Sanovel İlaçları › CEDRINA 100 mg 60 film tablet › KT › Yan Etkileri

CEDRINA 100 mg 60 film tablet Yan Etkileri

Ketiapin }

Sinir Sistemi > Antipsikotikler > Ketiapin Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 25 May  2012

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi CEDRINA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa CEDRINA’yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz (bunlar aşağıda da tanımlanmıştır): Çok yaygın (> 1/10)

• Baş dönmesi (bayılmaya neden olabilir),

•    Uyku hali (ilacı kullanmayı sürdürdüğünüzde ortadan kalkabilir, bayılmaya neden olabilir)

•    Kesilme semptomlan (kusma, baş dönmesi, bulantı, baş ağrısı, ishal, uykusuzluk ve huzursuzluk gibi CEDRİNA kullanımının kesilmesi ile ortaya çıkan semptomlar. Bir ila 2 haftalık bir periyotta ilacın kademeli olarak kesilmesi önerilir).

•    Kilo alımı

Yaygın (< 1/10)

•    Kalp hızında artış (taşikardi),

•    Burun tıkanıklığı,

•    Kabızlık, mide bozukluğu (hazımsızlık),

•    Halsizlik ve güçsüzlük hissi,

•    Kol veya bacaklarda şişme,

•    Ayağa kalkınca kan basıncının düşmesi (ortostatik hipotansiyon) ve buna bağlı olarak baş dönmesi veya bayılma hissi (düşmeye neden olabilir),

•    Kan şekerinin yükselmesi,

•    Bulanık görme,

• Kas hareketlerinin başlamasında zorluk, titreme, rahatsızlık veya ağrısız kas tutulması gibi anormal kas hareketleri,

•    Anormal rüyalar ve kabuslar,

•    Açlık hissi (iştah artışı),

•    Asabilik,

•    Konuşma ve telaffuzda bozulma,

•    Baygınlık (düşmeye sebep olabilir),

Yaygın olmayan (< 1/100)

•    Nöbetler,

• Deride ve ağız çevresinde kabarcıklar gibi aleıjik reaksiyonlar,

•    Huzursuz bacak sendromu,

•    Yutkunmada güçlük,

•    Özellikle yüzde ve dilde istem dışı hareketler,

•    Cinsel aktivitede bozukluk

Seyrek (< 1/1000)

•    Yüksek ateş durumu, uzun süren boğaz ağnsı,    ağız    ülserleri,    hızlı    nefes alma, terleme,

kaslarda sertleşme, baygınlık hissetme veya bayılma

•    Deri ve gözlerde sararma

•    Priapizm (uzun süren ve ağnlı ereksiyon)

•    Göğüslerde şişme ve beklenmedik bir şekilde anne    sütü    üretilmesi    (galaktore)

•    Adet düzensizliği

• Göğüs ağn sına ve nefes almada zorluğa neden olacak şekilde kan damarlan boyunca akciğere doğru ilerleyen, özellikle bacak damarlanndaki kan pıhtılaşması (bacaklarda şişme, ağn ve kırmızılık belirtileri). Bu belirtilerden herhangi biri meydana geldiğinde derhal doktorunuza

başvurunuz.

Çok seyrek (< 1/10000)

•    Önceden mevcut diyabetin (şeker hastalığı) şiddetlenmesi,

•    Karaciğer iltihabı (Hepatit)

•    Şiddetli pişik, kabanklık ve deride kırmızı kabanklıklar

•    Bazen nefes almada zorluğa ve şoka sebep olan şiddetli aleıjik reaksiyonlar (Anaflaksi)

• Deride ani kabarma, özellikle göz çevresi ve, dudaklar ve boğazda (Anjiyoödem)

•    İdrar hacmini ayarlayan hormonun uygunsuz salgılanması

•    Kas liflerinin yıkımı ve kaslarda ağrı (Rabdomiyoliz)

CEDRİNA’nın dahil olduğu ilaç grubu, ciddi ve ölümle sonuçlanabilecek kalp ritim bozukluklanna sebep olabilir.

Bazı yan etkiler sadece kan testi yapıldığında görülebilir. Bunlar bazı yağların (trigliseridler ve total kolestrol) miktarında artış, kandaki şeker miktannda artış, bazı kan hücrelerinin sayısında azalma ve kanda prolaktin denilen hormonun miktannda artış şeklinde görülebilir. Prolaktin hormonundaki artışlar seyrek olarak aşağıdaki durumlara neden olabilir:

• Kanda prolaktin hormonu miktannda artış. Nadiren bu durum aşağıdaki sonucu ortaya çıkarabilir:

- Kadın ve erkeklerde göğüslerde şişme ve beklenmedik bir şekilde anne sütü üretilmesi

- Kadınlarda adet kanamasının olmaması veya düzensiz olması

Çocuklar ve ergenlik dönemindeki gençler:

Erişkinlerde görülebilen yan etkilerin bazılan çocuk ve ergenlerde de görülebilir:

Aşağıdaki yan etkiler, sadece çocuklar ve ergenlik dönemindeki gençlerde görülür.

Çok yaygın

• Kan basıncında artış.

Aşağıdaki yan etkiler, çocuklar ve ergenlik dönemindeki gençlerde daha sık görülür.

Çok yaygın

• Kanda prolaktin hormonunun artması. Nadiren bu durum aşağıdaki sonuçlara yol açabilir:

- Erkeklerde ve kızlarda göğüslerde şişme ve beklenmedik bir şekilde anne sütü üretilmesi

- Kızların aylık periyodlannın olmaması ya da düzensiz periyodlar yaşamaları

• Açlık hissinin artması

• Kas hareketlerinin başlamasında güçlük, titreme, rahatsızlık gibi anormal kas hareketleri veya ağn olmaksızın kas gerginliği olması

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Geri Ödeme KoduA09191
Satış Fiyatı 524.36 TL [ 19 Jul 2024 ]
Önceki Satış Fiyatı 524.36 TL [ 12 Jul 2024 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699536090528
Etkin Madde Ketiapin
ATC Kodu N05AH04
Birim Miktar 100
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 60
Sinir Sistemi > Antipsikotikler > Ketiapin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

CEDRINA 100 mg 60 film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
19 Jul 2024524.36 TL
12 Jul 2024524.36 TL
5 Jul 2024524.36 TL
28 Jun 2024524.36 TL
14 Jun 2024524.36 TL
31 May 2024524.36 TL
24 May 2024524.36 TL
17 May 2024524.36 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları