Sanofi Aventis İlaçları › DERMATOP 20 ml topikal solüsyon › Kullanma Talimatı

DERMATOP 20 ml topikal solüsyon Kullanma Talimatı

Prednikarbat }

Dermatolojik İlaçlar > Kortikosteroidler > Prednikarbat Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti | Güncelleme : 30 December  1899

DERMATOP 2.5 mg/g topikal çözelti

Deri yüzeyine sürülerek kullanılır

 • •

  Etken Madde

  Prednikarbat 2.5 mg/g

 • •

  Yardımcı maddeler

  Etanol, edetin asidi, sitrik asit, polioksietilen-7-gliserolmonoalkanoat, 1,2- propilenglikol, arıtılmış su

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. DERMATOP nedir ve ne için kullanılır?

  2. DERMATOP’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. DERMATOP nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. DERMATOP’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.DERMATOP nedir ve ne için kullanılır?

  DERMATOP prednikarbat etkin maddesini içerir. 20 ml çözelti içeren ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Piyasada ayrıca DERMATOP krem ve merhem formları bulunur.

  DERMATOP, derinin hasta olan kısmına sürülerek uygulanan, steroid hormonlar (kortikosteroid) sınıfından bir ilaçtır. İltihap giderici, alerji giderici, kaşıntı giderici, akıntı giderici ve hücre çoğalmasını önleyici etkilere sahiptir.

  DERMATOP haricen glukokortikoid tedavisi gerektiren sedef hastalığı ve atopik ekzemada, baş, kıllı göğüs, sakallı bölgeler gibi kıllı deriyi etkileyen bütün enflamatuar deri rahatsızlıklarında kullanılır. Bu tür deri hastalıklarında DERMATOP avuç içi, taban gibi bölgelere de sürülebilir.


 • 2.DERMATOP kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DERMATOP'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  • Etkin madde olan prednikarbat veya içeriğindeki diğer maddelerden birine aşırı duyarlılığınız varsa

 • • Aşılardan dolayı oluşan deri reaksiyonları, frengi, tüberküloz, mantar hastalıkları veya bakteri ve virüslerden (örn. su çiçeği) ileri gelen enfeksiyonlar, ağız çevresinde yerleşmiş deri iltihabı, rosacea (yanak, burun, çene, alın ve göz kapaklarında kırmızı renkte kabarık akne benzeri lezyonların görüldüğü bir deri hastalığı) söz konusu ise (bu durumlarda DERMATOP kullanılması hastalık tablosunun kötüleşmesine neden olabilir) DERMATOP'u kullanmayınız.

 • • DERMATOP göze uygulanmamalıdır. Göz çevresine uzun süreli veya tekrarlanan uygulamalar dikkatli risk-yarar tayini yapılarak ve sadece doktor gözetiminde gerçekleştirilmelidir.

 • • DERMATOP'un bebeklerdeki kullanımına dair yeterli klinik deneyim yoktur bu yüzden bebeklerde kullanılmamalıdır.

 • DERMATOP'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • • Yüzünüze sürüyorsanız, gözünüze kaçmamasına dikkat ediniz.

 • • Doktorunuz tedavinin beklenen fayda ve risklerini dikkatlice değerlendirmeden, DERMATOP'un hemen göz çevresi bölgesinde tekrarlanan veya uzun süreli kullanımından kaçınınız. Tedaviye karar verilmesi durumunda, doktorunuz tedavi boyunca sizi takip altında tutacaktır. DERMATOP'un konjunktival kese içerisine sürekli olarak düşük miktarlarda girmesi, göz içi basıncında artışa sebep olabilir.

 • • Bulanık görme veya başka görme bozuklukları ortaya çıkarsa, doktorunuza danışınız.

 • • DERMATOP'un sürekli ve uzun süreli (4 haftadan daha fazla) kullanımından kaçınınız.

 • • Bakteri ve/veya mantar enfeksiyonlarının belirtilerinin tedavisinde antibakteriyel veya antimikotik tedaviyle birlikte kullanılmalıdır.

 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

  DERMATOP'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  DERMATOP deri üstüne sürülerek, haricen kullanılır. Bu yüzden yiyecek ve içecek ile etkileşimi beklenmemektedir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız ya da hamile kalmayı planlıyorsanız, DERMATOP kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  DERMATOP'un hamile kadınlarda kullanımına ilişkin yetersiz veri bulunmaktadır.

  DERMATOP ancak doktorunuz tarafından gerekli görüldüğünde hamilelik sırasında kullanılabilir. Böyle bir durumda, DERMATOP vücut yüzeyinin %20'den fazlasına uygulanmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DERMATOP'un içerdiği etkin maddenin anne sütüne geçip geçmediğine ilişkin bilgi bulunmamaktadır. DERMATOP'un içerdiği etkin madde ile aynı sınıfta olan diğer maddeler anne sütüne geçmektedir. DERMATOP'u uzun süreli kullanıyorsanız veya geniş deri alanlarına uyguluyorsanız, emzirmeyi bırakınız. Bebeğinizin ilaç uygulanan bölgeye maruz kalmadığından emin olunuz.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanımı üzerine özel önlem alınmasını gerektiren bir etkisi yoktur.

  DERMATOP'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  DERMATOP'un içinde yardımcı madde olarak propilen glikol bulunur. Propilen glikol ciltte tahrişe (irritasyona) neden olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Başka ilaçlarla karşılıklı etkileşmeye şimdiye kadar rastlanmamıştır.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


 • 3.DERMATOP nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Kullanım süresi ve sıklığı bakımından doktorun önerisine tam olarak uyulmalıdır.

  Doktorun başka bir önerisi yoksa DERMATOP, mümkünse çok ekonomik bir şekilde damla damla kullanılarak derinin hasta olan kısmına günde 1 defa hafifçe ovuşturularak sürülmelidir. Gerektiği takdirde günde iki defa kullanılabilir.

  Uzun süreli devam tedavisi 4 haftayı geçmemelidir (Bkz. Bölüm 2).

  DERMATOP'u yüzünüze sürüyorsanız, gözünüze kaçmamasına dikkat ediniz.

  Uygulama yolu ve metodu

  Doktorun başka bir önerisi yoksa DERMATOP mümkünse çok küçük miktarda damla damla kullanılarak derinin hasta olan kısmına günde 1 defa hafifçe ovuşturularak sürülmelidir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Bebeklerdeki kullanımına dair yeterli klinik deneyim yoktur bu yüzden bebeklerde kullanılmamalıdır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Yeterli klinik çalışma bulunmamaktadır.

  Eğer DERMATOP'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DERMATOP kullanırsanız

  Çok yüksek dozların (çok fazla çözelti, çözeltinin çok geniş alana uygulanması, çok sık uygulama) kısa süreli kullanımının, zararlı etkileri bulunmamaktadır.

  Bununla beraber, böyle bir durumda doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Diğer taraftan, uzun periyodlar boyunca yüksek bir doz uygulanırsa veya önerilen tedavi periyodu büyük ölçüde aşılırsa, kortikosteroid bağlantılı lokal istenmeyen etkiler (çizgi oluşması, derinin incelmesi gibi) oluşabilir. Böyle bir durumda kortikosteroid sınıfındaki ilaçların genel yan etkilerinin görülme olasılığı da bulunabilir.

  DERMATOP'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DERMATOP'i kullanmayı unuttuysanız

  Doz şemasından kısa süreli sapmalar (çok geniş alanlara veya artan miktarlarda uygulama, çok sık kullanım veya unutulan tek bir doz) zararlı etkilere yol açmaz.

  Unutulan dozları dengelemek için bir sonraki uygulamayı daha fazla miktarda yapmayınız.

  DERMATOP ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
  Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
 • Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
  Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
  Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti
  Geri Ödeme KoduA02228
  Satış Fiyatı 23.17 TL [ 21 Jan 2022 ]
  Önceki Satış Fiyatı 23.17 TL [ 14 Jan 2022 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699809651609
  Etkin Madde Prednikarbat
  ATC Kodu D07AC18
  Birim Miktar
  Birim Cinsi
  Ambalaj Miktarı 20
  Dermatolojik İlaçlar > Kortikosteroidler > Prednikarbat
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  DERMATOP 20 ml topikal solüsyon Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  21 Jan 202223.17 TL
  14 Jan 202223.17 TL
  10 Jan 202223.17 TL
  7 Jan 202223.17 TL
  5 Jan 202223.17 TL
  3 Jan 202223.17 TL
  2022 / 2008 İlaç Fiyatları