Berko İlaçları › BERKO-SETAMOL 500 mg 20 tablet › KT › Kullanmadan Önce

BERKO-SETAMOL 500 mg 20 tablet Kullanmadan Önce

Parasetamol }

Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Parasetamol Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti. | Güncelleme : 2 October  2018

2.BERKO-SETAMOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BERKO-SETAMOL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Parasetamol ya da ilacın içindeki diğer maddelerden birine karşı alerjiniz var ise,

 • Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz var ise (Child-Pugh kategorisi >9),

 • Şiddetli böbrek yetmezliğiniz var ise,

 • Parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız.

 • BERKO-SETAMOL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;
 • Karaciğer yetmezliğiniz, başka bir karaciğer hastalığınız ya da karaciğeri etkileyen bir enfeksiyonunuz (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) var ise veya önceden karaciğer hastalığı geçirdiyseniz,

 • Birden (akut) yüksek doz verildiğinde ciddi karaciğer toksisitesine neden olur.

 • Erişkinlerde uzun süreli (kronik) günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.

 • Hafif ve orta şiddette böbrek yetmezliğiniz ya da başka bir böbrek hastalığınız var ise (yüksek dozlarda uzun süreli BERKO-SETAMOL kullanımı böbrek hasarına neden olabilir.),

 • Kansızlığı (anemisi) olanlarda, akciğer hastalarında, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.

 • Şeker hastalığınız varsa,

 • Ağrı kesiciler de dahil olmak üzere başka ilaçlar kullanıyorsanız (genelde özellikle diğer ağrı kesicilerle birlikte kesintisiz BERKO-SETAMOL kullanılması kalıcı böbrek hasarına ve böbrek yetmezliği riskine (analjezik nefropati) yol açabilir.),

 • Gilbert Sendromu (Karaciğerin, alyuvar hücrelerinin parçalanması ile üretilen, bilirubin adındaki maddeyi gerektiği gibi işleme koymadığı, yaygın görülen, hafif bir karaciğer bozukluğuyla seyreden doğumsal ve ailevi bir rahatsızlık) adı verilen bir rahatsızlığınız var ise,

 • Ağrı süreniz 5 günü aşarsa ya da ateşiniz 3 günden fazla sürerse, artarsa ve/veya yeni şikayetlerinizin olması veya ağrınızın ya da ateşinizin azalmaması durumunda,

 • Alkol kullanıyorsanız,

 • Kan zehirlenmeniz (sepsis) var ise,

 • Herediter glukoz-6-fosfat - dehidrogenaz eksikliğiniz var ise (ilaç hassasiyeti, enfeksiyonlar sırasında kırmızı kan hücrelerinin yıkımı sonucu oluşan kansızlık gibi durumlarda görülen kırmızı kan hücrelerinde bulunan enzimin eksik olması)

 • Tedavi dozlarında, parasetamol uygulaması esnasında kanınızda alanin aminotransferaz (ALT) seviyelerinde (Karaciğer hastalığını taramak ve veya tanınmasına yardımcı olmak için yapılan kan testi) bir yükselme meydana gelebilir.

  Parasetamolü ilk defa kullanan ya da daha önce kullanmış olan bazı kişilerde ya da sürekli kullanımda deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilmektedir. Bu durumda doktorunuz ile iletişime geçiniz. Doktorunuz ilacınızın değişmesine karar verebilir, size başka bir tedavi önerebilir. Böyle bir durumla karşılaşan hasta bir daha BERKO-SETAMOL ya da parasetamol içeren başka bir ilaç kullanmamalıdır. Bu durum, ölümle sonuçlanabilen Steven Johnson Sendromu (SJS- Deri ve mukozaları tutan, yaygın şekilde içi su dolu deri kabarcığı (bül) oluşumu ve cilt bütünlüğünde bozulma ile karakterize ciddi seyirli ilaç reaksiyonu), toksik epidermal nekroliz (TEN- Deride içi sıvı dolu kabarcıklar) ve akut generalize ekzantematöz püstülöz (AGEP-Yaygın kızarık deri zemini üzerinde, içi iltihaplı bir sıvı içeren deri kabarcığı (püstül) ile karakterize, yüksek ateşin eşlik ettiği, sıklıkla ilaç kullanımı sonrası, hızlı ve kısa sürede gelişen klinik tablo) dahil deri rahatsızlıklarına neden

  olabilir.

  BERKO-SETAMOL’ ün içerdiği parasetamol orta düzeyde alkol ile birlikte alındığında karaciğerinize zarar verebilir. Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.

  Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

  BERKO-SETAMOL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  BERKO-SETAMOL’ ün içerdiği parasetamol alkol veya alkol içeren yiyecek/ içecek vb (örn. bazı ilaçlar) ile birlikte alındığında karaciğerinize zarar verebilir.

  Besinler BERKO-SETAMOL’ ün bağırsaklardan emilim hızını azaltabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  BERKO-SETAMOL’ ün doğum kontrol yöntemleri üzerine etkisi ya da BERKO-SETAMOL kullanırken ilave bir doğum kontrol uygulanması gerektiğine dair herhangi bir veri bulunmamaktadır.

  BERKO-SETAMOL’ ü hamilelik döneminde yalnızca doktor tavsiyesi ile kullanabilirsiniz. Hamilelik döneminde uzun süre, doktorunuzun tavsiye ettiği miktardan fazla, ya da başka ilaçlarla birlikte BERKO-SETAMOL kullanmanız tavsiye edilmemektedir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  BERKO-SETAMOL’ ün içerdiği parasetamol anne sütüne az miktarda geçmektedir. Bu zamana kadar istenmeyen bir etki görülmemiş olmasına rağmen BERKO-SETAMOL’ ü emzirme döneminde yalnızca doktor tavsiyesi ile kullanabilirsiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  BERKO-SETAMOL’ ün içerdiği parasetamol bazı hastalarda baş dönmesi veya uyku hali yapabilir. BERKO-SETAMOL kullanırken, uyanık kalmanızı gerektiren işler yaparken dikkatli olmalısınız.

  BERKO-SETAMOL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde içermemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında BERKO-SETAMOL’ ün etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Örn: Propantelin vb.)

 • Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Örn: Metoklopramid gibi)

 • Hipnotikler (uyku ilaçları) ve antiepileptik ilaçlar (sara hastalığında kullanılan glutetimid, fenobarbital, fenitoin, karbamazepin vb) veya rifampisin (Tüberküloz tedavisinde, menenjit, lejyoner hastalığı vb enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.) gibi karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar

 • Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol

 • Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar). (Oral antikoagülan ilaç kullanan hastalar BERKO-SETAMOL’ ü doktor gözetimi olmadan uzun süreli kullanmamalıdır.)

 • Zidovudin (Çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç)

 • 5-hidroksitriptamin tip 3 reseptör antagonistleri olan tropisetron (Kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmanın tedavisinde kullanılır) ve granisetron (Kemoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmaların tedavisinde kullanılır.) (parasetamolün ağrı kesici etkisini tamamen engelleyebilir)

 • St. John’s Wort (Hypericum perforatum - sarı kantaron)

 • Birden fazla ağrı kesiciyle birlikte kullanmayınız. Bunun size ekstra bir fayda sağladığını gösteren çok az kanıt vardır ve genelde istenmeyen etkilerde artışa sebebiyet vermektedir.

  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
  Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
  Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
  Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
  Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti.
  Satış Fiyatı 5.32 TL [ 20 May 2022 ]
  Önceki Satış Fiyatı 5.32 TL [ 13 May 2022 ]
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699591010257
  Etkin Madde Parasetamol
  ATC Kodu N02BE01
  Birim Miktar 500
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 20
  Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Parasetamol
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  BERKO-SETAMOL 500 mg 20 tablet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  20 May 20225.32 TL
  13 May 20225.32 TL
  6 May 20225.32 TL
  25 Apr 20225.32 TL
  18 Apr 20225.32 TL
  8 Apr 20225.32 TL
  4 Apr 20225.32 TL
  28 Mar 20225.32 TL
  2022 / 2008 İlaç Fiyatları