Celtis İlaçları › CEVIMAX 1000 mg 20 efervesan tablet { Celtis } › Kullanma Talimatı

CEVIMAX 1000 mg 20 efervesan tablet { Celtis } Kullanma Talimatı

Askorbik Asit }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > C Vitamini (Askorbik Asit) ve Kombinasyonları > C Vitamini Celtis İlaç San. Tic. Ltd. Şti | Güncelleme : 19 June  2020

CEVİMAX 1000 mg Efervesan Tablet

Suda eritildikten sonra ağız yoluyla yutularak kullanılan efervesan tablet

Etken Madde

1000 mg askorbik asit

•Yardımcı madde(ler):Sitrik asit anhidr, sodyum hidrojen karbonat, sodyum karbonat anhidr, sodyum siklamat, pirinç nişastası, portakal aroması, beetroot colour E 162, sodyum sitrat, riboflavin sodyum fosfat, sakarin sodyum.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CEVIMAX nedir ve ne için kullanılır?

2. CEVIMAX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CEVIMAX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CEVIMAX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.CEVIMAX nedir ve ne için kullanılır?

CEVİMAX’ın etkin maddesi askorbik asit (C vitamini); insan vücudunda sentezlenmediği için, besinlerle düzenli olarak alınması gereken bir vitamindir.

CEVİMAX, 10 ve 20 efervesan tablet olarak, silikajelli kapak, plastik tüp ambalaj içerisinde sunulmaktadır.

CEVİMAX suda tamamen eritildikten sonra içilerek kullanılan bir ilaçtır.

CEVİMAX C vitamini eksikliğinin tedavisinde kullanılır. C vitamini eksikliğinde “skorbüt” denilen kılcal damarlarda kanama, kansızlık, kuvvetsizlik, dişetlerinin şişmesi ve deride lekelerle kendini gösteren hastalık oluşur.


2.CEVIMAX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CEVIMAX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Hekiminiz ilacınızın sizin için uygun bir tedavi olup olmadığına karar verirken tıbbi geçmişinizde ilacı kullanmanıza engel teşkil edebilecek tüm faktörleri dikkate almamış ise,
 • İlacın etkin maddesi olan C vitamini ya da bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı bir aşırı duyarlılık durumunuz varsa,
 • Hiperoksalüri (idrarda bol miktarda oksalat bulunması), asidüri (idrarın asidik olması) veya normal idrar pH'sı ve oksalüri (idrarda oksalat çıkması) ile birlikte görülen böbrek taşı probleminiz var ise,
 • 9 yaşın altındaysanız.
 • Bu ilacı kullanmayınız.

  CEVIMAX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Hekiminiz sizde geçerli olduğu durumlar için almanız gereken özel önlemleri size önerecektir.

 • Böbrek taşı oluşturmaya eğilimli iseniz C vitaminini dikkatli kullanınız.
 • C vitamini idrarda şeker testi sonuçlarında yanlışlıklara neden olabilir. Diyabet testi yapılmadan önce C vitamini alımı kesilmelidir.
 • Askorbik asit, demir absorbsiyonunu artırdığından yüksek dozlar hemokromatoz, (demir depolama hastalığı), talasemi (akdeniz anemisi), polisitemi (kanda eritrosit artışı), lösemi (kan kanseri) ya da sideroblastik anemili (bir çeşit kansızlık) hastalarda tehlikeli olabilir.
 • Aşırı demir yükü hastalığı durumunda, askorbik asit alımı minimumda tutulmalıdır.
 • G6PD (glukoz-6-fosfat dehidrogenaz) enzim eksikliğiniz varsa (kan şekeri metabolizmasında hayati önem taşıyan enzimin eksik olması ve yeterince aktif olmaması) .
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CEVIMAX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  CEVIMAX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  Hamileyseniz, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz hamilelik sırasında CEVİMAX kullanmanın potansiyel yararının fetüs (doğmamış çocuk) üzerindeki potansiyel riskine üstün görürse kullanılır.

  Emzirme

  Bebeğinizi emziren anneyseniz, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CEVİMAX içeriğindeki askorbik asidin anne sütüne geçtiği bilindiğinden, emzirme döneminde bebeğe olası etkileri göz önüne alınarak dikkatli kullanılmalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  CEVİMAX’ın araç ve makine kullanımı üzerinde olumsuz bir etki bildirilmemiştir.

  CEVIMAX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  CEVİMAX içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Sodyum uyarısı

  Bu tıbbi ürün her dozunda 11,62 mmol (267,04 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  CEVİMAX’a ek olarak herhangi bir ilaç almadan önce doktorunuza danışınız.

  Askorbik asit kan ve idrar örneklerinde glukoz, kreatin ve ürik asidin biyokimyasal tayinlerine zarar verebilir.

  Diyabet (şeker hastalığı) hastalarında askorbik asit diyabetin kontrolünü etkileyebilir.

  Kan diyalizine (kanın temizlenmesi işlemi) giren hastalarda bir tür organik asit olan oksalik asitin kan plazmasındaki düzeylerinde artmaya neden olabilir.

  Ayrıca aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Aspirin (ateş düşürücü, ağrı kesici ilaç),
 • Barbitürat (sakinleştirici, uyku getirme ve anestezi amacıyla kullanılır),
 • Varfarin, dikumarol (pıhtılaşmaya karşı kullanılır),
 • Tetrasiklin (antibiyotik),
 • Flufenazin gibi fenotiyazinler (psikolojik hastalıklarda kullanılır),
 • Meksiletin (kalp ritim bozukluğunun tedavisinde kullanılır),
 • Oral kontraseptifler (gebeliği önlemek için kullanılan doğum kontrol ilaçları),
 • Kansızlık tedavisinde kullanılan demir içeren ilaçlar (Bu tür ilaçlar C vitamini demir emilimini arttırır),
 • Disülfiram (Alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılır) ,
 • Antikonvülsan ilaçlar (sara nöbetlerinin tedavisinde kullanılır).
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.CEVIMAX nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği durumlarda CEVİMAX için öngörülen dozu aşağıdaki şekildedir:

 • Gençlerde ve erişkinlerde C vitamini eksikliğinde günde 1000 mg tablet, 1 bardak su içinde eritilerek içilir.
 • Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.
 • İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz CEVİMAX ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Uygulama yolu ve metodu

CEVİMAX bir bardak suda eritilerek bekletilmeden içilmelidir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Günde 1000 mg tablet, 1 bardak su içinde eritilerek içilir.

Özel kullanım durumları

Böbrek /Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

Diyabet hastası iseniz veya böbrek taşı oluşturmaya eğilimli iseniz ilacı hekim kontrolünde kullanınız.

Eğer CEVİMAX’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CEVIMAX kullanırsanız

eczacı ile bir tedavi

İdrarınızın


CEVIMAX’ı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya konuşunuz. Doktorunuz gerektiğinde sizdeki zehirlenme belirtilerine yönelik uygulayabilir.

Yüksek miktarda C vitamini dozları ishale ve idrara sık çıkmaya neden olabilir. asidik olması bazı durumlarda böbrek taşı oluşumuna neden olabilir.

CEVIMAX'i kullanmayı unuttuysanız

İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda hemen bir efervesan tablet alınız.

İlacı aldığınız zaman sonraki dozun alınma zamanına yakın ise bu dozu atlayıp almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CEVIMAX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

CEVİMAX tedavisi sonlandırıldığında oluşan herhangi bir yan etki bildirilmemiştir. Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe tedaviyi kesmeyiniz.

Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri  Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Dış Gebelik Dış Gebelik  Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Celtis İlaç San. Tic. Ltd. Şti
Satış Fiyatı 38.27 TL [ 19 Jun 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 38.27 TL [ 15 Jun 2020 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8697927021410
Etkin Madde Askorbik Asit
ATC Kodu A11GA01
Birim Miktar 1000
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > C Vitamini (Askorbik Asit) ve Kombinasyonları > C Vitamini
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

CEVIMAX 1000 mg 20 efervesan tablet { Celtis } Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
19 Jun 202038.27 TL
15 Jun 202038.27 TL
12 Jun 202038.27 TL
8 Jun 202038.27 TL
1 Jun 202038.27 TL
29 May 202038.27 TL
22 May 202038.27 TL
18 May 202038.27 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları