Angelini İlaç İlaçları › DESYREL 50 mg 30 tablet › KT › Yan Etkileri

DESYREL 50 mg 30 tablet Yan Etkileri

Trazodon Hcl }

Sinir Sistemi > Antidepresanlar > Trazodone Angelini İlaç San ve Tic A.Ş | Güncelleme : 30 December  1899

 • Olası yan etkiler nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi, DESYREL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

  etkiler olabilir.

  Trazodon tedavisi sırasında veya tedavi kesildikten sonraki erken dönemde intihar düşüncesi ve

  intihar davranışları olguları bildirilmiştir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, DESYREL'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  • Sarılık (cildin sararması ve gözlerin beyazlaşması)

  • Manik davranışlarla (takıntılı davranış ve/veya fikirler) karakterize edilen depresyonun

   kötüleşmesi

  • Priapizm (anormal ve kalıcı ereksiyon).

   Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

   Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

   Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  • Kendinize zarar verme veya intihar düşünceleri veya davranışlarda başka herhangi bir değişiklik olursa. Bu etkiler hem tedavi sırasında hem de tedavinin kesilmesinden sonraki erken aşamalarda ortaya çıkabilir. Bu nedenle doktorunuz sizi izleyecektir.

   Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

   Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

   Çok yaygın : 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

   Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

   Seyrek :1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

   Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir. Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

   Bilinmiyor:

  • Agranülositoz/lökopeni (azalmış beyaz kan hücresi sayısı)

  • Eozinofili (artan beyaz kanhücresisayısı)

  • Trombositopeni (düşük kan trombosit sayısı)

  • Anemi (hemoglobin proteinin normal seviyenin altına düşmesi, alyuvarların sayısının

   azalması, kansızlık)

  • Alerjik reaksiyonlar

  • Uygunsuz antidiüretik hormon salgılanması sendromu (düşük kan sodyum seviyeleri ile

   karakterize edilen hastalık)

  • Azaltılmış kan sodyum seviyeleri

  • Kilo kaybı, ciddi kilo kaybıyla birlikte iştah kaybı, iştah artışı

  • Kafa karışıklığı, uykusuzluk, oryantasyon bozukluğu, endişe, sinirlilik ve ajitasyon

  • Deliryum, saldırganlık, halüsinasyonlar (gerçekte olmayan şeyleri görme), kabuslar

  • Azalmış cinsel istek

  • Yoksunluk sendromu (mide bulantısı, baş ağrısı, halsizlik gibi semptomlarla yoksunluk

   semptomlarının başlangıcı)

  • Serotonin sendromu (baş ağrısı, ajitasyon, zihinsel karışıklık, halüsinasyonlar ve koma gibi bir dizi etkiye neden olan “serotonin” adı verilen bir maddenin etkisinin aşırı artması ile karakterize edilen hastalık)

  • Konvülsiyonlar

  • Malign nöroleptik sendrom (şiddetli sinir sistemi hastalığı)

  • Baş dönmesi, vertigo, baş ağrısı

  • Uyuşukluk, huzursuzluk, azalmış uyanıklık

  • Titreme (tremor)

  • Bulanık görme

  • Hafıza bozukluğu

  • Kas seğirmesi (miyoklonus)

  • Dil bozukluğu (ifade afazisi)

  • Değişen hassasiyet (parestezi)

  • Kasılma bozuklukları (distoni)

  • Tat alma bozuklukları

  • Kardiyak aritmiler (kalp ritmi sorunları), bradikardi (dakikada azalan kalp atış sayısı), taşikardi (dakikada artan kalp atış sayısı), elektrokardiyogram değişiklikleri

  • Hipotansiyon (düşük kan basıncı), ortostatik hipotansiyon (ayakta dururken kan basıncında ciddi düşüş) dahil

  • Senkop (bayılma)

  • Hipertansiyon (yüksek kan basıncı)

  • Burun tıkanıklığı (nazal konjesyon), dispne (nefes almada güçlük)

  • Mide bulantısı, kusma, ağız kuruluğu, kabızlık, ishal, sindirim sorunları, mide ağrısı, gastroenterit (mideyi ve bağırsağın ilk kısmını tutan iltihaplanma), tükürük salgısında artış, bağırsak düğümlenmesi (paralitik ileus)

  • Değişmiş karaciğer fonksiyonu (karaciğer hasarı ve kolestaz dahil)

  • Döküntü, kaşıntı, aşırı terleme (hiperhidroz)

  • Bacaklarda ve kollarda ağrı, sırt ağrısı, kas ağrısı (miyalji), eklem ağrısı (artralji)

  • İdrar kaçırma (idrar inkontinansı) veya idrar yapamama (idrar retansiyonu) gibi idrara

   çıkma bozuklukları.

  • Halsizlik, ödem (sıvı birikmesi nedeniyle şişlik), grip benzeri semptomlar, yorgunluk,

   göğüs ağrısı, ateş

  • Karaciğer enzimlerinde artış (karaciğerde bulunan ve arttığında karaciğer hasarının varlığını gösteren maddeler).

   Yan etkilerin raporlanması

   Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

   Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

 • Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı  Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.
  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Angelini İlaç San ve Tic A.Ş
  Geri Ödeme KoduA02259
  Satış Fiyatı 92.01 TL [ 5 Jul 2024 ]
  Önceki Satış Fiyatı 92.01 TL [ 28 Jun 2024 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699565093606
  Etkin Madde Trazodon Hcl
  ATC Kodu N06AX05
  Birim Miktar 50
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 30
  Sinir Sistemi > Antidepresanlar > Trazodone
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  DESYREL 50 mg 30 tablet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  5 Jul 202492.01 TL
  28 Jun 202492.01 TL
  14 Jun 202492.01 TL
  31 May 202492.01 TL
  24 May 202492.01 TL
  17 May 202492.01 TL
  10 May 202492.01 TL
  3 May 202492.01 TL
  2024 / 2008 İlaç Fiyatları