› › › Kullanmadan Önce

DIAMICRON MR 30 mg 60 tablet Kullanmadan Önce

Gliklazid }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Oral Antidiyabetik İlaçlar > Gliklazid Servier İlaç ve Araştırma A.Ş. | Güncelleme : 13 October  2017

2.DIAMICRON MR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DIAMICRON MR'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• Etkin maddeye veya DİAMİCRON MRTn içerdiği yardımcı maddelerden birine, veya aynı gruba ait benzer ilaçlara (Örn: sülfonilüreler veya sülfonamidler) aşırı duyarlıysanız (Alerjik),

• İnsüline bağımlı (Tip 1) diyabetiniz varsa,

• İdrarda keton maddesi ve şeker varsa (Diyabetik keto-asidozunuz olduğu anlamına gelebilir), diyabetik koma öncesi ve koma durumlarında,

• Şiddetli böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa,

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• Emziriyorsanız.

DIAMICRON MR'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Normal kan şeker düzeyine ulaşmak için doktorunuz tarafından    reçete    edilen    tedaviyi    takip

etmeniz gerekmektedir. İlacı düzenli kullanmakla birlikte doktorunuzun    önerdiği    perhize/diyete

uymalı, düzenli egzersiz yapmalı ve gerekiyorsa kilo vermelisiniz.

DİAMİCRON MR ile tedavi görürken kan şekeri (İdrar da olabilir) ve aynı zamanda glikolizillenmiş hemoglobin (HbAlc) değerleriniz düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Tedavinin ilk haftalarında kan şeker düzeyinde azalma (Hipoglisemi) riski artabilir. Bu durumda sıkı tıbbi takip gerekmektedir.

Kan şeker düzeyinde azalma (Hipoglisemi) aşağıdaki durumlarda meydana gelebilir:

• Düzensiz öğün vakitleri, atlanan öğünler,

• Oruç,

• Yetersiz beslenme,

• Perhiz/diyette değişiklik, özellikle öğün atlanması durumunda,

• Eğer alınan/tüketilen karbonhidrat miktarı fiziksel aktivitedeki artışı karşılamıyorsa,

• Alkol kullanımı, özellikle öğün atlanması durumunda

• Birlikte farklı ilaçlar veya doğal ilaçların kullanılması,

• Aşırı miktarlarda DİAMİCRON MR kullanımı,

• Hormonal hastalıkların varlığı (Tiroid, hipofız veya böbreküstü bezi bozukluklan),

• Karaciğer veya böbrek fonksiyonlarında ciddi azalma varsa.

Kan şeker düzeyinde azalma varsa aşağıdaki belirtiler oluşabilir: (Bakınız ‘Olası yan etkiler nelerdir’)

baş ağnsı, yoğun açlık, bulantı, kusma, halsizlik, uyku bozuklukları, ajitasyon (aşırı huzursuzluk hali), agresyon (Kişinin diğer kişilere karşı söz ve davranışlanyla saldırgan bir durum alması), konsantrasyon bozukluğu, bilinç bulanıklığı ve reflekslerde bozukluk, depresyon, konfüzyon (Kafa karışıklığı, zihin bulanması), görme veya konuşma bozukluğu, titreme, duyu bozukluğu, vertigo (Baş dönmesi) ve güçsüzlük hissi.

Aşağıdaki belirtiler de oluşabilir: terleme, ciltte nem, anksiyete (Endişe, kaygı), hızlı veya düzensiz kalp atışı, kan basıncında yükselme, yakın bölgelere de dağılabilen ani ve güçlü göğüs ağrısı (Angina pektoris).

Kan şekeri değerleri düşmeye devam ederse aşırı konfüzyon (Deliryum), kasılma nöbetleri (Konvülsiyon), çabuk sinirlenme, yüzeyel solunum, kalp hızında yavaşlama ve baygınlık/bilinç kaybı oluşabilir.

Kan şeker düzeyinde azalma (Hipoglisemi) belirtileri şeker yenilirse genellikle hızla ortadan kalkar, örneğin glukoz tabletler, küp şeker, meyve suyu veya şekerli çay.

Yanınızda her zaman şeker (Glukoz tabletleri veya küp şeker) bulundurmalısınız. Yapay tatlandırıcılar bu durumda etkili değildir. Şeker alımına rağmen belirtiler devam ederse veya belirtiler tekrar ortaya çıkarsa doktorunuza veya size en yakın hastaneye başvurunuz.

Bazı durumlarda kan şeker düzeyinde azalma belirtileri gizli, daha az belirgin veya yavaş gelişebileceğinden kan şekeri seviyenizin düştüğünü fark etmeyebilirsiniz. Bu durum özellikle diğer ilaçları kullanan yaşlı hastalarda oluşabilir (Örn. merkezi sinir sistemi üzerinde etki eden ilaçlar ve beta blokör adı verilen ilaçlar).

Stresli bir durumdaysanız (Örn. kaza, ameliyat, ateşlenme) doktorunuz geçici olarak insülin tedavisi uygulayabilir.

Tedavi doktorunuz tarafından reçete edildiği şekilde uygulanmadığında, özel stres durumlarında veya DİAMİCRON MR tedavisinin kan şekeri düzeyini yeterince düşürmediği durumlarda kan şeker düzeyinde artış (Hiperglisemi) oluşabilir. Kan şeker düzeyinde artışın (Hiperglisemi) belirtileri susamak, sık idrara çıkma isteği, ağız kuruluğu, kaşıntı veya cilt kuruluğu, cilt enfeksiyonları, performans düşüklüğüdür.

Bu belirtiler devam ederse doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Sizde veya ailenizde Glukoz-6-fosfat-dehidrojenaz (G6PD) eksikliği varsa (Kırmızı kan hücresi bozukluğu), hemoglobin düzeyinde azalma veya kırmızı kan hücrelerinde yıkım oluşabilir (Hemolitik anemi). Bu durumda, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Klinik veri bulunmadığından çocuklarda DİAMİCRON MR kullanılması önerilmemektedir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DIAMICRON MR'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

DİAMİCRON MR tablet yiyecek ve alkol içermeyen içecekler ile alınabilir.

Alkol ve alkol içeren içecekler kullanılmamalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DİAMİCRON MR hamilelikte önerilmemektedir. Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız daha uygun bir tedavi seçeneği için doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz ilacı kesiniz ve derhal doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DİAMİCRON MR emzirirken kullanılmaz.

Araç ve makina kullanımı

Kan şekeriniz çok düşük (Hipoglisemi) veya çok yüksek (Hiperglisemi) ise veya bu nedenlerden dolayı görme bozukluğunuz varsa konsantrasyon veya tepki verme yeteneğinizi azalabilir. Araç veya makine kullanırken kendinize veya başkalarına zarar verebilirsiniz.

DİAMİCRON MR kullanırken, özellikle tedavinin başlangıcında kan şeker düzeyinde azalma (Hipoglisemi) riskinden dolayı araç ve/veya makina kullanımı sırasında dikkatli olunması gerekmektedir.

- Sık sık düşük kan şekeri nöbetleri geçiriyorsanız

- Düşük kan şekeri olduğuna dair belirtileri az veya hiç yoksa araç kullanıp kullanamayacağınızı doktorunuza sorunuz.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar DİAMİCRON MR ile tedaviyi etkileyebilir.

Aşağıdaki ilaçlar ile birlikte kullanıldığında DİAMİCRON MR’ın kan şekeri düşürücü (Hipoglisemik) etkisi artabilir ve kan şeker düzeyinde azalma (Hipoglisemi) belirtileri ortaya çıkabilir

• Kan şeker düzeyinde artışı (Hiperglisemi) tedavi eden diğer ilaçlar (Oral antidiyabetik ajanlar veya insülin),

• Antibiyotikler (Örn. sülfonamidler),

• Hipertansiyon veya kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ilaçlar (Beta blokörler ve kaptopril veya enalapril gibi anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri),

• Mantar enfeksiyonu tedavisinde kullanılan ilaçlar (Öikonazol, flukonazol),

• Mide veya onikiparmak bağırsağı ülserlerinin tedavisinde kullanılan ilaçlar (H2 reseptör antagonistleri),

• Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (Monoamin oksidaz inhibitörleri)

• Ağrı kesici ve antiromatizmal ilaçlar (Fenilbutazon, ibuprofen)

• Alkol ihtiva eden ilaçlar.

Aşağıdaki ilaçlar ile birlikte kullanıldığında DİAMİCRON MR’ın kan şekeri düşürücü (Hipoglisemik) etkisi azalabilir ve kan şeker düzeyinde artış (Hiperglisemi) belirtileri ortaya çıkabilir

• Merkezi sinir sistemi bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (Klorpromazin),

• Enflamasyonu azaltan ilaçlar (Kortikosteroidler),

• Astım tedavisinde veya efor sırasında kullanılan ilaçlar (Damardan salbutamol, ritodrin ve terbutalin kullanımı),

• Meme hastalıkları, majör menstrüal kanama ve endometriyozis tedavisinde kullanılan ilaçlar (Danazol).

DİAMİCRON MR pıhtılaşma önleyici (Antikoagülan) ilaçların etkisini artırabilir (Örn. warfarin).

Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Servier İlaç ve Araştırma A.Ş.
Geri Ödeme KoduA02296
Satış Fiyatı 11.9 TL [ 13 Oct 2017 ]
Önceki Satış Fiyatı 11.9 TL [ 6 Oct 2017 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699552030065
Etkin Madde Gliklazid
ATC Kodu A10BB09
Birim Miktar 30
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 60
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Oral Antidiyabetik İlaçlar > Gliklazid
İthal ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

Tarihi İlaç Fiyatı
13 Oct 201711.90 TL
6 Oct 201711.90 TL
29 Sep 201711.90 TL
22 Sep 201711.90 TL
15 Sep 201711.90 TL
8 Sep 201711.90 TL
25 Aug 201711.90 TL
18 Aug 201711.90 TL
2017 / 2008 İlaç Fiyatları