Nobel İlaç İlaçları › CINESET 60 mg 28 film tablet › Kullanma Talimatı

CINESET 60 mg 28 film tablet Kullanma Talimatı

Sinakalset Hcl }

Endokrin Sistem > Paratiroid Yüksekliği > Sinakalset Nobel İlaç Pazarlama ve Sanayii Ltd. Şti. | Güncelleme : 2 October  2015

CINESET 60 mg film tablet Oral yoldan kullanılır.

Etken Madde

Her bir tablet 60 mg sinakalset içerir (hidroklorür olarak)

Yardımcı maddeler

Prejelatinize nişasta, Mikrokristalin selüloz PH 102, L-Hidroksipropil selüloz-LH 11, Krospovidon (Polyplasdone XL 10), Kolloidal silikon dioksit, Magnezyum stearat, Kaplama maddesi: Opadry II Green 32F210000 (Hipromelloz, laktoz monohidrat, titanyum dioksit (El 71), makrogol/PEG, indigo carmine (E132), tartrazine (E102), sunset yellow (El 10)), Opadry Clear 03F190003 (hipromelloz, makrogol/PEG)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CINESET nedir ve ne için kullanılır?

2. CINESET’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CINESET nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CINESET’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.CINESET nedir ve ne için kullanılır?

CİNESET 60 mg Film Tablet yeşil renkli, oval, bir yüzünde “60” baskısı olan, diğer yüzü düz, bikonveks film tabletlerdir.

CİNESET 60 mg film kaplı tablet içeren blisterlerde bulunmaktadır. Blister paketleri bir kutu içinde 28 tablet içerir.

CINESET, vücudunuzda paratiroid hormon (PTH), kalsiyum ve fosfor düzeylerini kontrol ederek etki eder. Paratiroid bezleri olarak adlandırılan organlarla ilgili sorunlara bağlı hastalıkların tedavisinde kullanılır. Paratiroidler, boyunda tiroid bez yanında bulunan ve paratiroid hormonu (PTH) üreten 4 adet küçük bezdir.

CINESET aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • Kanlarındaki atık ürünlerin temizlenmesi için diyaliz tedavisine ihtiyaç duyan ciddi böbrek hastalarındaki sekonder hiperparatiroidizm tedavisinde.
 • Paratiroid kanseri olan hastalarda kanda yüksek kalsiyum düzeylerinin (hiperkalsemi) düşürülmesinde.
 • Paratiroid bezinin çıkarılmasının mümkün olmadığı durumlarda veya bezin çıkarılmasından sonra kalsiyum düzeylerinin halen yüksek olduğu primer hiperparatiroidizm hastalarında kandaki kalsiyum düzeylerinin (hiperkalsemi) düşürülmesinde.

 • 2.CINESET kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  CINESET'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer CINESET’in etken maddesini oluşturan sinakalset ya da bu ilacın bileşiminde bulunan diğer yardımcı maddelere (Kullanma Talimatı’mn başında ‘Yardımcı maddeler’ bölümünde belirtilmiştir) aleıjik iseniz.

  18 yaşın altındaki çocuklar CINESET’i kullanmamalıdır.

  CINESET'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Nöbetler (bazen kriz veya havale (konvülsiyon) olarak adlandırılır) de dahil olmak üzere herhangi bir tıbbi sorununuz varsa doktorunuza söyleyiniz. Daha önce nöbet geçirenlerde nöbet geçirme riski daha yüksektir. Kalsiyum düzeyini çok fazla düşürmek nöbet geçirme riskini de artırabilir. Eğer nöbetiniz varsa doktorunuza hemen söylemelisiniz.

  Eğer karaciğerinizin düzgün şekilde çalışmadığını biliyorsanız, veya kalp rahatsızlığınız varsa veya kalp rahatsızlığı geçirdiyseniz, veya CINESET alırken sigara içmeye başlamış ya da bırakmışsanız bu durum CINESET’in etki gösterme şeklini etkileyeceği için doktorunuza söylemelisiniz.

  CINESET ile tedavi edilen hastalarda düşük kalsiyum düzeyleri (hipokalsemi) ile ilişkili yaşamı tehdit eden olaylar ve ölümcül sonuçlar bildirilmiştir.

  Düşük kalsiyum düzeyleri kalp ritminizi etkileyebilir. CINESET alırken kalp ritim bozukluğunuz varsa veya kalp ritim sorunlarına neden olduğu bilinen ilaçlar kullanıyorsanız, kalp atışınızın alışılmadık derecede hızlı veya çarpıntı şekilde olması halinde doktorunuza söyleyiniz.

  Bu uyarılar geçmiş dönemler de dahil olmak üzere sizin için geçerli ise doktorunuza başvurunuz.

  İlave bilgi için bölüm 4’e bakınız.

  CINESET'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  CİNESET besinlerle birlikte veya besinlerden kısa süre sonra alınmalıdır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  CİNESET hamile kadınlarda test edilmemiştir. Hamilelik durumunda, CİNESET doğmamış bebeğe zarar verebileceği için doktorunuz tedavinizi değiştirmeye karar verebilir. Dolayısıyla, hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız ya da hamilelik planlıyorsanız doktorunuza mutlaka söyleyiniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkileri konusunda herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Sinakalset alan hastalarda baş dönmesi ve nöbetler rapor edilmiştir. Siz de bunları hissederseniz, araç ve makine kullanma yeteneğiniz etkilenebilir.

  CINESET'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  CİNESET yardımcı madde olarak laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransımz (duyarlılığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıda adı geçen ilaçlar CİNESET’in etki gösterme şeklini etkileyeceği için;

 • Ketokonazol, itrakonazol ve vorikonazol (Bu ilaçlar cilt ve mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmaktadır),
 • Telitromisin, rifampisin ve siprofloksasin (Bu ilaçlar bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılmaktadır),
 • Ritonavir (Bu ilaç HIV enfeksiyonu ve AIDS tedavisinde kullanılmaktadır),
 • Fluvoksamin (Bu ilaç depresyon tedavisinde kullanılmaktadır).
 • CINESET aşağıda adı geçen ilaçlar etki gösterme şeklini etkileyeceği için;

 • Amitriptilin, desipramin, nortriptilin ve klomipramin (Bu ilaçlar depresyon tedavisinde kullanılmaktadır),
 • Flekainid ve propafenon (Bu ilaçlar kalp atış hızındaki değişikliklerin tedavisinde kullanılmaktadır),
 • Metoprolol (Bu ilaç yüksek kan basıncı (yüksek tansiyon) tedavisinde kullanılmaktadır).
 • CİNESET kullanırken bu ilaçlan alıyorsanız lütfen doktorunuza bildiriniz.


  3.CINESET nasıl kullanılır ?

  CINESET’i her zaman tam doktorunuzun size verdiği direktifler doğrultusunda kullanınız. Emin değil iseniz doktorunuz ya da eczacınızla teyit etmelisiniz. Doktorunuz size ne miktarda CINESET almanız gerektiğini söyleyecektir.

  Uygulama yolu ve metodu

  CİNESET oral yoldan besinlerle birlikte ya da besinlerden kısa süre sonra alınmalıdır. Tabletler bütün olarak alınmalı ve bölünmemelidir.

  Eğer sekonder hiperparatiroidi için tedavi ediliyorsanız

  CİNESET’in olağan başlangıç dozu 30 mg (bir tablet) günde tek dozdur. Doktorunuz CİNESET’e nasıl yanıt verdiğinizi ölçmek için düzenli kan örnekleri alacak ve paratiroid hormon, kalsiyum ve fosfat düzeylerinizi kontrol etmek için gereğince dozunuzu ayarlayacaktır.

  Durumunuz bir kez kontrol altına alındıktan sonra, doktorunuz kanınızı düzenli incelemeye devam edecektir ve gerektiğinde paratiroid hormon, kalsiyum ve fosfat düzeyinizin uzun dönem kontrolünü sağlamak için dozunuz daha da ayarlayabilir.

  Eğer paratiroid kanseri veya primer hiperparatiroidizm için tedavi ediliyorsanız

  CINESET’in olağan dozu 30 mg (bir tablet) günde iki dozdur. Doktorunuz CINESET’e nasıl yamt verdiğinizi ölçmek için düzenli kan örnekleri alacak ve kalsiyum düzeyinizi kontrol etmek için gereğince dozunuzu ayarlayacaktır.

  Durumunuz bir kez kontrol altına alındıktan sonra, doktorunuz kanınızı düzenli incelemeye devam edecektir ve gerektiğinde kalsiyum düzeyinizin uzun dönem kontrolünü sağlamak için dozunuz yeniden ayarlanabilir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  CİNESET’in etkililiği ve güvenliliği 18 yaş altındaki hastalarda belirlenmemiştir.

  Yaşlılarda kullanımı

  CİNESET yaşlılarda kullanılabilir.

  Böbrek yetmezliği/ karaciğer yetmezliği

  Her ne kadar CINESET’in orta şiddetli ve ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılması gerekmekle birlikte CİNESET böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılabilir.

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  Eğer CINESET’in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CINESET kullanırsanız

  CİNESET'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Aşırı dozun muhtemel belirtileri ağız çevresinde uyuşukluk veya karıncalanma, kas ağrıları veya krampları ve nöbetlerdir.

  CINESET'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozu dengelemek için çift doz almayınız.

  Eğer bir CİNESET dozunu unutursanız bir sonraki dozu normal olarak almalısınız.

  Bu ilacın kullanımına ilişkin ilave sorularınız varsa doktorunuz ya da eczacınıza sorunuz. CİNESET ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler

  Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri  En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
  Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri  En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Mide Kanseri Mide Kanseri Mide kanseri genellikle mideyi tümüyle kaplayan ve mukus üretmekle görevli hücrelerde başlar. Bu kanser tipine adenokarsinom denir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Nobel İlaç Pazarlama ve Sanayii Ltd. Şti.
Geri Ödeme KoduA15410
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699262090854
Etkin Madde Sinakalset Hcl
ATC Kodu H05BX01
Birim Miktar 60
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Endokrin Sistem > Paratiroid Yüksekliği > Sinakalset
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

CINESET 60 mg 28 film tablet Barkodu