Assos İlaçları › CYCLOGEST 400 mg 15 ovül › Kullanma Talimatı

CYCLOGEST 400 mg 15 ovül Kullanma Talimatı

Progesteron }

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > PROGESTERONLAR > Progesteron Assos İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme : 18 March  2020

CYCLOGEST 400 mg vajinal övül

Vajinal yolla veya makattan (rektal) uygulanır.

Etken Madde

1 övül 400 mg progesteron içerir.

Yardımcı maddeler

Suppocire (bitkisel yağ)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CYCLOGEST nedir ve ne için kullanılır?

2. CYCLOGEST’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CYCLOGEST nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CYCLOGEST’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.CYCLOGEST nedir ve ne için kullanılır?

• CYCLOGEST , vücutta üretilen ve kadın cinsiyet hormonu olan progesteron içeren ve vajina veya makattan kullanılan bir ilaçtır.

• CYCLOGEST, vücutta ki hormonal dengeyi sağlar.

• Her biri 5 oviil içeren 3 adet ilaç ambalajında toplam 15 adet övül şeklinde karton kutu içinde kullanıma sunulmuştur.

CYCLOGEST’ aşağıdaki tedavilerde kullanılabilir;

S Genellikle kadınların premenstrüel (adet öncesi) sendromlan, adet dönemlerinin 7 ila 10 gün öncesidir. Adet öncesi sendromu belirtileri, gerginlik, sinirlilik, depresyon, baş ağrısı, göğüslerde hassasiyet ve kilo artışı,

S Bazı kadınlarda doğumdan sonraki depresyonunda

Yardımcı üreme tekniklerine destek olarak döllenmiş y umurtanın rahim duvarına yapışmasının sağlanması için bu ilaç kullanılmaz.


2.CYCLOGEST kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CYCLOGEST'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

✓ İlacın herhangi bir bileşenine aşın duyarlıysanız,

S Bilinmeyen nedenli bir vajinal kanama mevcutsa,

S Karaciğer yetmezliği veya hastalıkları mevcutsa,

S Genital organlarda ve memede şüphelenilen bir kanser durumu varsa,

S Düşük gerçekleşmesinden hemen sonra,

S Aktif tromboflebit (toplardamarların iltihabına bağlı kan pıhtısı oluşumu), tromboembolik (damar tıkacı) hastalıklar mevcutsa,

S Hormona bağlı tromboflebit(toplardamarlann iltihabına bağlı kan pıhtısı oluşumu) veya tromboembolik (damar tıkacı) bozukluk hikayesi varsa.

CYCLOGEST'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

S Eğer kolit (kalınbağırsak iltihabı) veya fekal inkontinans (dışkı kaçırma) mevcutsa vajinal uygulama tercih edilmelidir.

S Eğer vajinal enfeksiyon (özellikle moniliaz) veya rekürren sistit (tekrarlayan idrar kesesi iltihabı) şikayetleri mevcut ise makattan uygulama tercih edilmelidir.

S Progesteronun neden olduğu vücutta su tutulmasından etkilenecek hastalıkların varlığında (epilepsi, migren, astım, kalp veya böbrek yetmezliği). Bu hastalara biyopsi yapıldığında progesteron tedavisi bildirilmelidir.

•S Karaciğer yetmezliği mevcutsa.

S Şeker hastalığı varsa. Östrojen progesteron kombinasyonları ile glikoz toleransı çok az miktarda bozulabilir. Tek başına progesteron uygulaması için böyle bir rapor bulunmamaktadır. Ancak şeker hastalan glikoz toleransı açısından gözlenmelidir.

S Nedeni bilinmeyen bir vajinal kanama durumu mevcutsa, kanamaya sebep olan durum teşhis edilmelidir.

S CYCLOGEST, adet döngüsünün ikinci yansında ve hamilelik sırasında fizyolojik olarak anlamlı düzeylerde bulunan progesteron hormonunu içermektedir. Bu durum hormona hassas hastalann tedavisi sırasında akılda tutulmalıdır.

Progesteron tedavisi öncesi Özellikle meme ve pelvik (alt kann) organlann muayenesi ile servi kal smear (rahim ağzı sürüntüsü) yapılması önerilir.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CYCLOGEST'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CYCLOGEST vajinal yolla veya makattan uygulanır. Yemeklerle ve içeceklerle bir ilgisi bulunmamaktadır.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ürünün, erken gebelik döneminde fertilize ovumun implantasyonunun (döllenmiş yumurtanın rahim duvanna yapışması) sağlanması için kullanımının dışında gebeliğin diğer dönemlerinde kullanım yeri bulunmamaktadır. Progesteron, doğal bir hormon olduğundan hamile bir kadında yan etki oluşturması beklenmemektedir. Ancak, gebelikte kullanımına ilişkin yapılmış kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. CYCLOGEST’in endikasyonlanna göre, hamile kadınlarda uygulanması öngörülmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

CYCLOGEST'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CYCLOGEST’in içeriğinde bulunan yardımcı maddeler hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Beyin ve sinir sisteminin aktivitelerini yavaşlatarak istem dışı kasılmaları önleyen karbamazepin, fenobarbital ve fenitoin, mantar tedavisinde kullanılan griseofulvin ve bir antibiyotik olan rifampisin gibi ilaçlar progesteron atılımmı arttırabilir. Bu etkileşimlerin progestogen etkinliğini azalması muhtemel olup sadece gebelik önleyici (kontraseptifler) ve ilave veya alternatif gebelik önleyici (kontraseptif) miktarlan tavsiye edilir.

Aminoglutetimid (böbreküstü bezlerinden steroid hormon salgılanmasını Önler) ile kullanımda kadın cinsiyet hormonu olan progesteron dozunu arttırmak gerekebilir. Progesteron ve progestojenler diyabetik kontrolü (şeker kontrolü) etkileyebildikleri için antidiyabetik (şeker ilacı) dozajında ayarlama gerekebilir.

Progestojenler siklosporinin (bağışıklık sistemini baskılar) kandaki miktanm arttırabilir.

Eğer reçeteliya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.CYCLOGEST nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Günlük doz 200-800 mg arasındadır. Bu doz günde tek seferde veya ikiye bölünerek sabah-akşam tek seferde veya ikiye bölünerek sabah-akşam vajinal veya makattan uygulama şeklindedir.

Premenstürel Sendrom (adet öncesi belirtiler) tedavisi için tedaviye adet döngüsünün 14. günü başlanmalıdır. Eğer semptomlar ovülasyon (yumurtlama) sırasında da mevcutsa tedaviye döngünün 12. günü başlanmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu

CYCLOGEST, vajinal yolla veya makattan uygulanır.

Aşağıdaki durumlarda vajinal uygulama tercih edilmelidir:

S Kolit (kalınbağırsak iltihabı) veya fekal inkontinans (dışkı kaçırma) mevcutsa,

Aşağıdaki durumlarda makattan uygulama tercih edilmelidir:

S Bariyer yöntemi kullanılarak doğum kontrol yöntemi uygulanıyorsa,

S Vajinal enfeksiyon (özellikle moniliaz) veya rekürren sistit (tekrarlayan idrar kesesi iltihabı) şikayetleri mevcutsa,

S Son zamanlarda doğum yapılmışsa,

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı ile ilgili özel bir bilgi bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları

Böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda doktorunuza danışarak kullanınız.

Eğer CYCLOGEST ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CYCLOGEST kullanırsanız

Progesteron ovülleri ile geniş bir güvenlik aralığı mevcuttur. Ancak, aşın doz durumunda Öfori (neşe, güven, güçlülük gibi duygulann aşın şekilde bulunması) veya dismenore (ağnh adet görme) meydana gelebilir.

CYCLOGEST ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CYCLOGEST'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CYCLOGEST ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Özel bir etki beklenmemektedir.

Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Assos İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. Ltd. Şti.
Satış Fiyatı 51.38 TL [ 18 Mar 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 51.38 TL [ 13 Mar 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699708900297
Etkin Madde Progesteron
ATC Kodu G03DA04
Birim Miktar 400
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 15
Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > PROGESTERONLAR > Progesteron
İthal ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

CYCLOGEST 400 mg 15 ovül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
18 Mar 202051.38 TL
13 Mar 202051.38 TL
6 Mar 202051.38 TL
28 Feb 202051.38 TL
21 Feb 202051.38 TL
14 Feb 202045.85 TL
7 Feb 202045.85 TL
31 Jan 202045.85 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları