DESIBEM 50 mg infüzyonluk çözelti HAZIRLAMADA KULLANILACAK konsantre için toz (1 flakon) Klinik Özellikler

Decitabine }

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Antimetabolitler > Decitabine
Biem İlaç Ltd. Şti. | 13 August  2019

4.   KLİNİK ÖZELLİKLER