World Medicine İlaçları › CEFAMED 0.5 gr IM enj. çöz. haz. için toz içeren flakon › Kullanma Talimatı

CEFAMED 0.5 gr IM enj. çöz. haz. için toz içeren flakon Kullanma Talimatı

Seftriakson }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller > Seftriakson World Medicine İlaç San. ve Tic. Ltd.Şti | Güncelleme : 8 May  2015

CEFAMED 0.5 g İ.M. Enjeksiyonluk Çözelti için Toz İçeren Flakon Kas içine uygulanır.

Etken Madde

500 mg seftriaksona eşdeğer miktarda 596.5 mg seftriakson sodyurjn içerir. Yardımcı madde:İçermemektedir.    _

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CEFAMED nedir ve ne için kullanılır?

2. CEFAMED’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CEFAMED nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CEFAMED’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.CEFAMED nedir ve ne için kullanılır?

CEFAMED. seftriakson adı verilen etkin maddeyi içermektedir. Bu. antibiyotikler adı verilen ilaç grubuna dahildir. CEFAMED etkisini bakterilerin tam olarak gelişimini durdurarak göstermektedir. Bu da bakterilerin ölmesine yol açmaktadır.

CEFAMED beyaz ila sarımsı renkli, kristalimsi tozdur. Cam flakonlarda takdim edilir. Her bir karton kutuda 1 adet flakon ve 2 mFlik %1 lidokain çözeltisi içeren 1 adet ampul bulunmaktadır. Bir ampul 20 mg susuz lidokain hidroklorüre eşdeğer 21.3 mg lidokain hidroklorür monohid-at ve steril enjeksiyonluk su içerir.

CEFAMED bakterilerin yol açtığı ve vücudun çeşitli kısımlarındaki çeşitli enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

• CEFAMED aşağıda belirtilen hastalıklar için kullanılabilir.

Sepsis (bakterilerin kana geçmesi sonucunda ateş ve titremeye neden olan haftalık) Beyin zarı iltihabı (menenjit).

Kene yoluyla bulaşan bir hastalık olan dissemine Lyme borreliosis’in erken ve geç evrelerinde

Karın bölgesi (abdominal) enfeksiyonlar (karın zarı iltihabı, safra ve mide-barsak sistemi enfeksiyonları)

Kemik, eklem, yumuşak doku, cilt ve yara enfeksiyonları,

Bağışıklık sistemi bozukluğuna bağlı enfeksiyonlar,

Böbrek ve idrar yolları enfeksiyonlan,

Solunum yolları enfeksiyonları, özellikle pnömoni (bir tür akciğer enfeksiyonu), kulak- burun-boğaz enfeksiyonlan, akut bakteriyel komplike olmayan otitis media (orta kulak iltihabı)

Cinsel yoldan bulaşan bir enfeksiyon olan gonore (bel soğukluğu) dahil olmak üzere genital enfeksiyonlar,

- Enfeksiyonların oluşmasını önlemek için, ameliyatlardan önce


2.CEFAMED kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CEFAMED'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• CEFAMED’in etkin maddesi olan seftriaksona aşırı duyarlılığınız varsa,

CEFAMED'in de dahi olduğu ‘Sefalosporin' adı verilen antibiyotiklere karlşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa. Bu grup ilaçlara sefaleksin, sefaklor ve sefuroksim gibi etkin maddeler dahildir.

• Geçmişinizde penisilin veya benzeri antibiyotiklere karşı ani ve şiddetli alerjik reaksiyon göstermişseniz. Alerjik reaksiyon belirtileri arasında boğazın veya, yüzün aniden şişmesi ve bunun sonucu olarak nefes almada ve yutkunmada güçlük, ellerin, ayakların ve bileklerin aniden şişmesi ve hızla gelişen şiddetli döküntü bulunmaktadır.

• Lidokaine alerjiniz varsa (CEFAMED’i kullanmadan önce lidokain çözeltisi ile çözündürülür)

CEFAMED aşağıdaki durumlarda bebeklerde kullanılmamalıdır:

• Kalsiyum içeren ve damar içine uygulanan ürünleri kullanan veya bu ürünleri kullanması beklenen 28 günlükten küçük yeni doğan bebeklerde

 • Bebek prematüre ise (37 haftadan önce doğmuş    bebekler).
 • Yeni doğanlarda sarılık mevcut ise
 • CEFAMED'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

  • Yakın bir zamanda kalsiyum içeren preparat kullanmışsanız veya kalsiyum kullanacaksanız

  • Mide ve bağırsaklarınızla ilgili herhangi bir probleminiz varsa, özellikle kc^lit gibi (bağırsak iltihabı)

 • Karaciğer veya böbrek rahatsızlığınız varsa.
 • Kan rahatsızlıkları gibi başka bir rahatsızlığınız    varsa.
 • Safra kesesi hastalığı veya safra taşını düşündüren gölge şeklindeki ultrason o grafik bulgularınız varsa.
 • Astımınız varsa.
 • Hamile iseniz.
 • Bebeğinizi emziriyorsanız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CEFAMED'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yolu nedeniyle de yiyeceklerle etkileşmemektedir. Aç veya tok kamına uygulanabilir.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CEFAMED'in insanda gebelikte kullanımının güvenilirliği henüz kesinleşmemiştir. Hamileyseniz, hamile kalmayı düşünüyorsanız veya emziriyorsanız, bu ilacı almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emdirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız,

CEFAMED’in etkin maddesi anne sütüne küçük miktarlarda da olsa geçtiği için, emziren annelerde bu durumun göz önünde bulundurulması önerilmektedir.

Eğer emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

CEFAMED’in motorlu taşıt ve makine kullanma yeteneği üzerinde olumsuz etkisi olduğuna dair bir veri bulunmamaktadır. Baş dönmesine yol açabileceğinden iiraç ve makine kullanmadan ve CEFAMED’i almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

CEFAMED'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her bir flakonda 41.47 mg sodyum ihtiva eder. Bu. durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Şu anda herhangi bir ilaç kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız isd lütfen doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz. Bunlara reçetesiz olarak aldığınız ilaçlar ve bitkisel ilaçlar da dahildir. Bunun sebebi. CEFAMED’in diğer ilaçlann etkisini gösterme yolunu etkileyebilmesidir. Ayrıca, diğer ilaçlar da. CEFAMED’In etki gösterme yolunu etkileyebilir.

Aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz:

• Oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları) CEFAMED, doğum kontrol haplarının çalışmasını durdurabilir, bu yüzden CEFAMED kullanırken ve bıraktıktan bir ay sonrasına kadar ilave doğum kontrol yöntemleri (örneğin konpomlar) kullanmalısınız.

Kloramfenikol (başta göz olmak üzere enfeksiyon tedavisinde kullanılır) Antikoagülanlar (kanı sulandırmak için kullanılan ilaçlar)

Probenesid (gut tedavisi için kullanılır)

Amsakrin (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç)

Flukonazol (mantar hastalığının önlenmesinde kullanılan bir ilaç)

Vankomisin veya diğer antibiyotikler (enfeksiyonların tedavisi için kullanılır!)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.CEFAMED nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

* CEFAMED:in standart dozu günde 1-2 gramdır. Geçirilen enfeksiyonun şiddejtine ve tipine göre doktorunuz size daha yüksek bir doz verebilir (günlük doz 4 gra kadar artırılabilir).

Eğer bir ameliyat geçirecekseniz, enfeksiyon riskine bağlı olarak operasyondan 30-90 dakika önce 1-2 g’lık tek doz CEFAMED uygulaması önerilir.

Tedavi süresi hastalığın seyrine göre değişir. Genellikle bütün antibiyotik tedavilerinde olduğu gibi, hastanın ateşi düştükten veya infeksiyon tedavi edildikten (bal eter iye 1 eradikasyon) sonra en az 48-72 saat CEFAMED tedavisine devam edilmelidir.

Uygulama yolu ve metodu

CEFAMED genellikle bir doktor veya hemşire tarafından kas içine uygulanır. Bir bölgeye 1 gramdan daha fazla enjeksiyon yapılmaması önerilmektedir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Doktorunuz çocuğunuzun vücut ağırlığına bağlı olarak uygulanacak doz^ karar verecektir.

Yenidoğan. bebek ve 12 yaşından küçük çocuklarda aşağıda belirtilen doz şeması günde tek dozda uygulanır.

Yenidoğanlar (14 günlüğe kadar): Günde tek doz 20-50 mg/kg vücut ağırlığı; günlük doz 50 mg/kg’ı aşmamalıdır.

Bebek ve çocuklar (15 günlükten 12 yaşına kadar):Günde tek doz 20-80 mg/kg.

Vücut ağırlığı 50 kg veya üstünde olan normal çocuklarda normal yetişkini dozu

kullanılmalıdır.

Akut bakteriyel komplike olmayan otitis media (orta kulak iltihabı) tedavisi için 50 mg/kg dozunda (lg'ı aşmamak koşuluyla) tek uygulama önerilmektedir

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda CEFAMED’in yetişkinler için önerilen dozlan kullanılmaktadır.

(Wl kullanım durumlan:

Böbrek /karaciğer yetmezliği:

Karaciğer ve böbrek rahatsızlığınız varsa, daha düşük doz kullanabilirsiniz. İhtiyacınız olan dozu aldığınızı kontrol etmek için kan testleri yaptırmanız gerekebilir.

Eğer CEFAMED 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var

ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CEFAMED kullanırsanız

CEFAMED’ den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir dokto\ veya eczacı ile konuşunuz.

CEFAMED'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer almanız gereken bir CEFAMED dozunu almayı unutursanız, hatırlar hatıHamaz dozunuzu alınız. Ancak neredeyse bir sonraki doz zamanı gelmişse, unutulan dozu atlayınız.

CEFAMED ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

CEFAMED kullanmayı doktorunuza danışmadan bırakmayınız.

Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

World Medicine İlaç San. ve Tic. Ltd.Şti
Geri Ödeme KoduA17492
Satış Fiyatı 84.53 TL [ 7 Jun 2024 ]
Önceki Satış Fiyatı 84.53 TL [ 31 May 2024 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8680080270139
Etkin Madde Seftriakson
ATC Kodu J01DD04
Birim Miktar 0.5
Birim Cinsi G
Ambalaj Miktarı 1
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller > Seftriakson
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

CEFAMED 0.5 gr IM enj. çöz. haz. için toz içeren flakon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
7 Jun 202484.53 TL
31 May 202484.53 TL
24 May 202484.53 TL
17 May 202484.53 TL
10 May 202484.53 TL
3 May 202484.53 TL
26 Apr 202484.53 TL
22 Apr 202484.53 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları