Merck İlaç İlaçları › DIPROSPAN enjektabl süspansiyon içeren 1 ml ampül › KT › Kullanmadan Önce

DIPROSPAN enjektabl süspansiyon içeren 1 ml ampül Kullanmadan Önce

Betametazon Dipropiyonat + Betametazon Sodyum Fosfat }

Endokrin Sistem > MONO KORTİKOSTEROİDLER > Betametazon disodyum fosfat Merck İlaç Ecza ve Kimya Ticaret AŞ | Güncelleme : 24 October  2011

2.DIPROSPAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DIPROSPAN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • Tüm vücuda yaygın (sistemik) mantar hastalığınız varsa
 • • Etkin maddeler olan betametazon dipropiyonat, betametazon sodyum fosfat ve diğer kortikosteroid sınıfı ilaçlar ya da DlPROSPANTn içindeki diğer maddelere aşın hassasiyetiniz varsa.

  DIPROSPAN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Aşağıdaki durumlarda DlPROSPANTn dikkatli kullanılması gerektiğinden, benzer bir durumunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza damşımz:

  • Ciddi enfeksiyon, ameliyat ya da yaralanma gibi stres eşiğinin düştüğü durumlarda.

 • Sizde hipotiroidizm ya da siroz varsa.
 • Gözde uçuk varsa.
 • Duygusal bozukluk ya da psikotik eğilimleriniz varsa.
 • • Bir çeşit kan pıhtılaşması bozukluğu olan hipoprotrombinemili hastalarda asetil salisilik asit (aspirin) içeren bir ilaç ile birlikte kortikosteroid kullanılacak ise dikkatli olunmalıdır.

  • İdiyopatik trombositopenik purpurası (ateş, iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar, bilinç bulanıklığı, baş ağnsı ve trombositlerin sayısında azalma ile görülen hastalık) olan hastalarda kas içine dikkatle uygulanmalıdır.

  • Delinme riski olan ülserli bağırsak iltihabı (ülseratif kolit) ve divertikülit olarak anılan mide-barsak hastalıklan, apse ya da başka bir cerahatli enfeksiyon, yeni geçirilmiş barsak ameliyatı (intestinal anastomoz), aktif ya da aktif olmayan peptik ülser, böbrek yetmezliği, yüksek tansiyon, kemik erimesi (osteoporoz) ya da bir kas hastalığı olan miyastenia gravisi bulunan hastalarda kortikosteroid kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

  • Kortikosteroidler, bir enfeksiyonun belirtilerini maskeleyebilir. Uzun süreli kortikosteroid tedavileri, bir çeşit katarakt (posteriyor subkapsüler katarakt) oluşumu ya da göz içi basmcı artışına (glokom; bu duruma bağlı olarak göz siniri zedelenebilir) neden olabilir; mantar ve virüslere bağlı göz enfeksiyonlarını kolaylaştırabilir. Kortikosteroidler kullanıldığında, dirençte azalma ve enfeksiyon yerinin bulunamaması durumu ortaya çıkabilir.

  • Sentetik kortikosteroid türevleri çok yüksek dozlarda yüksek tansiyona, vücutta tuz ve sıvı tutulmasına ya da potasyum kaybına neden olabilir. Bu etkilerin, büyük dozlarda kullanıldığı durumlar dışında, sentetik türevlerle ortaya çıkma olasılığı daha düşüktür. Doktorunuz, size beslenmede tuz kısıtlaması ve potasyum takviyesi önerebilir. Tüm kortikosteroidler kalsiyum atılımını artınr.

  • Kortikosteroid tedavisi altındaki hastalara çiçek aşısı yapılması sakıncalıdır. Olası nörolojik komplikasyon tehlikeleri ve antikor yanıtının olmaması nedeniyle, diğer bağışıklık kazandıncı uygulamalar da, özellikle yüksek doz kortikosteroid kullanan hastalar için uygun değildir. Bununla birlikte, bağışıklama uygulamalan, kortikosteroidleri Addison hastalığı (böbreküstü bezlerinin iyi çalışmaması durumu) gibi hastalıklar için yerine koyma tedavisi olarak alan hastalarda gerçekleştirilebilir. Size aşı yapılması gerektiğinde doktorunuza DİPROSPAN kullandığınız söyleyiniz.

  • Kortikosteroidlerin immünosüpresan (bağışıklık sistemini baskılayıcı) dozlannı alan hastalar, suçiçeği ya da kızamığa maruz kalmaktan kaçınmalı, maruz kalmalan durumunda ise tıbbi tavsiye almalıdır. Bu durum özellikle çocuklar için önemlidir.

  • Aktif tüberkülozdaki kortikosteroid tedavisi, uygun antitüberküloz tedavisiyle birarada kullanılan kortikosteroidin yer aldığı, ilerleyici veya yaygın tüberküloz vakalanyla sınırlandınlmalıdır.

  • Gizli tüberkülozu (verem hastalığı) olan hastalarda.

  • Bebek ve çocuklarda. Kortikosteroid uygulamasının, bebeklerde ve çocuklarda büyüme hızlannı kesebilmesi ve vücut içindeki kortikosteroid üretimini engelleyebilmesi nedeniyle, uzun süreli tedavi alan bu hastalann büyümesi ve gelişmesi dikkatlice takip edilmelidir.

  • Kortikosteroidler, erkek hastalarda sperm sayısını ve hareketliliğini değiştirebilir.

  • Ender de olsa, enjeksiyon ile yapılan kortikosteroid uygulamalannda ciddi aleıjik reaksiyona benzer reaksiyonlar görülebildiğinden, Özellikle geçmişinizde ilaç alerjisi varsa doktorunuza danışmaksınız.

  Uzun süreli kortikosteroid tedavilerinde, enjeksiyon ile uygulamadan ağızdan

  uygulamaya geçilmek isteniyorsa, doktorunuz risk/yarar değerlendirilmesi yapacaktır.

  Bu nedenle ağızdan alınan kortikosteroidlere, doktorunuza danışmadan, kendi

  kararınızla geçmemeniz gerekir.

  "Bu uyarılar geçmişteki her hangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışınız."

  DIPROSPAN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  DIPROSPAN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DİPROSPAN hamilelerde tıbbi zorunluluk dışmda kullanılmaması gereken bir ilaçtır. Emziren annelerde ve çocuk doğurma çağındaki kadınlarda doktorun, risk/zarar değerlendirmesi yaparak verdiği karara göre kullanılmalıdır.

  Gebeliği sırasında yüksek dozlarda kortikosteroid kullanmış annelerin bebekleri, hipoadrenalizm (böbrek üstü bezinin yetersiz çalışması) açısından değerlendirilmelidir.

  Anne tarafından alınan kortikosteroidlerin rahim içindeki bebeğe geçişi söz konusu olduğu için, gebelikte kortikosteroid verilen annelerin yeni doğan bebekleri veya küçük çocuklan, çok nadir görülen doğumsal katarakt olasılığı açısından dikkatle muayene edilmelidir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Kortikosteroidler anne sütünde saptanabilir. Bu nedenle, eğer emziriyorsanız doktorunuz, ilacın sizin için önemini değerlendirerek, tedaviye ara verecek veya emzirmeye ara vermenizi isteyecektir.

  Araç ve makina kullanımı

  DİPROSPAN araç ve makine kullanma yeteneğini etkilemez.

  DIPROSPAN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu ilaç benzil alkol içerir. Erken doğan (prematüre) bebekler ve yeni doğanlara uygulanmaması gerekir. Bebeklerde ve 3 yaşına kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve aleıjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

  Sodyum:

  Bu tıbbi ürün her ampulde 1 mmol (23 mg)’dan az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  Fenobarbital, rifampin, fenitoin ya da efedrin adlı ilaçlar, birlikte kullanıldığında kortikosteroidlerin etkilerini azaltabilirler. Rifampinin kemoprofilaktik (hastalıktan koruyucu) bir programda kullanılması durumunda, kortikosteroidlerin bu ilaçlann karaciğer yoluyla vücuttan temizlenmesi üzerindeki artıncı etkisi dikkate alınmalıdır; doktorunuzun kortikosteroid dozajında ayarlama yapması gerekebilir. Kortikosteroid ile birlikte östrojen hormonu alan hastalarda ise aşm bir kortikosteroid etkisi ortaya çıkabilir.

  Kortikosteroidler, potasyum kaybına neden olan idrar söktürücü ilaçlar ile birlikte kullanıldığında vücutta potasyum azlığı ortaya çıkabilir.

  Dijital olarak da anılan ve kalp yetersizliği tedavisinde kullanılan kalp glikozidleri ile birlikte kullanıldıklarında, potasyum azlığına bağlı olarak ritim bozukluğu ya da dijital zehirlenmesi görülme riski artar.

  Kortikosteroidler, amfoterisin B adlı ilacm neden olduğu potasyum kaybım arttırır.

  Kortikosteroidler, kam sulandıncı yani pıhtılaşmayı azaltan kumarin grubu ilaçlarla birlikte kullanıldıklarında, bu etkiyi, yeni bir doz ayarlaması gerektirecek kadar değiştirebilirler (artış veya azalma yönünde).

  Kortikosteroidler, ağn kesici-iltihap giderici ilaçlar (non-steroid antienflamatuvar) ile birlikte kullanıldığında, sindirim sistemi ülserlerinin ortaya çıkma ya da ağırlaşma riski yükselir.

  Kortikosteroidler, kanda salisilatlar olarak anılan aspirin ve benzeri ilaçlann miktannı düşürebilir, böylece etkisini değiştirebilirler.

  Şeker hastalığınız varsa, şeker ilacınızın dozunun yeniden ayarlanması gerekebilir. Kortikosteroidler ile birlikte alındığında, somatotropin adlı ilacın etkisinde azalma görülebilir.

  Reçetesiz satılan ilaçlar dahil olmak üzere herhangi bir ilaç alıyorsanız veya son zamanlarda aldıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  İlaç/Laboratuvar Testi Etkileşimleri

  Kortikosteroidler, bakteri enfeksiyonlannda kullanılan nitroblue tetrazoliyum adlı testte yanlış negatif sonuçlara neden olabilir. Böyle bir test yapılacaksa, DİPROSPAN kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.

  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
  Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Merck İlaç Ecza ve Kimya Ticaret AŞ
  Geri Ödeme KoduA02426
  Satış Fiyatı 23.17 TL [ 8 Oct 2021 ]
  Önceki Satış Fiyatı 23.17 TL [ 1 Oct 2021 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699636750278
  Etkin Madde Betametazon Dipropiyonat + Betametazon Sodyum Fosfat
  ATC Kodu H02AB01
  Birim Miktar 5+2
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 1
  Endokrin Sistem > MONO KORTİKOSTEROİDLER > Betametazon disodyum fosfat
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  DIPROSPAN enjektabl süspansiyon içeren 1 ml ampül Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  8 Oct 202123.17 TL
  1 Oct 202123.17 TL
  27 Sep 202123.17 TL
  22 Sep 202123.17 TL
  14 Sep 202123.17 TL
  6 Sep 202123.17 TL
  27 Aug 202123.17 TL
  16 Aug 202123.17 TL
  2021 / 2008 İlaç Fiyatları