Berko İlaçları › DESIFEROL 50000 IU/ 15 ml oral damla › Kullanma Talimatı

DESIFEROL 50000 IU/ 15 ml oral damla Kullanma Talimatı

Vitamin D3 }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > A ve D Vitamini > D3 Vitamini İlaçları Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti. | Güncelleme : 8 August  2017

DESİFEROL 50.000 I.U./15 ml oral damla Ağız yolu ile kullanılır.

Etken Madde

Her bir şişe (15 ml) 50.000 I.U. vitamin D3 (koyun yününden elde edilir) içerir.

 • Yardımcı maddeler

  Potasyum sorbat, polioksil 40 hidrojene hint yağı, glikoz-fruktoz şurubu, sukroz, sodyum karboksimetilselüloz, hidroklorik asit, portakal aroması, maskeleyici aroma ve deiyonize su içerir.

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. DESIFEROL nedir ve ne için kullanılır?

  2. DESIFEROL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. DESIFEROL nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. DESIFEROL’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.DESIFEROL nedir ve ne için kullanılır?

  • DESİFEROL etkin madde olarak kolekalsiferol (vitamin D3) (koyun yününden elde edilir) içerir.

 • • DESİFEROL, karton kutu içerisinde damlalıklı LDPE conta ve pilfer-proof HDPE kapak ile kapatılmış amber renkli cam şişede (Tip III) pazarlanmaktadır.

 • • DESİFEROL D vitamini eksikliğinin önlenmesinde ve tedavisinde kullanılır.


 • 2.DESIFEROL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DESIFEROL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • • Kolekalsiferol (vitamin D3) veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise

 • Ağır yüksek tansiyon (hipertansiyon) hastasıysanız

 • İleri seviyede damar sertleşmesi (arterioskleroz) hastasıysanız

 • Aktif akciğer tüberkülozunuz (verem hastalığı) varsa, bu ilacı uzun süre yüksek dozda kullanmamalısınız.

 • D hipervitaminozu (D vitaminin aşırı alınmasına ya da birikimine bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalık olup belirtileri; iştahsızlık, kabızlık, bulanık görme ve kas güçsüzlüğüdür.)

 • Hiperkalsemi (kanda kalsiyum konsantrasyonunun normalden yüksek bulunması) veya hiperkalsiüri (idrarla atılan kalsiyum miktarının artması) varsa

 • Böbrek taşınız varsa (kalsiyum içeren)

 • Kalsiyuma karşı hassasiyetiniz varsa

 • DESIFEROL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ


  3.DESIFEROL nasıl kullanılır ?

  Bakım gerektiren ya da yatan hastalar

 • Koyu ten rengine sahip olanlar

 • Güneşe yeterince maruz kalmayan ya da devamlı güneş koruyucu kullanan kişiler

 • Osteoporoz (kemik erimesi) açısından değerlendirilen hastalar

 • Obez (kilolu) bireyler

 • Bazı ilaçların eş zamanlı kullanımı, örn. antikonvülsan ilaçlar (sara hastalığında kullanılan

 • ilaçlar), glukokortikoidler (hormona benzeyen ilaçlar), anti-retroviraller (virüs tedavisinde kullanılan ilaçlar)

 • D vitamini eksikliği için yakın zamanda tedavi görenler ve idame tedavisi gerekenler

 • Karaciğer ya da böbrek hastalığı olanlar

 • Malabsorbsiyon (bağırsakta emilim bozukluğu), inflamatuvar (iltihabi) bağırsak hastalığı ve çölyak hastalığı (buğday ürünlerine karşı duyarlılıkla oluşan iltihabi bir bağırsak hastalığı) olanlar

 • Osteoporozun (kemik erimesi) spesifik tedavisine destek olarak: günde 8 damla (1000 IU)

 • D vitamini eksikliği açısından yüksek riske sahip kişilerde D vitamini eksikliğinin önlenmesi için tolere edilebilen en yüksek dozlar:

  Yaş Grubu

  Tolere Edilebilen En Yüksek Doz (IU/gün)

  Tolere Edilebilen En Yüksek Damla Sayısı/gün

  Yeni doğan

  1000 IU/gün (25 gg/gün)

  8 damla/gün

  1 ay-1 yaş

  1500IU/gün (37,5 gg/gün)

  11 damla/gün

  1-10 yaş

  2000IU/gün (50 gg/gün)

  15 damla/gün

  11-18 Yaş

  4000IU/gün (100 gg/gün)

  30 damla/gün

  18 yaş üstü erişkinler

  4000IU/gün (100 gg/gün)

  30 damla/gün

  D vitamini içeren ilaçların gebelikte rutin kullanımı önerilmemekle birlikte, gerektiğinde doktor kontrolünde kullanılabilir.

  D vitamini içeren ilaçların gebelikte profilaksi (D vitamini eksikliğinin önlenmesi) amacıyla kullanımında maksimum doz 1000 IU/gün’ü (günde 8 damla) geçmemelidir.

  Aşağıdaki durumlarda doktorunuza danışınız;

 • Fazla hareket etmiyorsanız

 • Benzotiadiazin türevi diüretik (idrar söktürücü) ilaçlar kullanıyorsanız

 • Böbrek taşı geçmişiniz varsa

 • Sarkoidozunuz (birçok organı tutabilen ancak en çok akciğerleri ve vücuttaki lenf bezlerini tutan iyi huylu bir hastalık) varsa

 • Pseudohipoparatiroidizm (bir çeşit paratiroid bezi yetmezliği) varsa

 • Böbrek bozukluğunuz varsa

 • D vitamini ve türevlerini içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız

 • D vitamininin tedavi edici indeksi bebek ve çocuklarda oldukça düşüktür. Hiperkalsemi (kanda kalsiyum seviyesinin yüksek olması) uzun sürerse bebeklerde zihinsel ve fiziksel gelişmede gerileme yapar. Tedavi edici (farmakolojik) dozlarda D vitamini alan emziren annelerin bebeklerinde hiperkalsemi riski vardır.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  DESİFEROL’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Yiyecek ve içeceklerle bilinen herhangi bir etkileşimi yoktur.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DESİFEROL’ün gebelikte rutin kullanımı önerilmemekle birlikte, gerektiğinde doktor kontrolünde kullanılabilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  D vitamini anne sütüne geçer.

  Araç ve makine kullanımı

  Araç ve makine kullanma yeteneğini etkilediğine dair herhangi bir bilgi yoktur.

  DESİFEROL’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  İçeriğinde bulunan sukroz ve glikoz-fruktoz şurubu nedeniyle, daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız (intoleransınız) olduğu söylenmişse DESİFEROL’ü kullanmadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Polioksil 40 hidrojene hint yağı içerdiği için mide bulantısı ve ishale sebep olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Antikonvülsanlar, hidantoin, barbitüratlar veya pirimidon (sara hastalığında kullanılan ilaçlar), rifampisin (verem tedavisinde kullanılan bir antibiyotik) ile birlikte kullanıldığında vitamin D’nin etkisi azalabilir.

  Kalsitonin, etidronat, galyum nitrat, pamidronat veya pliamisin içeren ilaçlar ile hiperkalsemi (kan kalsiyum seviyesinin yüksek olması hastalığı) tedavisinde aynı anda birlikte kullanımı adı geçen bu ilaçların etkisini azaltabilir.

  Yüksek dozda kalsiyum içeren ilaçlar veya diüretikler ve tiazid diüretikleri (idrar söktürücüler) ile aynı anda birlikte kullanıldığında kanda kalsiyum konsantrasyonu normal düzeyin üzerine çıkabilir (hiperkalsemi riski). Uzun süreli tedavilerde serum kalsiyum konsantrasyonlarının dikkatlice gözlenmesi gereklidir.

  D vitamini veya türevlerini içeren diğer ilaçlarla birlikte kullanılması zehirlilik (toksisite) olasılığının artması nedeni ile tavsiye edilmez.

  İzoniyazid (Tüberküloz tedavisi için kullanılır.), vitamin D3 etkililiğini azaltabilir.

  Kardiyak glikozidleri (kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar) ile tedavi edilen hastalar, yüksek kalsiyum seviyelerine karşı duyarlı olabilir ve bu nedenle bu hastaların EKG (kalp grafisi) parametreleri ve kalsiyum seviyeleri mutlaka doktor tarafından gözlemlenmelidir.

  Yağ emiliminin azalmasına neden olabilen ilaçlar, orlistat (Obezite tedavisinde kullanılır.) ve kolestiramin (Kolesterol tedavisinde kullanılır.) gibi vitamin D emilimini azaltabilir.

  Yaşlılarda kullanımı

 • 3. DESİFEROL nasıl kullanılır?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  DESİFEROL’ü her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

 • 1 ml DESİFEROL 25 damladır.

  D Vitamini Eksikliğinin Önlenmesi ve İdame Tedavi Dozu:

  Yaş Grubu

  D Vitamini Eksikliğinin Önlenmesi ve İdame Tedavi Dozu

  Önerilen Doz (IU/gün)

  Tolere Edilebilen En Yüksek Doz (IU/gün)

  Damla Sayısı/gün

  Yeni doğan

  400 IU/gün (10 Lig/gün)

  1000IU/gün (25 gg/gün)

  Günde 3 - 8 damla

  1 ay-1 yaş

  400 IU/gün (10 gg/gün)

  1500IU/gün (37,5 gg/gün)

  Günde 3 - 11 damla

  1-10 yaş

  400-800*IU/gün (10-20 gg/gün)

  2000IU/gün (50 gg/gün)

  Günde 3 - 15 damla

  11-18 Yaş

  400-800*IU/gün (10-20 gg/gün)

  4000IU/gün (100 gg/gün)

  Günde 3 - 30 damla

  18 yaş üstü erişkinler

  600-1500 IU/gün (15-37,5 gg/gün)

  4000IU/gün (100 gg/gün)

  Günde 5 - 30 damla

  * Gerektiğinde 1000 IU'ye kadar çıkılabilir.

  D Vitamini Eksikliği Tedavi Dozu (6-8 hafta):

  Yaş Grubu

  D Vitamini Eksikliği Tedavi Dozu (6-8 hafta)

  Önerilen Doz (IU/gün)

  Damla Sayısı/gün

  Günlük Tedavi

  Haftalık Tedavi

  Günlük Tedavi

  Haftalık Tedavi

  Yeni doğan

  1000 IU/gün (25 Lig/gün)

  Uygulanamaz

  Günde 8 damla

  Uygulanamaz

  1 ay-1 yaş

  2000-3000 IU/gün (50-75 Lg/gün)

  Uygulanamaz

  Günde 15 - 23 damla

  Uygulanamaz

  1-10 yaş

  3000-5000 IU/gün (75-125 Lg/gün)

  Uygulanamaz

  Günde 23 - 38 damla

  Uygulanamaz

  11-18 Yaş

  3000-5000 IU/gün (75-125 jıg/gün)

  Uygulanamaz

  Günde 23 - 38 damla

  Uygulanamaz

  18  yaş üstü

  erişkinler

  7000-10.000 IU/gün (175-250 Lg/gün)

  50.000 IU/hafta (1250 Lg/hafta)

  Günde 53 - 75 damla

  Haftada 15 ml (Haftada 1 şişe)

  Gebelikte rutin kullanımı önerilmemekle birlikte, gerektiğinde doktorunuzun kontrolünde D vitamini eksikliğinin önlenmesi amacıyla günde maksimum 8 damla (1000 IU) kullanılabilir.

 • Uygulama yolu ve metodu

 • DESİFEROL günde bir kez ağız yolu ile kullanılır.

  Süt çocukları veya enjeksiyon uygulanamayan kişilerde ağız yolu ile kullanılması tercih edilir.

  Süt çocuklarına besin maddelerine karıştırılarak uygulanabilir.

 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar bölümünde belirtildiği şekilde kullanılır.

 • Yaşlılarda kullanımı:

  Doz ayarlaması gerekmemektedir.

 • Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Doz ayarlaması gerekmemektedir. D3 vitamininin sürekli kullanılmasını gerektiren durumlarda böbrek fonksiyonları kontrol edilmelidir. Ağır böbrek yetmezliği durumunda kalsiyum ile birlikte kullanılmamalıdır.

 • Eğer DESİFEROL’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DESIFEROL kullanırsanız

  DESİFEROL’den, kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Eğer aşırı miktarda DESİFEROL kullandıysanız, sizde hiperkalsemi gelişebilir. Hiperkalseminin belirtileri; yorgunluk, psikiyatrik belirtiler (öfori (neşe, güven, güçlülük gibi duyguların aşırı şekilde bulunması), sersemlik, bilinç bulanıklığı gibi), bulantı, kusma, iştah kaybı, kilo kaybı, susama, poliüri (aşırı miktarda idrar yapma), böbrek taşı oluşumu, nefrokalsinoz (böbrekte tuz birikmesi), kemiklerde aşırı kireçlenme ve böbrek yetmezliği, EKG değişimleri, kalp ritim bozukluğu ve pankreatittir (pankreas iltihabı).

  Tedavisi; güneş ışığına maruziyetten kaçınınız. İlaç yeni alınmışsa mide içeriği kusarak boşaltılabilir.

  DESIFEROL'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan DESİFEROL dozlarını dengelemek için çift doz almayınız.

  DESIFEROL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri  En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
  Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti.
Geri Ödeme KoduA16511
Satış Fiyatı 25.22 TL [ 19 Sep 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 25.22 TL [ 12 Sep 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699591590032
Etkin Madde Vitamin D3
ATC Kodu A11CC05
Birim Miktar 50000
Birim Cinsi IU
Ambalaj Miktarı 15
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > A ve D Vitamini > D3 Vitamini İlaçları
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

DESIFEROL 50000 IU/ 15 ml oral damla Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
19 Sep 202225.22 TL
12 Sep 202225.22 TL
5 Sep 202225.22 TL
26 Aug 202225.22 TL
22 Aug 202225.22 TL
15 Aug 202225.22 TL
5 Aug 202225.22 TL
1 Aug 202225.22 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları