Deva İlaçları › CARBODEX 450 mg/45 ml IV inf. çöz. içeren flakon › KT › Yan Etkileri

CARBODEX 450 mg/45 ml IV inf. çöz. içeren flakon Yan Etkileri

Karboplatin }

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Diğer Kanser İlaçları > Karboplatin Deva Holding A.Ş. | Güncelleme : 12 February  2013

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi CARBODEX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdaki yan etkiler, CARBODEX kullanıyorsanız görülebilir ve bu nedenle belirli önlemlere ve tedavilere ihtiyaç duyabilirsiniz.

Yan etkilerin tahmin edilen görülme sıklıkları:

Çok yaygın : 10 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın    : 100 hastanın 1 ila 10’unda görülebilir.

Yaygın olmayan : 1000 hastanın 1 ila 10’unda görülebilir.

Seyrek    : 10.000 hastanın 1 ila 10’unda görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor : eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın:

•    Alyuvar, akyuvar ve trombositlerdeki (kan hücreleri) değişiklikler (miyelosüpresyon)

•    Anemi (kansızlık)

•    Böbrekteki kreatinin klirensinde azalma ve kanda üre artışı

•    Anormal karaciğer enzim düzeyleri

•    Karın ağrısı

•    Kandaki tuz düzeylerinde azalma

•    Bulantı ve kusma

Yaygın:

•    Hasta hissetme veya hasta olma, gribe benzer sendrom (enfeksiyonlar)

•    Kanda bilirubin, kreatinin ve ürik asit artışı

•    Alışılmadık morarma veya kanama (istenmeyen kanama durumları)

•    İshal, kabızlık, dudakta yara veya ağız ülserleri (mükosit)

•    Kızarıklık, kurdeşen, cilt kızarması, kaşıntı, yüksek ateş dahil alerjik reaksiyonlar

•    Kulaklarda çınlama (tinitus), duyusal bozukluk ve duyma kaybı

•    İğnelenme (periferik nöropati)

•    Tat değişiklikleri

•    Geçici olarak görme kaybı dahil geçici görsel rahatsızlıklar

•    Kalp sorunları

•    Nefes darlığı ve/veya öksürmeye neden olan akciğerlerin skarlaşması

•    Saç dökülmesi, ciltteki bozukluklar

•    Ürojenital bozukluk

•    Alışılmadık yorgunluk veya zayıflık hissi

•    Vücut dayamklığında kayıp veya olmaması

•    Tam veya kısmi görme kaybına neden olabilecek optik sinirde enflamasyon (optik nörit)

Sıklığı bilinmeyen ve diğer yan etkiler:

•    Kısmi duyma kaybı

•    Böbreklerdeki hasar (renal toksisite)

•    İkincil habis (kötü huylu) tümörler

•    Kendinizi hasta hissettiğiniz veya hasta olduğunuz için aldığınız ilaçlarla çoğu kez ilişkili merkezi sinir semptomları

•    Enfeksiyona dair bir kanıt olmaksızın ateş ve titremeler

•    Enjeksiyon yeri çevresinde kızarıklık, şişme ve ağrı veya ölü deri (enjeksiyon yeri reaksiyonu)

•    Düşük akyuvar seviyeleri nedeniyle yüksek ateşle birlikte iyi hissetmeme (febril nötropeni)

•    Hayati tehlikesi olan enfeksiyonlar ve kanama

•    İştah kaybı (anoreksi)

•    Karaciğer fonksiyonunda ciddi bozukluk, hasar veya karaciğer hücrelerinin ölümü. Doktorunuz sizi takip etmek isteyebilir.

•    Hemolitik-üremik sendrom (akut böbrek yetmezliği, kırmızı kan hücreleri sayısında azalma [mikroanjiyopatik hemolitik anemi] ve düşük trombosit sayısı ile karakterize bir hastalık)

•    Şiddetli aleıjik reaksiyonlar (anafılaktik/anafılaktoid reaksiyonlar). Şiddetli alerjik reaksiyonun semptomları arasında ani hırıltı veya göğüs sıkışması, göz kapaklan, yüz ya da dudakların şişmesi, yüz kızarması, tansiyon düşüklüğü (hipotansiyon), çarpıntı (taşikardi), ürtiker, nefes darlığı (dispne), baş dönmesi ve anafılaktik şok yer alır.

•    Kalp yetmezliği, kalpteki kan damarlannın tıkanması, yüksek kan basıncı

•    İnme ya da bilinç kaybına neden olabilecek beyinde kanama.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Mide Kanseri Mide Kanseri  Mide kanseri genellikle mideyi tümüyle kaplayan ve mukus üretmekle görevli hücrelerde başlar. Bu kanser tipine adenokarsinom denir.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Lösemi Kan Kanseri Lösemi Kan Kanseri Lösemi, kan kanseridir ve vücudunun kan oluşturan dokularının hastalanması anlamına gelir. Birçok lösemi türü vardır; bazı lösemi türleri çocuklarda bazıları da yetişkinlerde sık görülür.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Deva Holding A.Ş.
Geri Ödeme KoduA11836
Satış Fiyatı 2102.28 TL [ 23 Feb 2024 ]
Önceki Satış Fiyatı 2102.28 TL [ 16 Feb 2024 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699525775917
Etkin Madde Karboplatin
ATC Kodu L01XA02
Birim Miktar 450+45
Birim Cinsi MG/ML
Ambalaj Miktarı 1
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Diğer Kanser İlaçları > Karboplatin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

CARBODEX 450 mg/45 ml IV inf. çöz. içeren flakon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
23 Feb 20242,102.28 TL
16 Feb 20242,102.28 TL
9 Feb 20242,102.28 TL
2 Feb 20242,102.28 TL
29 Jan 20242,102.28 TL
22 Jan 20242,102.28 TL
15 Jan 20242,102.28 TL
8 Jan 20242,102.28 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları