Assos İlaçları › BETOLVEX 1mg/ml ampül › Kullanma Talimatı

BETOLVEX 1mg/ml ampül Kullanma Talimatı

Siyanokobalamin + Tannin Kompleksi }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > B12 Vitamini ve Folik Asit İlaçları > B12 Vitamini Siyanokobalamin ve Tannin Kompleksi Assos İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme : 30 December  1899

BETOLVEX 1 mg/ml Ampul Kas içine uygulanır.

Etken Madde

1ml'de 1 mg Siyanokobalamin-tannin kompleks bulunur.

Yardımcı maddeler

Alüminyum monostearat, susam yağı.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BETOLVEX nedir ve ne için kullanılır?

2. BETOLVEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BETOLVEX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BETOLVEX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.BETOLVEX nedir ve ne için kullanılır?

BETOLVEX B12 vitamini grubuna ait tıbbi bir üründür.

BETOLVEX , siyanokobalamin-tannin kompleks içermektedir.

Her kutuda bir adet ampul, tek kullanımlık steril enjektör ve hipodermik iğnesi (deri altına ilaç enjeksiyonu için kullanılan ince uçlu iğne) ile birlikte bulunan formda kullanıma sunulmaktadır.

BETOLVEX ,

• B12 vitamini eksikliğine bağlı megaloblastik aneminin (B12 vitamini ve folik asit eksikliği sonucu oluşan bir anemi tipi) tedavisi ve önlenmesinde,

• B12 vitamini eksikliğinin mevcut olduğu diğer hastalıkların tedavisinde kullanılır.


2.BETOLVEX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BETOLVEX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer B12 vitaminine, kobalta veya ilacın herhangi bir bileşenine aşırı duyarlıysanız,

• İlaç uygulamaları sonucu ortaya çıktığı düşünülen, Leber's Hastalığının (Kalıtımsal Görme Siniri Yetersizliği) erken döneminde,

• Eğer tütün-alkol ambliyopisi (görme keskinliği azalması) mevcutsa,

• Eğer tropikal ataksik nöropatisi (sinir hasarı sebebiyle hareket kontrolünde zorluğa bağlı yürüme bozukluğu) mevcutsa.

BETOLVEX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Eş zamanlı enfeksiyonlar, üremi (kanda normalden fazla üre bulunması), folik asit ve demir eksikliği veya kemik iliğini baskılayan ilaç kullanımı mevcutsa, B12 vitamini tedavisine cevap bozulabilir.

• Kobalaminlere hassasiyet mevcutsa. Bu durumda B12 vitamin uygulamasından önce intradermal (deri içine) bir test dozu gereklidir.

• Kloramfenikol isimli antibiyotik ile eş zamanlı kullanımı kan ile ilgili cevaba karşıt etki gösterebilir.

• Teşhis edilmemiş anemisi bulunanlara folik asit (B grubu suda çözünen vitamin ) uygulanıyorsa.

• Oral kontraseptiflerin (ağızdan alınan gebe kalmayı önleyici ilaç) B12 vitamininin serum düzeyini düşürebildiği bildirilmektedir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

BETOLVEX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

BETOLVEX kas içine enjeksiyon şeklinde kullanılır. Yemeklerle ve içeceklerle bir ilgisi bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tavsiye edilen dozlarda B12 vitamini, fetüse zararlı değildir. Bu dönemde ilaç kullanımı yalnız fayda/yarar ilişkisinin dikkatlice değerlendirildiği hekim kararı iledir.

Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tavsiye edilen dozlarda B12 vitamini, emzirilen bebeğe zararlı değildir. Bu dönemde ilaç kullanımı yalnız fayda/yarar ilişkisinin dikkatlice değerlendirildiği hekim kararı iledir.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

BETOLVEX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

BETOLVEX'in içeriğinde bulunan susam yağı nadir olarak ciddi alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Kloramfenikol isimli antibiyotik ile eş zamanlı kullanımı kan ile ilgili cevaba karşıt etki gösterebilir. Her iki ilacı kullanan ve B12 vitamini eksikliği olan kişilerin dikkatle takibi ve mümkünse alternatif başka bir antibiyotiğin kullanılması önerilir.

Oral kontraseptiflerin (ağızdan alınan gebe kalmayı önleyici ilaç) B12 vitamininin serum düzeyini düşürebildiği bildirilmektedir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.BETOLVEX nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Megaloblastik anemi (B12 vitamini ve folik asit eksikliği sonucu oluşan bir anemi tipi) veya gastrektomi (midenin bir kısmının ya da tamamının cerrahi yolla çıkarılması) gibi B12 vitamin depolarının boşalmış olduğu durumlarda: Başlangıçta 4 hafta boyunca, her hafta bir kez olmak üzere haftalık enjeksiyonlar. Devam dozu olarak 3 ayda bir 1 enjeksiyon kas içine uygulanır.

Diğer durumlarda: Her 3 ayda bir, 1 ampul kas içine uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu

BETOLVEX, kas içine uygulanır. Optimal doz ve enjeksiyon sayısı, hastanın durumuna göre doktor tarafından belirlenir.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları

Özel kullanım durumları

Eğer BETOLVEX' in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BETOLVEX kullanırsanız

BETOLVEX ile aşırı doz ve zehirlenme riski bulunmamaktadır.

BETOLVEX 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BETOLVEX'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BETOLVEX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Özel bir etki beklenmemektedir.

Dış Gebelik Dış Gebelik  Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri  Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Assos İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. Ltd. Şti.
Satış Fiyatı 123.2 TL [ 22 Sep 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 123.2 TL [ 15 Sep 2023 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699708750670
Etkin Madde Siyanokobalamin + Tannin Kompleksi
ATC Kodu B03BA02
Birim Miktar 1
Birim Cinsi MG/ML
Ambalaj Miktarı 1
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > B12 Vitamini ve Folik Asit İlaçları > B12 Vitamini Siyanokobalamin ve Tannin Kompleksi
İthal ( ref. ülke : Danimarka ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

BETOLVEX 1mg/ml ampül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
22 Sep 2023123.20 TL
15 Sep 2023123.20 TL
8 Sep 2023123.20 TL
1 Sep 2023123.20 TL
29 Aug 2023123.20 TL
21 Aug 2023123.20 TL
14 Aug 2023123.20 TL
7 Aug 2023123.20 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları