Abbvie İlaçları › COMBIGAN steril göz damlası 5 ml › KT › Kullanmadan Önce

COMBIGAN steril göz damlası 5 ml Kullanmadan Önce

Brimonidin Tartarat + Timolol Maleat }

Duyu Organları > Göz Tansiyonu İlaçları (Glokom) ve Miyotikler > Timolol Maleat Kombinasyonları AbbVie Tibbi İlaçlar San. Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme : 1 February  2013

 • COMBİGAN'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  • COMBİGAN'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

   Eğer;

   • İlacın bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı hassasiyetiniz) varsa. Alerjik reaksiyon belirtileri, yüz, dudak ve boğazın şişmesi, hırlama, baygınlık hissi, nefes darlığı, gözlerin çevresinde kaşıntı ya da kızarıklık olabilir.

   • Geçmişte astım, ağır kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) hikayesi dahil (hırlama, nefes almada güçlük ve/veya uzun süren öksürüğe neden olabilen ciddi akciğer hastalığı) akciğer hastalığınız olduysa veya halihazırda varsa

   • Düşük kalp atım hızı, hasta sinüs sendromu (kalp atımını başlatan sinüs düğümü adlı yapının işlevini yerine getirememesi), sino atrial bloğu (elektriksel uyarıların, üretildiği sinoatriyal düğüm adlı yapıdan kalbin kulakçığına gecikmeli olarak iletilmesi ya da iletilmemesi), belirgin kalp yetmezliği, kardiyojenik (kalp menşeli) şok ve kalp ritim bozukluğu (kalp pili tarafından kontrol edilmediği durumlarda) gibi kalp rahatsızlığınız varsa

   • Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörü ya da diğer belli antidepresan ilaçlar (örn: trisiklik antidepresanlar ve mianserin) kullanıyorsanız

   kullanmayınız.

   - COMBİGAN, 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. COMBİGAN'ın etkililiği ve güvenliliği çocuklarda ve ergenlerde (2 ila 17 yaş arası) saptanmamıştır. 2 ila 17 yaş arasındaki çocuklarda kullanılması önerilmez.

  • COMBİGAN'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

   Eğer aşağıdaki durumlar sizin için geçerliyse, COMBİGAN kullanmadan önce doktorunuzla görüşünüz;

   • Koroner kalp hastalığı (semptomlara göğüs ağrısı veya göğüste sıkışma, nefessiz kalmak ya da boğulma dahil olabilir), kalp yetmezliği, düşük tansiyon

   • Düşük kalp atım hızı gibi kalp atım bozuklukları

   • Nefes almada güçlük, astım veya ağır kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)

   • Kan dolaşımı hastalığı (Raynaud hastalığı ya da Raynaud sendromu: Vücudunuzun bazı bölgelerinin (el ve ayak parmakları gibi) hissis ve soğuk hissedilmesine sebep olan düşük sıcaklık ya da stres kaynaklı bir hastalık)

   • Diyabet, çünkü timolol düşük kan şekerinin bulgu ve belirtilerini baskılayabilir

    image

   • Tiroid bezi hastalığı (hipertiroidizm), çünkü timolol bulgu ve belirtilerini baskılayabilir

   • Böbrek veya karaciğer yetmezliği

   • Böbrek üstü bezi tümörü

   • Korneal (gözdeki saydam tabaka) hastalıklar

   • Koroid dekolmanı (gözün damar tabakasında ayrılma)

   • Göz içi basıncınızı düşürmek amacıyla göz ameliyatı

   • Halihazırda sistemik bir beta-blokör ilacın kullanılıyor olması

   • Depresyon ya da diğer psikiyatrik hastalıklar geçirdiyseniz.

    Bir alerjiniz (örn: saman nezlesi, ekzema) varsa veya ağır bir alerjik reaksiyon geçirdiyseniz, ciddi reaksiyonu kontrol altına almak için kullanılan olağan adrenalin dozunun yükseltilmesi gerekebilir.

    Herhangi bir ameliyat olmadan önce doktorunuza COMBİGAN kullandığınızı söyleyiniz, çünkü timolol anestezi sırasında bazı ilaçların etkilerini değiştirebilir.

    Çocuklar ve Ergenler:

    COMBİGAN, 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. COMBİGAN'ın etkililiği ve güvenliliği çocuklarda ve ergenlerde (2 ila 17 yaş arası) saptanmamıştır. 2 ila 17 yaş arasındaki çocuklarda kullanılması önerilmez.

    “Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

    COMBİGAN'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

    COMBİGAN'ın herhangi bir yiyecek/içecek ile etkileşime girdiği bilinmemektedir.

    Hamilelik

    İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

    Hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız ya da hamile kalmayı planlıyorsanız, bu ilacı almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

    Doktorunuzun gerekli olduğunu düşündüğü durumlar hariç, COMBİGAN hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

    Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

    Emzirme

    İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

    COMBİGAN emzirme döneminde kullanılmamalıdır. Timolol anne sütüne geçebilir.

    Araç ve makine kullanımı

    COMBİGAN, araba veya makine kullanımını etkileyecek şekilde sersemlik, yorgunluk ve bulanık görmeye neden olabilir. Araç ya da makine kullanmaya başlamadan önce bu belirtiler geçene kadar bekleyiniz. Herhangi bir problemle karşılaşırsanız doktorunuza danışınız.

    COMBİGAN'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

    Benzalkonyum klorür:

    Bu ilaç, her 5 mL çözeltide 0,25 mg benzalkonyum klorür içerir (bu 0,05 mg/mL'ye karşılık

    gelmektedir).

    Benzalkonyum klorür, yumuşak kontak lensler tarafından emilebilir ve kontak lenslerin rengini değiştirebilir. Bu ilacı uygulamadan önce kontak lenslerinizi çıkartınız ve lensleri tekrar takmak için 15 dakika bekleyiniz.

    Benzalkonyum klorür gözde tahrişe de sebebiyet verebilir, özellikle de kuru göz veya kornea (gözün ön bölümündeki saydam tabaka) hastalıklarınız varsa. Eğer bu ilacı kullandıktan sonra gözünüzde anormal his, batma veya acı hissederseniz doktorunuza danışınız.

    Fosfatlar:

    Bu ilaç, her 5 mL çözeltide 52,9 mg fosfat içerir (bu 10,58 mg/mL'ye karşılık gelmektedir).

    Eğer gözünüzün ön bölümündeki şeffaf tabakada (kornea) ciddi hasar varsa, fosfatlar çok nadir vakada tedavi sırasında kalsiyum birikmesine bağlı olarak korneada bulanık alanlar gelişmesine sebep olabilir.

    Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı:

    COMBİGAN, diğer göz içi basıncı ilaçları dahil, kullandığınız başka bir ilacı etkileyebilir ya

    da ilaçtan etkilenebilir.

    Göz durumunuzla ilgili olsun ya da olmasın, reçetesiz ilaçlar dahil kullanmakta olduğunuz, yakın zamanda kullanmış olduğunuz ya da kullanabileceğiniz ilaçlar var ise doktorunuza söyleyiniz.

    COMBİGAN ile etkileşime geçen bazı ilaçlar mevcuttur, bu nedenle aşağıdaki ilaçlardan kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

   • Ağrı kesiciler

   • Uyumaya ya da endişe hallerine yardımcı ilaçlar

   • Yüksek tansiyon ilaçları

   • Beta blokörler, digoksin veya kinidin (kalp hastalıklarının tedavisinde ve bazı sıtma türlerinin tedavisinde kullanılır) gibi kalp hastalıkları (örneğin anormal kalp atım hızı) için ilaçlar

   • Diyabet ya da yüksek kan şekerini tedavi eden ilaçlar

   • Fluoksetin ve paroksetin, MAO inhibitörleri, trisiklik antidepresanlar ve miyaserin

    gibi depresyon ilaçları

   • İyotlu kontrast maddeler veya damar yoluyla verilen lidokain

   • Kan dolaşımındaki aminlerin metabolizmasını ve alımını etkileyebilen ilaçlar (örn:

    klorpromazin, metilfenidat, rezerpin)

   • Göz içindeki tansiyonu (glokom) düşürmek için kullanılan diğer ilaçlar

   • Ciddi alerjik reaksiyonları tedavi etmek için kullanılan ilaçlar

   • Vücudunuzdaki bazı hormonları etkileyen ilaçlar, örneğin adrenalin ve dopamin

   • Kan damarlarındaki kasları etkileyen ilaçlar

   • Mide ekşimesi ve mide ülseri tedavisinde kullanılan ilaçlar

    Halihazırda kullandığınız ilaçlardan herhangi birinin dozu değişirse veya düzenli olarak alkol kullanıyorsanız doktorunuza bilgi veriniz.

    Anestezik ilaç almak üzereyseniz, doktorunuza ya da diş doktorunuza COMBİGAN kullanmakta olduğunuzu söyleyiniz.

    Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 • Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
  Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.
  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  AbbVie Tibbi İlaçlar San. Tic. Ltd. Şti.
  Geri Ödeme KoduA10802
  Satış Fiyatı 138.6 TL [ 14 Jun 2024 ]
  Önceki Satış Fiyatı 138.6 TL [ 31 May 2024 ]
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699490561102
  Etkin Madde Brimonidin Tartarat + Timolol Maleat
  ATC Kodu S01ED51
  Birim Miktar 0,2%+0,5%
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 5
  Duyu Organları > Göz Tansiyonu İlaçları (Glokom) ve Miyotikler > Timolol Maleat Kombinasyonları
  İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  COMBIGAN steril göz damlası 5 ml Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  14 Jun 2024138.60 TL
  31 May 2024138.60 TL
  24 May 2024138.60 TL
  17 May 2024138.60 TL
  10 May 2024138.60 TL
  3 May 2024138.60 TL
  26 Apr 2024138.60 TL
  22 Apr 2024138.60 TL
  2024 / 2008 İlaç Fiyatları