır:

• Levodopa (karşılıklı ters etki yaparlar)

• Antiparkinson etkinliği olmayan dopamin agonist gibi davranan maddeleri (kabergolin, kuinagolid) (karşılıklı ters etki yaparlar)

• Sültoprid (kalpte ciddi ritim bozukluğuna yol açabilir)

DOGMATİL aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılması tavsiye edilmemektedir:

• QT aralığını uzatabilecek veya Torsades de pointes gibi ciddi ritim bozukluklarını tetikleyebilecek tıbbi ürünler

o Aritmi tedavisinde kullanılan ilaçlar: kinidin, hidrokinidin, dizopiramid,amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid

o Bazı nöroleptikler (sinir sistemi üzerinde etkili olan güçlü ilaçlar): tioridazin, klorpromazin, levomepromazin, trifluoperazin, siyamemazin, amisülprid, tiaprid, haloperidol, droperidol, pimozid o Metadon, bepridil, sisaprid, difenamil

o Damar yolu ile kullanılan eritromisin, vinkomisin ve benzeri, halofantrin, pentamidin, sparfloksasin, moksifloksasin

• Kalp atım sayısını düşüren ilaçlar (bradikardik kalsiyum kanal blokerleri: diltiazem, verapamil; beta-blokerler; klonidin; guanfasin; digital ilaçları; antikolinesteraz ilaçlar: donezepil, rivastigmin, takrin, ambenoniyum, galantamin, piridostigmin, neostigmin)

• Kan potasyum seviyesini düşüren ilaçlar (hipokalemik idrar söktürücüler, uyarıcı laksatifler, amfoterisin B (damar yolu ile), glukokortikoidler, tetrakosaktid)

Bu ilaçlarla birlikte kullanıldığında kalpte ciddi ritim bozukluğu riski özellikle de Torsades de pointes riski artar. Hastanın klinik açıdan yakından izlenmesi ve düzenli EKG tetkiki gerekir.

• Alkol içeren ilaçlar (sakinleştirici etki artar)

• Antiparkinson etkinliği olmayan dopamin agonist gibi davranan maddeleri (amantadin, apomorfin, bromokriptin, entakapon, lizürid, pergolid, piribedil, pramipeksol, ropinirol, selejilin (karşılıklı ters etki yaparlar)

DOGMATİL'in aşağıdaki ilaçlarla etkileşme olasılığı dikkate alınmalıdır:

• Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (aşırı tansiyon düşmesi riskine yol açar)

• Merkezi sinir sistemi etkileyen diğer ilaçlar (güçlü ağrı kesiciler, uyku ilaçları, sakinleştiriciler, endişe gideren ilaçlar ve ciddi psikiyatrik hastalıklarda kullanılan ilaçlar)

• Asit önleyici ilaçlar ve sukralfat

• Nitrat içeren ilaçlar (özellikle oturur ya da yatar pozisyondan ayağa kalkarken görülen kan basıncı düşüklüğü riskinde artış görülebilir)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

DOGMATIL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (tahammülsüzlük) olduğu söylenmişse bu ilacı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Sanofi Synthelabo İlaç A.Ş. [ İptal Firma ]
Geri Ödeme KoduA02456
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699542010732
Etkin Madde Sülpirid
ATC Kodu N05AL01
Birim Miktar
Birim Cinsi
Ambalaj Miktarı
Sinir Sistemi > Antipsikotikler > Sülpirid
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları