Tripharma İlaçları › CIZYAPINE 25 mg 30 film tablet › KT › Yan Etkileri

CIZYAPINE 25 mg 30 film tablet Yan Etkileri

Ketiapin }

Sinir Sistemi > Antipsikotikler > Ketiapin Tripharma İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 27 July  2012

4.Olası yan etkiler?

Tüm ilaçlar gibi CIZYAPINE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, CİZYAPİNE'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: (bunlar aşağıda da tanımlanmıştır):

Çok yaygın (>1/10)

Baş dönmesi (bayılmaya neden olabilir).

Uyku hali (ilacı kullanmayı sürdürdüğünüzde ortadan kalkabilir, bayılmaya neden olabilir) Kesilme semptomları (kusma, baş dönmesi, bulantı, baş ağrısı, ishal, uykusuzluk ve huzursuzluk gibi CİZYAPİNE kullanımının kesilmesi ile ortaya çıkan semptomlar. Bir ila 2 haftalık bir periyotda ilacın kademeli olarak kesilmesi önerilir).

• Kilo alımı

Yaygın (< 1/10)

• Kalp hızında artış (taşikardi),

• Burun tıkanıklığı,

• Kabızlık, mide bozukluğu (hazımsızlık)

• Halsizlik ve güçsüzlük hissi,

• Kol veya bacaklarda şişme,

Ayağa kalkınca kan basıncının düşmesi (ortostatik hipotansiyon) ve buna bağlı olarak baş dönmesi veya bayılma hissi (düşmeye neden olabilir),

• Kan şekerinin yükselmesi,

• Bulanık görme,

Kas hareketlerinin başlamasında zorluk, titreme, rahatsızlık veya ağrısız kas tutulması gibi anormal kas hareketleri,

• Anormal rüyalar ve kabuslar,

• Açlık hissi (iştah artışı),

• Asabilik,

• Konuşma ve telaffuzda bozulma,

• Baygınlık (düşmeye sebep olabilir).

Yaygın olmayan (< 1/100)

• Nöbetler,

• Deride ve ağız çevresinde kabarcıklar gibi alerjik reaksiyonlar,

• Huzursuz bacak sendromu ,

Yutkunmada güçlük,

• Özellikle yüzde ve dilde istem dışı hareketler

• Cinsel aktivitede bozukluk Seyrek (< 1/1000)

Yüksek ateş durumu, uzun süren boğaz ağrısı, ağız ülserleri, hızlı nefes alma, terleme, kaslarda sertleşme, baygınlık hissetme veya bayılma

• Deri ve gözlerde sararma

• Priapizm (uzun süren ve ağrılı ereksiyon)

• Göğüslerde şişme ve beklenmedik bir şekilde anne sütü üretilmesi (galaktore)

• Adet düzensizliği

Göğüs ağrısına ve nefes almada zorluğa neden olacak şekilde kan damarları boyunca akciğere doğru ilerleyen, özellikle bacak damarlarındaki kan pıhtılaşması (bacaklarda şişme, ağrı ve kırmızılık belirtileri). Bu belirtilerden herhangi biri meydana geldiğinde derhal doktorunuza başvurunuz.

Çok seyrek (< 1/10000)

• Önceden mevcut diyabetin (şeker hastalığı) şiddetlenmesi,

• Karaciğer iltihabı (Hepatit)

• Şiddetli pişik, kabarıklık ve deride kırmızı kabarıklıklar.

Bazen nefes almada zorluğa ve şoka sebep olan şiddetli alerjik reaksiyonlar (Anaflaksi)

• Deride ani kabarma, özellikle göz çevresi ve, dudaklar ve boğazda (Anjiyoödem)

• İdrar hacmini ayarlayan hormonun uygunsuz salgılanması

• Kas liflerinin yıkımı ve kaslarda ağrı (Rabdomiyoliz)

CİZYAPİNE'in dahil olduğu ilaç grubu, ciddi ve ölümle sonuçlanabilecek kalp ritim bozukluklarına sebep olabilir.

Bazı yan etkiler sadece kan testi yapıldığında görülebilir. Bunlar bazı yağların (trigliseridler ve total kolestrol) miktarında artış, kandaki şeker miktarında artış, bazı kan hücrelerinin sayısında azalma ve kanda prolaktin denilen hormonun miktarında artış şeklinde görülebilir. Prolaktin hormonundaki artışlar seyrek olarak aşağıdaki durumlara neden olabilir:

Kanda prolaktin hormonu miktarında aıtış. Nadiren bu durum aşağıdaki sonucu ortaya çıkarabilir:

Kadın ve erkeklerde göğüslerde şişme ve beklenmedik bir şekilde anne sütü üretilmesi

Kadınlarda adet kanamasının olmaması veya düzensiz olması Çocuklar ve ergenlik dönemindeki gençler:

Erişkinlerde görülebilen yan etkilerin bazıları çocuk ve ergenlerde de görülebilir:

Aşağıdaki yan etkiler, sadece çocuklar ve ergenlik dönemindeki gençlerde görülür.

Çok yaygın

Kan basıncında artış.

Aşağıdaki yan etkiler, çocuklar ve ergenlik dönemindeki gençlerde daha sık görülür. Çok yaygın

Kanda prolaktin hormonunun artması. Nadiren bu durum aşağıdaki sonuçlara yol açabilir:

-Erkeklerde ve kızlarda göğüslerde şişme ve beklenmedik bir şekilde anne sütü üretilmesi

-Kızların aylık periyodlarının olmaması ya da düzensiz periyodlar yaşamaları Açlık hissinin artması

Kas hareketlerinin başlamasında güçlük, titreme, rahatsızlık gibi anormal kas harketleri veya ağrı olmaksızın kas gerginliği olması

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Tripharma İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı 127.51 TL [ 22 Sep 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 127.51 TL [ 15 Sep 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699772090573
Etkin Madde Ketiapin
ATC Kodu N05AH04
Birim Miktar 25
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Sinir Sistemi > Antipsikotikler > Ketiapin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

CIZYAPINE 25 mg 30 film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
22 Sep 2023127.51 TL
15 Sep 2023127.51 TL
8 Sep 2023127.51 TL
1 Sep 2023127.51 TL
29 Aug 2023127.51 TL
21 Aug 2023127.51 TL
14 Aug 2023127.51 TL
7 Aug 2023127.51 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları