Berat Beran İlaçları › COLDFEN şurup 100 ml › KT › Yan Etkileri

COLDFEN şurup 100 ml Yan Etkileri

Ibuprofen + Psedoefedrin Hcl + Klorfeniramin Maleat }

Solunum Sistemi > Diğer Soğuk Algınlığı Kombinasyonları Berat Beran İlaç San. Ve Tic.Ltd.Şti | Güncelleme : 20 November  2020

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi COLDFEN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, COLDFEN ŞURUP’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

 • Nefes darlığı; yüzde, dudaklarda, göz kapaklarında, dilde ve boğazda şişme; deride şiddetli kaşıntı ve döküntü; tansiyon düşmesine bağlı çarpıntı ve baş dönmesi varsa (Aşırı duyarlılık - Aleıji)
 • Hırıltılı ya da zor nefes alma (astım nöbeti),
 • Kan basıncında yükselme (hipertansiyon),
 • Kalp atışlarında düzensizlik, çarpıntı, göğüs ağrısı,
 • Şiddetli karın ağrısı (mide ülseri veya pankreatit)
 • Gözlerde ve deride sarılık (karaciğer işlev bozukluğu),
 • Dışkıda veya kusmukta kan veya kahve telvesi gibi siyah renk (sindirim sistemi kanaması),
 • Deride morluklar, burun ve diş eti kanaması, enfeksiyon hastalıklarına yakalanma sıklığı artmışsa, solukluk ve halsizlik (kemik iliği baskılanması),
 • Ciltte, ağızda, gözlerde, cinsel organ çevresinde; cilt soyulması, şişmesi, kabarcıkları ve ateş ile seyreden hastalık (eritema multiforme),
 • Deri içi sıvı dolu kabarcıklarla deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz),
 • Kaslarda ani güç kaybı, his kaybı, görme bozuklukları (inme),
 • Şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, bulantı, kusma ve bilinç bulanıklığı (aseptik menenjit)
 • Gerçekte olmayan şeyleri görme ve duyma hali varsa (varsam - halüsinasyon)
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin COLDFEN ŞURUP’u karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

  Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor: Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor.

  Yaygın:

 • Sinirlilik, uykusuzluk
 • Sersemlik, baş ağrısı ve baş dönmesi
 • Bulanık görme
 • Sindirim bozukluğu (dispepsi),
 • İshal (diyare)
 • Bulantı, kusma, karın ağrısı,
 • Mide ve bağırsakta aşırı gaz (flatulans),
 • • Bağırsak hareketlerinde seyrelme veya olmaması (konstipasyon)

 • Mide bağırsak kanaması
 • Kanamaya bağlı katran renkli, kötü kokulu dışkı (melena)
 • Kan veya kahve telvesi gibi kusma (hematemez)
 • Deri döküntüsü
 • Yaygın olmayan:

 • Görme bozukluğu
 • Oniki parmak bağırsağında meydana gelen yara (duodenal ülser)
 • Mide ülseri (gastrik ülser)
 • Midenin iç yüzündeki zarın iltihaplanması (gastrit)
 • Küçük yaralarla belirgin ağız iltihabı (oral ülserassyon)
 • Sarılık
 • Karaciğer iltihabı (hepatit)
 • Karaciğer fonksiyon bozukluğu
 • Telaş hali, huzursuzluk,
 • Karaciğer fonksiyon bozukluğu
 • Uyuşma (parestezi)
 • Duyma bozukluğu (duymada azalma, artma)
 • Rinit (nezle,grip)
 • Yorgunluk
 • • Astım, astımda ağırlaşma, bronkospazm ya da sıkıntılı soluk alıp verme (dispne) gibi solunum yolu reaksiyonları,

 • Kurdeşen (ürtiker)
 • Kaşıntı (pruritus)
 • Deri ve mukozalardaki küçük kanamalar (purpura)
 • • Yüz ve boğazda şişmeye (ödem) neden olan aşırı duyarlılık (anjiyoödem)

 • Işığa duyarlılık (fotosensitivite)
 • Ağrılı idrar yapma
 • Erkek hastalarda idrar yapmada zorluk (üriner retansiyon)
 • Böbrek yetmezliği (ayak bileklerinde şişme gibi)
 • Seyrek:

 • Beyaz kan hücreleri (lökosit) sayısında azalma (lökopeni)
 • • Trombosit-kan pıhtılaşmasına aracılık eden hücrelerin sayısında azalma (trombositopeni)

 • Ani gelişebilen beyaz kan hücrelerinin sayısında aşırı azalma (agranülositoz)
 • Kan hücreleri sayısında ciddi azalma (aplastik anemi)
 • Hemolitik anemi (bir tür kansızlık)
 • • Kandaki nötrofıllerin sayısının aşırı derecede azalması (nötropeni)

 • Kulak çınlaması (tinnitus)
 • Olmayan şeyleri görme, hissetme veya duyma (halüsinasyon)
 • İç kulak rahatsızlığından kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)
 • • Beyin zarı iltihabı (ense sertliği, baş ağrısı, bulantı, kusma, ateş, ışığa dayanıksızlık ya da oryantasyon (yer, zaman, mekan algısı) kaybı) (aseptik menenjit)

 • Yaygın, şiddetli alleıjik reaksiyon (anafılaksi)
 • Hezeyan
 • Kalp atışında artış (taşikardi)
 • Yüksek kan basıncı (hipertansiyon)
 • Kalp ritminde bozukluk
 • Göz sinirlerinde iltihaplanma (Optik nevrit)
 • Uykululuk hali (somnolans)
 • • Zehirli bir madde nedeniyle göz sinirlerinde iltihaplanma (toksik optik nöropati)

 • Ağız kuruluğu
 • Mide, bağırsakta delinme (gastrointestinal perforasyon)
 • Karaciğerde hasar
 • Ödem
 • Alerji sonucu ciltte görülen döküntüler (aleıjik dermatit)
 • Çok seyrek:

 • Pankreas iltihabı (pankreatit)
 • Karaciğer yetmezliği
 • • Stevens-Johnson sendromu dahil büllöz deri iltihabı (Ciltte, ağızda, gözlerde, cinsel organ çevresinde; cilt soyulması, şişmesi, kabarcıkları ve ateş ile seyreden ciddi hastalık hali)

  • Ağızda ve vücudun diğer alanlarında su toplaması şeklinde veya farklı büyüklüklerde kırmızı döküntülerle seyreden hastalık (eritema multiforme)

  • Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla, deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz)

  • Kalp arterlerinin bir kan pıhtısı ile tıkanması

  Bilinmiyor:

  • Allerjik reaksiyon ve anjiyoödem

  • Uyarılabilirlik artışı ve anksiyete (kaygı, endişe)

  • İştahsızlık

  • Kalın bağırsak iltihabı (kolit) ve Crohn hastalığının alevlenmesi

  • Hemolitik anemi (bir tür kansızlık)

  • Kan bozukluğu (diskrazi)

  • Balgamda koyulaşma

  COLDFEN ŞURUP gibi ilaçlar, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inme riskinde küçük bir artışa neden olabilir.

  Seyrek olarak COLDFEN ŞURUP ile kan bozuklukları ve böbrek problemleri oluşabilir. Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
  Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek  İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Berat Beran İlaç San. Ve Tic.Ltd.Şti
  Geri Ödeme KoduA14283
  Satış Fiyatı 12.19 TL [ 20 Nov 2020 ]
  Önceki Satış Fiyatı 12.19 TL [ 13 Nov 2020 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8680150570053
  Etkin Madde Ibuprofen + Psedoefedrin Hcl + Klorfeniramin Maleat
  ATC Kodu R05X
  Birim Miktar 100+15+1
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 100
  Solunum Sistemi > Diğer Soğuk Algınlığı Kombinasyonları
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  COLDFEN şurup 100 ml Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  20 Nov 202012.19 TL
  13 Nov 202012.19 TL
  6 Nov 202012.19 TL
  27 Oct 202012.19 TL
  20 Oct 202012.19 TL
  13 Oct 202012.19 TL
  6 Oct 202012.19 TL
  25 Sep 202012.19 TL
  2020 / 2008 İlaç Fiyatları